കിയ സോനെറ്റ് 2020-2024 ഐഎസ് discontinued ഒപ്പം no longer produced.
കൂടുതല് വായിക്കുക

കിയ സോനെറ്റ് 2020-2024 ഓൺ റോഡ് വില ന്യൂ ഡെൽഹി

hte(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,79,000
ആർ ടി ഒRs.54,530
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.41,424
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,74,954*
കിയ സോനെറ്റ് 2020-2024Rs.8.75 ലക്ഷം*
hte bsvi(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,79,000
ആർ ടി ഒRs.54,530
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.41,424
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,74,954*
hte bsvi(പെടോള്)Rs.8.75 ലക്ഷം*
htk(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,69,999
ആർ ടി ഒRs.60,899
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.44,773
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.9,75,671*
htk(പെടോള്)Rs.9.76 ലക്ഷം*
htk bsvi(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,69,999
ആർ ടി ഒRs.60,899
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.44,773
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.9,75,671*
htk bsvi(പെടോള്)Rs.9.76 ലക്ഷം*
htk plus(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,64,000
ആർ ടി ഒRs.67,480
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.48,232
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.10,79,712*
htk plus(പെടോള്)Rs.10.80 ലക്ഷം*
htk പ്ലസ് bsvi(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.964,000
ആർ ടി ഒRs.67,480
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.48,232
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.10,79,712*
htk പ്ലസ് bsvi(പെടോള്)Rs.10.80 ലക്ഷം*
hte diesel imt(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,94,999
ആർ ടി ഒRs.87,062
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.49,373
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.11,31,434*
hte diesel imt(ഡീസൽ)(ബേസ് മോഡൽ)Rs.11.31 ലക്ഷം*
hte ഡീസൽ imt bsvi(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,94,999
ആർ ടി ഒRs.87,062
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.49,373
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.11,31,434*
hte ഡീസൽ imt bsvi(ഡീസൽ)Rs.11.31 ലക്ഷം*
htk plus turbo imt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,48,999
ആർ ടി ഒRs.1,04,899
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.44,666
മറ്റുള്ളവRs.10,489
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.12,09,053*
htk plus turbo imt(പെടോള്)Rs.12.09 ലക്ഷം*
htk പ്ലസ് ടർബോ imt bsvi(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,48,999
ആർ ടി ഒRs.1,04,899
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.44,666
മറ്റുള്ളവRs.10,489
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.12,09,053*
htk പ്ലസ് ടർബോ imt bsvi(പെടോള്)Rs.12.09 ലക്ഷം*
htk plus turbo dct(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,049,000
ആർ ടി ഒRs.1,04,900
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.44,666
മറ്റുള്ളവRs.10,490
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.12,09,056*
htk plus turbo dct(പെടോള്)Rs.12.09 ലക്ഷം*
1.5 htk plus diesel at(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,59,000
ആർ ടി ഒRs.1,32,375
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.51,728
മറ്റുള്ളവRs.10,590
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.12,53,693*
1.5 htk plus diesel at(ഡീസൽ)Rs.12.54 ലക്ഷം*
htk ഡീസൽ bsvi(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,68,999
ആർ ടി ഒRs.1,33,624
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.52,096
മറ്റുള്ളവRs.10,689
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.12,65,408*
htk ഡീസൽ bsvi(ഡീസൽ)Rs.12.65 ലക്ഷം*
htk diesel imt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,068,999
ആർ ടി ഒRs.1,33,624
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.52,096
മറ്റുള്ളവRs.10,689
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.12,65,408*
htk diesel imt(ഡീസൽ)Rs.12.65 ലക്ഷം*
turbo imt anniversary edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,35,000
ആർ ടി ഒRs.1,13,500
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.47,680
മറ്റുള്ളവRs.11,350
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.13,07,530*
turbo imt anniversary edition(പെടോള്)Rs.13.08 ലക്ഷം*
htx turbo imt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,145,000
ആർ ടി ഒRs.1,14,500
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.48,031
മറ്റുള്ളവRs.11,450
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.13,18,981*
htx turbo imt(പെടോള്)Rs.13.19 ലക്ഷം*
htx ടർബോ imt bsvi(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,45,000
ആർ ടി ഒRs.1,14,500
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.48,031
മറ്റുള്ളവRs.11,450
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.13,18,981*
htx ടർബോ imt bsvi(പെടോള്)Rs.13.19 ലക്ഷം*
htk പ്ലസ് ഡീസൽ bsvi(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,35,000
ആർ ടി ഒRs.1,41,875
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.54,525
മറ്റുള്ളവRs.11,350
