• ലോഗിൻ / രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

ഓൺ റോഡ് വില ഹുണ്ടായി വെർണ ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ

ഹുണ്ടായി വെർണ ഓൺ റോഡ് വില ന്യൂ ഡെൽഹി

സി ആർ ഡി ഐ 1.4 ഇ (ഡീസൽ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,42,867
ആർ ടി ഒRs.88,831
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.42,730
മറ്റുള്ളവർRs.3,600
Rs.32,940
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.10,78,028**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ഹുണ്ടായി വെർണ :- Cash Discount മുകളിലേക്ക് to Rs... ൽ

14 ദിവസം ബാക്കി
ഹുണ്ടായി വെർണ്ണRs.10.78 ലക്ഷം**
സി ആർ ഡി ഐ 1.4 ഇ എക്‌സ് (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,99,900
ആർ ടി ഒRs.93,821
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.44,409
മറ്റുള്ളവർRs.3,600
Rs.33,259
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.11,41,730**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ഹുണ്ടായി വെർണ :- Cash Discount മുകളിലേക്ക് to Rs... ൽ

14 ദിവസം ബാക്കി
സി ആർ ഡി ഐ 1.4 ഇ എക്‌സ് (ഡീസൽ)Rs.11.41 ലക്ഷം**
സി ആർ ഡി ഐ 1.6 എസ് എക്സ് (ഡീസൽ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,72,544
ആർ ടി ഒRs.1,52,898
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.68,573
മറ്റുള്ളവർRs.15,325
Rs.34,227
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.14,09,340**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ഹുണ്ടായി വെർണ :- Cash Discount മുകളിലേക്ക് to Rs... ൽ

14 ദിവസം ബാക്കി
സി ആർ ഡി ഐ 1.6 എസ് എക്സ് (ഡീസൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.14.09 ലക്ഷം**
സി ആർ ഡി ഐ 1.6 എസ് എക്സ് ഓപ്ഷൻ (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,01,881
ആർ ടി ഒRs.1,69,065
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.72,563
മറ്റുള്ളവർRs.16,618
Rs.34,952
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.15,60,127**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ഹുണ്ടായി വെർണ :- Cash Discount മുകളിലേക്ക് to Rs... ൽ

14 ദിവസം ബാക്കി
സി ആർ ഡി ഐ 1.6 എസ് എക്സ് ഓപ്ഷൻ (ഡീസൽ)Rs.15.6 ലക്ഷം**
സി ആർ ഡി ഐ 1.6 അടുത്ത് എസ് എക്സ് പ്ലസ് (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,28,545
ആർ ടി ഒRs.1,72,398
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.73,385
മറ്റുള്ളവർRs.16,885
Rs.36,765
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.15,91,213**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ഹുണ്ടായി വെർണ :- Cash Discount മുകളിലേക്ക് to Rs... ൽ

14 ദിവസം ബാക്കി
സി ആർ ഡി ഐ 1.6 അടുത്ത് എസ് എക്സ് പ്ലസ് (ഡീസൽ)Rs.15.91 ലക്ഷം**
സി ആർ ഡി ഐ 1.6 അടുത്ത് എസ് എക്സ് ഓപ്ഷൻ (ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,07,871
ആർ ടി ഒRs.1,82,314
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.75,833
മറ്റുള്ളവർRs.17,678
Rs.37,210
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.16,83,696**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ഹുണ്ടായി വെർണ :- Cash Discount മുകളിലേക്ക് to Rs... ൽ

14 ദിവസം ബാക്കി
സി ആർ ഡി ഐ 1.6 അടുത്ത് എസ് എക്സ് ഓപ്ഷൻ (ഡീസൽ)(top model)Rs.16.83 ലക്ഷം**
vtvt 1.4 e(പെട്രോൾ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,17,867
ആർ ടി ഒRs.63,581
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.39,050
മറ്റുള്ളവർRs.3,600
Rs.28,409
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,24,098**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ഹുണ്ടായി വെർണ :- Cash Discount മുകളിലേക്ക് to Rs... ൽ

