ജാഗ്വർ എക്സ്എഫ് ഐഎസ് discontinued ഒപ്പം no longer produced.
കൂടുതല് വായിക്കുക

ജാഗ്വർ എക്സ്എഫ് ഓൺ റോഡ് വില പൂണെ

2.2 ലിറ്റർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4916,094
ആർ ടി ഒRs.7,37,414
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,18,799
മറ്റുള്ളവRs.49,160
on-road വില in മുംബൈ : Rs.59,21,467*
ജാഗ്വർ എക്സ്എഫ്Rs.59.21 ലക്ഷം*
2.0 ഡീസൽ പ്യുവർ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.49,78,000
ആർ ടി ഒRs.7,46,700
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,21,186
മറ്റുള്ളവRs.49,780
on-road വില in പൂണെ : Rs.59,95,666*
2.0 ഡീസൽ പ്യുവർ(ഡീസൽ)Rs.59.96 ലക്ഷം*
എയ്റോ സ്പോർട്സ് എഡിഷൻ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.52,07,000
ആർ ടി ഒRs.781,050
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,30,017
മറ്റുള്ളവRs.52,070
on-road വില in പൂണെ : Rs.62,70,137*
എയ്റോ സ്പോർട്സ് എഡിഷൻ(ഡീസൽ)Rs.62.70 ലക്ഷം*
2.2 ലിറ്റർ ലക്ഷുറി(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.53,17,356
ആർ ടി ഒRs.7,97,603
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,34,273
മറ്റുള്ളവRs.53,173
on-road വില in മുംബൈ : Rs.64,02,405*
2.2 ലിറ്റർ ലക്ഷുറി(ഡീസൽ)Rs.64.02 ലക്ഷം*
2.0 ഡീസൽ പ്രസ്റ്റീജ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.55,07,000
ആർ ടി ഒRs.8,26,050
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,41,586
മറ്റുള്ളവRs.55,070
on-road വില in പൂണെ : Rs.66,29,706*
2.0 ഡീസൽ പ്രസ്റ്റീജ്(ഡീസൽ)Rs.66.30 ലക്ഷം*
2.0 ഡീസൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.61,39,000
ആർ ടി ഒRs.9,20,850
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,65,957
മറ്റുള്ളവRs.61,390
on-road വില in പൂണെ : Rs.73,87,197*
2.0 ഡീസൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ(ഡീസൽ)Rs.73.87 ലക്ഷം*
3.0 ലിറ്റർ എസ് പ്രീമിയം ലക്ഷുറി(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.61,98,816
ആർ ടി ഒRs.9,29,822
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,68,264
മറ്റുള്ളവRs.61,988
on-road വില in മുംബൈ : Rs.74,58,890*
3.0 ലിറ്റർ എസ് പ്രീമിയം ലക്ഷുറി(ഡീസൽ)Rs.74.59 ലക്ഷം*
2.0 ഡീസൽ r-dynamic എസ്(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.76,00,000
ആർ ടി ഒRs.11,40,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.3,22,297
മറ്റുള്ളവRs.76,000
on-road വില in പൂണെ : Rs.91,38,297*
2.0 ഡീസൽ r-dynamic എസ്(ഡീസൽ)(top model)Rs.91.38 ലക്ഷം*
2.0 ലിറ്റർ പെട്രോൾ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.50,75,930
ആർ ടി ഒRs.6,59,870
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,24,963
മറ്റുള്ളവRs.50,759
on-road വില in പൂണെ : Rs.60,11,522*
2.0 ലിറ്റർ പെട്രോൾ(പെടോള്)(ബേസ് മോഡൽ)Rs.60.12 ലക്ഷം*
2.0 പെട്രോൾ പ്രസ്റ്റീജ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,567,000
ആർ ടി ഒRs.7,23,710
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,43,900
മറ്റുള്ളവRs.55,670
on-road വില in പൂണെ : Rs.65,90,280*
2.0 പെട്രോൾ പ്രസ്റ്റീജ്(പെടോള്)Rs.65.90 ലക്ഷം*
2.0 പെട്രോൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.60,74,000
ആർ ടി ഒRs.7,89,620
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,63,451
മറ്റുള്ളവRs.60,740
on-road വില in പൂണെ : Rs.71,87,811*
2.0 പെട്രോൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ(പെടോള്)Rs.71.88 ലക്ഷം*
2.0 പെടോള് r-dynamic എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,160,000
ആർ ടി ഒRs.9,30,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.3,05,330
മറ്റുള്ളവRs.71,600
on-road വില in പൂണെ : Rs.84,67,730*
2.0 പെടോള് r-dynamic എസ്(പെടോള്)Rs.84.68 ലക്ഷം*
ആർ സൂപ്പർചാർജ്ജ്ട് 5.0 ലിറ്റർ വി8 പെട്രോൾ(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.73,49,534
ആർ ടി ഒRs.9,55,439
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.3,12,638
മറ്റുള്ളവRs.73,495
on-road വില in പൂണെ : Rs.86,91,106*
