• ലോഗിൻ / രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

ഓൺ റോഡ് വില ഹുണ്ടായി സാന്റോ ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ

ഹുണ്ടായി സാന്റോ ഓൺ റോഡ് വില ന്യൂ ഡെൽഹി

era executive(പെട്രോൾ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4,29,990
ആർ ടി ഒRs.26,550
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.26,053
മറ്റുള്ളവർRs.3,600
Rs.13,663
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.4,86,193**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ഹുണ്ടായി സാന്റോ :- Cash Discount മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

17 ദിവസം ബാക്കി
ഹുണ്ടായി സാൻറോRs.4.86 ലക്ഷം**
മാഗ്ന(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4,81,990
ആർ ടി ഒRs.28,630
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.27,584
മറ്റുള്ളവർRs.3,600
Rs.14,042
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.5,41,804**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ഹുണ്ടായി സാന്റോ :- Cash Discount മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

17 ദിവസം ബാക്കി
മാഗ്ന(പെട്രോൾ)Rs.5.41 ലക്ഷം**
സ്പോർട്സ്(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,12,990
ആർ ടി ഒRs.29,870
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.28,497
മറ്റുള്ളവർRs.3,600
Rs.14,268
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.5,74,957**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ഹുണ്ടായി സാന്റോ :- Cash Discount മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

17 ദിവസം ബാക്കി
സ്പോർട്സ്(പെട്രോൾ)Rs.5.74 ലക്ഷം**
sportz se(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,16,890
ആർ ടി ഒRs.30,026
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.28,612
മറ്റുള്ളവർRs.3,600
Rs.14,296
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.5,79,128**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ഹുണ്ടായി സാന്റോ :- Cash Discount മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

17 ദിവസം ബാക്കി
sportz se(പെട്രോൾ)Rs.5.79 ലക്ഷം**
magna amt(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,30,990
ആർ ടി ഒRs.30,590
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.29,027
മറ്റുള്ളവർRs.3,600
Rs.14,989
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.5,94,207**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ഹുണ്ടായി സാന്റോ :- Cash Discount മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

17 ദിവസം ബാക്കി
magna amt(പെട്രോൾ)Rs.5.94 ലക്ഷം**
അസ്ത(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,56,490
ആർ ടി ഒRs.31,610
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.29,778
മറ്റുള്ളവർRs.3,600
Rs.14,585
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.6,21,478**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ഹുണ്ടായി സാന്റോ :- Cash Discount മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

17 ദിവസം ബാക്കി
അസ്ത(പെട്രോൾ)Rs.6.21 ലക്ഷം**
sportz amt(പെട്രോൾ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,70,990
ആർ ടി ഒRs.32,190
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.30,205
മറ്റുള്ളവർRs.3,600
Rs.15,281
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.6,36,985**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ഹുണ്ടായി സാന്റോ :- Cash Discount മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

17 ദിവസം ബാക്കി
sportz amt(പെട്രോൾ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.6.36 ലക്ഷം**
sportz se amt(പെട്രോൾ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,74,890
ആർ ടി ഒRs.32,346
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.30,320
മറ്റുള്ളവർRs.3,600
Rs.15,309
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.6,41,156**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ഹുണ്ടായി സാന്റോ :- Cash Discount മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

17 ദിവസം ബാക്കി
sportz se amt(പെട്രോൾ)(top model)Rs.6.41 ലക്ഷം**
magna സിഎൻജി(സിഎൻജി) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,47,990
ആർ ടി ഒRs.31,270
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.30,547
മറ്റുള്ളവർRs.3,600
Rs.6,746
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.6,13,407**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ഹുണ്ടായി സാന്റോ :- Cash Discount മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

17 ദിവസം ബാക്കി
magna സിഎൻജി(സിഎൻജി)(base model)Rs.6.13 ലക്ഷം**
sportz സിഎൻജി(സിഎൻജി) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,78,990
ആർ ടി ഒRs.32,510
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.31,505
മറ്റുള്ളവർRs.3,600
Rs.6,972
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.6,46,605**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ഹുണ്ടായി സാന്റോ :- Cash Discount മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

17 ദിവസം ബാക്കി
sportz സിഎൻജി(സിഎൻജി)(top model)Rs.6.46 ലക്ഷം**
era executive(പെട്രോൾ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4,29,990
ആർ ടി ഒRs.26,550
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.26,053
മറ്റുള്ളവർRs.3,600
Rs.13,663
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.4,86,193**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ഹുണ്ടായി സാന്റോ :- Cash Discount മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

17 ദിവസം ബാക്കി
ഹുണ്ടായി സാൻറോRs.4.86 ലക്ഷം**
മാഗ്ന(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4,81,990
ആർ ടി ഒRs.28,630
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.27,584
മറ്റുള്ളവർRs.3,600
Rs.14,042
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.5,41,804**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ഹുണ്ടായി സാന്റോ :- Cash Discount മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

