ടാടാ ടിയോർ 2017-2020 വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ

ടാടാ ടിയോർ 2017-2020 ഐഎസ് discontinued ഒപ്പം no longer produced.
കൂടുതല് വായിക്കുക

ടാടാ ടിയോർ 2017-2020 ഓൺ റോഡ് വില ന്യൂ ഡെൽഹി

ടാറ്റ 1.2 റിവോട്രോൺ എക്സ്ബി(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,80,000
ആർ ടി ഒRs.15,200
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.26,740
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.4,21,940*
ടാടാ ടിയോർ 2017-2020Rs.4.22 ലക്ഷം*
ടാറ്റ 1.05 റിവോട്ടോർക്ക് എക്സ്ബി(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4,59,000
ആർ ടി ഒRs.22,950
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.29,647
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.5,11,597*
ടാറ്റ 1.05 റിവോട്ടോർക്ക് എക്സ്ബി(ഡീസൽ)(ബേസ് മോഡൽ)Rs.5.12 ലക്ഷം*
1.2 റെവട്രോൺ എക്സ്ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4,84,296
ആർ ടി ഒRs.19,371
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.30,578
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.5,34,245*
1.2 റെവട്രോൺ എക്സ്ഇ(പെടോള്)Rs.5.34 ലക്ഷം*
1.2 റെവട്രോൺ എക്സ്എം(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.519,874
ആർ ടി ഒRs.20,794
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.31,887
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.5,72,555*
1.2 റെവട്രോൺ എക്സ്എം(പെടോള്)Rs.5.73 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,49,990
ആർ ടി ഒRs.21,999
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.32,996
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,04,985*
എക്സ്ഇ(പെടോള്)Rs.6.05 ലക്ഷം*
1.2 റെവട്രോൺ എക്സ്ടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.556,274
ആർ ടി ഒRs.22,250
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.33,227
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,11,751*
1.2 റെവട്രോൺ എക്സ്ടി(പെടോള്)Rs.6.12 ലക്ഷം*
ബസ്സ് പെട്രോൾ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,68,000
ആർ ടി ഒRs.22,720
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.33,658
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,24,378*
ബസ്സ് പെട്രോൾ(പെടോള്)Rs.6.24 ലക്ഷം*
ടാറ്റ 1.05 റിവോട്ടോർക്ക് എക്സ്ഇ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,72,579
ആർ ടി ഒRs.28,628
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.33,827
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,35,034*
ടാറ്റ 1.05 റിവോട്ടോർക്ക് എക്സ്ഇ(ഡീസൽ)Rs.6.35 ലക്ഷം*
1.2 റെവട്രോൺ എക്സ്റ്റിഎ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.598,835
ആർ ടി ഒRs.23,953
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.34,793
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,57,581*
1.2 റെവട്രോൺ എക്സ്റ്റിഎ(പെടോള്)Rs.6.58 ലക്ഷം*
1.2 റെവട്രോൺ എക്സ്ഇസഡ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,99,9,99
ആർ ടി ഒRs.23,999
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.34,836
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,58,834*
1.2 റെവട്രോൺ എക്സ്ഇസഡ്(പെടോള്)Rs.6.59 ലക്ഷം*
ടാറ്റ 1.05 റിവോട്ടോർക്ക് എക്സ്എം(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,05,333
ആർ ടി ഒRs.52,966
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.35,032
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,93,331*
ടാറ്റ 1.05 റിവോട്ടോർക്ക് എക്സ്എം(ഡീസൽ)Rs.6.93 ലക്ഷം*
എക്സ്എം(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.619,994
ആർ ടി ഒRs.43,399
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.35,572
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,98,965*
എക്സ്എം(പെടോള്)Rs.6.99 ലക്ഷം*
1.2 റെവട്രോൺ എക്സ്ഇസഡ് ഓപ്ഷൻ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.631,298
ആർ ടി ഒRs.44,190
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.35,988
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,11,476*
1.2 റെവട്രോൺ എക്സ്ഇസഡ് ഓപ്ഷൻ(പെടോള്)Rs.7.11 ലക്ഷം*
ടാറ്റ 1.2 റിവോട്രോൺ എക്സ്ഇസഡ്എ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,47,641
ആർ ടി ഒRs.45,334
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.36,589
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,29,564*
ടാറ്റ 1.2 റിവോട്രോൺ എക്സ്ഇസഡ്എ(പെടോള്)Rs.7.30 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,49,994
ആർ ടി ഒRs.45,499
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.36,676
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,32,169*
എക്സ്ഇസഡ്(പെടോള്)Rs.7.32 ലക്ഷം*
ടാറ്റ 1.05 റിവോട്ടോർക് എക്സ് ടി(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,44,904
ആർ ടി ഒRs.56,429
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.36,489
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,37,822*
ടാറ്റ 1.05 റിവോട്ടോർക് എക്സ് ടി(ഡീസൽ)Rs.7.38 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,64,9,94
ആർ ടി ഒRs.46,549
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.37,228
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,48,771*
എക്സ്എംഎ(പെടോള്)Rs.7.49 ലക്ഷം*
ബസ്സ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.657,000
ആർ ടി ഒRs.57,487
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.36,934
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,51,421*
ബസ്സ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.7.51 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇ ഡിസൈൻ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,59,990
ആർ ടി ഒRs.57,749
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.37,044
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,54,783*
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇ ഡിസൈൻ(ഡീസൽ)Rs.7.55 ലക്ഷം*
