ബിഎംഡബ്യു 6 സീരീസ് ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

BMW 6 Series
95 അവലോകനങ്ങൾ
Rs.73.50 - 78.90 ലക്ഷം*
*എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി
view ഏപ്രിൽ offer
Rating of ബിഎംഡബ്യു 6 സീരീസ്
4.2/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 95 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

ബിഎംഡബ്യു 6 സീരീസ് ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

 • എല്ലാം (95)
 • Mileage (9)
 • Performance (43)
 • Looks (24)
 • Comfort (49)
 • Engine (36)
 • Interior (37)
 • Power (34)
 • കൂടുതൽ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • BMW 6 Series Elegance And Performance Redefined

  The BMW 6 Series offers driver like me a sumptuous best sedan car that epitomizes power and refinement, reconsidering fineness and performance. Its excellent appearance and big innards transude complication and fineness, while its strong machine and move easily running make for a thrilling driving experience. The 6 Series offers differencing driver...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി abhishek
  On: Apr 12, 2024 | 37 Views
 • BMW 6 Series Luxury, Style, Performance

  The BMW 6 Series offers driver like me a proud touring experience that combines fineness with thrilling performance, making it the zenith of luxury, Style, and performance. Im fully in admiration of the love this model immolation, which demonstrates BMWs devotion to quality and driving dynamics. Its excellent surface and luxurious innards elate it ...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി siddharth
  On: Apr 10, 2024 | 36 Views
 • Elegance Meets Performance

  The 6 series from BMW has become the trademark for luxury, and performance in the segment of grand tourers. Thanks to its fascinating shape, the exquisite crew cab, and the robust power plants options, the 6 Series delivers an unforgettable driving experience coupled with astonishing comfort and high-end environmental design. Whichever way you'd po...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി rakesh
  On: Apr 08, 2024 | 28 Views
 • BMW 6 Series Elegance

  BMW 6 Series epitomizes luxury and performance, offering a great balance between consolation and driving dynamics. Its sleek design exudes elegance, complemented by means of advanced generation and top class substances at some point of the cabin. The powerful engine alternatives supply exhilarating overall performance, whilst the smooth transmissio...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി narayanan
  On: Apr 05, 2024 | 38 Views
 • Sleek Elegance

  The BMW 6 series is an attractive, contemporary automobile type with reasonably priced options. With its roomy interior and comfortable ride, this automobile is ideal for small families or groups of friends on a fun road trip. Because of its small size, getting around town is a breeze, and parking is a breeze as well. I feel incredibly fortunate to...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി neha
  On: Apr 04, 2024 | 53 Views
 • Experiencing 6 Series In Action

  The BMW 6 series subtly positions itself as the summit of execution and design inside the universe of excess roadsters. Rich lines and a directing closeness instantly catch thought from its outside, a gathering of enthusiastic capacity and eternal arrangement. It welcomes you with a protected place of excess and best in class propels that are maste...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി dr sameer
  On: Apr 03, 2024 | 20 Views
 • Elegant Luxury Coupe Of The Embodied Quality

  Sampling the ultimate luxury of BMW 6 Series, I would like to testify that it is almost impossible to find a competition amongst the other GT coupes available. This car is aimed at the finest clients that can appreciate the no nonsense mixture of the style, advancement, and elegance. This is the reason why the this car is a very good choice for peo...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി ankita
  On: Apr 02, 2024 | 20 Views
 • Sleek Elegance

  The BMW 6 Series exemplifies extravagance, execution, and refinement in a smooth bundle. From its exquisite outside plan to its carefully created inside, the 6 Series radiates class and refinement. With a scope of motor choices, including intense turbocharged powerplants, it conveys noteworthy speed increase and dynamic taking care of that make eac...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി jayaram
  On: Apr 01, 2024 | 28 Views
 • BMW 6 Series Timeless Luxury, Performance Excellence