17 ദിവസം ബാക്കി
മാഗ്ന(പെട്രോൾ)Rs.5.41 ലക്ഷം**
സ്പോർട്സ്(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,12,990
ആർ ടി ഒRs.29,870
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.28,497
മറ്റുള്ളവർRs.3,600
Rs.14,268
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.5,74,957**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ഹുണ്ടായി സാന്റോ :- Cash Discount മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

17 ദിവസം ബാക്കി
സ്പോർട്സ്(പെട്രോൾ)Rs.5.74 ലക്ഷം**
sportz se(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,16,890
ആർ ടി ഒRs.30,026
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.28,612
മറ്റുള്ളവർRs.3,600
Rs.14,296
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.5,79,128**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ഹുണ്ടായി സാന്റോ :- Cash Discount മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

17 ദിവസം ബാക്കി
sportz se(പെട്രോൾ)Rs.5.79 ലക്ഷം**
magna amt(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,30,990
ആർ ടി ഒRs.30,590
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.29,027
മറ്റുള്ളവർRs.3,600
Rs.14,989
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.5,94,207**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ഹുണ്ടായി സാന്റോ :- Cash Discount മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

17 ദിവസം ബാക്കി
magna amt(പെട്രോൾ)Rs.5.94 ലക്ഷം**
അസ്ത(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,56,490
ആർ ടി ഒRs.31,610
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.29,778
മറ്റുള്ളവർRs.3,600
Rs.14,585
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.6,21,478**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ഹുണ്ടായി സാന്റോ :- Cash Discount മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

17 ദിവസം ബാക്കി
അസ്ത(പെട്രോൾ)Rs.6.21 ലക്ഷം**
sportz amt(പെട്രോൾ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,70,990
ആർ ടി ഒRs.32,190
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.30,205
മറ്റുള്ളവർRs.3,600
Rs.15,281
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.6,36,985**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ഹുണ്ടായി സാന്റോ :- Cash Discount മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

17 ദിവസം ബാക്കി
sportz amt(പെട്രോൾ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.6.36 ലക്ഷം**
sportz se amt(പെട്രോൾ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,74,890
ആർ ടി ഒRs.32,346
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.30,320
മറ്റുള്ളവർRs.3,600
Rs.15,309
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.6,41,156**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ഹുണ്ടായി സാന്റോ :- Cash Discount മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

17 ദിവസം ബാക്കി
sportz se amt(പെട്രോൾ)(top model)Rs.6.41 ലക്ഷം**
magna സിഎൻജി(സിഎൻജി) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,47,990
ആർ ടി ഒRs.31,270
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.30,547
മറ്റുള്ളവർRs.3,600
Rs.6,746
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.6,13,407**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ഹുണ്ടായി സാന്റോ :- Cash Discount മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

17 ദിവസം ബാക്കി
ഹുണ്ടായി സാൻറോRs.6.13 ലക്ഷം**
sportz സിഎൻജി(സിഎൻജി) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,78,990
ആർ ടി ഒRs.32,510
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.31,505
മറ്റുള്ളവർRs.3,600
Rs.6,972
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.6,46,605**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ഹുണ്ടായി സാന്റോ :- Cash Discount മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

17 ദിവസം ബാക്കി
sportz സിഎൻജി(സിഎൻജി)(top model)Rs.6.46 ലക്ഷം**

ഹുണ്ടായി സാന്റോ വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ

VariantsOn-Road Price
സാൻറോ era executiveRs. 4.86 ലക്ഷം*
സാൻറോ മാഗ്ന സിഎൻജിRs. 6.13 ലക്ഷം*
സാൻറോ sportz seRs. 5.79 ലക്ഷം*
സാൻറോ സ്പോർട്സ്Rs. 5.74 ലക്ഷം*
സാൻറോ sportz se amtRs. 6.41 ലക്ഷം*
സാൻറോ സ്പോർട്സ് എഎംടിRs. 6.36 ലക്ഷം*
സാൻറോ മാഗ്നRs. 5.41 ലക്ഷം*
സാൻറോ സ്പോർട്സ് സിഎൻജിRs. 6.46 ലക്ഷം*
സാൻറോ അസ്തRs. 6.21 ലക്ഷം*
സാൻറോ മാഗ്ന എഎംടിRs. 5.94 ലക്ഷം*

വില താരതമ്യം ചെയ്യു സാന്റോ പകരമുള്ളത്

എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
space Image
space Image

price ഉപയോക്താവ് അവലോകനങ്ങൾ of ഹുണ്ടായി സാൻറോ

4.4/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി320 ഉപയോക്താവ് അവലോകനങ്ങൾ
Chance to win image iPhone 7 & image വൗച്ചറുകൾ - ടി & സി *

നിരക്ക് & അവലോകനം

 • All (320)
 • Price (32)
 • Service (13)
 • Mileage (68)
 • Looks (64)
 • Comfort (82)
 • Space (31)
 • Power (50)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • VERIFIED
 • CRITICAL
 • Hyundai Santro

  Pros of Hyundai Santro: 7inch infotainment system, steering controls rear ac vent are big plus that the other makers don't provide at this price point of Rs 573000 for Ma...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി anonymous
  On: Jun 24, 2019 | 959 Views
 • Beats the Competition - Hyundai Santro