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.13,42,750*
htk പ്ലസ് ഡീസൽ bsvi(ഡീസൽ)Rs.13.43 ലക്ഷം*
htk plus diesel imt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,39,000
ആർ ടി ഒRs.1,42,375
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.54,673
മറ്റുള്ളവRs.11,390
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.13,47,438*
htk plus diesel imt(ഡീസൽ)Rs.13.47 ലക്ഷം*
htk പ്ലസ് ഡീസൽ imt bsvi(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,39,000
ആർ ടി ഒRs.1,42,375
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.54,673
മറ്റുള്ളവRs.11,390
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.13,47,438*
htk പ്ലസ് ഡീസൽ imt bsvi(ഡീസൽ)Rs.13.47 ലക്ഷം*
htx ആനിവേഴ്‌സറി എഡിഷൻ imt bsvi(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,85,000
ആർ ടി ഒRs.1,18,500
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.49,433
മറ്റുള്ളവRs.11,850
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.13,64,783*
htx ആനിവേഴ്‌സറി എഡിഷൻ imt bsvi(പെടോള്)Rs.13.65 ലക്ഷം*
htx ടർബോ aurochs edition imt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,185,000
ആർ ടി ഒRs.1,18,500
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.49,433
മറ്റുള്ളവRs.11,850
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.13,64,783*
htx ടർബോ aurochs edition imt(പെടോള്)Rs.13.65 ലക്ഷം*
turbo dct anniversary edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,95,000
ആർ ടി ഒRs.1,19,500
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.49,783
മറ്റുള്ളവRs.11,950
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.13,76,233*
turbo dct anniversary edition(പെടോള്)Rs.13.76 ലക്ഷം*
htx turbo dct(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,98,999
ആർ ടി ഒRs.119,899
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.49,924
മറ്റുള്ളവRs.11,989
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.13,80,811*
htx turbo dct(പെടോള്)Rs.13.81 ലക്ഷം*
htx ടർബോ dct bsvi(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,198,999
ആർ ടി ഒRs.1,19,899
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.49,924
മറ്റുള്ളവRs.11,989
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.13,80,811*
htx ടർബോ dct bsvi(പെടോള്)Rs.13.81 ലക്ഷം*
ഡീസൽ ആനിവേഴ്‌സറി എഡിഷൻ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,75,000
ആർ ടി ഒRs.1,46,875
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.55,998
മറ്റുള്ളവRs.11,750
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.13,89,623*
ഡീസൽ ആനിവേഴ്‌സറി എഡിഷൻ(ഡീസൽ)Rs.13.90 ലക്ഷം*
htx plus turbo imt dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,35,000
ആർ ടി ഒRs.1,23,500
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.51,186
മറ്റുള്ളവRs.12,350
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.14,22,036*
htx plus turbo imt dt(പെടോള്)Rs.14.22 ലക്ഷം*
htx ആനിവേഴ്‌സറി എഡിഷൻ dct bsvi(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,39,000
ആർ ടി ഒRs.1,23,900
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.51,326
മറ്റുള്ളവRs.12,390
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.14,26,616*
htx ആനിവേഴ്‌സറി എഡിഷൻ dct bsvi(പെടോള്)Rs.14.27 ലക്ഷം*
htx ടർബോ aurochs edition dct(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,239,000
ആർ ടി ഒRs.1,23,900
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.51,326
മറ്റുള്ളവRs.12,390
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.14,26,616*
htx ടർബോ aurochs edition dct(പെടോള്)Rs.14.27 ലക്ഷം*
htx ഡീസൽ bsvi(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,25,000
ആർ ടി ഒRs.1,53,125
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.57,838
മറ്റുള്ളവRs.12,250
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.14,48,213*
htx ഡീസൽ bsvi(ഡീസൽ)Rs.14.48 ലക്ഷം*
htx diesel imt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,25,000
ആർ ടി ഒRs.1,53,125
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.57,838
മറ്റുള്ളവRs.12,250
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.14,48,213*
htx diesel imt(ഡീസൽ)Rs.14.48 ലക്ഷം*
gtx plus turbo imt dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,69,000
ആർ ടി ഒRs.1,26,900
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.52,377
മറ്റുള്ളവRs.12,690
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.14,60,967*
gtx plus turbo imt dt(പെടോള്)Rs.14.61 ലക്ഷം*
htx plus turbo imt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,75,000
ആർ ടി ഒRs.1,27,500
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.52,588
മറ്റുള്ളവRs.12,750
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.14,67,838*
htx plus turbo imt(പെടോള്)Rs.14.68 ലക്ഷം*
htx പ്ലസ് ടർബോ imt bsvi(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,275,000
ആർ ടി ഒRs.1,27,500
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.52,588
മറ്റുള്ളവRs.12,750
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.14,67,838*
htx പ്ലസ് ടർബോ imt bsvi(പെടോള്)Rs.14.68 ലക്ഷം*
ഡീസൽ അടുത്ത് ആനിവേഴ്‌സറി എഡിഷൻ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,55,000
