ന്യൂ ഡെൽഹി ഉള്ള 16 Second Hand ഫോർഡ് ഫിഗൊ കാറുകൾ

Best Quality Used Cars

  • TrustMark
    7 Days Money Back Guarantee
  • TrustMark
    6 months Comprehensive Warranty and RSA
  • TrustMark
    Easy Financing Options
View 864 Cars
Ford Figo 1.5D Trend MT
CarDekho Assured
TrustMark 14
2017 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
1.5D Trend MT
76,998 kmsഡീസൽമാനുവൽ
3.92 Lakh
Fixed Price
EMI @ 7,937
Ford Figo 1.2P Titanium Plus MT
CarDekho Assured
TrustMark 13
2019 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
1.2P Titanium Plus MT
28,638 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
5.55 Lakh
Fixed Price
EMI @ 9,896
Ford Figo Diesel Titanium
CarDekho Partner Car
TrustMark 8
views904
2014 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
Diesel Titanium
53,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
2.7 Lakh
EMI @ 5,467
callFaridabad
Ford Figo Petrol ZXI
CarDekho Partner Car
TrustMark 5
views606
2012 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
Petrol ZXI
32,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
2.3 Lakh
callNew Delhi
Ford Figo Petrol Titanium
CarDekho Partner Car
TrustMark 6
views315
2010 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
Petrol Titanium
54,500 kms പെട്രോൾമാനുവൽ
2.15 Lakh
callNew Delhi
Ford Figo 1.2P Titanium MT
CarDekho Partner Car
TrustMark 16
views171
2018 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
1.2P Titanium MT
27,006 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
4.9 Lakh
EMI @ 9,922
callNew Delhi
Ford Figo Titanium
CarDekho Partner Car
TrustMark 12
views1001
2019 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
Titanium
17,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
5.21 Lakh
EMI @ 9,289
callNew Delhi
Ford Figo Petrol ZXI
CarDekho Partner Car
TrustMark 9
views234
2010 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
Petrol ZXI
55,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
1.65 Lakh
callNew Delhi
Ford Figo Petrol ZXI
CarDekho Partner Car
TrustMark 10
views856
2010 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
Petrol ZXI
65,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
1.45 Lakh
callNew Delhi
Ford Figo Diesel EXI
CarDekho Partner Car
TrustMark 1
views2273
2014 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
Diesel EXI
68,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
1.89 Lakh
EMI @ 3,824
callNew Delhi
Ford Figo Diesel ZXI
CarDekho Partner Car
TrustMark 9
views1490
2012 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
Diesel ZXI
93,672 kmsഡീസൽമാനുവൽ
1.35 Lakh
callNew Delhi
Ford Figo Diesel Titanium
CarDekho Partner Car
TrustMark 12
views2225
2012 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
Diesel Titanium
1,07,563 kms ഡീസൽമാനുവൽ
1.38 Lakh
callNew Delhi
കാണു ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ by bodytype
Ford Figo Diesel ZXI
CarDekho Partner Car
TrustMark 12
views1742
2012 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
Diesel ZXI
73,975 kmsഡീസൽമാനുവൽ
1.18 Lakh
callNew Delhi
Ford Figo Diesel Titanium
CarDekho Partner Car
TrustMark 10
views1627
2012 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
Diesel Titanium
64,453 kms ഡീസൽമാനുവൽ
1.2 Lakh
callNew Delhi
Ford Figo Diesel EXI
CarDekho Partner Car
TrustMark 9
views1789
2013 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
Diesel EXI
1,09,736 kmsഡീസൽമാനുവൽ
1.53 Lakh
callNew Delhi
കാണു ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ by nearby location
That's all folks
×
ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു
×
×
We need your നഗരം to customize your experience