14 ദിവസം ബാക്കി
vtvt 1.4 e(പെട്രോൾ)(base model)Rs.9.24 ലക്ഷം**
vtvt 1.4 ex(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,33,182
ആർ ടി ഒRs.71,653
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.42,445
മറ്റുള്ളവർRs.3,600
Rs.29,055
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.10,50,880**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ഹുണ്ടായി വെർണ :- Cash Discount മുകളിലേക്ക് to Rs... ൽ

14 ദിവസം ബാക്കി
vtvt 1.4 ex(പെട്രോൾ)Rs.10.5 ലക്ഷം**
vtvt 1.6 sx(പെട്രോൾ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,99,900
ആർ ടി ഒRs.76,323
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.63,247
മറ്റുള്ളവർRs.3,600
Rs.29,429
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.11,43,070**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ഹുണ്ടായി വെർണ :- Cash Discount മുകളിലേക്ക് to Rs... ൽ

14 ദിവസം ബാക്കി
vtvt 1.6 sx(പെട്രോൾ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.11.43 ലക്ഷം**
vtvt 1.6 at sx plus(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,62,875
ആർ ടി ഒRs.1,22,618
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.68,275
മറ്റുള്ളവർRs.15,228
Rs.30,834
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.13,68,996**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ഹുണ്ടായി വെർണ :- Cash Discount മുകളിലേക്ക് to Rs... ൽ

14 ദിവസം ബാക്കി
vtvt 1.6 at sx plus(പെട്രോൾ)Rs.13.68 ലക്ഷം**
vtvt 1.6 sx option(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,72,999
ആർ ടി ഒRs.1,23,630
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.68,587
മറ്റുള്ളവർRs.15,329
Rs.30,400
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.13,80,545**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ഹുണ്ടായി വെർണ :- Cash Discount മുകളിലേക്ക് to Rs... ൽ

14 ദിവസം ബാക്കി
vtvt 1.6 sx option(പെട്രോൾ)Rs.13.8 ലക്ഷം**
anniversary edition പെട്രോൾ(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,78,894
ആർ ടി ഒRs.1,21,889
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.73,591
മറ്റുള്ളവർRs.11,788
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.13,86,163*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ഹുണ്ടായി വെർണ :- Cash Discount മുകളിലേക്ക് to Rs... ൽ

14 ദിവസം ബാക്കി
anniversary edition പെട്രോൾ(പെട്രോൾ)Rs.13.86 ലക്ഷം*
vtvt 1.6 at sx option(പെട്രോൾ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,87,999
ആർ ടി ഒRs.1,35,130
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.72,135
മറ്റുള്ളവർRs.16,479
Rs.31,535
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.15,11,743**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ഹുണ്ടായി വെർണ :- Cash Discount മുകളിലേക്ക് to Rs... ൽ

14 ദിവസം ബാക്കി
vtvt 1.6 at sx option(പെട്രോൾ)(top model)Rs.15.11 ലക്ഷം**
സി ആർ ഡി ഐ 1.4 ഇ (ഡീസൽ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,42,867
ആർ ടി ഒRs.88,831
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.42,730
മറ്റുള്ളവർRs.3,600
Rs.32,940
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.10,78,028**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ഹുണ്ടായി വെർണ :- Cash Discount മുകളിലേക്ക് to Rs... ൽ

14 ദിവസം ബാക്കി
ഹുണ്ടായി വെർണ്ണRs.10.78 ലക്ഷം**
സി ആർ ഡി ഐ 1.4 ഇ എക്‌സ് (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,99,900
ആർ ടി ഒRs.93,821
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.44,409
മറ്റുള്ളവർRs.3,600
Rs.33,259
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.11,41,730**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ഹുണ്ടായി വെർണ :- Cash Discount മുകളിലേക്ക് to Rs... ൽ

