മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് 2014-2021 ഐഎസ് discontinued ഒപ്പം no longer produced.
കൂടുതല് വായിക്കുക

മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് 2014-2021 ഓൺ റോഡ് വില ന്യൂ ഡെൽഹി

1.3 ഡിഎൽഎക്സ്(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,76,000
ആർ ടി ഒRs.28,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.33,953
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,38,753*
മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് 2014-2021Rs.6.39 ലക്ഷം*
Ldi BSIV (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,96,555
ആർ ടി ഒRs.29,827
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.34,709
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,61,091*
Ldi BSIV (ഡീസൽ)Rs.6.61 ലക്ഷം*
എൽഡിഐ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.599,000
ആർ ടി ഒRs.29,950
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.34,799
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,63,749*
എൽഡിഐ(ഡീസൽ)Rs.6.64 ലക്ഷം*
ഡിഡിഐഎസ് എൽഡിഐ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,00,000
ആർ ടി ഒRs.52,500
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.34,836
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,87,336*
ഡിഡിഐഎസ് എൽഡിഐ(ഡീസൽ)Rs.6.87 ലക്ഷം*
എൽഡിഐ ഒപ്ഷണൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,20,088
ആർ ടി ഒRs.54,257
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.35,575
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,09,920*
എൽഡിഐ ഒപ്ഷണൽ(ഡീസൽ)Rs.7.10 ലക്ഷം*
ഡിഡിഐഎസ് വിഡിഐ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,25,000
ആർ ടി ഒRs.54,687
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.35,756
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,15,443*
ഡിഡിഐഎസ് വിഡിഐ(ഡീസൽ)Rs.7.15 ലക്ഷം*
എൽഡിഐ എസ്പി ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.631,552
ആർ ടി ഒRs.55,260
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.35,997
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,22,809*
എൽഡിഐ എസ്പി ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ(ഡീസൽ)Rs.7.23 ലക്ഷം*
വിഡിഐ ഗ്ലോറി ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.632,793
ആർ ടി ഒRs.55,369
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.36,043
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,24,205*
വിഡിഐ ഗ്ലോറി ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ(ഡീസൽ)Rs.7.24 ലക്ഷം*
വിഡിഐ ഡെകാ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.640,730
ആർ ടി ഒRs.56,063
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.36,335
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,33,128*
വിഡിഐ ഡെകാ(ഡീസൽ)Rs.7.33 ലക്ഷം*
വി.ഡി.ഐ ബി.എസ്.ഐ.വി.(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,44,403
ആർ ടി ഒRs.56,385
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.36,470
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,37,258*
വി.ഡി.ഐ ബി.എസ്.ഐ.വി.(ഡീസൽ)Rs.7.37 ലക്ഷം*
വിഡിഐ ഒപ്ഷണൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,60,421
ആർ ടി ഒRs.57,786
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.37,060
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,55,267*
വിഡിഐ ഒപ്ഷണൽ(ഡീസൽ)Rs.7.55 ലക്ഷം*
എഎംടി ഡിഡിഐഎസ് വിഡിഐ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,75,000
ആർ ടി ഒRs.59,062
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.37,596
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,71,658*
എഎംടി ഡിഡിഐഎസ് വിഡിഐ(ഡീസൽ)Rs.7.72 ലക്ഷം*
വിഡിഐ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.698,000
ആർ ടി ഒRs.61,075
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.38,443
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,97,518*
വിഡിഐ(ഡീസൽ)Rs.7.98 ലക്ഷം*
ഡിഡിഐഎസ് സിഡിഐ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,00,000
ആർ ടി ഒRs.61,250
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.38,516
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,99,766*
ഡിഡിഐഎസ് സിഡിഐ(ഡീസൽ)Rs.8 ലക്ഷം*
വിഡിഐ വിന്റ്സോങ്ങ് ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,00,000
ആർ ടി ഒRs.61,250
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.38,516
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,99,766*
