ഫോർഡ് ഫിഗൊ 2010-2012 ഐഎസ് discontinued ഒപ്പം no longer produced.
കൂടുതല് വായിക്കുക

Ford Figo 2010 2012 ഓൺ റോഡ് വില ന്യൂ ഡെൽഹി

ഡീസൽ എൽഎക്സ്ഐ(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4,79,100
ആർ ടി ഒRs.23,955
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.30,387
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.5,33,442*
ഫോർഡ് ഫിഗൊ 2010-2012Rs.5.33 ലക്ഷം*
ഫോർഡ് ഫിഗൊ 2010-2012 ഡീസൽ ഇഎക്സ്ഐ ഓപ്ഷൻ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.497,700
ആർ ടി ഒRs.24,885
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.31,071
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.5,53,656*
ഫോർഡ് ഫിഗൊ 2010-2012 ഡീസൽ ഇഎക്സ്ഐ ഓപ്ഷൻ(ഡീസൽ)Rs.5.54 ലക്ഷം*
ഡീസൽ ഇഎക്സ്ഐ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.517,100
ആർ ടി ഒRs.25,855
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.31,785
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.5,74,740*
ഡീസൽ ഇഎക്സ്ഐ(ഡീസൽ)Rs.5.75 ലക്ഷം*
ഡീസൽ സിഎക്‌സ്ഐ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,45,600
ആർ ടി ഒRs.27,280
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.32,834
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,05,714*
ഡീസൽ സിഎക്‌സ്ഐ(ഡീസൽ)Rs.6.06 ലക്ഷം*
ഡീസൽ ടൈറ്റാനിയം(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.594,200
ആർ ടി ഒRs.29,710
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.34,623
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,58,533*
ഡീസൽ ടൈറ്റാനിയം(ഡീസൽ)(top model)Rs.6.59 ലക്ഷം*
പെട്രോൾ എൽഎക്സ്ഐ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,81,800
ആർ ടി ഒRs.15,272
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.26,806
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.4,23,878*
പെട്രോൾ എൽഎക്സ്ഐ(പെടോള്)(ബേസ് മോഡൽ)Rs.4.24 ലക്ഷം*
ഫോർഡ് ഫിഗൊ 2010-2012 പെട്രോൾ ഇഎക്സ്ഐ ഓപ്ഷൻ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4,07,700
ആർ ടി ഒRs.16,308
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.27,759
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.4,51,767*
ഫോർഡ് ഫിഗൊ 2010-2012 പെട്രോൾ ഇഎക്സ്ഐ ഓപ്ഷൻ(പെടോള്)Rs.4.52 ലക്ഷം*
പെട്രോൾ ഇഎക്സ്ഐ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.419,800
ആർ ടി ഒRs.16,792
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.28,204
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.4,64,796*
പെട്രോൾ ഇഎക്സ്ഐ(പെടോള്)Rs.4.65 ലക്ഷം*
പെട്രോൾ സിഎക്‌സ്ഐ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.448,200
ആർ ടി ഒRs.17,928
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.29,250
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.4,95,378*
പെട്രോൾ സിഎക്‌സ്ഐ(പെടോള്)Rs.4.95 ലക്ഷം*
പെട്രോൾ ടൈറ്റാനിയം(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.496,700
ആർ ടി ഒRs.19,868
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.31,034
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.5,47,602*
പെട്രോൾ ടൈറ്റാനിയം(പെടോള്)(top model)Rs.5.48 ലക്ഷം*
ഡീസൽ എൽഎക്സ്ഐ(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4,79,100
ആർ ടി ഒRs.23,955
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.30,387
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.5,33,442*
ഫോർഡ് ഫിഗൊ 2010-2012Rs.5.33 ലക്ഷം*
ഫോർഡ് ഫിഗൊ 2010-2012 ഡീസൽ ഇഎക്സ്ഐ ഓപ്ഷൻ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.497,700
ആർ ടി ഒRs.24,885
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.31,071
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.5,53,656*
ഫോർഡ് ഫിഗൊ 2010-2012 ഡീസൽ ഇഎക്സ്ഐ ഓപ്ഷൻ(ഡീസൽ)Rs.5.54 ലക്ഷം*
ഡീസൽ ഇഎക്സ്ഐ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.517,100
ആർ ടി ഒRs.25,855
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.31,785
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.5,74,740*
ഡീസൽ ഇഎക്സ്ഐ(ഡീസൽ)Rs.5.75 ലക്ഷം*
ഡീസൽ സിഎക്‌സ്ഐ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,45,600
ആർ ടി ഒRs.27,280
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.32,834
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,05,714*
ഡീസൽ സിഎക്‌സ്ഐ(ഡീസൽ)Rs.6.06 ലക്ഷം*
ഡീസൽ ടൈറ്റാനിയം(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.594,200
ആർ ടി ഒRs.29,710
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.34,623
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,58,533*
ഡീസൽ ടൈറ്റാനിയം(ഡീസൽ)(top model)Rs.6.59 ലക്ഷം*
പെട്രോൾ എൽഎക്സ്ഐ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,81,800
ആർ ടി ഒRs.15,272
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.26,806
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.4,23,878*
ഫോർഡ് ഫിഗൊ 2010-2012Rs.4.24 ലക്ഷം*
ഫോർഡ് ഫിഗൊ 2010-2012 പെട്രോൾ ഇഎക്സ്ഐ ഓപ്ഷൻ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4,07,700
ആർ ടി ഒRs.16,308
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.27,759
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.4,51,767*
ഫോർഡ് ഫിഗൊ 2010-2012 പെട്രോൾ ഇഎക്സ്ഐ ഓപ്ഷൻ(പെടോള്)Rs.4.52 ലക്ഷം*
പെട്രോൾ ഇഎക്സ്ഐ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.419,800
ആർ ടി ഒRs.16,792
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.28,204
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.4,64,796*
പെട്രോൾ ഇഎക്സ്ഐ(പെടോള്)Rs.4.65 ലക്ഷം*
പെട്രോൾ സിഎക്‌സ്ഐ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.448,200
ആർ ടി ഒRs.17,928
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.29,250
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.4,95,378*
പെട്രോൾ സിഎക്‌സ്ഐ(പെടോള്)Rs.4.95 ലക്ഷം*
പെട്രോൾ ടൈറ്റാനിയം(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.496,700
ആർ ടി ഒRs.19,868
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.31,034
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.5,47,602*
പെട്രോൾ ടൈറ്റാനിയം(പെടോള്)(top model)Rs.5.48 ലക്ഷം*
*Last Recorded വില

Found what you were looking for?

ഫോർഡ് കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം ന്യൂ ഡെൽഹി

space Image

ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു ഫോർഡ് കാറുകൾ

  • ഉപകമിങ്
* എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
×
We need your നഗരം to customize your experience