മാരുതി ആൾട്ടോ k10 2014-2020 ഐഎസ് discontinued ഒപ്പം no longer produced.
കൂടുതല് വായിക്കുക

മാരുതി ആൾട്ടോ k10 2014-2020 ഓൺ റോഡ് വില ന്യൂ ഡെൽഹി

പ്ലസ് എഡിഷൻ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.340,000
ആർ ടി ഒRs.13,600
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.19,813
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,73,413*
മാരുതി ആൾട്ടോ k10 2014-2020Rs.3.73 ലക്ഷം*
എൽഎക്സ് ഒപ്ഷണൽ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,44,950
ആർ ടി ഒRs.13,798
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.19,986
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,78,734*
എൽഎക്സ് ഒപ്ഷണൽ(പെടോള്)Rs.3.79 ലക്ഷം*
എൽഎക്സ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,60,843
ആർ ടി ഒRs.14,433
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.20,543
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,95,820*
എൽഎക്സ്(പെടോള്)Rs.3.96 ലക്ഷം*
LXI ഓപ്ഷണൽ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,61,252
ആർ ടി ഒRs.14,450
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.20,557
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,96,260*
LXI ഓപ്ഷണൽ(പെടോള്)Rs.3.96 ലക്ഷം*
എൽഎക്സ്ഐ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,77,588
ആർ ടി ഒRs.15,103
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.21,130
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.4,13,822*
എൽഎക്സ്ഐ(പെടോള്)Rs.4.14 ലക്ഷം*
വിഎക്സ്ഐ എയർബാഗ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,91,871
ആർ ടി ഒRs.15,674
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.21,631
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.4,29,177*
വിഎക്സ്ഐ എയർബാഗ്(പെടോള്)Rs.4.29 ലക്ഷം*
വിഎക്സ്ഐ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.394,036
ആർ ടി ഒRs.15,761
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.21,707
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.4,31,504*
വിഎക്സ്ഐ(പെടോള്)Rs.4.32 ലക്ഷം*
വിഎക്സ്ഐ ഓപ്ഷണൽ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.407,2,38
ആർ ടി ഒRs.16,289
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.22,169
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.4,45,697*
വിഎക്സ്ഐ ഓപ്ഷണൽ(പെടോള്)Rs.4.46 ലക്ഷം*
വിഎക്സ്ഐ ms dhoni edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4,10,9,34
ആർ ടി ഒRs.16,437
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.22,299
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.4,49,670*
വിഎക്സ്ഐ ms dhoni edition(പെടോള്)Rs.4.50 ലക്ഷം*
വിഎക്സ്ഐ എജിഎസ് ഒപ്ഷണൽ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4,24,537
ആർ ടി ഒRs.16,981
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.22,776
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.4,64,294*
വിഎക്സ്ഐ എജിഎസ് ഒപ്ഷണൽ(പെടോള്)Rs.4.64 ലക്ഷം*
വിഎക്സ്ഐ എഎംടി(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4,38,559
ആർ ടി ഒRs.17,542
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.23,267
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.4,79,369*
വിഎക്സ്ഐ എഎംടി(പെടോള്)(top model)Rs.4.79 ലക്ഷം*
എൽഎക്സ്ഐ സിഎൻജി ഒപ്ഷണൽ(സിഎൻജി) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.424,090
ആർ ടി ഒRs.16,963
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.22,760
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.4,63,814*
എൽഎക്സ്ഐ സിഎൻജി ഒപ്ഷണൽ(സിഎൻജി)(ബേസ് മോഡൽ)Rs.4.64 ലക്ഷം*
എൽ‌എക്സ്ഐ സി‌എൻ‌ജി(സിഎൻജി) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4,39,777
ആർ ടി ഒRs.17,591
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.23,310
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.4,80,678*
എൽ‌എക്സ്ഐ സി‌എൻ‌ജി(സിഎൻജി)(top model)Rs.4.81 ലക്ഷം*
പ്ലസ് എഡിഷൻ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.340,000
ആർ ടി ഒRs.13,600
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.19,813
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,73,413*
മാരുതി ആൾട്ടോ k10 2014-2020Rs.3.73 ലക്ഷം*
എൽഎക്സ് ഒപ്ഷണൽ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,44,950
ആർ ടി ഒRs.13,798
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.19,986
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,78,734*
എൽഎക്സ് ഒപ്ഷണൽ(പെടോള്)Rs.3.79 ലക്ഷം*
എൽഎക്സ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,60,843
ആർ ടി ഒRs.14,433
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.20,543
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,95,820*
എൽഎക്സ്(പെടോള്)Rs.3.96 ലക്ഷം*
LXI ഓപ്ഷണൽ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,61,252
ആർ ടി ഒRs.14,450
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.20,557
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,96,260*
LXI ഓപ്ഷണൽ(പെടോള്)Rs.3.96 ലക്ഷം*
എൽഎക്സ്ഐ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,77,588
ആർ ടി ഒRs.15,103
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.21,130
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.4,13,822*
എൽഎക്സ്ഐ(പെടോള്)Rs.4.14 ലക്ഷം*
വിഎക്സ്ഐ എയർബാഗ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,91,871
ആർ ടി ഒRs.15,674
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.21,631
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.4,29,177*
വിഎക്സ്ഐ എയർബാഗ്(പെടോള്)Rs.4.29 ലക്ഷം*
വിഎക്സ്ഐ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.394,036
ആർ ടി ഒRs.15,761
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.21,707
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.4,31,504*
വിഎക്സ്ഐ(പെടോള്)Rs.4.32 ലക്ഷം*
വിഎക്സ്ഐ ഓപ്ഷണൽ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.407,2,38
ആർ ടി ഒRs.16,289
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.22,169
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.4,45,697*
വിഎക്സ്ഐ ഓപ്ഷണൽ(പെടോള്)Rs.4.46 ലക്ഷം*
വിഎക്സ്ഐ ms dhoni edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4,10,9,34
ആർ ടി ഒRs.16,437
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.22,299
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.4,49,670*
വിഎക്സ്ഐ ms dhoni edition(പെടോള്)Rs.4.50 ലക്ഷം*
വിഎക്സ്ഐ എജിഎസ് ഒപ്ഷണൽ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4,24,537
ആർ ടി ഒRs.16,981
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.22,776
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.4,64,294*
വിഎക്സ്ഐ എജിഎസ് ഒപ്ഷണൽ(പെടോള്)Rs.4.64 ലക്ഷം*
വിഎക്സ്ഐ എഎംടി(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4,38,559
ആർ ടി ഒRs.17,542
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.23,267
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.4,79,369*
വിഎക്സ്ഐ എഎംടി(പെടോള്)(top model)Rs.4.79 ലക്ഷം*
എൽഎക്സ്ഐ സിഎൻജി ഒപ്ഷണൽ(സിഎൻജി) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.424,090
ആർ ടി ഒRs.16,963
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.22,760
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.4,63,814*
മാരുതി ആൾട്ടോ k10 2014-2020Rs.4.64 ലക്ഷം*
എൽ‌എക്സ്ഐ സി‌എൻ‌ജി(സിഎൻജി) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4,39,777
ആർ ടി ഒRs.17,591
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.23,310
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.4,80,678*
എൽ‌എക്സ്ഐ സി‌എൻ‌ജി(സിഎൻജി)(top model)Rs.4.81 ലക്ഷം*
*Last Recorded വില

