ഹോണ്ട അമേസ് ഓൺ റോഡ് വില വയനാട്

**ഹോണ്ട അമേസ് price is not available in വയനാട്, currently showing price in കോഴിക്കോട്

(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,09,900
ആർ ടി ഒRs.93,242
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.32,101
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.6,099
on-road വില in കോഴിക്കോട് : (not available ഇൻ വയനാട്)Rs.8,35,743*
EMI: Rs.16,027/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Honda
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ഹോണ്ട അമേസ്Rs.8.36 ലക്ഷം*
എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,77,700
ആർ ടി ഒRs.1,02,056
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.33,637
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.6,099
on-road വില in കോഴിക്കോട് : (not available ഇൻ വയനാട്)Rs.9,13,893*
EMI: Rs.17,511/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Honda
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എസ്(പെടോള്)Rs.9.14 ലക്ഷം*
എസ് സി.വി.ടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,67,500
ആർ ടി ഒRs.1,13,730
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.35,672
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.6,099
on-road വില in കോഴിക്കോട് : (not available ഇൻ വയനാട്)Rs.10,17,402*
EMI: Rs.19,489/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Honda
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എസ് സി.വി.ടി(പെടോള്)Rs.10.17 ലക്ഷം*
വിഎക്‌സ്(പെടോള്) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,88,900
ആർ ടി ഒRs.1,16,512
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.36,158
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.6,099
on-road വില in കോഴിക്കോട് : (not available ഇൻ വയനാട്)Rs.10,42,070*
EMI: Rs.19,947/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Honda
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
വിഎക്‌സ്(പെടോള്)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.10.42 ലക്ഷം*
elite edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,03,900
ആർ ടി ഒRs.1,17,507
on-road വില in കോഴിക്കോട് : (not available ഇൻ വയനാട്)Rs.10,21,407*
EMI: Rs.19,444/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Honda
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
elite edition(പെടോള്)Rs.10.21 ലക്ഷം*
വിഎക്‌സ് സി.വി.ടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,70,900
ആർ ടി ഒRs.1,27,172
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.38,017
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.6,099
on-road വില in കോഴിക്കോട് : (not available ഇൻ വയനാട്)Rs.11,36,589*
EMI: Rs.21,755/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Honda
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
വിഎക്‌സ് സി.വി.ടി(പെടോള്)Rs.11.37 ലക്ഷം*
elite edition സി.വി.ടി(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,85,900
ആർ ടി ഒRs.1,28,167
on-road വില in കോഴിക്കോട് : (not available ഇൻ വയനാട്)Rs.11,14,067*
EMI: Rs.21,214/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Honda
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
elite edition സി.വി.ടി(പെടോള്)(top model)Rs.11.14 ലക്ഷം*
(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,09,900
ആർ ടി ഒRs.93,242
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.32,101
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.6,099
on-road വില in കോഴിക്കോട് : (not available ഇൻ വയനാട്)Rs.8,35,743*
EMI: Rs.16,027/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Honda
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ഹോണ്ട അമേസ്Rs.8.36 ലക്ഷം*
എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,77,700
ആർ ടി ഒRs.1,02,056
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.33,637
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.6,099
on-road വില in കോഴിക്കോട് : (not available ഇൻ വയനാട്)Rs.9,13,893*
EMI: Rs.17,511/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Honda
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എസ്(പെടോള്)Rs.9.14 ലക്ഷം*
എസ് സി.വി.ടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,67,500
ആർ ടി ഒRs.1,13,730
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.35,672
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.6,099
on-road വില in കോഴിക്കോട് : (not available ഇൻ വയനാട്)Rs.10,17,402*
EMI: Rs.19,489/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Honda
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
എസ് സി.വി.ടി(പെടോള്)Rs.10.17 ലക്ഷം*
വിഎക്‌സ്(പെടോള്) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,88,900
ആർ ടി ഒRs.1,16,512
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.36,158
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.6,099
on-road വില in കോഴിക്കോട് : (not available ഇൻ വയനാട്)Rs.10,42,070*
EMI: Rs.19,947/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Honda
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
വിഎക്‌സ്(പെടോള്)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.10.42 ലക്ഷം*
elite edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,03,900
ആർ ടി ഒRs.1,17,507
on-road വില in കോഴിക്കോട് : (not available ഇൻ വയനാട്)Rs.10,21,407*
EMI: Rs.19,444/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Honda
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
elite edition(പെടോള്)Rs.10.21 ലക്ഷം*
വിഎക്‌സ് സി.വി.ടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,70,900
ആർ ടി ഒRs.1,27,172
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.38,017
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.6,099
on-road വില in കോഴിക്കോട് : (not available ഇൻ വയനാട്)Rs.11,36,589*
EMI: Rs.21,755/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Honda
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
വിഎക്‌സ് സി.വി.ടി(പെടോള്)Rs.11.37 ലക്ഷം*
elite edition സി.വി.ടി(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,85,900
ആർ ടി ഒRs.1,28,167
on-road വില in കോഴിക്കോട് : (not available ഇൻ വയനാട്)Rs.11,14,067*
EMI: Rs.21,214/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Honda
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
elite edition സി.വി.ടി(പെടോള്)(top model)Rs.11.14 ലക്ഷം*
എസ് സി.വി.ടി(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,67,500
ആർ ടി ഒRs.1,13,730
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.35,672
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.6,099
on-road വില in കോഴിക്കോട് : (not available ഇൻ വയനാട്)Rs.10,17,402*
EMI: Rs.19,489/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Honda
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ഹോണ്ട അമേസ്Rs.10.17 ലക്ഷം*
വിഎക്‌സ് സി.വി.ടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,70,900
ആർ ടി ഒRs.1,27,172
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.38,017
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.6,099
on-road വില in കോഴിക്കോട് : (not available ഇൻ വയനാട്)Rs.11,36,589*
EMI: Rs.21,755/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Honda
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
വിഎക്‌സ് സി.വി.ടി(പെടോള്)Rs.11.37 ലക്ഷം*
elite edition സി.വി.ടി(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,85,900
ആർ ടി ഒRs.1,28,167
on-road വില in കോഴിക്കോട് : (not available ഇൻ വയനാട്)Rs.11,14,067*
EMI: Rs.21,214/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Honda
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
elite edition സി.വി.ടി(പെടോള്)(top model)Rs.11.14 ലക്ഷം*
*Estimated price via verified sources
ഹോണ്ട അമേസ് Brochure

ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക the brochure to view detailed specs and features

download brochure
ഡൗൺലോഡ് ബ്രോഷർ

വില താരതമ്യം ചെയ്യു അമേസ് പകരമുള്ളത്

അമേസ് ഉടമസ്ഥാവകാശ ചെലവ്

 • ഇന്ധനച്ചെലവ്
 • സേവന ചെലവ്
 • യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ

സെലെക്റ്റ് എഞ്ചിൻ തരം

ദിവസവും യാത്ര ചെയ്തിട്ടു കിലോമീറ്ററുകൾ20 കി/ദിവസം
പ്രതിമാസ ഇന്ധനചെലവ്Rs.0* / മാസം

  സെലെക്റ്റ് സർവീസ് year

  ഫയൽ typeട്രാൻസ്മിഷൻസേവന ചെലവ്
  പെടോള്മാനുവൽRs.3,2701
  പെടോള്മാനുവൽRs.7,9022
  പെടോള്മാനുവൽRs.5,0303
  പെടോള്മാനുവൽRs.6,1064
  പെടോള്മാനുവൽRs.5,0305
  Calculated based on 10000 km/year
   space Image

   Found what you were looking for?

   ഹോണ്ട അമേസ് വില ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

   4.2/5
   അടിസ്ഥാനപെടുത്തി243 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
   • എല്ലാം (243)
   • Price (42)
   • Service (21)
   • Mileage (82)
   • Looks (60)
   • Comfort (115)
   • Space (42)
   • Power (24)
   • More ...
   • ഏറ്റവും പുതിയ
   • സഹായകമാണ്
   • for E

    Amaze Is Just Amazed!

