നിസ്സാൻ കിക്ക്സ് ഐഎസ് discontinued ഒപ്പം no longer produced.
കൂടുതല് വായിക്കുക

നിസ്സാൻ കിക്ക്സ് ഓൺ റോഡ് വില ന്യൂ ഡെൽഹി

1.5 എക്സ്എൽ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.949,9,90
ആർ ടി ഒRs.66,499
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.47,717
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.10,64,206*
നിസ്സാൻ കിക്ക്സ്Rs.10.64 ലക്ഷം*
പെടോള്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,50,000
ആർ ടി ഒRs.66,500
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.47,717
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.10,64,217*
പെടോള്(പെടോള്)Rs.10.64 ലക്ഷം*
എക്സ്എൽ bsiv(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.955,000
ആർ ടി ഒRs.66,850
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.47,901
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.10,69,751*
എക്സ്എൽ bsiv(പെടോള്)Rs.10.70 ലക്ഷം*
1.5 എക്സ്വി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,99,990
ആർ ടി ഒRs.69,999
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.49,557
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.11,19,546*
1.5 എക്സ്വി(പെടോള്)Rs.11.20 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇ ഡി bsiv(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,89,000
ആർ ടി ഒRs.86,537
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.49,152
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.11,24,689*
എക്സ്ഇ ഡി bsiv(ഡീസൽ)(ബേസ് മോഡൽ)Rs.11.25 ലക്ഷം*
ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,50,000
ആർ ടി ഒRs.1,31,250
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.51,397
മറ്റുള്ളവRs.10,500
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.12,43,147*
ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.12.43 ലക്ഷം*
എക്സ്വി പ്രീമിയം(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,90,000
ആർ ടി ഒRs.1,09,000
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.52,869
മറ്റുള്ളവRs.10,900
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.12,62,769*
എക്സ്വി പ്രീമിയം(പെടോള്)Rs.12.63 ലക്ഷം*
എക്സ്വി bsiv(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,095,000
ആർ ടി ഒRs.1,09,500
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.53,053
മറ്റുള്ളവRs.10,950
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.12,68,503*
എക്സ്വി bsiv(പെടോള്)Rs.12.69 ലക്ഷം*
എക്സ്എൽ ഡി bsiv(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,109,000
ആർ ടി ഒRs.1,38,625
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.53,569
മറ്റുള്ളവRs.11,090
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.13,12,284*
എക്സ്എൽ ഡി bsiv(ഡീസൽ)Rs.13.12 ലക്ഷം*
എക്സ്വി പ്രീമിയം ഓപ്ഷൻ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,160,000
ആർ ടി ഒRs.1,16,000
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.55,446
മറ്റുള്ളവRs.11,600
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.13,43,046*
എക്സ്വി പ്രീമിയം ഓപ്ഷൻ(പെടോള്)Rs.13.43 ലക്ഷം*
1.3 ടർബോ എക്സ്വി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,30,000
ആർ ടി ഒRs.1,23,000
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.58,022
മറ്റുള്ളവRs.12,300
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.14,23,322*
1.3 ടർബോ എക്സ്വി(പെടോള്)Rs.14.23 ലക്ഷം*
എക്സ്വി ഡി bsiv(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,251,000
ആർ ടി ഒRs.1,56,375
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.58,795
മറ്റുള്ളവRs.12,510
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.14,78,680*
എക്സ്വി ഡി bsiv(ഡീസൽ)Rs.14.79 ലക്ഷം*
1.3 ടർബോ എക്സ്വി pre (പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,320,000
ആർ ടി ഒRs.1,32,000
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.61,334
മറ്റുള്ളവRs.13,200
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.15,26,534*
1.3 ടർബോ എക്സ്വി pre (പെടോള്)Rs.15.27 ലക്ഷം*
എക്സ്വി പ്രീമിയം ഡി bsiv(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,69,000
ആർ ടി ഒRs.1,71,125
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.63,137
മറ്റുള്ളവRs.13,690
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.16,16,952*
എക്സ്വി പ്രീമിയം ഡി bsiv(ഡീസൽ)Rs.16.17 ലക്ഷം*
1.3 ടർബോ എക്സ്വി സി.വി.ടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,15,000
ആർ ടി ഒRs.1,41,500
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.64,830
മറ്റുള്ളവRs.14,150
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.16,35,480*
1.3 ടർബോ എക്സ്വി സി.വി.ടി(പെടോള്)Rs.16.35 ലക്ഷം*
1.3 ടർബോ എക്സ്വി pre option (പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,420,000
ആർ ടി ഒRs.1,42,000
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.65,014
മറ്റുള്ളവRs.14,200
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.16,41,214*
1.3 ടർബോ എക്സ്വി pre option (പെടോള്)Rs.16.41 ലക്ഷം*
1.3 ടർബോ എക്സ്വി pre option dt (പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,40,000
ആർ ടി ഒRs.1,44,000
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.65,750
മറ്റുള്ളവRs.14,400
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.16,64,150*
1.3 ടർബോ എക്സ്വി pre option dt (പെടോള്)Rs.16.64 ലക്ഷം*
1.3 ടർബോ എക്സ്വി pre cvt (പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,90,000
ആർ ടി ഒRs.1,49,000
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.67,590
മറ്റുള്ളവRs.14,900
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.17,21,490*
1.3 ടർബോ എക്സ്വി pre cvt (പെടോള്)(top model)Rs.17.21 ലക്ഷം*
എക്സ്വി പ്രീമിയം ഓപ്ഷൻ ഡി(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,65,000
ആർ ടി ഒRs.1,83,125
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.66,670
മറ്റുള്ളവRs.14,650
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.17,29,445*
എക്സ്വി പ്രീമിയം ഓപ്ഷൻ ഡി(ഡീസൽ)Rs.17.29 ലക്ഷം*
എക്സ്വി പ്രീമിയം ഓപ്ഷൻ ഡി ഇരട്ട ടോൺ(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,65,000
ആർ ടി ഒRs.1,83,125
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.66,670
മറ്റുള്ളവRs.14,650
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.17,29,445*