ആർ സൂപ്പർചാർജ്ജ്ട് 5.0 ലിറ്റർ വി8 പെട്രോൾ(പെടോള്)(top model)Rs.86.91 ലക്ഷം*
2.2 ലിറ്റർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4916,094
ആർ ടി ഒRs.7,37,414
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,18,799
മറ്റുള്ളവRs.49,160
on-road വില in മുംബൈ : Rs.59,21,467*
ജാഗ്വർ എക്സ്എഫ്Rs.59.21 ലക്ഷം*
2.0 ഡീസൽ പ്യുവർ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.49,78,000
ആർ ടി ഒRs.7,46,700
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,21,186
മറ്റുള്ളവRs.49,780
on-road വില in പൂണെ : Rs.59,95,666*
2.0 ഡീസൽ പ്യുവർ(ഡീസൽ)Rs.59.96 ലക്ഷം*
എയ്റോ സ്പോർട്സ് എഡിഷൻ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.52,07,000
ആർ ടി ഒRs.781,050
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,30,017
മറ്റുള്ളവRs.52,070
on-road വില in പൂണെ : Rs.62,70,137*
എയ്റോ സ്പോർട്സ് എഡിഷൻ(ഡീസൽ)Rs.62.70 ലക്ഷം*
2.2 ലിറ്റർ ലക്ഷുറി(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.53,17,356
ആർ ടി ഒRs.7,97,603
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,34,273
മറ്റുള്ളവRs.53,173
on-road വില in മുംബൈ : Rs.64,02,405*
2.2 ലിറ്റർ ലക്ഷുറി(ഡീസൽ)Rs.64.02 ലക്ഷം*
2.0 ഡീസൽ പ്രസ്റ്റീജ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.55,07,000
ആർ ടി ഒRs.8,26,050
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,41,586
മറ്റുള്ളവRs.55,070
on-road വില in പൂണെ : Rs.66,29,706*
2.0 ഡീസൽ പ്രസ്റ്റീജ്(ഡീസൽ)Rs.66.30 ലക്ഷം*
2.0 ഡീസൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.61,39,000
ആർ ടി ഒRs.9,20,850
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,65,957
മറ്റുള്ളവRs.61,390
on-road വില in പൂണെ : Rs.73,87,197*
2.0 ഡീസൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ(ഡീസൽ)Rs.73.87 ലക്ഷം*
3.0 ലിറ്റർ എസ് പ്രീമിയം ലക്ഷുറി(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.61,98,816
ആർ ടി ഒRs.9,29,822
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,68,264
മറ്റുള്ളവRs.61,988
on-road വില in മുംബൈ : Rs.74,58,890*
3.0 ലിറ്റർ എസ് പ്രീമിയം ലക്ഷുറി(ഡീസൽ)Rs.74.59 ലക്ഷം*
2.0 ഡീസൽ r-dynamic എസ്(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.76,00,000
ആർ ടി ഒRs.11,40,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.3,22,297
മറ്റുള്ളവRs.76,000
on-road വില in പൂണെ : Rs.91,38,297*
2.0 ഡീസൽ r-dynamic എസ്(ഡീസൽ)(top model)Rs.91.38 ലക്ഷം*
2.0 ലിറ്റർ പെട്രോൾ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.50,75,930
ആർ ടി ഒRs.6,59,870
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,24,963
മറ്റുള്ളവRs.50,759
on-road വില in പൂണെ : Rs.60,11,522*
ജാഗ്വർ എക്സ്എഫ്Rs.60.12 ലക്ഷം*
2.0 പെട്രോൾ പ്രസ്റ്റീജ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,567,000
ആർ ടി ഒRs.7,23,710
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,43,900
മറ്റുള്ളവRs.55,670
on-road വില in പൂണെ : Rs.65,90,280*
2.0 പെട്രോൾ പ്രസ്റ്റീജ്(പെടോള്)Rs.65.90 ലക്ഷം*
2.0 പെട്രോൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.60,74,000
ആർ ടി ഒRs.7,89,620
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,63,451
മറ്റുള്ളവRs.60,740
on-road വില in പൂണെ : Rs.71,87,811*
2.0 പെട്രോൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ(പെടോള്)Rs.71.88 ലക്ഷം*
2.0 പെടോള് r-dynamic എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,160,000
ആർ ടി ഒRs.9,30,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.3,05,330
മറ്റുള്ളവRs.71,600
on-road വില in പൂണെ : Rs.84,67,730*
2.0 പെടോള് r-dynamic എസ്(പെടോള്)Rs.84.68 ലക്ഷം*
ആർ സൂപ്പർചാർജ്ജ്ട് 5.0 ലിറ്റർ വി8 പെട്രോൾ(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.73,49,534
ആർ ടി ഒRs.9,55,439
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.3,12,638
മറ്റുള്ളവRs.73,495
on-road വില in പൂണെ : Rs.86,91,106*
ആർ സൂപ്പർചാർജ്ജ്ട് 5.0 ലിറ്റർ വി8 പെട്രോൾ(പെടോള്)(top model)Rs.86.91 ലക്ഷം*
*Last Recorded വില
space Image