    I haven't purchased this car yet. My friend owns this car, and I drove it for about 200 km, achievin...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി alex
    On: Oct 21, 2023 | 3097 Views
   • Honda Amaze

    The Honda Amaze is one of the best in its class in the sedan segment, offering great comfort and spa...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി veeresh
    On: Oct 01, 2023 | 670 Views
   • Very Good Vehicle In ThisPrice Range

    I recently acquired an Amaze CVT and have already driven it for 1100 kilometres. I'm highly content ...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി manikandan shaarath
    On: Sep 20, 2023 | 847 Views
   • Spacious Car

    It is a five-seater sedan and it gets a 4-star rating in Global NCAP. It has decent ride quality but...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി krishnan
    On: Sep 13, 2023 | 1223 Views
   • Amaze Is A Remarkable Car

    The Honda Amaze is a remarkable car that offers excellent value for its price point. It boasts a sty...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി karan
    On: Sep 11, 2023 | 362 Views
   • എല്ലാം അമേസ് വില അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

   ഹോണ്ട അമേസ് വീഡിയോകൾ

   • Honda Amaze 2021 Variants Explained | E vs S vs VX | CarDekho.com
    Honda Amaze 2021 Variants Explained | E vs S vs VX | CarDekho.com
    ജൂൺ 22, 2023 | 7213 Views
   • Honda Amaze Facelift | Same Same but Different | PowerDrift
    Honda Amaze Facelift | Same Same but Different | PowerDrift
    sep 06, 2021 | 4960 Views
   • Honda Amaze CVT | Your First Automatic? | First Drive Review | PowerDrift
    Honda Amaze CVT | Your First Automatic? | First Drive Review | PowerDrift
    ജൂൺ 21, 2023 | 186 Views
   • Honda Amaze 2021 Review: 11 Things You Should Know | ZigWheels.com
    Honda Amaze 2021 Review: 11 Things You Should Know | ZigWheels.com
    sep 06, 2021 | 38406 Views

   ഹോണ്ട കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം വയനാട്

   ചോദ്യങ്ങൾ & ഉത്തരങ്ങൾ

   • ഏറ്റവും പുതിയചോദ്യങ്ങൾ

   What is the സർവീസ് ചിലവ് of Honda Amaze?

   srijan asked on 11 Nov 2023

   For this, we would suggest you visit the nearest authorized service centre of Ho...

   കൂടുതല് വായിക്കുക
   By Cardekho experts on 11 Nov 2023

   Who are the rivals അതിലെ the ഹോണ്ട Amaze?

   Abhijeet asked on 20 Oct 2023

   The Honda Amaze rivals the Tata Tigor, Hyundai Aura and the Maruti Suzuki Dzire.

   By Cardekho experts on 20 Oct 2023

   How much waiting period വേണ്ടി

   Abhijeet asked on 8 Oct 2023

   For the availability and waiting period, we would suggest you to please connect ...

   കൂടുതല് വായിക്കുക
   By Cardekho experts on 8 Oct 2023

   What ഐഎസ് the boot space അതിലെ the ഹോണ്ട Amaze?

   Prakash asked on 23 Sep 2023

   The Honda Amaze has a boot space of 420L.

   By Cardekho experts on 23 Sep 2023

   What ഐഎസ് the വില അതിലെ the ഹോണ്ട അമേസ് Jaipur? ൽ

   Prakash asked on 12 Sep 2023

   The Honda Amaze is priced from INR 7.05 - 9.66 Lakh (Ex-showroom Price in Jaipur...

   കൂടുതല് വായിക്കുക
   By Cardekho experts on 12 Sep 2023

   space Image

   അമേസ് വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

   നഗരംഓൺ റോഡ് വില
   കോഴിക്കോട്Rs. 7.78 - 13.75 ലക്ഷം
   മലപ്പുറംRs. 8.02 - 13.88 ലക്ഷം
   കണ്ണൂർRs. 8.35 - 13.88 ലക്ഷം
   മൈസൂർRs. 8.20 - 14.33 ലക്ഷം
   പാലക്കാട്Rs. 8.35 - 13.88 ലക്ഷം
   കോയമ്പത്തൂർRs. 8.35 - 14.23 ലക്ഷം
   തൃശൂർRs. 8.02 - 13.88 ലക്ഷം
   കാസർകോഡ്Rs. 8.35 - 13.88 ലക്ഷം
   നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
   space Image

   ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു ഹോണ്ട കാറുകൾ

   • ജനപ്രിയമായത്
   • വരാനിരിക്കുന്നവ
   • ഹോണ്ട റീ-വി
    ഹോണ്ട റീ-വി
    Rs.8 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
    പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: aug 01, 2024
   • ഹോണ്ട എലവേറ്റ് ev
    ഹോണ്ട എലവേറ്റ് ev
    Rs.18 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
    പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: aug 15, 2026
   * എക്സ്ഷോറൂം വില വയനാട് ൽ
   ×
   We need your നഗരം to customize your experience