14 ദിവസം ബാക്കി
സി ആർ ഡി ഐ 1.4 ഇ എക്‌സ് (ഡീസൽ)Rs.11.41 ലക്ഷം**
സി ആർ ഡി ഐ 1.6 എസ് എക്സ് (ഡീസൽ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,72,544
ആർ ടി ഒRs.1,52,898
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.68,573
മറ്റുള്ളവർRs.15,325
Rs.34,227
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.14,09,340**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ഹുണ്ടായി വെർണ :- Cash Discount മുകളിലേക്ക് to Rs... ൽ

14 ദിവസം ബാക്കി
സി ആർ ഡി ഐ 1.6 എസ് എക്സ് (ഡീസൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.14.09 ലക്ഷം**
സി ആർ ഡി ഐ 1.6 എസ് എക്സ് ഓപ്ഷൻ (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,01,881
ആർ ടി ഒRs.1,69,065
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.72,563
മറ്റുള്ളവർRs.16,618
Rs.34,952
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.15,60,127**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ഹുണ്ടായി വെർണ :- Cash Discount മുകളിലേക്ക് to Rs... ൽ

14 ദിവസം ബാക്കി
സി ആർ ഡി ഐ 1.6 എസ് എക്സ് ഓപ്ഷൻ (ഡീസൽ)Rs.15.6 ലക്ഷം**
സി ആർ ഡി ഐ 1.6 അടുത്ത് എസ് എക്സ് പ്ലസ് (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,28,545
ആർ ടി ഒRs.1,72,398
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.73,385
മറ്റുള്ളവർRs.16,885
Rs.36,765
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.15,91,213**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ഹുണ്ടായി വെർണ :- Cash Discount മുകളിലേക്ക് to Rs... ൽ

14 ദിവസം ബാക്കി
സി ആർ ഡി ഐ 1.6 അടുത്ത് എസ് എക്സ് പ്ലസ് (ഡീസൽ)Rs.15.91 ലക്ഷം**
സി ആർ ഡി ഐ 1.6 അടുത്ത് എസ് എക്സ് ഓപ്ഷൻ (ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,07,871
ആർ ടി ഒRs.1,82,314
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.75,833
മറ്റുള്ളവർRs.17,678
Rs.37,210
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.16,83,696**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ഹുണ്ടായി വെർണ :- Cash Discount മുകളിലേക്ക് to Rs... ൽ

14 ദിവസം ബാക്കി
സി ആർ ഡി ഐ 1.6 അടുത്ത് എസ് എക്സ് ഓപ്ഷൻ (ഡീസൽ)(top model)Rs.16.83 ലക്ഷം**
vtvt 1.4 e(പെട്രോൾ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,17,867
ആർ ടി ഒRs.63,581
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.39,050
മറ്റുള്ളവർRs.3,600
Rs.28,409
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,24,098**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ഹുണ്ടായി വെർണ :- Cash Discount മുകളിലേക്ക് to Rs... ൽ

14 ദിവസം ബാക്കി
ഹുണ്ടായി വെർണ്ണRs.9.24 ലക്ഷം**
vtvt 1.4 ex(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,33,182
ആർ ടി ഒRs.71,653
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.42,445
മറ്റുള്ളവർRs.3,600
Rs.29,055
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.10,50,880**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ഹുണ്ടായി വെർണ :- Cash Discount മുകളിലേക്ക് to Rs... ൽ

14 ദിവസം ബാക്കി
vtvt 1.4 ex(പെട്രോൾ)Rs.10.5 ലക്ഷം**
vtvt 1.6 sx(പെട്രോൾ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,99,900
ആർ ടി ഒRs.76,323
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.63,247
മറ്റുള്ളവർRs.3,600
Rs.29,429
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.11,43,070**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ഹുണ്ടായി വെർണ :- Cash Discount മുകളിലേക്ക് to Rs... ൽ