വിഡിഐ വിന്റ്സോങ്ങ് ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ(ഡീസൽ)Rs.8 ലക്ഷം*
സിഡിഐ ബിഎസ്iv(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,43,9,58
ആർ ടി ഒRs.65,096
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.40,134
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,49,188*
സിഡിഐ ബിഎസ്iv(ഡീസൽ)Rs.8.49 ലക്ഷം*
എഎംടി വിഡിഐ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,45,000
ആർ ടി ഒRs.65,187
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.40,173
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,50,360*
എഎംടി വിഡിഐ(ഡീസൽ)Rs.8.50 ലക്ഷം*
എഎംടി ഡിഡിഐഎസ് സിഡിഐ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,50,000
ആർ ടി ഒRs.65,625
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.40,357
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,55,982*
എഎംടി ഡിഡിഐഎസ് സിഡിഐ(ഡീസൽ)Rs.8.56 ലക്ഷം*
സിഡിഐ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,57,000
ആർ ടി ഒRs.66,237
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.40,614
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,63,851*
സിഡിഐ(ഡീസൽ)Rs.8.64 ലക്ഷം*
ഡിഡിഐഎസ് സിഡിഐ പ്ലസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.800,000
ആർ ടി ഒRs.70,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.42,197
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.9,12,197*
ഡിഡിഐഎസ് സിഡിഐ പ്ലസ്(ഡീസൽ)Rs.9.12 ലക്ഷം*
എഎംടി സിഡിഐ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,04,000
ആർ ടി ഒRs.70,350
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.42,344
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.9,16,694*
എഎംടി സിഡിഐ(ഡീസൽ)Rs.9.17 ലക്ഷം*
സിഡിഐ പ്ലസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.838,000
ആർ ടി ഒRs.73,325
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.43,595
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.9,54,920*
സിഡിഐ പ്ലസ്(ഡീസൽ)Rs.9.55 ലക്ഷം*
എഎംടി സിഡിഐ പ്ലസ്(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,84,000
ആർ ടി ഒRs.77,350
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.45,288
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.10,06,638*
എഎംടി സിഡിഐ പ്ലസ്(ഡീസൽ)(top model)Rs.10.07 ലക്ഷം*
1.2 ഡിഎൽഎക്സ്(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4,54,000
ആർ ടി ഒRs.18,160
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.29,463
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.5,01,623*
1.2 ഡിഎൽഎക്സ്(പെടോള്)(ബേസ് മോഡൽ)Rs.5.02 ലക്ഷം*
എൽഎക്സ്ഐ ഓപ്ഷൻ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4,80,553
ആർ ടി ഒRs.19,222
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.30,440
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.5,30,215*
എൽഎക്സ്ഐ ഓപ്ഷൻ(പെടോള്)Rs.5.30 ലക്ഷം*
എൽഎക്സ്ഐ ഓപ്ഷനൽ-ഒ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.497,102
ആർ ടി ഒRs.19,884
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.31,049
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.5,48,035*
എൽഎക്സ്ഐ ഓപ്ഷനൽ-ഒ(പെടോള്)Rs.5.48 ലക്ഷം*
എൽഎക്സ്ഐ 2018(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.499,000
ആർ ടി ഒRs.19,960
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.31,119
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.5,50,079*
എൽഎക്സ്ഐ 2018(പെടോള്)Rs.5.50 ലക്ഷം*
വിവിറ്റി എൽഎക്സ്ഐ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,00,000
ആർ ടി ഒRs.20,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.31,156
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.5,51,156*
വിവിറ്റി എൽഎക്സ്ഐ(പെടോള്)Rs.5.51 ലക്ഷം*
എൽഎക്സ്ഐ ഓപ്ഷൻ എസ്പി ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,11,923
ആർ ടി ഒRs.20,476
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.31,595
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.5,63,994*
എൽഎക്സ്ഐ ഓപ്ഷൻ എസ്പി ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ(പെടോള്)Rs.5.64 ലക്ഷം*
ലെക്സി ബിസിവ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,14,000
ആർ ടി ഒRs.20,560
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.31,671
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.5,66,231*
ലെക്സി ബിസിവ്(പെടോള്)Rs.5.66 ലക്ഷം*
വിഎക്സ്ഐ വിന്റ്സോങ്ങ് ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,20,470
ആർ ടി ഒRs.20,818
