ജാഗ്വർ എക്സ്എഫ് ഐഎസ് discontinued ഒപ്പം no longer produced.
കൂടുതല് വായിക്കുക

ജാഗ്വർ എക്സ്എഫ് ഓൺ റോഡ് വില കൊൽക്കത്ത

2.2 ലിറ്റർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.47,67,000
ആർ ടി ഒRs.5,95,875
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,13,050
മറ്റുള്ളവRs.47,670
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.56,23,595*
ജാഗ്വർ എക്സ്എഫ്Rs.56.24 ലക്ഷം*
2.0 ഡീസൽ പ്യുവർ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.49,78,000
ആർ ടി ഒRs.2,73,790
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,21,186
മറ്റുള്ളവRs.49,780
on-road വില in കൊൽക്കത്ത : Rs.55,22,756*
2.0 ഡീസൽ പ്യുവർ(ഡീസൽ)Rs.55.23 ലക്ഷം*
2.2 ലിറ്റർ ലക്ഷുറി(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.52,92,396
ആർ ടി ഒRs.2,91,081
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,33,310
മറ്റുള്ളവRs.52,923
on-road വില in കൊൽക്കത്ത : Rs.58,69,710*
2.2 ലിറ്റർ ലക്ഷുറി(ഡീസൽ)Rs.58.70 ലക്ഷം*
എയ്റോ സ്പോർട്സ് എഡിഷൻ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.53,95,000
ആർ ടി ഒRs.2,96,725
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,37,267
മറ്റുള്ളവRs.53,950
on-road വില in കൊൽക്കത്ത : Rs.59,82,942*
എയ്റോ സ്പോർട്സ് എഡിഷൻ(ഡീസൽ)Rs.59.83 ലക്ഷം*
2.0 ഡീസൽ പ്രസ്റ്റീജ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.55,07,000
ആർ ടി ഒRs.3,02,885
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,41,586
മറ്റുള്ളവRs.55,070
on-road വില in കൊൽക്കത്ത : Rs.61,06,541*
2.0 ഡീസൽ പ്രസ്റ്റീജ്(ഡീസൽ)Rs.61.07 ലക്ഷം*
2.0 ഡീസൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.61,39,000
ആർ ടി ഒRs.3,37,645
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,65,957
മറ്റുള്ളവRs.61,390
on-road വില in കൊൽക്കത്ത : Rs.68,03,992*
2.0 ഡീസൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ(ഡീസൽ)Rs.68.04 ലക്ഷം*
3.0 ലിറ്റർ എസ് പ്രീമിയം ലക്ഷുറി(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.61,61,034
ആർ ടി ഒRs.3,38,856
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,66,807
മറ്റുള്ളവRs.61,610
on-road വില in കൊൽക്കത്ത : Rs.68,28,307*
3.0 ലിറ്റർ എസ് പ്രീമിയം ലക്ഷുറി(ഡീസൽ)Rs.68.28 ലക്ഷം*
2.0 ഡീസൽ r-dynamic എസ്(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,600,000
ആർ ടി ഒRs.4,18,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.3,22,297
മറ്റുള്ളവRs.76,000
on-road വില in കൊൽക്കത്ത : Rs.84,16,297*
2.0 ഡീസൽ r-dynamic എസ്(ഡീസൽ)(top model)Rs.84.16 ലക്ഷം*
2.0 ലിറ്റർ പെട്രോൾ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.52,59,225
ആർ ടി ഒRs.2,89,257
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,32,031
മറ്റുള്ളവRs.52,592
on-road വില in കൊൽക്കത്ത : Rs.58,33,105*
2.0 ലിറ്റർ പെട്രോൾ(പെടോള്)(ബേസ് മോഡൽ)Rs.58.33 ലക്ഷം*
2.0 പെട്രോൾ പ്രസ്റ്റീജ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,567,000
ആർ ടി ഒRs.3,06,185
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,43,900
മറ്റുള്ളവRs.55,670
on-road വില in കൊൽക്കത്ത : Rs.61,72,755*
2.0 പെട്രോൾ പ്രസ്റ്റീജ്(പെടോള്)Rs.61.73 ലക്ഷം*
2.0 പെട്രോൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,074,000
ആർ ടി ഒRs.3,34,070
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,63,451
മറ്റുള്ളവRs.60,740
on-road വില in കൊൽക്കത്ത : Rs.67,32,261*
2.0 പെട്രോൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ(പെടോള്)Rs.67.32 ലക്ഷം*
2.0 പെടോള് r-dynamic എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,160,000
ആർ ടി ഒRs.3,93,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.3,05,330
മറ്റുള്ളവRs.71,600
on-road വില in കൊൽക്കത്ത : Rs.79,30,730*
2.0 പെടോള് r-dynamic എസ്(പെടോള്)Rs.79.31 ലക്ഷം*
ആർ സൂപ്പർചാർജ്ജ്ട് 5.0 ലിറ്റർ വി8 പെട്രോൾ(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.74,37,630
ആർ ടി ഒRs.4,09,069
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.3,16,036
മറ്റുള്ളവRs.74,376
on-road വില in കൊൽക്കത്ത : Rs.82,37,111*