14 ദിവസം ബാക്കി
vtvt 1.6 sx(പെട്രോൾ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.11.43 ലക്ഷം**
vtvt 1.6 at sx plus(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,62,875
ആർ ടി ഒRs.1,22,618
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.68,275
മറ്റുള്ളവർRs.15,228
Rs.30,834
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.13,68,996**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ഹുണ്ടായി വെർണ :- Cash Discount മുകളിലേക്ക് to Rs... ൽ

14 ദിവസം ബാക്കി
vtvt 1.6 at sx plus(പെട്രോൾ)Rs.13.68 ലക്ഷം**
vtvt 1.6 sx option(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,72,999
ആർ ടി ഒRs.1,23,630
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.68,587
മറ്റുള്ളവർRs.15,329
Rs.30,400
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.13,80,545**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ഹുണ്ടായി വെർണ :- Cash Discount മുകളിലേക്ക് to Rs... ൽ

14 ദിവസം ബാക്കി
vtvt 1.6 sx option(പെട്രോൾ)Rs.13.8 ലക്ഷം**
anniversary edition പെട്രോൾ(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,78,894
ആർ ടി ഒRs.1,21,889
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.73,591
മറ്റുള്ളവർRs.11,788
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.13,86,163*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ഹുണ്ടായി വെർണ :- Cash Discount മുകളിലേക്ക് to Rs... ൽ

14 ദിവസം ബാക്കി
anniversary edition പെട്രോൾ(പെട്രോൾ)Rs.13.86 ലക്ഷം*
vtvt 1.6 at sx option(പെട്രോൾ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,87,999
ആർ ടി ഒRs.1,35,130
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.72,135
മറ്റുള്ളവർRs.16,479
Rs.31,535
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.15,11,743**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ഹുണ്ടായി വെർണ :- Cash Discount മുകളിലേക്ക് to Rs... ൽ

14 ദിവസം ബാക്കി
vtvt 1.6 at sx option(പെട്രോൾ)(top model)Rs.15.11 ലക്ഷം**

ഹുണ്ടായി വെർണ വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ

വില താരതമ്യം ചെയ്യു വെർണ പകരമുള്ളത്

എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
space Image
space Image

price ഉപയോക്താവ് അവലോകനങ്ങൾ of ഹുണ്ടായി വെർണ

4.6/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി495 ഉപയോക്താവ് അവലോകനങ്ങൾ
Chance to win image iPhone 7 & image വൗച്ചറുകൾ - ടി & സി *

നിരക്ക് & അവലോകനം

 • All (495)
 • Price (59)
 • Service (39)
 • Mileage (100)
 • Looks (158)
 • Comfort (138)
 • Space (34)
 • Power (100)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • VERIFIED
 • CRITICAL
 • Beast within a BEAUTY...

  Fantabulous......sheer driving pleasure blended with comfort....... ventilated seats....#smart-trunk...a little less rear Headroom....rest all 5 pointers... absolutely lo...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി abhinab mahanta
  On: May 18, 2019 | 169 Views
 • Hyundai Verna

  It is a good car at the lowest price in the segment.

  വഴി aadit siyal
  On: May 05, 2019 | 29 Views
 • Best car for middle class family

  Smooth drive, efficient performance, sufficient internal space and stylish. This is an excellent car in this price range. The features are amazing which can beat the Hond...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി user
  On: May 12, 2019 | 126 Views
 • Good Car;

  Hyundai Verna is the top class sedan car in this budget. It's luxurious, powerfull, full of safety features and main thing it is more powerful in comparison to other seda...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി user
  On: Sep 04, 2019 | 234 Views
 • Nice Car;

  Hyundai Verna is a very nice car, very less maintenance is required good for people who travel less. The price of the car is cheap not high. This car offers simple featur...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി nihar
  On: Aug 30, 2019 | 142 Views
 • മുഴുവൻ Verna Price നിരൂപണങ്ങൾ കാണു
space Image