എക്സ്വി പ്രീമിയം ഓപ്ഷൻ ഡി ഇരട്ട ടോൺ(ഡീസൽ)(top model)Rs.17.29 ലക്ഷം*
1.5 എക്സ്എൽ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.949,9,90
ആർ ടി ഒRs.66,499
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.47,717
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.10,64,206*
നിസ്സാൻ കിക്ക്സ്Rs.10.64 ലക്ഷം*
പെടോള്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,50,000
ആർ ടി ഒRs.66,500
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.47,717
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.10,64,217*
പെടോള്(പെടോള്)Rs.10.64 ലക്ഷം*
എക്സ്എൽ bsiv(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.955,000
ആർ ടി ഒRs.66,850
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.47,901
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.10,69,751*
എക്സ്എൽ bsiv(പെടോള്)Rs.10.70 ലക്ഷം*
1.5 എക്സ്വി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,99,990
ആർ ടി ഒRs.69,999
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.49,557
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.11,19,546*
1.5 എക്സ്വി(പെടോള്)Rs.11.20 ലക്ഷം*
എക്സ്വി പ്രീമിയം(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,90,000
ആർ ടി ഒRs.1,09,000
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.52,869
മറ്റുള്ളവRs.10,900
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.12,62,769*
എക്സ്വി പ്രീമിയം(പെടോള്)Rs.12.63 ലക്ഷം*
എക്സ്വി bsiv(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,095,000
ആർ ടി ഒRs.1,09,500
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.53,053
മറ്റുള്ളവRs.10,950
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.12,68,503*
എക്സ്വി bsiv(പെടോള്)Rs.12.69 ലക്ഷം*
എക്സ്വി പ്രീമിയം ഓപ്ഷൻ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,160,000
ആർ ടി ഒRs.1,16,000
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.55,446
മറ്റുള്ളവRs.11,600
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.13,43,046*
എക്സ്വി പ്രീമിയം ഓപ്ഷൻ(പെടോള്)Rs.13.43 ലക്ഷം*
1.3 ടർബോ എക്സ്വി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,30,000
ആർ ടി ഒRs.1,23,000
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.58,022
മറ്റുള്ളവRs.12,300
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.14,23,322*
1.3 ടർബോ എക്സ്വി(പെടോള്)Rs.14.23 ലക്ഷം*
1.3 ടർബോ എക്സ്വി pre (പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,320,000
ആർ ടി ഒRs.1,32,000
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.61,334
മറ്റുള്ളവRs.13,200
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.15,26,534*
1.3 ടർബോ എക്സ്വി pre (പെടോള്)Rs.15.27 ലക്ഷം*
1.3 ടർബോ എക്സ്വി സി.വി.ടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,15,000
ആർ ടി ഒRs.1,41,500
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.64,830
മറ്റുള്ളവRs.14,150
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.16,35,480*
1.3 ടർബോ എക്സ്വി സി.വി.ടി(പെടോള്)Rs.16.35 ലക്ഷം*
1.3 ടർബോ എക്സ്വി pre option (പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,420,000
ആർ ടി ഒRs.1,42,000
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.65,014
മറ്റുള്ളവRs.14,200
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.16,41,214*
1.3 ടർബോ എക്സ്വി pre option (പെടോള്)Rs.16.41 ലക്ഷം*
1.3 ടർബോ എക്സ്വി pre option dt (പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,40,000
ആർ ടി ഒRs.1,44,000
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.65,750
മറ്റുള്ളവRs.14,400
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.16,64,150*
1.3 ടർബോ എക്സ്വി pre option dt (പെടോള്)Rs.16.64 ലക്ഷം*
1.3 ടർബോ എക്സ്വി pre cvt (പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,90,000
ആർ ടി ഒRs.1,49,000
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.67,590
മറ്റുള്ളവRs.14,900
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.17,21,490*
1.3 ടർബോ എക്സ്വി pre cvt (പെടോള്)(top model)Rs.17.21 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇ ഡി bsiv(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,89,000
ആർ ടി ഒRs.86,537
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.49,152
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.11,24,689*
നിസ്സാൻ കിക്ക്സ്Rs.11.25 ലക്ഷം*
ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,50,000
ആർ ടി ഒRs.1,31,250
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.51,397
മറ്റുള്ളവRs.10,500
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.12,43,147*
ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.12.43 ലക്ഷം*
എക്സ്എൽ ഡി bsiv(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,109,000
ആർ ടി ഒRs.1,38,625
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.53,569
മറ്റുള്ളവRs.11,090
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.13,12,284*
എക്സ്എൽ ഡി bsiv(ഡീസൽ)Rs.13.12 ലക്ഷം*
എക്സ്വി ഡി bsiv(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,251,000
ആർ ടി ഒRs.1,56,375
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.58,795
മറ്റുള്ളവRs.12,510
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.14,78,680*
എക്സ്വി ഡി bsiv(ഡീസൽ)Rs.14.79 ലക്ഷം*
എക്സ്വി പ്രീമിയം ഡി bsiv(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,69,000
ആർ ടി ഒRs.1,71,125
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.63,137
മറ്റുള്ളവRs.13,690
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.16,16,952*
എക്സ്വി പ്രീമിയം ഡി bsiv(ഡീസൽ)Rs.16.17 ലക്ഷം*
എക്സ്വി പ്രീമിയം ഓപ്ഷൻ ഡി(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,65,000
ആർ ടി ഒRs.1,83,125
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.66,670
മറ്റുള്ളവRs.14,650
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.17,29,445*
എക്സ്വി പ്രീമിയം ഓപ്ഷൻ ഡി(ഡീസൽ)Rs.17.29 ലക്ഷം*
എക്സ്വി പ്രീമിയം ഓപ്ഷൻ ഡി ഇരട്ട ടോൺ(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,65,000
ആർ ടി ഒRs.1,83,125
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.66,670
മറ്റുള്ളവRs.14,650
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.17,29,445*
എക്സ്വി പ്രീമിയം ഓപ്ഷൻ ഡി ഇരട്ട ടോൺ(ഡീസൽ)(top model)Rs.17.29 ലക്ഷം*
*Last Recorded വില
space Image

