ബിഎംഡബ്യു 3 സീരീസ് 1995-2012 വേരിയന്റുകൾ

BMW 3 Series 1995-2012
Rs. 24.40 Lakh - 34.59 ലക്ഷം*
ഈ കാർ മോഡൽ ഉൽപ്പാദനം നിർത്തിയിരിക്കുന്നു

ബിഎംഡബ്യു 3 സീരീസ് 1995-2012 വേരിയന്റുകളുടെ വില പട്ടിക

  3 series 1995-2012 318ഐ സിഡാൻ 1995 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 12.05 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.24.40 ലക്ഷം*
    
   3 series 1995-2012 318ഐ ടൂറിങ്ങ് 1995 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 12.05 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.24.40 ലക്ഷം*
     
    3 series 1995-2012 320സിഐ കൺവേർട്ടബിൾ 1995 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 12.05 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.24.40 ലക്ഷം*
      
     3 series 1995-2012 320സിഐ കൂപ്പ് 1995 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 12.05 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.24.40 ലക്ഷം*
       
      3 series 1995-2012 320ഐ 1995 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 12.05 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.24.40 ലക്ഷം*
        
       3 series 1995-2012 320ഐ സിഡാൻ 1995 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 12.05 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.24.40 ലക്ഷം*
         
        3 series 1995-2012 320ഐ touring 1995 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 12.05 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.24.40 ലക്ഷം*
          
         3 series 1995-2012 320എസ്ഐ സിഡാൻ 1995 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 12.05 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.24.40 ലക്ഷം*
           
          320ഡി കോർപ്പറേറ്റ് എഡിഷൻ1995 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 16.07 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.24.90 ലക്ഷം*
            
           3 series 1995-2012 316സിഐ കൂപ്പ് 1995 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 11.9 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.25.00 ലക്ഷം*
             
            3 series 1995-2012 316ഐ 1995 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 11.9 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.25.00 ലക്ഷം*
              
             3 series 1995-2012 318സിഐ കൺവേർട്ടബിൾ 1995 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 11.9 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.25.00 ലക്ഷം*
               
              3 series 1995-2012 318സിഐ കൂപ്പ് 1995 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 11.9 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.25.00 ലക്ഷം*
                
               3 series 1995-2012 318ഡി സിഡാൻ 1995 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 13.2 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.29.50 ലക്ഷം*
                 
                3 series 1995-2012 318ഡി ടൂറിങ്ങ് 1995 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 13.2 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.29.50 ലക്ഷം*
                  
                 3 series 1995-2012 320സിഡി കൂപ്പ് 1995 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 13.2 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.29.50 ലക്ഷം*
                   
                  3 series 1995-2012 320സിഡി കൺവേർട്ടബിൾ 1995 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 13.2 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.29.50 ലക്ഷം*
                    
                   3 series 1995-2012 320ഡി 1995 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 13.2 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.29.50 ലക്ഷം*
                     
                    3 series 1995-2012 320ഡി ഡൈനാമിക് 1995 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 13.2 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.29.50 ലക്ഷം*
                      
                     3 series 1995-2012 320ഡി touring 1995 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 13.2 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.29.50 ലക്ഷം*
                       
                      3 series 1995-2012 330 cd കൂപ്പ് 1995 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 13.2 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.29.50 ലക്ഷം*
                        
                       3 series 1995-2012 330സിഡി കൺവേർട്ടബിൾ 1995 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 13.2 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.29.50 ലക്ഷം*
                         
                        3 series 1995-2012 330ഡി കൺവേർട്ടബിൾ 1995 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 13.2 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.29.50 ലക്ഷം*
                          
                         3 series 1995-2012 330ഡി സിഡാൻ 1995 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 13.2 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.29.50 ലക്ഷം*
                           
                          3 series 1995-2012 330ഡി ടൂറിങ്ങ് 1995 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 13.2 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.29.50 ലക്ഷം*
                            
                           3 series 1995-2012 320ഡി highline 1995 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 16.07 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.31.90 ലക്ഷം*
                             
                            3 series 1995-2012 320ഡി സിഡാൻ 1995 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 16.07 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.31.90 ലക്ഷം*
                              