ആർ സൂപ്പർചാർജ്ജ്ട് 5.0 ലിറ്റർ വി8 പെട്രോൾ(പെടോള്)(top model)Rs.82.37 ലക്ഷം*
2.2 ലിറ്റർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.47,67,000
ആർ ടി ഒRs.5,95,875
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,13,050
മറ്റുള്ളവRs.47,670
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.56,23,595*
ജാഗ്വർ എക്സ്എഫ്Rs.56.24 ലക്ഷം*
2.0 ഡീസൽ പ്യുവർ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.49,78,000
ആർ ടി ഒRs.2,73,790
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,21,186
മറ്റുള്ളവRs.49,780
on-road വില in കൊൽക്കത്ത : Rs.55,22,756*
2.0 ഡീസൽ പ്യുവർ(ഡീസൽ)Rs.55.23 ലക്ഷം*
2.2 ലിറ്റർ ലക്ഷുറി(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.52,92,396
ആർ ടി ഒRs.2,91,081
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,33,310
മറ്റുള്ളവRs.52,923
on-road വില in കൊൽക്കത്ത : Rs.58,69,710*
2.2 ലിറ്റർ ലക്ഷുറി(ഡീസൽ)Rs.58.70 ലക്ഷം*
എയ്റോ സ്പോർട്സ് എഡിഷൻ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.53,95,000
ആർ ടി ഒRs.2,96,725
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,37,267
മറ്റുള്ളവRs.53,950
on-road വില in കൊൽക്കത്ത : Rs.59,82,942*
എയ്റോ സ്പോർട്സ് എഡിഷൻ(ഡീസൽ)Rs.59.83 ലക്ഷം*
2.0 ഡീസൽ പ്രസ്റ്റീജ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.55,07,000
ആർ ടി ഒRs.3,02,885
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,41,586
മറ്റുള്ളവRs.55,070
on-road വില in കൊൽക്കത്ത : Rs.61,06,541*
2.0 ഡീസൽ പ്രസ്റ്റീജ്(ഡീസൽ)Rs.61.07 ലക്ഷം*
2.0 ഡീസൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.61,39,000
ആർ ടി ഒRs.3,37,645
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,65,957
മറ്റുള്ളവRs.61,390
on-road വില in കൊൽക്കത്ത : Rs.68,03,992*
2.0 ഡീസൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ(ഡീസൽ)Rs.68.04 ലക്ഷം*
3.0 ലിറ്റർ എസ് പ്രീമിയം ലക്ഷുറി(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.61,61,034
ആർ ടി ഒRs.3,38,856
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,66,807
മറ്റുള്ളവRs.61,610
on-road വില in കൊൽക്കത്ത : Rs.68,28,307*
3.0 ലിറ്റർ എസ് പ്രീമിയം ലക്ഷുറി(ഡീസൽ)Rs.68.28 ലക്ഷം*
2.0 ഡീസൽ r-dynamic എസ്(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,600,000
ആർ ടി ഒRs.4,18,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.3,22,297
മറ്റുള്ളവRs.76,000
on-road വില in കൊൽക്കത്ത : Rs.84,16,297*
2.0 ഡീസൽ r-dynamic എസ്(ഡീസൽ)(top model)Rs.84.16 ലക്ഷം*
2.0 ലിറ്റർ പെട്രോൾ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.52,59,225
ആർ ടി ഒRs.2,89,257
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,32,031
മറ്റുള്ളവRs.52,592
on-road വില in കൊൽക്കത്ത : Rs.58,33,105*
ജാഗ്വർ എക്സ്എഫ്Rs.58.33 ലക്ഷം*
2.0 പെട്രോൾ പ്രസ്റ്റീജ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,567,000
ആർ ടി ഒRs.3,06,185
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,43,900
മറ്റുള്ളവRs.55,670
on-road വില in കൊൽക്കത്ത : Rs.61,72,755*
2.0 പെട്രോൾ പ്രസ്റ്റീജ്(പെടോള്)Rs.61.73 ലക്ഷം*
2.0 പെട്രോൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,074,000
ആർ ടി ഒRs.3,34,070
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,63,451
മറ്റുള്ളവRs.60,740
on-road വില in കൊൽക്കത്ത : Rs.67,32,261*
2.0 പെട്രോൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ(പെടോള്)Rs.67.32 ലക്ഷം*
2.0 പെടോള് r-dynamic എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,160,000
ആർ ടി ഒRs.3,93,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.3,05,330
മറ്റുള്ളവRs.71,600
on-road വില in കൊൽക്കത്ത : Rs.79,30,730*
2.0 പെടോള് r-dynamic എസ്(പെടോള്)Rs.79.31 ലക്ഷം*
ആർ സൂപ്പർചാർജ്ജ്ട് 5.0 ലിറ്റർ വി8 പെട്രോൾ(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.74,37,630
ആർ ടി ഒRs.4,09,069
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.3,16,036
മറ്റുള്ളവRs.74,376
on-road വില in കൊൽക്കത്ത : Rs.82,37,111*
ആർ സൂപ്പർചാർജ്ജ്ട് 5.0 ലിറ്റർ വി8 പെട്രോൾ(പെടോള്)(top model)Rs.82.37 ലക്ഷം*
*Last Recorded വില
space Image