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.31,909
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.5,73,197*
വിഎക്സ്ഐ വിന്റ്സോങ്ങ് ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ(പെടോള്)Rs.5.73 ലക്ഷം*
വിവിറ്റി വിഎക്സ്ഐ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.525,000
ആർ ടി ഒRs.21,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.32,076
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.5,78,076*
വിവിറ്റി വിഎക്സ്ഐ(പെടോള്)Rs.5.78 ലക്ഷം*
വിഎക്സ്ഐ ഗ്ലോറി ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,36,255
ആർ ടി ഒRs.21,450
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.32,490
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.5,90,195*
വിഎക്സ്ഐ ഗ്ലോറി ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ(പെടോള്)Rs.5.90 ലക്ഷം*
വിഎക്സ്ഐ ഡെകാ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.545,748
ആർ ടി ഒRs.21,829
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.32,840
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,00,417*
വിഎക്സ്ഐ ഡെകാ(പെടോള്)Rs.6 ലക്ഷം*
എൽഎക്സ്ഐ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,49,000
ആർ ടി ഒRs.21,960
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.32,959
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,03,919*
എൽഎക്സ്ഐ(പെടോള്)Rs.6.04 ലക്ഷം*
വിഎക്സ്ഐ ഓപ്ഷണൽ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,73,7,27
ആർ ടി ഒRs.22,949
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.33,869
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,30,545*
വിഎക്സ്ഐ ഓപ്ഷണൽ(പെടോള്)Rs.6.31 ലക്ഷം*
എഎംടി വിവിറ്റി വിഎക്സ്ഐ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.575,000
ആർ ടി ഒRs.23,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.33,916
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,31,916*
എഎംടി വിവിറ്റി വിഎക്സ്ഐ(പെടോള്)Rs.6.32 ലക്ഷം*
വിഎക്സ്ഐ 2018(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.598,370
ആർ ടി ഒRs.23,934
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.34,776
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,57,080*
വിഎക്സ്ഐ 2018(പെടോള്)Rs.6.57 ലക്ഷം*
വിസ്കി ബിസിവ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,14,000
ആർ ടി ഒRs.42,980
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.35,351
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,92,331*
വിസ്കി ബിസിവ്(പെടോള്)Rs.6.92 ലക്ഷം*
വിഎക്സ്ഐ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,19,000
ആർ ടി ഒRs.43,330
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.35,535
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,97,865*
വിഎക്സ്ഐ(പെടോള്)Rs.6.98 ലക്ഷം*
എഎംടി വിവിറ്റി സിഎക്‌സ്ഐ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,25,000
ആർ ടി ഒRs.43,750
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.35,756
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,04,506*
എഎംടി വിവിറ്റി സിഎക്‌സ്ഐ(പെടോള്)Rs.7.05 ലക്ഷം*
വിവിറ്റി സിഎക്‌സ്ഐ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,25,000
ആർ ടി ഒRs.43,750
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.35,756
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,04,506*
വിവിറ്റി സിഎക്‌സ്ഐ(പെടോള്)Rs.7.05 ലക്ഷം*
അംറ് വിസ്കി ബിസിവ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,45,982
ആർ ടി ഒRs.45,218
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.36,528
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,27,728*
അംറ് വിസ്കി ബിസിവ്(പെടോള്)Rs.7.28 ലക്ഷം*
സിഎക്‌സ്ഐ 2018(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,60,982
ആർ ടി ഒRs.46,268
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.37,080
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,44,330*
സിഎക്‌സ്ഐ 2018(പെടോള്)Rs.7.44 ലക്ഷം*
എഎംടി വിഎക്സ്ഐ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,66,000
ആർ ടി ഒRs.46,620
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.37,265
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,49,885*
എഎംടി വിഎക്സ്ഐ(പെടോള്)Rs.7.50 ലക്ഷം*
സിഎക്‌സ്ഐ BSIV (പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,73,000
ആർ ടി ഒRs.47,110
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.37,523
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,57,633*
സിഎക്‌സ്ഐ BSIV (പെടോള്)Rs.7.58 ലക്ഷം*