ടാറ്റ 1.05 റിവോട്ടോർക്ക് എക്‌സെഡ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,88,341
ആർ ടി ഒRs.60,229
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.38,087
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,86,657*
ടാറ്റ 1.05 റിവോട്ടോർക്ക് എക്‌സെഡ്(ഡീസൽ)Rs.7.87 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,99,994
ആർ ടി ഒRs.48,999
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.38,516
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,87,509*
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ്(പെടോള്)Rs.7.88 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,15,809
ആർ ടി ഒRs.50,106
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.39,098
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,05,013*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA(പെടോള്)Rs.8.05 ലക്ഷം*
1.05 റിവോടോർക്ക് എക്സ്ഇസഡ് ഓപ്ഷൻ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,19,201
ആർ ടി ഒRs.62,930
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.39,223
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,21,354*
1.05 റിവോടോർക്ക് എക്സ്ഇസഡ് ഓപ്ഷൻ(ഡീസൽ)Rs.8.21 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്എം ഡിസൈൻ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,24,9,94
ആർ ടി ഒRs.63,436
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.39,436
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,27,866*
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്എം ഡിസൈൻ(ഡീസൽ)Rs.8.28 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ജെടിപി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,49,000
ആർ ടി ഒRs.52,430
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.40,320
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,41,750*
ടാറ്റ ജെടിപി(പെടോള്)Rs.8.42 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇസ പ്ലസ്(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,49,994
ആർ ടി ഒRs.52,499
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.40,356
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,42,849*
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇസ പ്ലസ്(പെടോള്)(top model)Rs.8.43 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്സെഡ് ഡിസൈൻ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,54,994
ആർ ടി ഒRs.66,061
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.40,540
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,61,595*
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്സെഡ് ഡിസൈൻ(ഡീസൽ)Rs.8.62 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ് ഡിസൈൻ(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.809,994
ആർ ടി ഒRs.70,874
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.42,564
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.9,23,432*
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ് ഡിസൈൻ(ഡീസൽ)(top model)Rs.9.23 ലക്ഷം*
ടാറ്റ 1.2 റിവോട്രോൺ എക്സ്ബി(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,80,000
ആർ ടി ഒRs.15,200
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.26,740
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.4,21,940*
ടാടാ ടിയോർ 2017-2020Rs.4.22 ലക്ഷം*
1.2 റെവട്രോൺ എക്സ്ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4,84,296
ആർ ടി ഒRs.19,371
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.30,578
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.5,34,245*
1.2 റെവട്രോൺ എക്സ്ഇ(പെടോള്)Rs.5.34 ലക്ഷം*
1.2 റെവട്രോൺ എക്സ്എം(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.519,874
ആർ ടി ഒRs.20,794
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.31,887
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.5,72,555*
1.2 റെവട്രോൺ എക്സ്എം(പെടോള്)Rs.5.73 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,49,990
ആർ ടി ഒRs.21,999
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.32,996
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,04,985*
എക്സ്ഇ(പെടോള്)Rs.6.05 ലക്ഷം*
1.2 റെവട്രോൺ എക്സ്ടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.556,274
ആർ ടി ഒRs.22,250
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.33,227
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,11,751*
1.2 റെവട്രോൺ എക്സ്ടി(പെടോള്)Rs.6.12 ലക്ഷം*
ബസ്സ് പെട്രോൾ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,68,000
ആർ ടി ഒRs.22,720
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.33,658
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,24,378*
ബസ്സ് പെട്രോൾ(പെടോള്)Rs.6.24 ലക്ഷം*
1.2 റെവട്രോൺ എക്സ്റ്റിഎ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.598,835
ആർ ടി ഒRs.23,953
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.34,793
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,57,581*
1.2 റെവട്രോൺ എക്സ്റ്റിഎ(പെടോള്)Rs.6.58 ലക്ഷം*
1.2 റെവട്രോൺ എക്സ്ഇസഡ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,99,9,99
ആർ ടി ഒRs.23,999
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.34,836
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,58,834*
1.2 റെവട്രോൺ എക്സ്ഇസഡ്(പെടോള്)Rs.6.59 ലക്ഷം*
എക്സ്എം(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.619,994
ആർ ടി ഒRs.43,399
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.35,572
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,98,965*
എക്സ്എം(പെടോള്)Rs.6.99 ലക്ഷം*
1.2 റെവട്രോൺ എക്സ്ഇസഡ് ഓപ്ഷൻ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.631,298
ആർ ടി ഒRs.44,190
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.35,988
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,11,476*
1.2 റെവട്രോൺ എക്സ്ഇസഡ് ഓപ്ഷൻ(പെടോള്)Rs.7.11 ലക്ഷം*