ഹുണ്ടായി വെർണ വീഡിയോകൾ

 • Hyundai Verna Variants Explained
  8:12
  Hyundai Verna Variants Explained
  Aug 25, 2017
 • Hyundai Verna vs Honda City vs Maruti Suzuki Ciaz - Variants Compared
  10:23
  Hyundai Verna vs Honda City vs Maruti Suzuki Ciaz - Variants Compared
  Sep 13, 2017
 • Hyundai Verna Hits & Misses
  4:38
  Hyundai Verna Hits & Misses
  Sep 27, 2017
 • 2017 Hyundai Verna | Petrol and Diesel | First Drive Review | ZigWheels.com
  10:57
  2017 Hyundai Verna | Petrol and Diesel | First Drive Review | ZigWheels.com
  Aug 31, 2017

സമാനമായ ഉപഭോക്‌താക്കൾ സേർച്ച് ചെയ്തവ

ഹുണ്ടായി കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം ന്യൂ ഡെൽഹി

Similar Hyundai Verna ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ

 • ഹുണ്ടായി വെർണ xxi (പെട്രോൾ)
  ഹുണ്ടായി വെർണ xxi (പെട്രോൾ)
  Rs1 ലക്ഷം
  20071,20,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ഹുണ്ടായി വെർണ xxi (പെട്രോൾ)
  ഹുണ്ടായി വെർണ xxi (പെട്രോൾ)
  Rs1.89 ലക്ഷം
  200868,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ഹുണ്ടായി വെർണ transform vtvt
  ഹുണ്ടായി വെർണ transform vtvt
  Rs1.95 ലക്ഷം
  201090,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ഹുണ്ടായി വെർണ transform vtvt
  ഹുണ്ടായി വെർണ transform vtvt
  Rs2.01 ലക്ഷം
  201060,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ഹുണ്ടായി വെർണ xi (പെട്രോൾ)
  ഹുണ്ടായി വെർണ xi (പെട്രോൾ)
  Rs2.25 ലക്ഷം
  200760,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ഹുണ്ടായി വെർണ സി ആർ ഡി ഐ എസ് എക്സ്
  ഹുണ്ടായി വെർണ സി ആർ ഡി ഐ എസ് എക്സ്
  Rs2.25 ലക്ഷം
  20081,10,000 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ഹുണ്ടായി വെർണ 1.6 crdi
  ഹുണ്ടായി വെർണ 1.6 crdi
  Rs2.6 ലക്ഷം
  201170,000 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ഹുണ്ടായി വെർണ 1.6 vtvt
  ഹുണ്ടായി വെർണ 1.6 vtvt
  Rs2.75 ലക്ഷം
  201150,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക

ഹുണ്ടായി വെർണ വാർത്ത

space Image
space Image

വെർണ വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

നഗരംഓൺ റോഡ് വില
സാഹിബ്ബാദ്Rs. 9.13 - 16.39 ലക്ഷം
നോയിഡRs. 9.28 - 16.43 ലക്ഷം
ഗസിയാബാദ്Rs. 9.28 - 16.43 ലക്ഷം
ഗുർഗാവ്Rs. 9.34 - 16.25 ലക്ഷം
ഫരിദാബാദ്Rs. 9.31 - 16.18 ലക്ഷം
ബഹദുർഗഢ്Rs. 9.17 - 16.15 ലക്ഷം
സോനിപത്Rs. 9.34 - 16.27 ലക്ഷം
മനേസർRs. 9.17 - 16.15 ലക്ഷം
നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ട്രെൻഡിങ്ങ് ഹുണ്ടായി കാറുകൾ

 • ജനപ്രിയം
 • വരാനിരിക്കുന്ന
×
നിങ്ങളുടെ നഗരം ഏതാണ്‌