സിഎക്‌സ്ഐ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,78,000
ആർ ടി ഒRs.47,460
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.37,707
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,63,167*
സിഎക്‌സ്ഐ(പെടോള്)Rs.7.63 ലക്ഷം*
അംറ് സസ്കി പ്ലസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,07,982
ആർ ടി ഒRs.49,558
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.38,810
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,96,350*
അംറ് സസ്കി പ്ലസ്(പെടോള്)Rs.7.96 ലക്ഷം*
എഎംടി സിഎക്‌സ്ഐ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,25,000
ആർ ടി ഒRs.50,750
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.39,436
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,15,186*
എഎംടി സിഎക്‌സ്ഐ(പെടോള്)Rs.8.15 ലക്ഷം*
സസ്കി പ്ലസ് ബിസിവ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,40,982
ആർ ടി ഒRs.51,868
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.40,025
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,32,875*
സസ്കി പ്ലസ് ബിസിവ്(പെടോള്)Rs.8.33 ലക്ഷം*
വിവിറ്റി സിഎക്‌സ്ഐ പ്ലസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.750,000
ആർ ടി ഒRs.52,500
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.40,357
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,42,857*
വിവിറ്റി സിഎക്‌സ്ഐ പ്ലസ്(പെടോള്)Rs.8.43 ലക്ഷം*
സിഎക്‌സ്ഐ പ്ലസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.758,000
ആർ ടി ഒRs.53,060
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.40,651
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,51,711*
സിഎക്‌സ്ഐ പ്ലസ്(പെടോള്)Rs.8.52 ലക്ഷം*
അംറ് സസ്കി പ്ലസ് ബിസിവ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,84,870
ആർ ടി ഒRs.54,940
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.41,640
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,81,450*
അംറ് സസ്കി പ്ലസ് ബിസിവ്(പെടോള്)Rs.8.81 ലക്ഷം*
എഎംടി സിഎക്‌സ്ഐ പ്ലസ്(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,02,000
ആർ ടി ഒRs.56,140
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.42,270
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.9,00,410*
എഎംടി സിഎക്‌സ്ഐ പ്ലസ്(പെടോള്)(top model)Rs.9 ലക്ഷം*
1.3 ഡിഎൽഎക്സ്(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,76,000
ആർ ടി ഒRs.28,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.33,953
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,38,753*
മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് 2014-2021Rs.6.39 ലക്ഷം*
Ldi BSIV (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,96,555
ആർ ടി ഒRs.29,827
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.34,709
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,61,091*
Ldi BSIV (ഡീസൽ)Rs.6.61 ലക്ഷം*
എൽഡിഐ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.599,000
ആർ ടി ഒRs.29,950
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.34,799
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,63,749*
എൽഡിഐ(ഡീസൽ)Rs.6.64 ലക്ഷം*
ഡിഡിഐഎസ് എൽഡിഐ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,00,000
ആർ ടി ഒRs.52,500
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.34,836
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,87,336*
ഡിഡിഐഎസ് എൽഡിഐ(ഡീസൽ)Rs.6.87 ലക്ഷം*
എൽഡിഐ ഒപ്ഷണൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,20,088
ആർ ടി ഒRs.54,257
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.35,575
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,09,920*
എൽഡിഐ ഒപ്ഷണൽ(ഡീസൽ)Rs.7.10 ലക്ഷം*
ഡിഡിഐഎസ് വിഡിഐ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,25,000
ആർ ടി ഒRs.54,687
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.35,756
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,15,443*
ഡിഡിഐഎസ് വിഡിഐ(ഡീസൽ)Rs.7.15 ലക്ഷം*
എൽഡിഐ എസ്പി ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.631,552
ആർ ടി ഒRs.55,260
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.35,997
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,22,809*
എൽഡിഐ എസ്പി ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ(ഡീസൽ)Rs.7.23 ലക്ഷം*
വിഡിഐ ഗ്ലോറി ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.632,793
ആർ ടി ഒRs.55,369
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.36,043