ആർ ടി ഒRs.1,56,875
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.58,942
മറ്റുള്ളവRs.12,550
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.14,83,367*
ഡീസൽ അടുത്ത് ആനിവേഴ്‌സറി എഡിഷൻ(ഡീസൽ)Rs.14.83 ലക്ഷം*
htx aurochs edition ഡീസൽ imt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,64,999
ആർ ടി ഒRs.1,58,124
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.59,310
മറ്റുള്ളവRs.12,649
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.14,95,082*
htx aurochs edition ഡീസൽ imt(ഡീസൽ)Rs.14.95 ലക്ഷം*
htx ആനിവേഴ്‌സറി എഡിഷൻ ഡീസൽ imt bsvi(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,265,000
ആർ ടി ഒRs.1,58,125
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.59,310
മറ്റുള്ളവRs.12,650
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.14,95,085*
htx ആനിവേഴ്‌സറി എഡിഷൻ ഡീസൽ imt bsvi(ഡീസൽ)Rs.14.95 ലക്ഷം*
gtx plus turbo imt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,09,000
ആർ ടി ഒRs.1,30,900
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.53,780
മറ്റുള്ളവRs.13,090
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.15,06,770*
gtx plus turbo imt(പെടോള്)Rs.15.07 ലക്ഷം*
ഗ്റസ് പ്ലസ് ടർബോ imt bsvi(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,09,000
ആർ ടി ഒRs.1,30,900
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.53,780
മറ്റുള്ളവRs.13,090
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.15,06,770*
ഗ്റസ് പ്ലസ് ടർബോ imt bsvi(പെടോള്)Rs.15.07 ലക്ഷം*
1.5 htx plus diesel dt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,275,000
ആർ ടി ഒRs.1,59,375
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.59,678
മറ്റുള്ളവRs.12,750
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.15,06,803*
1.5 htx plus diesel dt(ഡീസൽ)Rs.15.07 ലക്ഷം*
gtx plus turbo dct dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,329,000
ആർ ടി ഒRs.1,32,900
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.54,481
മറ്റുള്ളവRs.13,290
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.15,29,671*
gtx plus turbo dct dt(പെടോള്)Rs.15.30 ലക്ഷം*
htx diesel at(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,05,000
ആർ ടി ഒRs.1,63,125
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.60,782
മറ്റുള്ളവRs.13,050
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.15,41,957*
htx diesel at(ഡീസൽ)Rs.15.42 ലക്ഷം*
htx ഡീസൽ അടുത്ത് bsvi(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,05,000
ആർ ടി ഒRs.1,63,125
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.60,782
മറ്റുള്ളവRs.13,050
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.15,41,957*
htx ഡീസൽ അടുത്ത് bsvi(ഡീസൽ)Rs.15.42 ലക്ഷം*
1.5 gtx plus diesel dt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,309,000
ആർ ടി ഒRs.1,63,625
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.60,929
മറ്റുള്ളവRs.13,090
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.15,46,644*
1.5 gtx plus diesel dt(ഡീസൽ)Rs.15.47 ലക്ഷം*
gtx plus turbo dct(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,69,000
ആർ ടി ഒRs.1,36,900
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.55,883
മറ്റുള്ളവRs.13,690
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.15,75,473*
gtx plus turbo dct(പെടോള്)Rs.15.75 ലക്ഷം*
ഗ്റസ് പ്ലസ് ടർബോ dct bsvi(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,69,000
ആർ ടി ഒRs.1,36,900
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.55,883
മറ്റുള്ളവRs.13,690
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.15,75,473*
ഗ്റസ് പ്ലസ് ടർബോ dct bsvi(പെടോള്)Rs.15.75 ലക്ഷം*
htx ആനിവേഴ്‌സറി എഡിഷൻ ഡീസൽ അടുത്ത് bsvi(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,345,000
ആർ ടി ഒRs.1,68,125
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.62,254
മറ്റുള്ളവRs.13,450
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.15,88,829*
htx ആനിവേഴ്‌സറി എഡിഷൻ ഡീസൽ അടുത്ത് bsvi(ഡീസൽ)Rs.15.89 ലക്ഷം*
htx aurochs edition ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,45,000
ആർ ടി ഒRs.1,68,125
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.62,254
മറ്റുള്ളവRs.13,450
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.15,88,829*
htx aurochs edition ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)Rs.15.89 ലക്ഷം*
x-line turbo dct(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,389,000
ആർ ടി ഒRs.1,38,900
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.56,584
മറ്റുള്ളവRs.13,890
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.15,98,374*
x-line turbo dct(പെടോള്)Rs.15.98 ലക്ഷം*
x-line ടർബോ dct bsvi(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,89,000
ആർ ടി ഒRs.1,38,900
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.56,584
മറ്റുള്ളവRs.13,890
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.15,98,374*
x-line ടർബോ dct bsvi(പെടോള്)(top model)Rs.15.98 ലക്ഷം*
htx പ്ലസ് ഡീസൽ bsvi(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,355,000
ആർ ടി ഒRs.1,69,375
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.62,622
മറ്റുള്ളവRs.13,550
