ഹോണ്ട നഗരം 4th generation ഐഎസ് discontinued ഒപ്പം no longer produced.
കൂടുതല് വായിക്കുക

ഹോണ്ട city 4th generation ഓൺ റോഡ് വില അസാംഗഢ്

ആനിവേഴ്‌സറി ഐ-ഡിടിഇസി സിഎക്‌സ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,00,500
മറ്റുള്ളവRs.14,005
on-road വില in ഗോരഖ്പൂർ : Rs.*
ഹോണ്ട നഗരം 4th generationRs.*
ഐ-വിടിഇസി എസ്(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,56,990
ആർ ടി ഒRs.68,559
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.43,410
on-road വില in ജോൻപൂർ : Rs.9,68,959*
ഐ-വിടിഇസി എസ്(പെടോള്)(ബേസ് മോഡൽ)Rs.9.69 ലക്ഷം*
എസ്വി എംആർ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,49,900
ആർ ടി ഒRs.75,992
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.46,734
on-road വില in അസാംഗഢ് : Rs.10,72,626*
എസ്വി എംആർ(പെടോള്)Rs.10.73 ലക്ഷം*
എഡ്‌ജ് എഡിഷൻ എസ്വി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,82,500
ആർ ടി ഒRs.78,600
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.47,900
on-road വില in ഗോരഖ്പൂർ : Rs.11,09,000*
എഡ്‌ജ് എഡിഷൻ എസ്വി(പെടോള്)Rs.11.09 ലക്ഷം*
ഐ-വിടിഇസി എസ്വി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,98,500
ആർ ടി ഒRs.79,880
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.48,472
on-road വില in അസാംഗഢ് : Rs.1,126,852*
ഐ-വിടിഇസി എസ്വി(പെടോള്)Rs.11.27 ലക്ഷം*
വി എംആർ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,99,9,00
ആർ ടി ഒRs.79,992
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.48,522
on-road വില in അസാംഗഢ് : Rs.11,28,414*
വി എംആർ(പെടോള്)Rs.11.28 ലക്ഷം*
ഐ-വിടിഇസി വി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,065,900
ആർ ടി ഒRs.1,06,590
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.50,883
മറ്റുള്ളവRs.10,659
on-road വില in അസാംഗഢ് : Rs.12,34,032*
ഐ-വിടിഇസി വി(പെടോള്)Rs.12.34 ലക്ഷം*
എഡ്‌ജ് എഡിഷൻ ഡീസൽ എസ്വി(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,17,500
ആർ ടി ഒRs.1,11,750
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.52,729
മറ്റുള്ളവRs.11,175
on-road വില in ഗോരഖ്പൂർ : Rs.12,93,154*
എഡ്‌ജ് എഡിഷൻ ഡീസൽ എസ്വി(ഡീസൽ)(ബേസ് മോഡൽ)Rs.12.93 ലക്ഷം*
ഐ-ഡിടിഇസി എസ്വി(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,18,500
ആർ ടി ഒRs.1,11,850
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.52,765
മറ്റുള്ളവRs.11,185
on-road വില in അസാംഗഢ് : Rs.12,94,300*
ഐ-ഡിടിഇസി എസ്വി(ഡീസൽ)Rs.12.94 ലക്ഷം*
ഐ-വിടിഇസി വിഎക്‌സ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,90,000
ആർ ടി ഒRs.1,19,000
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.55,322
മറ്റുള്ളവRs.11,900
on-road വില in അസാംഗഢ് : Rs.13,76,222*
ഐ-വിടിഇസി വിഎക്‌സ്(പെടോള്)Rs.13.76 ലക്ഷം*
വിഎക്‌സ് എംആർ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,190,000
ആർ ടി ഒRs.1,19,000
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.55,322
മറ്റുള്ളവRs.11,900
on-road വില in അസാംഗഢ് : Rs.13,76,222*
വിഎക്‌സ് എംആർ(പെടോള്)Rs.13.76 ലക്ഷം*
ഐ-ഡിടിഇസി വി(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,99,500
ആർ ടി ഒRs.1,19,950
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.55,662
മറ്റുള്ളവRs.11,995
on-road വില in അസാംഗഢ് : Rs.13,87,107*
ഐ-ഡിടിഇസി വി(ഡീസൽ)Rs.13.87 ലക്ഷം*
ഐ-വിടിഇസി സി.വി.ടി വി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,09,000
ആർ ടി ഒRs.1,20,900
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.56,002
മറ്റുള്ളവRs.12,090
on-road വില in അസാംഗഢ് : Rs.13,97,992*
ഐ-വിടിഇസി സി.വി.ടി വി(പെടോള്)Rs.13.98 ലക്ഷം*
വി സി.വി.ടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,209,000
ആർ ടി ഒRs.1,20,900
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.56,002
മറ്റുള്ളവRs.12,090
on-road വില in അസാംഗഢ് : Rs.13,97,992*
വി സി.വി.ടി(പെടോള്)Rs.13.98 ലക്ഷം*
ഐ-വിടിഇസി സിഎക്‌സ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,09,000
ആർ ടി ഒRs.1,30,900
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.59,579
മറ്റുള്ളവRs.13,090
on-road വില in അസാംഗഢ് : Rs.15,12,569*
ഐ-വിടിഇസി സിഎക്‌സ്(പെടോള്)Rs.15.13 ലക്ഷം*
ZX എംആർ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,09,000
ആർ ടി ഒRs.1,30,900
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.59,579
