ഹോണ്ട അമേസ് 2016-2021 വേരിയന്റുകൾ

[object Object]

കൂടുതല് വായിക്കുക
Honda Amaze 2016-2021
Rs. 5.41 Lakh - 11.11 ലക്ഷം*
ഈ കാർ മോഡൽ ഉൽപ്പാദനം നിർത്തിയിരിക്കുന്നു

ഹോണ്ട അമേസ് 2016-2021 വേരിയന്റുകളുടെ വില പട്ടിക

  അമേസ് 2016-2021 ഇ ഓപ്ഷൻ ഐ-വിടിഇസി1198 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 17.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.5.41 ലക്ഷം*
    
   അമേസ് 2016-2021 ഇ ഐ-വിടിഇസി1198 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 17.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.5.80 ലക്ഷം*
     
    അമേസ് 2016-2021 ഇ പെടോള് bsiv1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 19.5 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.5.93 ലക്ഷം *
      
     അമേസ് 2016-2021 എസ് ഓപ്ഷൻ ഐ-വിടിഇസി1198 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 17.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.6.19 ലക്ഷം*
       
      അമേസ് 2016-2021 ഇ പെട്രോൾ1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.6 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.6.32 ലക്ഷം*
        
       ഐ-വിടിഇസി പ്രിവിലേജ് എഡിഷൻ1198 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 17.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.6.48 ലക്ഷം*
         
        അമേസ് 2016-2021 ഇ ഓപ്ഷൻ ഐ-ഡിടിഇസി1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 25.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.6.53 ലക്ഷം *
          
         അമേസ് 2016-2021 എസ് ഐ-വിടിഇസി1198 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 17.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.6.60 ലക്ഷം*
           
          അമേസ് 2016-2021 എസ് പെടോള് bsiv1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 19.5 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.6.73 ലക്ഷം *
            
           അമേസ് 2016-2021 ഇ ഐ-ഡിടിഇസി1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 25.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.6.90 ലക്ഷം*
             
            അമേസ് 2016-2021 എസ്എക്സ് ഐ വിറ്റിഇസി1198 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 17.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.6.92 ലക്ഷം*
              
             അമേസ് 2016-2021 ഇ ഡീസൽ bsiv1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 27.4 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.7.05 ലക്ഷം*
               
              അമേസ് 2016-2021 എസ് പെട്രോൾ1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.6 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.7.10 ലക്ഷം*
                
               അമേസ് 2016-2021 പ്രത്യേക പതിപ്പ്1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.6 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.7.12 ലക്ഷം*
                 
                അമേസ് 2016-2021 എസ് ഓപ്ഷൻ സി.വി.ടി ഐ-വിടിഇസി1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 18.1 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.7.31 ലക്ഷം*
                  
                 അമേസ് 2016-2021 വി പെടോള് bsiv1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 19.5 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.7.33 ലക്ഷം *
                   
                  അമേസ് 2016-2021 എസ് ഓപ്ഷൻ ഐ-ഡിടിഇസി1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 25.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.7.41 ലക്ഷം*
                    
                   അമേസ് 2016-2021 എസ് സി.വി.ടി ഐ-വിടിഇസി1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 18.1 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.7.50 ലക്ഷം*
                     
                    അമേസ് 2016-2021 എസ് സി.വി.ടി പെടോള് bsiv1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 19.0 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.7.63 ലക്ഷം *
                      
                     അമേസ് 2016-2021 വിഎക്‌സ് ഐ-വിടിഇസി1198 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 17.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.7.68 ലക്ഷം*
                       
                      അമേസ് 2016-2021 വി പെട്രോൾ1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.6 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.7.70 ലക്ഷം*
                        
                       അമേസ് 2016-2021 എസ് ഐ-ഡിടിഇസി1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 25.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.7.70 ലക്ഷം*
                         
                        ഐ-ഡിടിഇസി പ്രിവിലേജ് എഡിഷൻ1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 25.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.7.73 ലക്ഷം *
                          
                         അമേസ് 2016-2021 വിഎക്‌സ് പെടോള് bsiv1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 19.5 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.7.81 ലക്ഷം*
                           
                          അമേസ് 2016-2021 എസ് ഡീസൽ bsiv1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 27.4 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.7.85 ലക്ഷം*
                            
                           അമേസ് 2016-2021 എസ്എക്സ് ഐ ഡിറ്റിഇസി1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 25.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.7.93 ലക്ഷം *
                             
                            അമേസ് 2016-2021 എക്സ്ക്ലൂസീവ് പെടോള് bsiv1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 19.5 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.7.94 ലക്ഷം*
                              
                             ഏസ് പതിപ്പ് പെട്രോൾ പെടോള് bsiv1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 19.5 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.7.94 ലക്ഷം*
                               