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,24,205*
വിഡിഐ ഗ്ലോറി ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ(ഡീസൽ)Rs.7.24 ലക്ഷം*
വിഡിഐ ഡെകാ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.640,730
ആർ ടി ഒRs.56,063
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.36,335
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,33,128*
വിഡിഐ ഡെകാ(ഡീസൽ)Rs.7.33 ലക്ഷം*
വി.ഡി.ഐ ബി.എസ്.ഐ.വി.(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,44,403
ആർ ടി ഒRs.56,385
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.36,470
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,37,258*
വി.ഡി.ഐ ബി.എസ്.ഐ.വി.(ഡീസൽ)Rs.7.37 ലക്ഷം*
വിഡിഐ ഒപ്ഷണൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,60,421
ആർ ടി ഒRs.57,786
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.37,060
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,55,267*
വിഡിഐ ഒപ്ഷണൽ(ഡീസൽ)Rs.7.55 ലക്ഷം*
എഎംടി ഡിഡിഐഎസ് വിഡിഐ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,75,000
ആർ ടി ഒRs.59,062
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.37,596
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,71,658*
എഎംടി ഡിഡിഐഎസ് വിഡിഐ(ഡീസൽ)Rs.7.72 ലക്ഷം*
വിഡിഐ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.698,000
ആർ ടി ഒRs.61,075
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.38,443
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,97,518*
വിഡിഐ(ഡീസൽ)Rs.7.98 ലക്ഷം*
ഡിഡിഐഎസ് സിഡിഐ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,00,000
ആർ ടി ഒRs.61,250
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.38,516
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,99,766*
ഡിഡിഐഎസ് സിഡിഐ(ഡീസൽ)Rs.8 ലക്ഷം*
വിഡിഐ വിന്റ്സോങ്ങ് ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,00,000
ആർ ടി ഒRs.61,250
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.38,516
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,99,766*
വിഡിഐ വിന്റ്സോങ്ങ് ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ(ഡീസൽ)Rs.8 ലക്ഷം*
സിഡിഐ ബിഎസ്iv(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,43,9,58
ആർ ടി ഒRs.65,096
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.40,134
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,49,188*
സിഡിഐ ബിഎസ്iv(ഡീസൽ)Rs.8.49 ലക്ഷം*
എഎംടി വിഡിഐ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,45,000
ആർ ടി ഒRs.65,187
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.40,173
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,50,360*
എഎംടി വിഡിഐ(ഡീസൽ)Rs.8.50 ലക്ഷം*
എഎംടി ഡിഡിഐഎസ് സിഡിഐ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,50,000
ആർ ടി ഒRs.65,625
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.40,357
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,55,982*
എഎംടി ഡിഡിഐഎസ് സിഡിഐ(ഡീസൽ)Rs.8.56 ലക്ഷം*
സിഡിഐ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,57,000
ആർ ടി ഒRs.66,237
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.40,614
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,63,851*
സിഡിഐ(ഡീസൽ)Rs.8.64 ലക്ഷം*
ഡിഡിഐഎസ് സിഡിഐ പ്ലസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.800,000
ആർ ടി ഒRs.70,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.42,197
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.9,12,197*
ഡിഡിഐഎസ് സിഡിഐ പ്ലസ്(ഡീസൽ)Rs.9.12 ലക്ഷം*
എഎംടി സിഡിഐ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,04,000
ആർ ടി ഒRs.70,350
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.42,344
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.9,16,694*
എഎംടി സിഡിഐ(ഡീസൽ)Rs.9.17 ലക്ഷം*
സിഡിഐ പ്ലസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.838,000
ആർ ടി ഒRs.73,325
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.43,595
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.9,54,920*
സിഡിഐ പ്ലസ്(ഡീസൽ)Rs.9.55 ലക്ഷം*
എഎംടി സിഡിഐ പ്ലസ്(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,84,000
ആർ ടി ഒRs.77,350
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.45,288
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.10,06,638*
എഎംടി സിഡിഐ പ്ലസ്(ഡീസൽ)(top model)Rs.10.07 ലക്ഷം*
1.2 ഡിഎൽഎക്സ്(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4,54,000
ആർ ടി ഒRs.18,160