Found what you were looking for?

ജാഗ്വർ എക്സ്എഫ് വില ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

4.3/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി48 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
 • എല്ലാം (48)
 • Price (8)
 • Service (4)
 • Mileage (3)
 • Looks (18)
 • Comfort (26)
 • Space (4)
 • Power (13)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • Sleek Exterior Design

  It give powerful and bigger engine. The price range starts from around 71.60 lakh. It has eight spee...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി ashok
  On: Sep 13, 2023 | 40 Views
 • Making Adventures Marvelous With Xf

  Starting from a price range of about Rs. 47.67 lakhs, the Jaguar XF comes with extraordinary feature...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി zubin
  On: Aug 27, 2023 | 50 Views
 • Beauty And Performance

  This sedan car comes with first class interior and look of this car is very aggressive. It provide c...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി deepa
  On: Aug 22, 2023 | 38 Views
 • A Car For Everyone

  Jaguar XF is one of the best car of Jaguar . it is an excellent car with comfort and speed.The car i...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി vikram
  On: Jun 19, 2023 | 65 Views
 • Awesome Car

  Jaguar XF is an excellent car with comfort, speed, and class with a journey full of fun. You can giv...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി ajit kumar gupta
  On: Jan 02, 2023 | 158 Views
 • എല്ലാം എക്സ്എഫ് വില അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

ജാഗ്വർ കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം കൊൽക്കത്ത

ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു ജാഗ്വർ കാറുകൾ

ബന്ധപ്പെടുക dealer
* എക്സ്ഷോറൂം വില കൊൽക്കത്ത ൽ
×
We need your നഗരം to customize your experience