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.16,00,547*
htx പ്ലസ് ഡീസൽ bsvi(ഡീസൽ)Rs.16.01 ലക്ഷം*
htx plus diesel imt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,355,000
ആർ ടി ഒRs.1,69,375
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.62,622
മറ്റുള്ളവRs.13,550
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.16,00,547*
htx plus diesel imt(ഡീസൽ)Rs.16.01 ലക്ഷം*
ഗ്റസ് പ്ലസ് ഡീസൽ bsvi(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,89,000
ആർ ടി ഒRs.1,73,625
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.63,873
മറ്റുള്ളവRs.13,890
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.16,40,388*
ഗ്റസ് പ്ലസ് ഡീസൽ bsvi(ഡീസൽ)Rs.16.40 ലക്ഷം*
gtx plus diesel imt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,89,000
ആർ ടി ഒRs.1,73,625
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.63,873
മറ്റുള്ളവRs.13,890
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.16,40,388*
gtx plus diesel imt(ഡീസൽ)Rs.16.40 ലക്ഷം*
1.5 ഗ്റസ് പ്ലസ് ഡീസൽ അടുത്ത് dt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,89,000
ആർ ടി ഒRs.1,73,625
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.63,873
മറ്റുള്ളവRs.13,890
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.16,40,388*
1.5 ഗ്റസ് പ്ലസ് ഡീസൽ അടുത്ത് dt(ഡീസൽ)Rs.16.40 ലക്ഷം*
ഗ്റസ് പ്ലസ് ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,469,000
ആർ ടി ഒRs.1,83,625
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.66,817
മറ്റുള്ളവRs.14,690
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.17,34,132*
ഗ്റസ് പ്ലസ് ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)Rs.17.34 ലക്ഷം*
ഗ്റസ് പ്ലസ് ഡീസൽ അടുത്ത് bsvi(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,69,000
ആർ ടി ഒRs.1,83,625
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.66,817
മറ്റുള്ളവRs.14,690
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.17,34,132*
ഗ്റസ് പ്ലസ് ഡീസൽ അടുത്ത് bsvi(ഡീസൽ)Rs.17.34 ലക്ഷം*
x-line diesel at(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,89,000
ആർ ടി ഒRs.1,86,125
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.67,554
മറ്റുള്ളവRs.14,890
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.17,57,569*
x-line diesel at(ഡീസൽ)Rs.17.58 ലക്ഷം*
x-line ഡീസൽ അടുത്ത് bsvi(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,489,000
ആർ ടി ഒRs.1,86,125
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.67,554
മറ്റുള്ളവRs.14,890
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.17,57,569*
x-line ഡീസൽ അടുത്ത് bsvi(ഡീസൽ)(top model)Rs.17.58 ലക്ഷം*
hte(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,79,000
ആർ ടി ഒRs.54,530
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.41,424
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,74,954*
കിയ സോനെറ്റ് 2020-2024Rs.8.75 ലക്ഷം*
hte bsvi(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,79,000
ആർ ടി ഒRs.54,530
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.41,424
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,74,954*
hte bsvi(പെടോള്)Rs.8.75 ലക്ഷം*
htk(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,69,999
ആർ ടി ഒRs.60,899
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.44,773
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.9,75,671*
htk(പെടോള്)Rs.9.76 ലക്ഷം*
htk bsvi(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,69,999
ആർ ടി ഒRs.60,899
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.44,773
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.9,75,671*
htk bsvi(പെടോള്)Rs.9.76 ലക്ഷം*
htk plus(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,64,000
ആർ ടി ഒRs.67,480
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.48,232
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.10,79,712*
htk plus(പെടോള്)Rs.10.80 ലക്ഷം*
htk പ്ലസ് bsvi(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.964,000
ആർ ടി ഒRs.67,480
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.48,232
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.10,79,712*
htk പ്ലസ് bsvi(പെടോള്)Rs.10.80 ലക്ഷം*
htk plus turbo imt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,48,999
ആർ ടി ഒRs.1,04,899
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.44,666
മറ്റുള്ളവRs.10,489
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.12,09,053*
htk plus turbo imt(പെടോള്)Rs.12.09 ലക്ഷം*
htk പ്ലസ് ടർബോ imt bsvi(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,48,999
ആർ ടി ഒRs.1,04,899
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.44,666
മറ്റുള്ളവRs.10,489
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.12,09,053*
htk പ്ലസ് ടർബോ imt bsvi(പെടോള്)Rs.12.09 ലക്ഷം*
htk plus turbo dct(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,049,000
ആർ ടി ഒRs.1,04,900
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.44,666
മറ്റുള്ളവRs.10,490
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.12,09,056*
htk plus turbo dct(പെടോള്)Rs.12.09 ലക്ഷം*
turbo imt anniversary edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,35,000