ടാറ്റ 1.2 റിവോട്രോൺ എക്സ്ഇസഡ്എ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,47,641
ആർ ടി ഒRs.45,334
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.36,589
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,29,564*
ടാറ്റ 1.2 റിവോട്രോൺ എക്സ്ഇസഡ്എ(പെടോള്)Rs.7.30 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇസഡ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,49,994
ആർ ടി ഒRs.45,499
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.36,676
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,32,169*
എക്സ്ഇസഡ്(പെടോള്)Rs.7.32 ലക്ഷം*
എക്സ്എംഎ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,64,9,94
ആർ ടി ഒRs.46,549
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.37,228
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,48,771*
എക്സ്എംഎ(പെടോള്)Rs.7.49 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,99,994
ആർ ടി ഒRs.48,999
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.38,516
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,87,509*
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ്(പെടോള്)Rs.7.88 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,15,809
ആർ ടി ഒRs.50,106
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.39,098
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,05,013*
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA(പെടോള്)Rs.8.05 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ജെടിപി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,49,000
ആർ ടി ഒRs.52,430
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.40,320
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,41,750*
ടാറ്റ ജെടിപി(പെടോള്)Rs.8.42 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇസ പ്ലസ്(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,49,994
ആർ ടി ഒRs.52,499
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.40,356
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,42,849*
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇസ പ്ലസ്(പെടോള്)(top model)Rs.8.43 ലക്ഷം*
ടാറ്റ 1.05 റിവോട്ടോർക്ക് എക്സ്ബി(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4,59,000
ആർ ടി ഒRs.22,950
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.29,647
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.5,11,597*
ടാടാ ടിയോർ 2017-2020Rs.5.12 ലക്ഷം*
ടാറ്റ 1.05 റിവോട്ടോർക്ക് എക്സ്ഇ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,72,579
ആർ ടി ഒRs.28,628
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.33,827
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,35,034*
ടാറ്റ 1.05 റിവോട്ടോർക്ക് എക്സ്ഇ(ഡീസൽ)Rs.6.35 ലക്ഷം*
ടാറ്റ 1.05 റിവോട്ടോർക്ക് എക്സ്എം(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,05,333
ആർ ടി ഒRs.52,966
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.35,032
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.6,93,331*
ടാറ്റ 1.05 റിവോട്ടോർക്ക് എക്സ്എം(ഡീസൽ)Rs.6.93 ലക്ഷം*
ടാറ്റ 1.05 റിവോട്ടോർക് എക്സ് ടി(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,44,904
ആർ ടി ഒRs.56,429
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.36,489
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,37,822*
ടാറ്റ 1.05 റിവോട്ടോർക് എക്സ് ടി(ഡീസൽ)Rs.7.38 ലക്ഷം*
ബസ്സ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.657,000
ആർ ടി ഒRs.57,487
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.36,934
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,51,421*
ബസ്സ് ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.7.51 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇ ഡിസൈൻ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,59,990
ആർ ടി ഒRs.57,749
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.37,044
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,54,783*
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇ ഡിസൈൻ(ഡീസൽ)Rs.7.55 ലക്ഷം*
ടാറ്റ 1.05 റിവോട്ടോർക്ക് എക്‌സെഡ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,88,341
ആർ ടി ഒRs.60,229
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.38,087
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,86,657*
ടാറ്റ 1.05 റിവോട്ടോർക്ക് എക്‌സെഡ്(ഡീസൽ)Rs.7.87 ലക്ഷം*
1.05 റിവോടോർക്ക് എക്സ്ഇസഡ് ഓപ്ഷൻ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,19,201
ആർ ടി ഒRs.62,930
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.39,223
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,21,354*
1.05 റിവോടോർക്ക് എക്സ്ഇസഡ് ഓപ്ഷൻ(ഡീസൽ)Rs.8.21 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്എം ഡിസൈൻ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,24,9,94
ആർ ടി ഒRs.63,436
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.39,436
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,27,866*
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്എം ഡിസൈൻ(ഡീസൽ)Rs.8.28 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്സെഡ് ഡിസൈൻ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,54,994
ആർ ടി ഒRs.66,061
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.40,540
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,61,595*
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്സെഡ് ഡിസൈൻ(ഡീസൽ)Rs.8.62 ലക്ഷം*
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ് ഡിസൈൻ(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.809,994
ആർ ടി ഒRs.70,874
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.42,564
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.9,23,432*
ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ് ഡിസൈൻ(ഡീസൽ)(top model)Rs.9.23 ലക്ഷം*
*Last Recorded വില