                             3 series 1995-2012 325 ci കൺവേർട്ടബിൾ 2497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 10.9 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.32.90 ലക്ഷം*
                               
                              3 series 1995-2012 325ഐ 2497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 10.9 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.32.90 ലക്ഷം*
                                
                               3 series 1995-2012 325ഐ കൂപ്പ് 2497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 10.9 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.32.90 ലക്ഷം*
                                 
                                3 series 1995-2012 325ഐ സിഡാൻ 2497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 10.9 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.32.90 ലക്ഷം*
                                  
                                 3 series 1995-2012 330 ci കൺവേർട്ടബിൾ 2497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 10.9 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.32.90 ലക്ഷം*
                                   
                                  3 series 1995-2012 330 ci കൂപ്പ് 2497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 10.9 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.32.90 ലക്ഷം*
                                    
                                   3 series 1995-2012 330ഐ 2996 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 9.43 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.34.59 ലക്ഷം*
                                     
                                    3 series 1995-2012 330ഐ സ്പോർട്സ് edition 2996 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 9.43 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.34.59 ലക്ഷം*
                                      
                                     3 series 1995-2012 330ഐ touring 2996 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 9.43 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.34.59 ലക്ഷം*
                                       
                                      മുഴുവൻ വേരിയന്റുകൾ കാണു

                                      Second Hand ബിഎംഡബ്യു 3 Series 1995-2012 കാറുകൾ in

                                      ന്യൂ ഡെൽഹി
                                      • ബിഎംഡബ്യു 3 series 320ഡി ലുസ്സ്ര്യ line
                                       ബിഎംഡബ്യു 3 series 320ഡി ലുസ്സ്ര്യ line
                                       Rs26 ലക്ഷം
                                       201747,000 Kmഡീസൽ
                                       വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
                                      • ബിഎംഡബ്യു 3 series 320ഡി ലുസ്സ്ര്യ line
                                       ബിഎംഡബ്യു 3 series 320ഡി ലുസ്സ്ര്യ line
                                       Rs26 ലക്ഷം
                                       201747,000 Kmഡീസൽ
                                       വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
                                      • ബിഎംഡബ്യു 3 series 320ഡി ലുസ്സ്ര്യ line
                                       ബിഎംഡബ്യു 3 series 320ഡി ലുസ്സ്ര്യ line
                                       Rs25 ലക്ഷം
                                       201747,000 Kmഡീസൽ
                                       വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
                                      • ബിഎംഡബ്യു 3 series 320ഡി
                                       ബിഎംഡബ്യു 3 series 320ഡി
                                       Rs12.5 ലക്ഷം
                                       201470,000 Kmഡീസൽ
                                       വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
                                      • ബിഎംഡബ്യു 3 series 320ഡി എം സ്പോർട്സ്
                                       ബിഎംഡബ്യു 3 series 320ഡി എം സ്പോർട്സ്
                                       Rs27.5 ലക്ഷം
                                       201878,000 Kmഡീസൽ
                                       വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
                                      • ബിഎംഡബ്യു 3 series 320ഡി
                                       ബിഎംഡബ്യു 3 series 320ഡി
                                       Rs11.75 ലക്ഷം
                                       201257,000 Kmഡീസൽ
                                       വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
                                      • ബിഎംഡബ്യു 3 series 320ഡി സ്പോർട്സ് line
                                       ബിഎംഡബ്യു 3 series 320ഡി സ്പോർട്സ് line
                                       Rs16.5 ലക്ഷം
                                       201426,000 Kmഡീസൽ
                                       വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
                                      • ബിഎംഡബ്യു 3 series 320ഡി പ്രസ്റ്റീജ്
                                       ബിഎംഡബ്യു 3 series 320ഡി പ്രസ്റ്റീജ്
                                       Rs11.5 ലക്ഷം
                                       201350,000 Kmഡീസൽ
                                       വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
                                      Ask Question

                                      Are you Confused?

                                      Ask anything & get answer 48 hours ൽ

                                      ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു ബിഎംഡബ്യു കാറുകൾ

                                      • പോപ്പുലർ
                                      • ഉപകമിങ്
                                      ×
                                      We need your നഗരം to customize your experience