മറ്റുള്ളവRs.13,090
on-road വില in അസാംഗഢ് : Rs.15,12,569*
ZX എംആർ(പെടോള്)Rs.15.13 ലക്ഷം*
ഐ-ഡിടിഇസി വിഎക്‌സ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,09,500
ആർ ടി ഒRs.1,30,950
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.59,597
മറ്റുള്ളവRs.13,095
on-road വില in അസാംഗഢ് : Rs.15,13,142*
ഐ-ഡിടിഇസി വിഎക്‌സ്(ഡീസൽ)Rs.15.13 ലക്ഷം*
ഐ-വിടിഇസി സി.വി.ടി വിഎക്‌സ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,20,000
ആർ ടി ഒRs.1,32,000
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.59,973
മറ്റുള്ളവRs.13,200
on-road വില in അസാംഗഢ് : Rs.15,25,173*
ഐ-വിടിഇസി സി.വി.ടി വിഎക്‌സ്(പെടോള്)Rs.15.25 ലക്ഷം*
വിഎക്‌സ് സി.വി.ടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,20,000
ആർ ടി ഒRs.1,32,000
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.59,973
മറ്റുള്ളവRs.13,200
on-road വില in അസാംഗഢ് : Rs.15,25,173*
വിഎക്‌സ് സി.വി.ടി(പെടോള്)Rs.15.25 ലക്ഷം*
ആനിവേഴ്‌സറി ഐ-വിടിഇസി സി.വി.ടി സിഎക്‌സ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,88,000
ആർ ടി ഒRs.1,38,800
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.62,405
മറ്റുള്ളവRs.13,880
on-road വില in ഗോരഖ്പൂർ : Rs.16,03,085*
ആനിവേഴ്‌സറി ഐ-വിടിഇസി സി.വി.ടി സിഎക്‌സ്(പെടോള്)Rs.16.03 ലക്ഷം*
ഐ-ഡിടിഇസി സിഎക്‌സ്(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,29,000
ആർ ടി ഒRs.1,42,900
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.63,872
മറ്റുള്ളവRs.14,290
on-road വില in അസാംഗഢ് : Rs.16,50,062*
ഐ-ഡിടിഇസി സിഎക്‌സ്(ഡീസൽ)(top model)Rs.16.50 ലക്ഷം*
ഐ-വിടിഇസി സി.വി.ടി സിഎക്‌സ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,39,000
ആർ ടി ഒRs.1,43,900
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.64,229
മറ്റുള്ളവRs.14,390
on-road വില in അസാംഗഢ് : Rs.16,61,519*
ഐ-വിടിഇസി സി.വി.ടി സിഎക്‌സ്(പെടോള്)Rs.16.62 ലക്ഷം*
ZX സി.വി.ടി(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,39,000
ആർ ടി ഒRs.1,43,900
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.64,229
മറ്റുള്ളവRs.14,390
on-road വില in അസാംഗഢ് : Rs.16,61,519*
ZX സി.വി.ടി(പെടോള്)(top model)Rs.16.62 ലക്ഷം*
ഐ-വിടിഇസി എസ്(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,56,990
ആർ ടി ഒRs.68,559
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.43,410
on-road വില in ജോൻപൂർ : Rs.9,68,959*
ഹോണ്ട നഗരം 4th generationRs.9.69 ലക്ഷം*
എസ്വി എംആർ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,49,900
ആർ ടി ഒRs.75,992
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.46,734
on-road വില in അസാംഗഢ് : Rs.10,72,626*
എസ്വി എംആർ(പെടോള്)Rs.10.73 ലക്ഷം*
എഡ്‌ജ് എഡിഷൻ എസ്വി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,82,500
ആർ ടി ഒRs.78,600
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.47,900
on-road വില in ഗോരഖ്പൂർ : Rs.11,09,000*
എഡ്‌ജ് എഡിഷൻ എസ്വി(പെടോള്)Rs.11.09 ലക്ഷം*
ഐ-വിടിഇസി എസ്വി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,98,500
ആർ ടി ഒRs.79,880
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.48,472
on-road വില in അസാംഗഢ് : Rs.1,126,852*
ഐ-വിടിഇസി എസ്വി(പെടോള്)Rs.11.27 ലക്ഷം*
വി എംആർ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,99,9,00
ആർ ടി ഒRs.79,992
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.48,522
on-road വില in അസാംഗഢ് : Rs.11,28,414*
വി എംആർ(പെടോള്)Rs.11.28 ലക്ഷം*
ഐ-വിടിഇസി വി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,065,900
ആർ ടി ഒRs.1,06,590
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.50,883
മറ്റുള്ളവRs.10,659
on-road വില in അസാംഗഢ് : Rs.12,34,032*
ഐ-വിടിഇസി വി(പെടോള്)Rs.12.34 ലക്ഷം*
ഐ-വിടിഇസി വിഎക്‌സ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,90,000
ആർ ടി ഒRs.1,19,000
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.55,322
മറ്റുള്ളവRs.11,900
on-road വില in അസാംഗഢ് : Rs.13,76,222*
ഐ-വിടിഇസി വിഎക്‌സ്(പെടോള്)Rs.13.76 ലക്ഷം*
വിഎക്‌സ് എംആർ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,190,000
ആർ ടി ഒRs.1,19,000
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.55,322
മറ്റുള്ളവRs.11,900
on-road വില in അസാംഗഢ് : Rs.13,76,222*
വിഎക്‌സ് എംആർ(പെടോള്)Rs.13.76 ലക്ഷം*