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.29,463
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.5,01,623*
മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് 2014-2021Rs.5.02 ലക്ഷം*
എൽഎക്സ്ഐ ഓപ്ഷൻ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4,80,553
ആർ ടി ഒRs.19,222
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.30,440
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.5,30,215*
എൽഎക്സ്ഐ ഓപ്ഷൻ(പെടോള്)Rs.5.30 ലക്ഷം*
എൽഎക്സ്ഐ ഓപ്ഷനൽ-ഒ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.497,102
ആർ ടി ഒRs.19,884
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.31,049
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.5,48,035*
എൽഎക്സ്ഐ ഓപ്ഷനൽ-ഒ(പെടോള്)Rs.5.48 ലക്ഷം*
എൽഎക്സ്ഐ 2018(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.499,000
ആർ ടി ഒRs.19,960
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.31,119
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.5,50,079*
എൽഎക്സ്ഐ 2018(പെടോള്)Rs.5.50 ലക്ഷം*
വിവിറ്റി എൽഎക്സ്ഐ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,00,000
ആർ ടി ഒRs.20,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.31,156
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.5,51,156*
വിവിറ്റി എൽഎക്സ്ഐ(പെടോള്)Rs.5.51 ലക്ഷം*
എൽഎക്സ്ഐ ഓപ്ഷൻ എസ്പി ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,11,923
ആർ ടി ഒRs.20,476
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.31,595
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.5,63,994*
എൽഎക്സ്ഐ ഓപ്ഷൻ എസ്പി ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ(പെടോള്)Rs.5.64 ലക്ഷം*
ലെക്സി ബിസിവ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,14,000
ആർ ടി ഒRs.20,560
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.31,671
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.5,66,231*
ലെക്സി ബിസിവ്(പെടോള്)Rs.5.66 ലക്ഷം*
വിഎക്സ്ഐ വിന്റ്സോങ്ങ് ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,20,470
ആർ ടി ഒRs.20,818
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.31,909
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.5,73,197*
വിഎക്സ്ഐ വിന്റ്സോങ്ങ് ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ(പെടോള്)Rs.5.73 ലക്ഷം*
വിവിറ്റി വിഎക്സ്ഐ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.525,000
ആർ ടി ഒRs.21,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.32,076
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.5,78,076*
വിവിറ്റി വിഎക്സ്ഐ(പെടോള്)Rs.5.78 ലക്ഷം*
വിഎക്സ്ഐ ഗ്ലോറി ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,36,255
ആർ ടി ഒRs.21,450
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.32,490
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.5,90,195*
വിഎക്സ്ഐ ഗ്ലോറി ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ(പെടോള്)Rs.5.90 ലക്ഷം*
വിഎക്സ്ഐ ഡെകാ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.545,748
ആർ ടി ഒRs.21,829
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.32,840
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,00,417*
വിഎക്സ്ഐ ഡെകാ(പെടോള്)Rs.6 ലക്ഷം*
എൽഎക്സ്ഐ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,49,000
ആർ ടി ഒRs.21,960
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.32,959
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,03,919*
എൽഎക്സ്ഐ(പെടോള്)Rs.6.04 ലക്ഷം*
വിഎക്സ്ഐ ഓപ്ഷണൽ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,73,7,27
ആർ ടി ഒRs.22,949
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.33,869
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,30,545*
വിഎക്സ്ഐ ഓപ്ഷണൽ(പെടോള്)Rs.6.31 ലക്ഷം*
എഎംടി വിവിറ്റി വിഎക്സ്ഐ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.575,000
ആർ ടി ഒRs.23,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.33,916
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,31,916*
എഎംടി വിവിറ്റി വിഎക്സ്ഐ(പെടോള്)Rs.6.32 ലക്ഷം*
വിഎക്സ്ഐ 2018(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.598,370
ആർ ടി ഒRs.23,934
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.34,776
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,57,080*
വിഎക്സ്ഐ 2018(പെടോള്)Rs.6.57 ലക്ഷം*
വിസ്കി ബിസിവ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,14,000
ആർ ടി ഒRs.42,980
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.35,351