നിസ്സാൻ കിക്ക്സ് വില ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

4.3/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി273 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
 • എല്ലാം (273)
 • Price (34)
 • Service (21)
 • Mileage (38)
 • Looks (71)
 • Comfort (47)
 • Space (23)
 • Power (27)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • Verified
 • Critical
 • Nissan Kicks Genuine Review

  The Nissan Kicks has gained a reputation as a popular choice in the compact SUV segment, offering a ...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി manjeet
  On: Jun 30, 2023 | 122 Views
 • Absolute Delight.

  Extraordinary ride quality, premium features on this price range satisfied me in every requirement. ...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി octo khadu
  On: Sep 28, 2020 | 230 Views
 • Great car.

  Nissan Kicks has a low maintenance cost and best in the price range. 

  വഴി anonymous
  On: May 23, 2020 | 50 Views
 • Cool Car

  The best car I have ever seen in my life. I don't know why it is underrated. Please check all the fe...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി jayashree
  On: Apr 03, 2020 | 155 Views
 • Best packaged car

  Bought it in Aug 2019, no complain, nice service and support for small and negligible issues too. Th...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി സണ്ണി
  On: Nov 21, 2019 | 136 Views
 • എല്ലാം കിക്ക്സ് വില അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

നിസ്സാൻ കിക്ക്സ് വീഡിയോകൾ

നിസ്സാൻ കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം ന്യൂ ഡെൽഹി

 • പ്രോപ്പർട്ടി no 88 ന്യൂ ഡെൽഹി 110092

  8291207835
  Get Direction
 • no 21, നജഫ്ഗഡ് റോഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ block സി ന്യൂ ഡെൽഹി 110015

  9167984967
  Get Direction
 • no e/5 sector 14 ന്യൂ ഡെൽഹി 110085

  9167984879
  Get Direction
 • no lg18 & 19, no 5, som dutt chamber 1 ന്യൂ ഡെൽഹി 110029

  08045248729
  Get Direction

Found what you were looking for?

ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു നിസ്സാൻ കാറുകൾ

പരിശോധിക്കു ഏപ്രിൽ ഓഫറുകൾ
* എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
×
We need your നഗരം to customize your experience