ഐ-വിടിഇസി സി.വി.ടി വി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,09,000
ആർ ടി ഒRs.1,20,900
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.56,002
മറ്റുള്ളവRs.12,090
on-road വില in അസാംഗഢ് : Rs.13,97,992*
ഐ-വിടിഇസി സി.വി.ടി വി(പെടോള്)Rs.13.98 ലക്ഷം*
വി സി.വി.ടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,209,000
ആർ ടി ഒRs.1,20,900
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.56,002
മറ്റുള്ളവRs.12,090
on-road വില in അസാംഗഢ് : Rs.13,97,992*
വി സി.വി.ടി(പെടോള്)Rs.13.98 ലക്ഷം*
ഐ-വിടിഇസി സിഎക്‌സ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,09,000
ആർ ടി ഒRs.1,30,900
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.59,579
മറ്റുള്ളവRs.13,090
on-road വില in അസാംഗഢ് : Rs.15,12,569*
ഐ-വിടിഇസി സിഎക്‌സ്(പെടോള്)Rs.15.13 ലക്ഷം*
ZX എംആർ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,09,000
ആർ ടി ഒRs.1,30,900
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.59,579
മറ്റുള്ളവRs.13,090
on-road വില in അസാംഗഢ് : Rs.15,12,569*
ZX എംആർ(പെടോള്)Rs.15.13 ലക്ഷം*
ഐ-വിടിഇസി സി.വി.ടി വിഎക്‌സ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,20,000
ആർ ടി ഒRs.1,32,000
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.59,973
മറ്റുള്ളവRs.13,200
on-road വില in അസാംഗഢ് : Rs.15,25,173*
ഐ-വിടിഇസി സി.വി.ടി വിഎക്‌സ്(പെടോള്)Rs.15.25 ലക്ഷം*
വിഎക്‌സ് സി.വി.ടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,20,000
ആർ ടി ഒRs.1,32,000
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.59,973
മറ്റുള്ളവRs.13,200
on-road വില in അസാംഗഢ് : Rs.15,25,173*
വിഎക്‌സ് സി.വി.ടി(പെടോള്)Rs.15.25 ലക്ഷം*
ആനിവേഴ്‌സറി ഐ-വിടിഇസി സി.വി.ടി സിഎക്‌സ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,88,000
ആർ ടി ഒRs.1,38,800
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.62,405
മറ്റുള്ളവRs.13,880
on-road വില in ഗോരഖ്പൂർ : Rs.16,03,085*
ആനിവേഴ്‌സറി ഐ-വിടിഇസി സി.വി.ടി സിഎക്‌സ്(പെടോള്)Rs.16.03 ലക്ഷം*
ഐ-വിടിഇസി സി.വി.ടി സിഎക്‌സ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,39,000
ആർ ടി ഒRs.1,43,900
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.64,229
മറ്റുള്ളവRs.14,390
on-road വില in അസാംഗഢ് : Rs.16,61,519*
ഐ-വിടിഇസി സി.വി.ടി സിഎക്‌സ്(പെടോള്)Rs.16.62 ലക്ഷം*
ZX സി.വി.ടി(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,39,000
ആർ ടി ഒRs.1,43,900
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.64,229
മറ്റുള്ളവRs.14,390
on-road വില in അസാംഗഢ് : Rs.16,61,519*
ZX സി.വി.ടി(പെടോള്)(top model)Rs.16.62 ലക്ഷം*
എഡ്‌ജ് എഡിഷൻ ഡീസൽ എസ്വി(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,17,500
ആർ ടി ഒRs.1,11,750
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.52,729
മറ്റുള്ളവRs.11,175
on-road വില in ഗോരഖ്പൂർ : Rs.12,93,154*
ഹോണ്ട നഗരം 4th generationRs.12.93 ലക്ഷം*
ഐ-ഡിടിഇസി എസ്വി(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,18,500
ആർ ടി ഒRs.1,11,850
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.52,765
മറ്റുള്ളവRs.11,185
on-road വില in അസാംഗഢ് : Rs.12,94,300*
ഐ-ഡിടിഇസി എസ്വി(ഡീസൽ)Rs.12.94 ലക്ഷം*
ഐ-ഡിടിഇസി വി(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,99,500
ആർ ടി ഒRs.1,19,950
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.55,662
മറ്റുള്ളവRs.11,995
on-road വില in അസാംഗഢ് : Rs.13,87,107*
ഐ-ഡിടിഇസി വി(ഡീസൽ)Rs.13.87 ലക്ഷം*
ഐ-ഡിടിഇസി വിഎക്‌സ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,09,500
ആർ ടി ഒRs.1,30,950
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.59,597
മറ്റുള്ളവRs.13,095
on-road വില in അസാംഗഢ് : Rs.15,13,142*
ഐ-ഡിടിഇസി വിഎക്‌സ്(ഡീസൽ)Rs.15.13 ലക്ഷം*
ആനിവേഴ്‌സറി ഐ-ഡിടിഇസി സിഎക്‌സ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,00,500
മറ്റുള്ളവRs.14,005
on-road വില in ഗോരഖ്പൂർ : Rs.*
ആനിവേഴ്‌സറി ഐ-ഡിടിഇസി സിഎക്‌സ്(ഡീസൽ)Rs.*
ഐ-ഡിടിഇസി സിഎക്‌സ്(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,29,000
ആർ ടി ഒRs.1,42,900
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.63,872
മറ്റുള്ളവRs.14,290
on-road വില in അസാംഗഢ് : Rs.16,50,062*
ഐ-ഡിടിഇസി സിഎക്‌സ്(ഡീസൽ)(top model)Rs.16.50 ലക്ഷം*
*Last Recorded വില
space Image