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,92,331*
വിസ്കി ബിസിവ്(പെടോള്)Rs.6.92 ലക്ഷം*
വിഎക്സ്ഐ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,19,000
ആർ ടി ഒRs.43,330
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.35,535
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,97,865*
വിഎക്സ്ഐ(പെടോള്)Rs.6.98 ലക്ഷം*
എഎംടി വിവിറ്റി സിഎക്‌സ്ഐ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,25,000
ആർ ടി ഒRs.43,750
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.35,756
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,04,506*
എഎംടി വിവിറ്റി സിഎക്‌സ്ഐ(പെടോള്)Rs.7.05 ലക്ഷം*
വിവിറ്റി സിഎക്‌സ്ഐ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,25,000
ആർ ടി ഒRs.43,750
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.35,756
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,04,506*
വിവിറ്റി സിഎക്‌സ്ഐ(പെടോള്)Rs.7.05 ലക്ഷം*
അംറ് വിസ്കി ബിസിവ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,45,982
ആർ ടി ഒRs.45,218
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.36,528
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,27,728*
അംറ് വിസ്കി ബിസിവ്(പെടോള്)Rs.7.28 ലക്ഷം*
സിഎക്‌സ്ഐ 2018(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,60,982
ആർ ടി ഒRs.46,268
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.37,080
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,44,330*
സിഎക്‌സ്ഐ 2018(പെടോള്)Rs.7.44 ലക്ഷം*
എഎംടി വിഎക്സ്ഐ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,66,000
ആർ ടി ഒRs.46,620
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.37,265
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,49,885*
എഎംടി വിഎക്സ്ഐ(പെടോള്)Rs.7.50 ലക്ഷം*
സിഎക്‌സ്ഐ BSIV (പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,73,000
ആർ ടി ഒRs.47,110
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.37,523
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,57,633*
സിഎക്‌സ്ഐ BSIV (പെടോള്)Rs.7.58 ലക്ഷം*
സിഎക്‌സ്ഐ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,78,000
ആർ ടി ഒRs.47,460
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.37,707
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,63,167*
സിഎക്‌സ്ഐ(പെടോള്)Rs.7.63 ലക്ഷം*
അംറ് സസ്കി പ്ലസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,07,982
ആർ ടി ഒRs.49,558
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.38,810
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,96,350*
അംറ് സസ്കി പ്ലസ്(പെടോള്)Rs.7.96 ലക്ഷം*
എഎംടി സിഎക്‌സ്ഐ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,25,000
ആർ ടി ഒRs.50,750
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.39,436
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,15,186*
എഎംടി സിഎക്‌സ്ഐ(പെടോള്)Rs.8.15 ലക്ഷം*
സസ്കി പ്ലസ് ബിസിവ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,40,982
ആർ ടി ഒRs.51,868
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.40,025
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,32,875*
സസ്കി പ്ലസ് ബിസിവ്(പെടോള്)Rs.8.33 ലക്ഷം*
വിവിറ്റി സിഎക്‌സ്ഐ പ്ലസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.750,000
ആർ ടി ഒRs.52,500
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.40,357
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,42,857*
വിവിറ്റി സിഎക്‌സ്ഐ പ്ലസ്(പെടോള്)Rs.8.43 ലക്ഷം*
സിഎക്‌സ്ഐ പ്ലസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.758,000
ആർ ടി ഒRs.53,060
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.40,651
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,51,711*
സിഎക്‌സ്ഐ പ്ലസ്(പെടോള്)Rs.8.52 ലക്ഷം*
അംറ് സസ്കി പ്ലസ് ബിസിവ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,84,870
ആർ ടി ഒRs.54,940
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.41,640
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,81,450*
അംറ് സസ്കി പ്ലസ് ബിസിവ്(പെടോള്)Rs.8.81 ലക്ഷം*
എഎംടി സിഎക്‌സ്ഐ പ്ലസ്(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,02,000
ആർ ടി ഒRs.56,140
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.42,270
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.9,00,410*
എഎംടി സിഎക്‌സ്ഐ പ്ലസ്(പെടോള്)(top model)Rs.9 ലക്ഷം*
*Last Recorded വില
space Image

Found what you were looking for?

മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് 2014-2021 വില ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

4.5/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി3427 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
 • എല്ലാം (3430)
 • Price (378)
 • Service (250)
 • Mileage (1007)
 • Looks (980)
 • Comfort (937)
 • Space (355)
 • Power (353)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • VERIFIED
 • CRITICAL
 • My First Car.

  A good automatic vehicle with great looks for a beginner price range. Particularly fits well wh...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി shashank sharma
  On: Apr 12, 2021 | 64 Views
 • Ultimate Car

  Best affordable car at its price range, no negatives, no compromise, only fun while driving, best du...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി bharath kumar
  On: Feb 25, 2021 | 47 Views
 • Nice Vehicle

  Nice vehicle for me. Very comfortable with nice features. Value for money and the price is also less...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി dhiraj
  On: Feb 09, 2021 | 93 Views
 • Too Costly.

  Awesome car but please price thoda kam kro do normal families ni le skte ye car. 30,000 to 50,0...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി nitish sharma
  On: Sep 18, 2020 | 61 Views
 • Awesome Car In Hatchback

  Nice car forever. This car is too good for safety 7.3/17 score is not enough. This is a good ca...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി jagdish
  On: Aug 21, 2020 | 94 Views
 • എല്ലാം സ്വിഫ്റ്റ് 2014-2021 വില അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് 2014-2021 വീഡിയോകൾ

 • 2018 Maruti Suzuki Swift - Which Variant To Buy?
  9:42
  2018 Maruti Suzuki Swift - Which Variant To Buy?
  മാർച്ച് 22, 2018 | 19888 Views
 • 2018 Maruti Suzuki Swift | Quick Review
  6:2
  2018 Maruti Suzuki Swift | Quick Review
  ജനുവരി 25, 2018 | 1038 Views
 • 2018 Maruti Suzuki Swift Hits & Misses (In Hindi)
  5:19
  2018 Maruti Suzuki Swift Hits & Misses (In Hindi)
  ജനുവരി 23, 2018 | 10765 Views
 • 2018 Maruti Suzuki Swift vs Hyundai Grand i10 (Diesel) Comparison Review | Best Small Car Is...
  8:1
  2018 Maruti Suzuki Swift vs Hyundai Grand i10 (Diesel) Comparison Review | Best Small Car Is...
  ഏപ്രിൽ 19, 2018 | 485 Views
 • Maruti Swift ZDi AMT 10000km Review | Long Term Report | CarDekho.com
  11:44
  Maruti Swift ZDi AMT 10000km Review | Long Term Report | CarDekho.com
  ഒക്ടോബർ 08, 2018 | 1913 Views

മാരുതി കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം ന്യൂ ഡെൽഹി

ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു മാരുതി കാറുകൾ

 • ജനപ്രിയമായത്
 • വരാനിരിക്കുന്നവ
view ഡിസംബര് offer
* എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
×
We need your നഗരം to customize your experience