ടൊയോറ്റ യാരിസ് ഐഎസ് discontinued ഒപ്പം no longer produced.
കൂടുതല് വായിക്കുക

ടൊയോറ്റ യാരിസ് ഓൺ റോഡ് വില ന്യൂ ഡെൽഹി

this model has പെടോള് variant only
ജെ optional bsiv(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,76,000
ആർ ടി ഒRs.61,320
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.44,994
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.9,82,314*
ടൊയോറ്റ യാരിസ്Rs.9.82 ലക്ഷം*
ജെ ഓപ്ഷണൽ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,16,000
ആർ ടി ഒRs.64,120
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,466
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.10,26,586*
ജെ ഓപ്ഷണൽ(പെടോള്)Rs.10.27 ലക്ഷം*
ജെ bsiv(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,40,000
ആർ ടി ഒRs.65,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.47,349
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.10,53,149*
ജെ bsiv(പെടോള്)Rs.10.53 ലക്ഷം*
ജെ optional സി.വി.ടി bsiv(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,46,000
ആർ ടി ഒRs.66,220
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.47,570
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.10,59,790*
ജെ optional സി.വി.ടി bsiv(പെടോള്)Rs.10.60 ലക്ഷം*
ജി optional bsiv(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.974,000
ആർ ടി ഒRs.68,180
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.48,600
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.10,90,780*
ജി optional bsiv(പെടോള്)Rs.10.91 ലക്ഷം*
ജെ ഓപ്ഷണൽ സിവിടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.986,000
ആർ ടി ഒRs.69,020
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.49,042
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.11,04,062*
ജെ ഓപ്ഷണൽ സിവിടി(പെടോള്)Rs.11.04 ലക്ഷം*
ജി ഓപ്ഷണൽ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,90,000
ആർ ടി ഒRs.69,300
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.49,189
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.11,08,489*
ജി ഓപ്ഷണൽ(പെടോള്)Rs.11.08 ലക്ഷം*
ജെ സി.വി.ടി bsiv(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,10,000
ആർ ടി ഒRs.1,01,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.49,925
മറ്റുള്ളവRs.10,100
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.11,71,025*
ജെ സി.വി.ടി bsiv(പെടോള്)Rs.11.71 ലക്ഷം*
ജി bsiv(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,55,000
ആർ ടി ഒRs.1,05,500
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.51,581
മറ്റുള്ളവRs.10,550
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.12,22,631*
ജി bsiv(പെടോള്)Rs.12.23 ലക്ഷം*
ജി optional സി.വി.ടി bsiv(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,94,000
ആർ ടി ഒRs.1,09,400
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.53,017
മറ്റുള്ളവRs.10,940
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.12,67,357*
ജി optional സി.വി.ടി bsiv(പെടോള്)Rs.12.67 ലക്ഷം*
ജി ഓപ്ഷണൽ സിവിടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,26,000
ആർ ടി ഒRs.1,12,600
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,194
മറ്റുള്ളവRs.11,260
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.13,04,054*
ജി ഓപ്ഷണൽ സിവിടി(പെടോള്)Rs.13.04 ലക്ഷം*
ജെ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,28,000
ആർ ടി ഒRs.1,12,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,268
മറ്റുള്ളവRs.11,280
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.13,06,348*
ജെ(പെടോള്)Rs.13.06 ലക്ഷം*
വി bsiv(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,74,000
ആർ ടി ഒRs.1,17,400
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.55,961
മറ്റുള്ളവRs.11,740
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.13,59,101*
വി bsiv(പെടോള്)Rs.13.59 ലക്ഷം*
ജി സി.വി.ടി bsiv(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,175,000
ആർ ടി ഒRs.1,17,500
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.55,998
മറ്റുള്ളവRs.11,750
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.13,60,248*
ജി സി.വി.ടി bsiv(പെടോള്)Rs.13.60 ലക്ഷം*
വി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,84,000
ആർ ടി ഒRs.1,18,400
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,329
മറ്റുള്ളവRs.11,840
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.13,70,569*
വി(പെടോള്)Rs.13.71 ലക്ഷം*
ജി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,95,000
ആർ ടി ഒRs.1,19,500
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,734
മറ്റുള്ളവRs.11,950
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.13,83,184*
ജി(പെടോള്)Rs.13.83 ലക്ഷം*
ജെ സി.വി.ടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,98,000
ആർ ടി ഒRs.1,19,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,844
മറ്റുള്ളവRs.11,980
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.13,86,624*
ജെ സി.വി.ടി(പെടോള്)Rs.13.87 ലക്ഷം*
വി optional bsiv(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,08,000
ആർ ടി ഒRs.1,20,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.57,212
മറ്റുള്ളവRs.12,080
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.13,98,092*
വി optional bsiv(പെടോള്)Rs.13.98 ലക്ഷം*
വി ഓപ്ഷണൽ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,39,000
ആർ ടി ഒRs.1,23,900
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,353
മറ്റുള്ളവRs.12,390
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.14,33,643*
വി ഓപ്ഷണൽ(പെടോള്)Rs.14.34 ലക്ഷം*
വി സി.വി.ടി bsiv(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,94,000
ആർ ടി ഒRs.1,29,400
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,377
മറ്റുള്ളവRs.12,940
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.14,96,717*
വി സി.വി.ടി bsiv(പെടോള്)Rs.14.97 ലക്ഷം*
വിഎക്‌സ് ബിഎസ്iv(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,96,000
ആർ ടി ഒRs.1,29,600
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,451
മറ്റുള്ളവRs.12,960
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.14,99,011*
വിഎക്‌സ് ബിഎസ്iv(പെടോള്)Rs.14.99 ലക്ഷം*
വി സി.വി.ടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,04,000
ആർ ടി ഒRs.1,30,400
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,745
മറ്റുള്ളവRs.13,040
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.15,08,185*
വി സി.വി.ടി(പെടോള്)Rs.15.08 ലക്ഷം*
വിഎക്‌സ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,06,000
ആർ ടി ഒRs.1,30,600
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,819
മറ്റുള്ളവRs.13,060
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.15,10,479*
വിഎക്‌സ്(പെടോള്)Rs.15.10 ലക്ഷം*
ജി സിവിടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,15,000
ആർ ടി ഒRs.1,31,500
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,150
മറ്റുള്ളവRs.13,150
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.15,20,800*
ജി സിവിടി(പെടോള്)Rs.15.21 ലക്ഷം*
വി optional സി.വി.ടി bsiv(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,28,000
ആർ ടി ഒRs.1,32,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,628
മറ്റുള്ളവRs.13,280
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.15,35,708*
വി optional സി.വി.ടി bsiv(പെടോള്)Rs.15.36 ലക്ഷം*
വി ഓപ്ഷണൽ സിവിടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,59,000
ആർ ടി ഒRs.1,35,900
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.62,769
മറ്റുള്ളവRs.13,590
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.15,71,259*
വി ഓപ്ഷണൽ സിവിടി(പെടോള്)Rs.15.71 ലക്ഷം*
വിഎക്‌സ് സി.വി.ടി bsiv(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,18,000
ആർ ടി ഒRs.1,41,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.64,941
മറ്റുള്ളവRs.14,180
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.16,38,921*
വിഎക്‌സ് സി.വി.ടി bsiv(പെടോള്)Rs.16.39 ലക്ഷം*
വിഎക്‌സ് സി.വി.ടി(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,60,000
ആർ ടി ഒRs.1,46,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.66,486
മറ്റുള്ളവRs.14,600
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.16,87,086*
വിഎക്‌സ് സി.വി.ടി(പെടോള്)(top model)Rs.16.87 ലക്ഷം*
*Last Recorded വില
space Image