ആർ ടി ഒRs.1,13,500
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.47,680
മറ്റുള്ളവRs.11,350
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.13,07,530*
turbo imt anniversary edition(പെടോള്)Rs.13.08 ലക്ഷം*
htx turbo imt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,145,000
ആർ ടി ഒRs.1,14,500
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.48,031
മറ്റുള്ളവRs.11,450
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.13,18,981*
htx turbo imt(പെടോള്)Rs.13.19 ലക്ഷം*
htx ടർബോ imt bsvi(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,45,000
ആർ ടി ഒRs.1,14,500
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.48,031
മറ്റുള്ളവRs.11,450
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.13,18,981*
htx ടർബോ imt bsvi(പെടോള്)Rs.13.19 ലക്ഷം*
htx ആനിവേഴ്‌സറി എഡിഷൻ imt bsvi(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,85,000
ആർ ടി ഒRs.1,18,500
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.49,433
മറ്റുള്ളവRs.11,850
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.13,64,783*
htx ആനിവേഴ്‌സറി എഡിഷൻ imt bsvi(പെടോള്)Rs.13.65 ലക്ഷം*
htx ടർബോ aurochs edition imt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,185,000
ആർ ടി ഒRs.1,18,500
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.49,433
മറ്റുള്ളവRs.11,850
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.13,64,783*
htx ടർബോ aurochs edition imt(പെടോള്)Rs.13.65 ലക്ഷം*
turbo dct anniversary edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,95,000
ആർ ടി ഒRs.1,19,500
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.49,783
മറ്റുള്ളവRs.11,950
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.13,76,233*
turbo dct anniversary edition(പെടോള്)Rs.13.76 ലക്ഷം*
htx turbo dct(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,98,999
ആർ ടി ഒRs.119,899
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.49,924
മറ്റുള്ളവRs.11,989
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.13,80,811*
htx turbo dct(പെടോള്)Rs.13.81 ലക്ഷം*
htx ടർബോ dct bsvi(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,198,999
ആർ ടി ഒRs.1,19,899
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.49,924
മറ്റുള്ളവRs.11,989
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.13,80,811*
htx ടർബോ dct bsvi(പെടോള്)Rs.13.81 ലക്ഷം*
htx plus turbo imt dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,35,000
ആർ ടി ഒRs.1,23,500
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.51,186
മറ്റുള്ളവRs.12,350
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.14,22,036*
htx plus turbo imt dt(പെടോള്)Rs.14.22 ലക്ഷം*
htx ആനിവേഴ്‌സറി എഡിഷൻ dct bsvi(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,39,000
ആർ ടി ഒRs.1,23,900
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.51,326
മറ്റുള്ളവRs.12,390
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.14,26,616*
htx ആനിവേഴ്‌സറി എഡിഷൻ dct bsvi(പെടോള്)Rs.14.27 ലക്ഷം*
htx ടർബോ aurochs edition dct(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,239,000
ആർ ടി ഒRs.1,23,900
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.51,326
മറ്റുള്ളവRs.12,390
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.14,26,616*
htx ടർബോ aurochs edition dct(പെടോള്)Rs.14.27 ലക്ഷം*
gtx plus turbo imt dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,69,000
ആർ ടി ഒRs.1,26,900
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.52,377
മറ്റുള്ളവRs.12,690
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.14,60,967*
gtx plus turbo imt dt(പെടോള്)Rs.14.61 ലക്ഷം*
htx plus turbo imt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,75,000
ആർ ടി ഒRs.1,27,500
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.52,588
മറ്റുള്ളവRs.12,750
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.14,67,838*
htx plus turbo imt(പെടോള്)Rs.14.68 ലക്ഷം*
htx പ്ലസ് ടർബോ imt bsvi(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,275,000
ആർ ടി ഒRs.1,27,500
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.52,588
മറ്റുള്ളവRs.12,750
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.14,67,838*
htx പ്ലസ് ടർബോ imt bsvi(പെടോള്)Rs.14.68 ലക്ഷം*
gtx plus turbo imt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,09,000
ആർ ടി ഒRs.1,30,900
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.53,780
മറ്റുള്ളവRs.13,090
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.15,06,770*
gtx plus turbo imt(പെടോള്)Rs.15.07 ലക്ഷം*
ഗ്റസ് പ്ലസ് ടർബോ imt bsvi(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,09,000
ആർ ടി ഒRs.1,30,900
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.53,780
മറ്റുള്ളവRs.13,090
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.15,06,770*
ഗ്റസ് പ്ലസ് ടർബോ imt bsvi(പെടോള്)Rs.15.07 ലക്ഷം*
gtx plus turbo dct dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,329,000
ആർ ടി ഒRs.1,32,900
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.54,481
മറ്റുള്ളവRs.13,290
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.15,29,671*