                              അമേസ് 2016-2021 എസ് സി.വി.ടി പെട്രോൾ1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 18.3 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.8.00 ലക്ഷം*
                                
                               exclusive edition petrol1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.6 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.8.01 ലക്ഷം*
                                 
                                അമേസ് 2016-2021 പ്രത്യേക പതിപ്പ് സി.വി.ടി1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 18.3 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.8.02 ലക്ഷം*
                                  
                                 അമേസ് 2016-2021 വിഎക്‌സ് പെട്രോൾ1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.6 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.8.18 ലക്ഷം*
                                   
                                  അമേസ് 2016-2021 വി സി.വി.ടി പെടോള് bsiv1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 19.0 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.8.23 ലക്ഷം *
                                    
                                   അമേസ് 2016-2021 വിഎക്‌സ് സി.വി.ടി ഐ-വിടിഇസി1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 18.1 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.8.31 ലക്ഷം*
                                     
                                    അമേസ് 2016-2021 വി ഡീസൽ bsiv1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 27.4 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.8.45 ലക്ഷം*
                                      
                                     അമേസ് 2016-2021 പ്രത്യേക പതിപ്പ് ഡീസൽ1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 24.7 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.8.47 ലക്ഷം *
                                       
                                      അമേസ് 2016-2021 വി സി.വി.ടി പെട്രോൾ1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 18.3 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.8.60 ലക്ഷം*
                                        
                                       അമേസ് 2016-2021 വിഎക്‌സ് സി.വി.ടി പെടോള് bsiv1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 19.0 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.8.64 ലക്ഷം*
                                         
                                        അമേസ് 2016-2021 എസ് സി.വി.ടി ഡീസൽ bsiv1498 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 23.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.8.65 ലക്ഷം*
                                          
                                         അമേസ് 2016-2021 ഇ ഡീസൽ1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 24.7 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.8.66 ലക്ഷം*
                                           
                                          ഏസ് പതിപ്പ് സിവിടി പെട്രോൾ സി.വി.ടി പെടോള് bsiv1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 19.0 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.8.77 ലക്ഷം *
                                            
                                           അമേസ് 2016-2021 വിഎക്‌സ് ഐ ഡിറ്റിഇസി1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 25.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.8.78 ലക്ഷം*
                                             
                                            exclusive edition cvt petrol1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 18.3 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.8.84 ലക്ഷം*
                                              
                                             അമേസ് 2016-2021 വിഎക്‌സ് ഡീസൽ bsiv1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 27.4 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.8.93 ലക്ഷം *
                                               
                                              അമേസ് 2016-2021 വിഎക്സ് സിവിടി പെട്രോൾ1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 18.3 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.9.01 ലക്ഷം*
                                                
                                               അമേസ് 2016-2021 എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഡീസൽ bsiv1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 27.4 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.9.06 ലക്ഷം*
                                                 
                                                ഏസ് പതിപ്പ് ഡിസൈൻ ഡീസൽ bsiv1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 27.4 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.9.06 ലക്ഷം*
                                                  
                                                 അമേസ് 2016-2021 എസ് ഡീസൽ1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 24.7 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.9.20 ലക്ഷം*
                                                   
                                                  അമേസ് 2016-2021 വി സി.വി.ടി ഡീസൽ bsiv1498 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 23.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.9.25 ലക്ഷം*
                                                    
                                                   special edition cvt diesel1498 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 21.0 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.9.27 ലക്ഷം *
                                                     
                                                    exclusive edition diesel1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 24.7 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.9.31 ലക്ഷം*
                                                      
                                                     അമേസ് 2016-2021 വിഎക്‌സ് സി.വി.ടി ഡീസൽ bsiv1498 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 23.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.9.66 ലക്ഷം*
                                                       
                                                      ഏസ് പതിപ്പ് സിവിടി ഡിസൈൻ സി.വി.ടി ഡീസൽ bsiv1498 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 23.8 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.9.79 ലക്ഷം*
                                                        
                                                       അമേസ് 2016-2021 വി ഡീസൽ1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 24.7 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.9.80 ലക്ഷം*
                                                         
                                                        exclusive edition cvt diesel1498 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 21.0 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.9.99 ലക്ഷം*
                                                          
                                                         അമേസ് 2016-2021 എസ് സി.വി.ടി ഡീസൽ1498 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 21.0 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.9.99 ലക്ഷം*
                                                           
                                                          അമേസ് 2016-2021 വിഎക്‌സ് ഡീസൽ1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 24.7 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.10.21 ലക്ഷം*
                                                            
                                                           അമേസ് 2016-2021 വി സി.വി.ടി ഡീസൽ1498 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 21.0 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.10.60 ലക്ഷം*
                                                             