  The BMW 6 Series offers a driving experience that's both advanced and thrilling, embodying More advanced fineness and Performance perfection. Every point of the 6 Series, from its streamlined appearance to its painstakingly Aspects interior, radiates refinement and fineness. With Modern driving characteristics and powerful machine elections, this o...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി sukhvendra
  On: Mar 29, 2024 | 26 Views
 • BMW 6 Series Luxury Coupe, Timeless Elegance

  Experience Super Looks with the BMW 6 Series. This opulent coupe offers an incredibly surprising driving experience by combining strong Performance with advanced fineness. The 6 Series guarantees you and my My family members a smooth and advanced ride thanks to its advanced Design and ample innards. This coupe offers Best faculty and Performance wh...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി akilan
  On: Mar 28, 2024 | 28 Views
 • A Perfect Blend Of Luxury And Performance

  I have had a good connection with BMW. Last month I bought a new the BMW 6 Series. I found the BMW 6 Series to be excellent in terms of both performance and luxury. The interior of this car is another area where the 6 Series excels. This car offers comfort and luxury that makes every trip a great experience. The rear seat space of this car is a bit...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി jasraj
  On: Mar 27, 2024 | 40 Views
 • Luxurious And Practical 5 Seater Hatchback

  It a luxurious and practical 5 seater hatchback that combines performance with comfort and a stylish design. Talking about its features it is spacious and luxurious interior with high quality materials. Talking about its price point it starts at ? 73.50 Lakh. Its technology features are user friendly touchscreen infotainment system with smartphone ...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി padam
  On: Mar 26, 2024 | 31 Views
 • Elegant Luxury Coupe

  The BMW 6 Series is an amazing car that will give you the luxury you have always dreamt of, and excellent taste. This is seen in every bit in the car. A breathtaking beauty, sophisticated shape, powerful engines that stand out, and a suite of advanced technology features empower the 6 Series to provide a premium driving environment for proficient d...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി srimanth kumar
  On: Mar 22, 2024 | 30 Views
 • Luxurious Grand Tourer With Unmatched Elegance

  Luxury grand tourer that embodies sophistication, it is the 6 Series BMW that represents performance and refinement all wrapped into one. The 6 Series brand stands for a feed edge design, spacious interior, and sophisticated technology, such features that mark a benchmark in the premium coupes and convertibles segment. The interior design enriched ...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി avijit
  On: Mar 21, 2024 | 36 Views
 • BMW 6 Series Luxury Coupe Or Convertible With Powerful Engines An...

  Experience the ultimate in Performance and luxury with the BMW 6 Series, a high end coupe and convertible that blends smart outfit and powerful machines. The 6 Series provides a luxury and thrilling driving experience with its streamlined surface, advanced innards, and Modern technology. elect from a variety of powerful machines that give Star acce...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി debasis
  On: Mar 20, 2024 | 248 Views
 • Sleek And Powerful Introducing The New BMW 6 Series

  The BMW 6 series entered into the market showing what it means to be versatile. This car offers both petrol and diesel engines, moreover this car is one of the best looking sedans out there the automatic transmission accounts for the hassle free driving and also the comfortable interior enhances your driving experience. The best feature of this car...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി ranji
  On: Mar 19, 2024 | 165 Views
 • Love The Look And Design

  It is one of the most beautiful luxury sedan and has a incredible road presence with a very gorgeous look. The long distance riding with this sedan is just wow and i love this car and comes with the powerful performance. The cabin has a high quality of material and get good amount of space and comfort and is a very practical sport car but the groun...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി surbhi
  On: Mar 18, 2024 | 25 Views
 • Good Spacing

  There is plenty of headroom and legroom for the five people that can fit in this luxury and premium sedan with good sense of spacing. There is a lot of boot space and this car has an extremely well tuned engine but the front light is not good. It is a elegant and performance oriented sedan and the interior look fantastic and In India, a BMW 6 serie...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി sunita
  On: Mar 15, 2024 | 23 Views
 • BMW 6 Series Is Pure Indulgence On Wheels