gtx plus turbo dct dt(പെടോള്)Rs.15.30 ലക്ഷം*
gtx plus turbo dct(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,69,000
ആർ ടി ഒRs.1,36,900
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.55,883
മറ്റുള്ളവRs.13,690
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.15,75,473*
gtx plus turbo dct(പെടോള്)Rs.15.75 ലക്ഷം*
ഗ്റസ് പ്ലസ് ടർബോ dct bsvi(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,69,000
ആർ ടി ഒRs.1,36,900
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.55,883
മറ്റുള്ളവRs.13,690
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.15,75,473*
ഗ്റസ് പ്ലസ് ടർബോ dct bsvi(പെടോള്)Rs.15.75 ലക്ഷം*
x-line turbo dct(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,389,000
ആർ ടി ഒRs.1,38,900
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.56,584
മറ്റുള്ളവRs.13,890
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.15,98,374*
x-line turbo dct(പെടോള്)Rs.15.98 ലക്ഷം*
x-line ടർബോ dct bsvi(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,89,000
ആർ ടി ഒRs.1,38,900
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.56,584
മറ്റുള്ളവRs.13,890
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.15,98,374*
x-line ടർബോ dct bsvi(പെടോള്)(top model)Rs.15.98 ലക്ഷം*
hte diesel imt(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,94,999
ആർ ടി ഒRs.87,062
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.49,373
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.11,31,434*
കിയ സോനെറ്റ് 2020-2024Rs.11.31 ലക്ഷം*
hte ഡീസൽ imt bsvi(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,94,999
ആർ ടി ഒRs.87,062
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.49,373
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.11,31,434*
hte ഡീസൽ imt bsvi(ഡീസൽ)Rs.11.31 ലക്ഷം*
1.5 htk plus diesel at(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,59,000
ആർ ടി ഒRs.1,32,375
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.51,728
മറ്റുള്ളവRs.10,590
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.12,53,693*
1.5 htk plus diesel at(ഡീസൽ)Rs.12.54 ലക്ഷം*
htk ഡീസൽ bsvi(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,68,999
ആർ ടി ഒRs.1,33,624
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.52,096
മറ്റുള്ളവRs.10,689
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.12,65,408*
htk ഡീസൽ bsvi(ഡീസൽ)Rs.12.65 ലക്ഷം*
htk diesel imt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,068,999
ആർ ടി ഒRs.1,33,624
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.52,096
മറ്റുള്ളവRs.10,689
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.12,65,408*
htk diesel imt(ഡീസൽ)Rs.12.65 ലക്ഷം*
htk പ്ലസ് ഡീസൽ bsvi(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,35,000
ആർ ടി ഒRs.1,41,875
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.54,525
മറ്റുള്ളവRs.11,350
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.13,42,750*
htk പ്ലസ് ഡീസൽ bsvi(ഡീസൽ)Rs.13.43 ലക്ഷം*
htk plus diesel imt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,39,000
ആർ ടി ഒRs.1,42,375
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.54,673
മറ്റുള്ളവRs.11,390
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.13,47,438*
htk plus diesel imt(ഡീസൽ)Rs.13.47 ലക്ഷം*
htk പ്ലസ് ഡീസൽ imt bsvi(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,39,000
ആർ ടി ഒRs.1,42,375
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.54,673
മറ്റുള്ളവRs.11,390
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.13,47,438*
htk പ്ലസ് ഡീസൽ imt bsvi(ഡീസൽ)Rs.13.47 ലക്ഷം*
ഡീസൽ ആനിവേഴ്‌സറി എഡിഷൻ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,75,000
ആർ ടി ഒRs.1,46,875
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.55,998
മറ്റുള്ളവRs.11,750
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.13,89,623*
ഡീസൽ ആനിവേഴ്‌സറി എഡിഷൻ(ഡീസൽ)Rs.13.90 ലക്ഷം*
htx ഡീസൽ bsvi(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,25,000
ആർ ടി ഒRs.1,53,125
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.57,838
മറ്റുള്ളവRs.12,250
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.14,48,213*
htx ഡീസൽ bsvi(ഡീസൽ)Rs.14.48 ലക്ഷം*
htx diesel imt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,25,000
ആർ ടി ഒRs.1,53,125
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.57,838
മറ്റുള്ളവRs.12,250
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.14,48,213*
htx diesel imt(ഡീസൽ)Rs.14.48 ലക്ഷം*
ഡീസൽ അടുത്ത് ആനിവേഴ്‌സറി എഡിഷൻ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,55,000
ആർ ടി ഒRs.1,56,875
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.58,942
മറ്റുള്ളവRs.12,550
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.14,83,367*
ഡീസൽ അടുത്ത് ആനിവേഴ്‌സറി എഡിഷൻ(ഡീസൽ)Rs.14.83 ലക്ഷം*
htx aurochs edition ഡീസൽ imt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,64,999
ആർ ടി ഒRs.1,58,124
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.59,310
മറ്റുള്ളവRs.12,649
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.14,95,082*