Found what you were looking for?

ജാഗ്വർ എക്സ്എഫ് വില ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

4.3/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി47 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
 • എല്ലാം (47)
 • Price (8)
 • Service (4)
 • Mileage (3)
 • Looks (17)
 • Comfort (25)
 • Space (3)
 • Power (12)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • Sleek Exterior Design

  It give powerful and bigger engine. The price range starts from around 71.60 lakh. It has eight spee...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി ashok
  On: Sep 13, 2023 | 33 Views
 • Making Adventures Marvelous With Xf

  Starting from a price range of about Rs. 47.67 lakhs, the Jaguar XF comes with extraordinary feature...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി zubin
  On: Aug 27, 2023 | 30 Views
 • Beauty And Performance

  This sedan car comes with first class interior and look of this car is very aggressive. It provide c...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി deepa
  On: Aug 22, 2023 | 30 Views
 • A Car For Everyone

  Jaguar XF is one of the best car of Jaguar . it is an excellent car with comfort and speed.The car i...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി vikram
  On: Jun 19, 2023 | 66 Views
 • Awesome Car

  Jaguar XF is an excellent car with comfort, speed, and class with a journey full of fun. You can giv...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി ajit kumar gupta
  On: Jan 02, 2023 | 159 Views
 • എല്ലാം എക്സ്എഫ് വില അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

ജാഗ്വർ കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം പൂണെ

ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു ജാഗ്വർ കാറുകൾ

കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
* എക്സ്ഷോറൂം വില പൂണെ ൽ
×
We need your നഗരം to customize your experience