മാരുതി ആൾട്ടോ k10 2014-2020 വില ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

4.4/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി722 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
 • എല്ലാം (722)
 • Price (92)
 • Service (71)
 • Mileage (213)
 • Looks (114)
 • Comfort (156)
 • Space (96)
 • Power (110)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • VERIFIED
 • CRITICAL
 • My Father's Dream Car(Alto K10)

  Alto k10 is good for a small family. Its mileage is good (approx 22-23kmpl). its maintenance cost is very low but the boot space between the rear seat and front seat is n...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി manjeet
  On: Apr 19, 2020 | 1724 Views
 • Alto K10: (Family Car)budget Entry Level Hatchback

  Overall it's a practical hatchback for those who are looking for their new car which is well priced and costs less for the maintenance and offers the best fuel economy. T...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി naveen chakravarthy koti
  On: Apr 14, 2020 | 83 Views
 • Excellent Budget Car.

  This car is coming at a budget price. And overall all design is extremely good and comfortable for a small family looking stylish, good pickup and best mileage.

  വഴി hari
  On: Apr 01, 2020 | 62 Views
 • Nice Car.

  I think this car is value for money, and in this price Alto is the best option, Good job Maruti keep it up.

  വഴി elwin aryan
  On: Jan 05, 2020 | 53 Views
 • Great Car.

  This is the best car in terms of comfort price and mileage.

  വഴി nik jat
  On: Jan 02, 2020 | 69 Views
 • എല്ലാം ആൾട്ടോ k10 2014-2020 വില അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

മാരുതി ആൾട്ടോ k10 2014-2020 വീഡിയോകൾ

 • Alto K 10 Vs Celerio | Comparison | CarDekho.com
  5:50
  Alto K 10 Vs Celerio | Comparison | CarDekho.com
  sep 26, 2015

മാരുതി കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം ന്യൂ ഡെൽഹി

space Image

ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു മാരുതി കാറുകൾ

 • പോപ്പുലർ
 • ഉപകമിങ്
* എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
×
We need your നഗരം to customize your experience