htx aurochs edition ഡീസൽ imt(ഡീസൽ)Rs.14.95 ലക്ഷം*
htx ആനിവേഴ്‌സറി എഡിഷൻ ഡീസൽ imt bsvi(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,265,000
ആർ ടി ഒRs.1,58,125
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.59,310
മറ്റുള്ളവRs.12,650
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.14,95,085*
htx ആനിവേഴ്‌സറി എഡിഷൻ ഡീസൽ imt bsvi(ഡീസൽ)Rs.14.95 ലക്ഷം*
1.5 htx plus diesel dt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,275,000
ആർ ടി ഒRs.1,59,375
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.59,678
മറ്റുള്ളവRs.12,750
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.15,06,803*
1.5 htx plus diesel dt(ഡീസൽ)Rs.15.07 ലക്ഷം*
htx diesel at(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,05,000
ആർ ടി ഒRs.1,63,125
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.60,782
മറ്റുള്ളവRs.13,050
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.15,41,957*
htx diesel at(ഡീസൽ)Rs.15.42 ലക്ഷം*
htx ഡീസൽ അടുത്ത് bsvi(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,05,000
ആർ ടി ഒRs.1,63,125
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.60,782
മറ്റുള്ളവRs.13,050
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.15,41,957*
htx ഡീസൽ അടുത്ത് bsvi(ഡീസൽ)Rs.15.42 ലക്ഷം*
1.5 gtx plus diesel dt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,309,000
ആർ ടി ഒRs.1,63,625
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.60,929
മറ്റുള്ളവRs.13,090
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.15,46,644*
1.5 gtx plus diesel dt(ഡീസൽ)Rs.15.47 ലക്ഷം*
htx ആനിവേഴ്‌സറി എഡിഷൻ ഡീസൽ അടുത്ത് bsvi(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,345,000
ആർ ടി ഒRs.1,68,125
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.62,254
മറ്റുള്ളവRs.13,450
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.15,88,829*
htx ആനിവേഴ്‌സറി എഡിഷൻ ഡീസൽ അടുത്ത് bsvi(ഡീസൽ)Rs.15.89 ലക്ഷം*
htx aurochs edition ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,45,000
ആർ ടി ഒRs.1,68,125
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.62,254
മറ്റുള്ളവRs.13,450
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.15,88,829*
htx aurochs edition ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)Rs.15.89 ലക്ഷം*
htx പ്ലസ് ഡീസൽ bsvi(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,355,000
ആർ ടി ഒRs.1,69,375
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.62,622
മറ്റുള്ളവRs.13,550
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.16,00,547*
htx പ്ലസ് ഡീസൽ bsvi(ഡീസൽ)Rs.16.01 ലക്ഷം*
htx plus diesel imt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,355,000
ആർ ടി ഒRs.1,69,375
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.62,622
മറ്റുള്ളവRs.13,550
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.16,00,547*
htx plus diesel imt(ഡീസൽ)Rs.16.01 ലക്ഷം*
ഗ്റസ് പ്ലസ് ഡീസൽ bsvi(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,89,000
ആർ ടി ഒRs.1,73,625
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.63,873
മറ്റുള്ളവRs.13,890
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.16,40,388*
ഗ്റസ് പ്ലസ് ഡീസൽ bsvi(ഡീസൽ)Rs.16.40 ലക്ഷം*
gtx plus diesel imt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,89,000
ആർ ടി ഒRs.1,73,625
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.63,873
മറ്റുള്ളവRs.13,890
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.16,40,388*
gtx plus diesel imt(ഡീസൽ)Rs.16.40 ലക്ഷം*
1.5 ഗ്റസ് പ്ലസ് ഡീസൽ അടുത്ത് dt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,89,000
ആർ ടി ഒRs.1,73,625
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.63,873
മറ്റുള്ളവRs.13,890
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.16,40,388*
1.5 ഗ്റസ് പ്ലസ് ഡീസൽ അടുത്ത് dt(ഡീസൽ)Rs.16.40 ലക്ഷം*
ഗ്റസ് പ്ലസ് ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,469,000
ആർ ടി ഒRs.1,83,625
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.66,817
മറ്റുള്ളവRs.14,690
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.17,34,132*
ഗ്റസ് പ്ലസ് ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)Rs.17.34 ലക്ഷം*
ഗ്റസ് പ്ലസ് ഡീസൽ അടുത്ത് bsvi(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,69,000
ആർ ടി ഒRs.1,83,625
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.66,817
മറ്റുള്ളവRs.14,690
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.17,34,132*
ഗ്റസ് പ്ലസ് ഡീസൽ അടുത്ത് bsvi(ഡീസൽ)Rs.17.34 ലക്ഷം*
x-line diesel at(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,89,000
ആർ ടി ഒRs.1,86,125
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.67,554
മറ്റുള്ളവRs.14,890
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.17,57,569*
x-line diesel at(ഡീസൽ)Rs.17.58 ലക്ഷം*
x-line ഡീസൽ അടുത്ത് bsvi(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,489,000
ആർ ടി ഒRs.1,86,125
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.67,554
മറ്റുള്ളവRs.14,890
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.17,57,569*
x-line ഡീസൽ അടുത്ത് bsvi(ഡീസൽ)(top model)Rs.17.58 ലക്ഷം*
*Last Recorded വില
space Image