                                                            അമേസ് 2016-2021 വിഎക്സ് സിവിടി ഡിസൈൻ1498 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 21.0 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.11.11 ലക്ഷം*
                                                              
                                                             മുഴുവൻ വേരിയന്റുകൾ കാണു

                                                             ഹോണ്ട അമേസ് 2016-2021 വാങ്ങുന്നതിന്‌ മുൻപ് നിർബന്ധമായും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ലേഖനങ്ങൾ

                                                             ഹോണ്ട അമേസ് 2016-2021 വീഡിയോകൾ

                                                             • 2018 Honda Amaze - Which Variant To Buy?
                                                              5:5
                                                              2018 Honda Amaze - Which Variant To Buy?
                                                              മെയ് 19, 2018
                                                             • 2018 Honda Amaze Pros, Cons and Should you buy one?
                                                              7:31
                                                              2018 Honda Amaze Pros, Cons and Should you buy one?
                                                              മെയ് 30, 2018
                                                             • 2018 Honda Amaze First Drive Review ( In Hindi )
                                                              11:52
                                                              2018 Honda Amaze First Drive Review ( In Hindi )
                                                              ജൂൺ 05, 2018
                                                             • Honda Amaze Crash Test (Global NCAP) | Made In India Car Scores 4/5 Stars, But Only For Adults!|
                                                              2:6
                                                              Honda Amaze Crash Test (Global NCAP) | Made In India Car Scores 4/5 Stars, But Only For Adults!|
                                                              ജൂൺ 06, 2019

                                                             Second Hand ഹോണ്ട അമേസ് 2016-2021 കാറുകൾ in

                                                             ന്യൂ ഡെൽഹി
                                                             • ഹോണ്ട അമേസ് 2016-2021 എസ് ഐ-വിടിഇസി
                                                              ഹോണ്ട അമേസ് 2016-2021 എസ് ഐ-വിടിഇസി
                                                              Rs5.15 ലക്ഷം
                                                              201720,000 Kmപെടോള്
                                                              വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
                                                             • ഹോണ്ട അമേസ് 2016-2021 എസ് സി.വി.ടി ഐ-വിടിഇസി
                                                              ഹോണ്ട അമേസ് 2016-2021 എസ് സി.വി.ടി ഐ-വിടിഇസി
                                                              Rs7.25 ലക്ഷം
                                                              20199,000 Kmപെടോള്
                                                              വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
                                                             • ഹോണ്ട അമേസ് 2016-2021 എസ് പെട്രോൾ
                                                              ഹോണ്ട അമേസ് 2016-2021 എസ് പെട്രോൾ
                                                              Rs5.85 ലക്ഷം
                                                              201819,000 Kmപെടോള്
                                                              വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
                                                             • ഹോണ്ട അമേസ് 2016-2021 എസ് ഐ-വിടിഇസി
                                                              ഹോണ്ട അമേസ് 2016-2021 എസ് ഐ-വിടിഇസി
                                                              Rs5.25 ലക്ഷം
                                                              201619,000 Kmപെടോള്
                                                              വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
                                                             • ഹോണ്ട അമേസ് എസ് ഐവിറ്റിഇസിഎച്ച്
                                                              ഹോണ്ട അമേസ് എസ് ഐവിറ്റിഇസിഎച്ച്
                                                              Rs4.7 ലക്ഷം
                                                              201535,000 Kmപെടോള്
                                                              വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
                                                             • ഹോണ്ട അമേസ് 2016-2021 എസ് സി.വി.ടി പെട്രോൾ
                                                              ഹോണ്ട അമേസ് 2016-2021 എസ് സി.വി.ടി പെട്രോൾ
                                                              Rs6.75 ലക്ഷം
                                                              201838,800 Km പെടോള്
                                                              വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
                                                             • ഹോണ്ട അമേസ് 2016-2021 എസ് പെട്രോൾ
                                                              ഹോണ്ട അമേസ് 2016-2021 എസ് പെട്രോൾ
                                                              Rs4.3 ലക്ഷം
                                                              201652,000 Kmപെടോള്
                                                              വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
                                                             • ഹോണ്ട അമേസ് 2016-2021 എസ്എക്സ് ഐ വിറ്റിഇസി
                                                              ഹോണ്ട അമേസ് 2016-2021 എസ്എക്സ് ഐ വിറ്റിഇസി
                                                              Rs4.39 ലക്ഷം
                                                              201746,000 Kmപെടോള്
                                                              വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
                                                             Ask Question

                                                             Are you Confused?

                                                             Ask anything & get answer 48 hours ൽ

                                                             ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു ഹോണ്ട കാറുകൾ

                                                             • പോപ്പുലർ
                                                             • ഉപകമിങ്
                                                             ×
                                                             We need your നഗരം to customize your experience