Found what you were looking for?

ഹോണ്ട city 4th generation വില ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

4.5/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി829 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
 • എല്ലാം (829)
 • Price (73)
 • Service (86)
 • Mileage (224)
 • Looks (245)
 • Comfort (329)
 • Space (121)
 • Power (115)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • VERIFIED
 • CRITICAL
 • Honda City Fourth Gen Has Sporty Appearance

  The Honda City Fourth Gen model of 2022 gives the sedan a more upscale and premium appearance, and i...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി pankaj maurya
  On: Feb 01, 2023 | 301 Views
 • Honda City 4th Generation A New Approach Car

  The all-new Honda City 4th Generation is a class sedan car with interesting features to look for. I ...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി arijit mondal
  On: Jan 17, 2023 | 566 Views
 • Honda's Best Car Ever

  The City 4th Generation served as Honda's launch vehicle in India. And despite not being the newest ...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി kritika jain
  On: Nov 29, 2022 | 1565 Views
 • Honda's Best Car Ever

  The City served as Honda's launch vehicle in India. And despite not being the newest or even the mos...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി aadam jilani
  On: Nov 10, 2022 | 433 Views
 • Great Car

  Stylish look, fully comfortable with low maintenance, and other features are great in this price ran...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി sunil saini
  On: May 31, 2022 | 90 Views
 • എല്ലാം നഗരം 4th generation വില അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

ഹോണ്ട city 4th generation വീഡിയോകൾ

ഹോണ്ട കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം അസാംഗഢ്

 • ground floor, വാരാണസി road, near സെയ്ദ്വാര മാർക്കറ്റ് അസാംഗഢ് 276207

  8657589266
  Get Direction

ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു ഹോണ്ട കാറുകൾ

मार्च ऑफर देखें
* എക്സ്ഷോറൂം വില അസാംഗഢ് ൽ
×
We need your നഗരം to customize your experience