കിയ സോനെറ്റ് 2020-2024 വില ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

4.1/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി764 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

  ജനപ്രിയ

 • എല്ലാം (764)
 • Price (147)
 • Service (53)
 • Mileage (195)
 • Looks (203)
 • Comfort (229)
 • Space (60)
 • Power (72)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • Critical
 • A
  ajay sharma on Jan 11, 2024
  3.8

  Good Looking Car

  The Kia Sonet stands out as the best car overall in its price range. Its aesthetic appeal is impressive, and I love it. If you're looking for a cost-effective option, consider Kia Sonet.

 • M
  mohit patel on Dec 31, 2023
  5

  Superb Car

  An outstanding car priced at 8 lakh, excelling in both performance and aesthetics. Excellent mileage and an overall impressive appearance make it the best choice in this budget range.

 • B
  bhanu on Dec 28, 2023
  4

  Amazing Driving Experience With Kia

  The Kia Sonet is a 5-seater best SUV Car included in my favorite Car list. The Price range of the car is between 7 to 15 lakhs. The Design of the car is such a Cool and gives us a luxurious feeling. T...കൂടുതല് വായിക്കുക

 • A
  avneesh on Dec 20, 2023
  4.5

  Worth Buying

  It's great buying this iconic car with many features at a low costing price with a mileage above 20 that is overall good.

 • T
  tushar on Dec 19, 2023
  5

  Real Value For Money

  This car is value for money because Kia offers build quality, features, safety and looks all at the same time. At the same time none of the competitors are offering same things all at one time. Anyone...കൂടുതല് വായിക്കുക

 • എല്ലാം സോനെറ്റ് 2020-2024 വില അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

കിയ സോനെറ്റ് 2020-2024 വീഡിയോകൾ

കിയ കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം ന്യൂ ഡെൽഹി

 • connaught place ന്യൂ ഡെൽഹി 110001

  8047363017
  Get Direction
 • a2/8, safdarjung enclave, ന്യൂ ദില്ലി 110029 ന്യൂ ഡെൽഹി 110029

  9873943152
  Get Direction
 • b-33, ന്യൂ ഡെൽഹി 110024

  7290070428
  Get Direction
 • കിയ car ഡീലർമാർ ഇൻ ന്യൂ ഡെൽഹി

Did you find this information helpful?

ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു കിയ കാറുകൾ

 • ജനപ്രിയമായത്
 • വരാനിരിക്കുന്നവ
 • കിയ സ്പോർട്ടേജ്
  കിയ സ്പോർട്ടേജ്
  Rs.25 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: jul 20, 2024
 • കിയ ev9
  കിയ ev9
  Rs.80 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ജൂൺ 01, 2024
view മെയ് offer
* എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
×
We need your നഗരം to customize your experience