  The BMW 6 Series is pure indulgence on wheels. The exterior is a head turner, and once you step inside, the luxury is fantastic. The craftsmanship and attention to detail make every inch of the interior feel premium. Driving it is a blend of power and refinement, striking that perfect balance between sporty excitement and smooth comfort. Whether it...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി madhav
  On: Mar 14, 2024 | 141 Views
 • BMW 6 Series Is A True Masterpiece Of Automotive Engineering

  The BMW 6 Series is a true masterpiece of automotive engineering. Its sleek design and luxurious interior make every drive feel like a special occasion in my family .The powerful engine options and responsive handling provide an exhilarating driving experience, while the advanced technology and safety features offer peace of mind on the road. Howev...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി rupalee
  On: Mar 13, 2024 | 85 Views
 • BMW 6 Series Timeless Elegance, Precision Engineering

  I can see the increasing luxury of the BMW 6 Series, which raises the metrics of difficulty and faculty on every trip. From its sleek technical upgrades to its satin and chair lenses, the 6 Series delivers subtlety and refinement at every turn and the fun, enjoyable driving experience of this juicy coupe flies effective with its powerful engines an...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി rajat
  On: Mar 12, 2024 | 153 Views
 • BMW 6 Series Crafted For Luxury, Engineered For Excellence

  The BMW 6 Series will have i to indulge in luxury and experience perfection. The 6 Series hydrofoil is the zenith of automotive luxury, with its delicate artificer and unmatched Performance. The 6 Series is Excellence and High tech in every expressway, from its streamlined appearance to its sumptuous innards features. The 6 Series offers a actually...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി harleen
  On: Mar 11, 2024 | 38 Views
 • The Extreme Terrific Visiting Car

  The BMW 6 Series is the extreme fantastic visiting car, advertising unparalleled extravagance, execution, and fashion for drivers looking for the extreme driving encounter. With its smooth plan, open insides, and progressed highlights, the 6 Series sets the standard for luxury roadsters and convertibles in its lesson. Prepared with BMW s most recen...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി user
  On: Mar 09, 2024 | 83 Views
 • BMW 6 Series Sporty Yet Luxurious Ride

  the BMW 6 Series are generally positive. Drivers appreciate its stylish exterior and powerful engine options, providing a sporty yet luxurious feel. The interior is praised for its high quality materials and advanced tech features, enhancing the overall driving experience. Many users highlight the responsive handling and smooth ride, especially on ...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി yogesh
  On: Mar 08, 2024 | 33 Views
 • The Extreme Terrific Visiting Car

  The BMW 6 Series is the extreme fantastic visiting car, advertising unparalleled extravagance, execution, and fashion for drivers looking for the extreme driving encounter. With its smooth plan, open insides, and progressed highlights, the 6 Series sets the standard for luxury roadsters and convertibles in its lesson. Prepared with BMW s most recen...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി atalanta
  On: Mar 05, 2024 | 152 Views
 • The BWM 6 Series Is The Ideal Gran Turismo, Combining Luxury, Per...

  Performance, grace, and comfort are all there in the sumptuous and beautiful grand tourer known as the BMW 6 Series. With a luxurious and expertly made interior, it has a streamlined and aerodynamic exterior. It has a variety of luxurious comforts and cutting edge technology elements for a premium driving experience. The BMW 6 Series is a real stat...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി avik
  On: Mar 01, 2024 | 154 Views
 • BMW 6 Series Grand Touring Excellence

  The BMW 6 Series epitomizes luxury and performance in a sleek package. With its distinctive design, powerful engine options, and advanced technology features, it offers a driving experience that s both exhilarating and refined. The interior exudes sophistication, with premium materials and cutting edge amenities. Whether cruising down the highway o...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി nitin
  On: Feb 29, 2024 | 34 Views
 • BMW 6 Series Dynamic Design, Unrivaled Comfort

  Experience the BMW 6 Series Comfortable and dynamic design. This Excellence coupe offers a driving experience that s both thrilling and opulent by combining decoration features with streamlined appearance. With its ample cabin and rovehiclet machine elections, the 6 Series delivers both comfort and Performance in equal measure. This coupe offers a ...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി nirat
  On: Feb 28, 2024 | 30 Views
 • Unleash Luxury And Performance In The BMW 6 Series Redefine My Gr...