ടാടാ ടിയോർ 2017-2020 വില ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

4.4/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി509 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

  ജനപ്രിയ

 • എല്ലാം (509)
 • Price (92)
 • Service (65)
 • Mileage (146)
 • Looks (143)
 • Comfort (142)
 • Space (80)
 • Power (61)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • Verified
 • A
  anonymous on Nov 01, 2019
  4

  TTa Tigor Value for money car

  I think this is the most affordable compact sedan in the market with great features. After using this vehicle I can say that it is value for money car. Its petrol model and the average are decent like...കൂടുതല് വായിക്കുക

 • B
  bollapragada shiva on Oct 28, 2019
  5

  Happy and proud to be a part of TATA

  I am 100% satisfied with the option I choose, I took Tigor xz+ six months back and was happy with this. No other companies are providing in such a price with this uncompromising quality.

 • F
  farrukh on Oct 11, 2019
  4

  Engine Difference Of Car

  After a lot of comparison & Research, I bought an Automatic version of Tata Tigor, I have been using it for over 11 months now, I' d like to open down its Pros: Looks good as it has a sports coup desi...കൂടുതല് വായിക്കുക

 • K
  kathir v on Oct 08, 2019
  5

  Value for money and saftey

  It is a good car for the family. Best and excellent for the features and specifications. Safest car in the range . It gives 20 km for the petrol engine. Comforts and smoothy car. Best car for the pric...കൂടുതല് വായിക്കുക

 • A
  aniruddha moharir on Sep 25, 2019
  5

  Happy With - Tata Tigor

  I have a Tata Tigor XZ Petrol Sept 2017 Model. And I'm very happy with this car especially with the Herman Music system and interior it Has. Mileage of the car is so Good I can easily get around 16 to...കൂടുതല് വായിക്കുക

 • എല്ലാം ടിയോർ 2017-2020 വില അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

ടാടാ കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം ന്യൂ ഡെൽഹി

Ask Question

Are you confused?

Ask anything & get answer 48 hours ൽ

Did you find this information helpful?

ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു ടാടാ കാറുകൾ

 • ജനപ്രിയമായത്
 • വരാനിരിക്കുന്നവ
 • ടാടാ altroz racer
  ടാടാ altroz racer
  Rs.10 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ജൂൺ 10, 2024
 • ടാടാ curvv
  ടാടാ curvv
  Rs.10.50 - 11.50 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: aug 15, 2024
 • ടാടാ curvv ev
  ടാടാ curvv ev
  Rs.20 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: jul 16, 2024
view മെയ് offer
* എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
×
We need your നഗരം to customize your experience