  Although the engine is the same as the old Santro 1.1L petrol, It feels really refined and is very easy to drive in cities as well as highway. It is an excellent choice f...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി sagar jain
  On: Aug 20, 2019 | 7739 Views
 • MY NEW SANTRO

  I am having a new Santro. It was purchased by DEC 2018. My car is 1st batch car ERA version. The car is very comfortable and great value for money as when I purchased. Go...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി anirban dasverified Verified Buyer
  On: Jul 04, 2019 | 1387 Views
 • Santro sportz cng review

  I buy Santro Sportz CNG variant i like the car so much as it justs cost like a bike and gives a car feeling ,its 7 inch infotainment system is great and works fine but so...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി raj bhoir
  On: May 18, 2019 | 373 Views
 • The Best Car - Hyundai Santro

  I have Hyundai Santro Sportz automatic variant. It has got excellent and comfortable seats, even for long journey. Seats have nice thigh support which gives extra comfort...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി mitul parekh
  On: Nov 12, 2019 | 17 Views
 • മുഴുവൻ Santro Price നിരൂപണങ്ങൾ കാണു
space Image

ഹുണ്ടായി സാൻറോ വീഡിയോകൾ

 • Hyundai Santro Variants Explained | D Lite, Era, Magna, Sportz, Asta | CarDekho.com
  10:10
  Hyundai Santro Variants Explained | D Lite, Era, Magna, Sportz, Asta | CarDekho.com
  Dec 21, 2018
 • The All New Hyundai Santro : Review : PowerDrift
  12:6
  The All New Hyundai Santro : Review : PowerDrift
  Jan 21, 2019

സമാനമായ ഉപഭോക്‌താക്കൾ സേർച്ച് ചെയ്തവ

ഹുണ്ടായി കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം ന്യൂ ഡെൽഹി

Similar Hyundai Santro ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ

 • ഹുണ്ടായി സാൻറോ ജിഎൽഎസ് ഐ - യുറോ ഐഐ
  ഹുണ്ടായി സാൻറോ ജിഎൽഎസ് ഐ - യുറോ ഐഐ
  Rs80,000
  200657,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ഹുണ്ടായി സാൻറോ എൽ1
  ഹുണ്ടായി സാൻറോ എൽ1
  Rs80,000
  20071,10,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ഹുണ്ടായി സാൻറോ ജിഎൽഎസ് ഐ - യുറോ ഐ
  ഹുണ്ടായി സാൻറോ ജിഎൽഎസ് ഐ - യുറോ ഐ
  Rs85,000
  200688,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ഹുണ്ടായി സാൻറോ ജിഎൽഎസ് ഐഐ - യുറോ ഐഐ
  ഹുണ്ടായി സാൻറോ ജിഎൽഎസ് ഐഐ - യുറോ ഐഐ
  Rs89,999
  200789,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ഹുണ്ടായി സാൻറോ ജിഎൽഎസ് ഐ - യുറോ ഐ
  ഹുണ്ടായി സാൻറോ ജിഎൽഎസ് ഐ - യുറോ ഐ
  Rs90,000
  200880,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ഹുണ്ടായി സാൻറോ ജിഎൽഎസ് ഐഐ - യുറോ ഐഐ
  ഹുണ്ടായി സാൻറോ ജിഎൽഎസ് ഐഐ - യുറോ ഐഐ
  Rs90,000
  200665,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ഹുണ്ടായി സാൻറോ ജിഎൽഎസ് ഐ - യുറോ ഐ
  ഹുണ്ടായി സാൻറോ ജിഎൽഎസ് ഐ - യുറോ ഐ
  Rs95,000
  200872,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ഹുണ്ടായി സാൻറോ ജിഎൽഎസ് ഐ - യുറോ ഐ
  ഹുണ്ടായി സാൻറോ ജിഎൽഎസ് ഐ - യുറോ ഐ
  Rs95,000
  200987,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക

ഹുണ്ടായി സാൻറോ വാർത്ത

space Image
space Image

സാന്റോ വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

നഗരംഓൺ റോഡ് വില
സാഹിബ്ബാദ്Rs. 4.8 - 6.53 ലക്ഷം
നോയിഡRs. 4.98 - 6.58 ലക്ഷം
ഗസിയാബാദ്Rs. 4.98 - 6.58 ലക്ഷം
ഗുർഗാവ്Rs. 4.71 - 6.51 ലക്ഷം
ഫരിദാബാദ്Rs. 4.88 - 6.44 ലക്ഷം
ബഹദുർഗഢ്Rs. 4.71 - 6.39 ലക്ഷം
സോനിപത്Rs. 4.71 - 6.38 ലക്ഷം
മനേസർRs. 4.71 - 6.39 ലക്ഷം
നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ട്രെൻഡിങ്ങ് ഹുണ്ടായി കാറുകൾ

 • ജനപ്രിയം
 • വരാനിരിക്കുന്ന
×
നിങ്ങളുടെ നഗരം ഏതാണ്‌