  Rethink my great visiting experience and release extravagance and execution in the BMW 6 Series. This exquisite and strong car or convertible joins stunning plan, trend setting innovation, and thrilling execution. With its dynamic driving qualities, open inside, and lavish elements, the 6 Series conveys a driving encounter that is both refined and ...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി poonam
  On: Feb 27, 2024 | 44 Views
 • BMW 6 Series Luxury Unleashed, Every Journey Elevated

  With the BMW 6 Series, i can witness measureless luxury, raising the bar on refinement and Stylishness on every trip. The 6 Series radiates fineness and refinement at every step, from its sumptuous and technologically High tech innards to its satiny and dominating appearance. This sumptuous coupe offers an instigative and affable driving experience...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി ketaki
  On: Feb 26, 2024 | 40 Views
Not Sure, Which car to buy?

Let us help you find the dream car

Compare Variants of ബിഎംഡബ്യു 6 സീരീസ്

 • ഡീസൽ
 • പെടോള്
 • Rs.73,50,000*എമി: Rs.1,47,458
  13.32 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
 • Rs.76,90,000*എമി: Rs.1,54,243
  13.32 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്

User Reviews on 6 സീരീസ് Alternatives

Ask Question

Are you confused?

Ask anything & get answer 48 hours ൽ

ചോദ്യങ്ങൾ & ഉത്തരങ്ങൾ

 • ഏറ്റവും പുതിയചോദ്യങ്ങൾ

What is the range of BMW 6 series?

Devyani asked on 5 Apr 2024

The BMW 6 Series has mileage of 13.32 to 18.65 kmpl. The Automatic Petrol varian...

കൂടുതല് വായിക്കുക
By CarDekho Experts on 5 Apr 2024

How many colours are available in BMW 6 series?

Anmol asked on 2 Apr 2024

BMW 6 Series is available in 4 different colours - Bernina Grey Amber Effect, Ta...

കൂടുതല് വായിക്കുക
By CarDekho Experts on 2 Apr 2024

What is the fuel type of BMW 6 series?

Anmol asked on 30 Mar 2024

The BMW 6 series is available in Diesel and Petrol variants.

By CarDekho Experts on 30 Mar 2024

What is the fuel type of BMW 6 series?

Anmol asked on 27 Mar 2024

The BMW 6 Series is available in Diesel and Petrol variants.

By CarDekho Experts on 27 Mar 2024

What is the mileage of BMW 6 series?

Shivangi asked on 22 Mar 2024

The Automatic Petrol variant has a mileage of 13.32 kmpl. The Automatic Diesel v...

കൂടുതല് വായിക്കുക
By CarDekho Experts on 22 Mar 2024

ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു ബിഎംഡബ്യു കാറുകൾ

 • ജനപ്രിയമായത്
 • വരാനിരിക്കുന്നവ
 • ബിഎംഡബ്യു 5 സീരീസ്
  ബിഎംഡബ്യു 5 സീരീസ്
  Rs.70 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: മെയ് 15, 2024
 • ബിഎംഡബ്യു i5
  ബിഎംഡബ്യു i5
  Rs.1 സിആർകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ഏപ്രിൽ 30, 2024
 • ബിഎംഡബ്യു എക്സ്6
  ബിഎംഡബ്യു എക്സ്6
  Rs.1.39 - 1.49 സിആർകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: മെയ് 25, 2024
 • ബിഎംഡബ്യു എം3
  ബിഎംഡബ്യു എം3
  Rs.1.47 സിആർകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ഒക്ടോബർ 01, 2024
* എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
×
We need your നഗരം to customize your experience