Found what you were looking for?

ടൊയോറ്റ യാരിസ് വില ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

4.4/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി104 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
 • എല്ലാം (104)
 • Price (7)
 • Service (11)
 • Mileage (31)
 • Looks (22)
 • Comfort (41)
 • Space (14)
 • Power (8)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • VERIFIED
 • Best car in the segment.

  The look and the design of Yaris are very good. It has a good space which is comfortable accord...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി bhagwan singh
  On: Mar 10, 2020 | 224 Views
 • Best of all sedan.

  Absolutely love with this car as compare to others sedan with the same range this is amazing. If u w...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി anonymous
  On: Oct 04, 2019 | 106 Views
 • Yaris G CVT is overall best package to own

  Overall Yaris G CVT is a best to package available (as per price offered and after comparison with a...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി himmat singh
  On: Jul 11, 2019 | 894 Views
 • Super Car.

  Super mileage, super expression, super driving, smooth, super looks, speed max 150 Average/ 16.5 km....കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി anonymous
  On: Jun 17, 2019 | 42 Views
 • Best mid size sedan with highest safety features

  I have purchased a Toyota Yaris G(CVT) after comparison with Honda City V(CVT). My first priorities ...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി himmat singh
  On: Dec 10, 2018 | 116 Views
 • എല്ലാം യാരിസ് വില അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

ടൊയോറ്റ യാരിസ് വീഡിയോകൾ

 • Toyota Yaris vs Honda City vs Hyundai Verna : Which ones the smarter choice? - PowerDrift
  14:1
  Toyota Yaris vs Honda City vs Hyundai Verna : Which ones the smarter choice? - PowerDrift
  ജൂൺ 21, 2018 | 186241 Views

ടൊയോറ്റ കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം ന്യൂ ഡെൽഹി

ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു ടൊയോറ്റ കാറുകൾ

 • ജനപ്രിയമായത്
 • വരാനിരിക്കുന്നവ
പരിശോധിക്കു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
* എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
×
We need your നഗരം to customize your experience