റെനോ സ്കല ഐഎസ് discontinued ഒപ്പം no longer produced.
കൂടുതല് വായിക്കുക

റെനോ സ്കല ഓൺ റോഡ് വില ന്യൂ ഡെൽഹി

ഡീസൽ ആർഎക്സ്ഇ(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.857,796
ആർ ടി ഒRs.77,201
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.44,324
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.9,79,321*
റെനോ സ്കലRs.9.79 ലക്ഷം*
ഡീസൽ ആർഎക്സ്എൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,99,067
ആർ ടി ഒRs.80,916
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.45,843
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.10,25,826*
ഡീസൽ ആർഎക്സ്എൽ(ഡീസൽ)Rs.10.26 ലക്ഷം*
ഡീസൽ ആർഎക്സ്ഇസഡ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.939,365
ആർ ടി ഒRs.84,542
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.47,326
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.10,71,233*
ഡീസൽ ആർഎക്സ്ഇസഡ്(ഡീസൽ)Rs.10.71 ലക്ഷം*
ഡീസൽ ആർഎക്സ്എൽ ട്രാവലോഗ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.939,766
ആർ ടി ഒRs.84,578
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.47,340
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.10,71,684*
ഡീസൽ ആർഎക്സ്എൽ ട്രാവലോഗ്(ഡീസൽ)Rs.10.72 ലക്ഷം*
ഡീസൽ ആർഎക്സ്ഇസഡ് ട്രാവലോഗ്(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,029,4,66
ആർ ടി ഒRs.1,33,830
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.50,642
മറ്റുള്ളവRs.10,294
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.12,24,232*
ഡീസൽ ആർഎക്സ്ഇസഡ് ട്രാവലോഗ്(ഡീസൽ)(top model)Rs.12.24 ലക്ഷം*
ര്ക്സി(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.744,035
ആർ ടി ഒRs.52,082
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.40,137
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,36,254*
ര്ക്സി(പെടോള്)(ബേസ് മോഡൽ)Rs.8.36 ലക്ഷം*
റസ്‌ലി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,94,078
ആർ ടി ഒRs.55,585
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.41,979
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,91,642*
റസ്‌ലി(പെടോള്)Rs.8.92 ലക്ഷം*
ആർഎക്സ്എൽ ട്രാവലോഗ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,55,766
ആർ ടി ഒRs.59,903
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.44,249
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.9,59,918*
ആർഎക്സ്എൽ ട്രാവലോഗ്(പെടോള്)Rs.9.60 ലക്ഷം*
ആർഎക്സ്എൽ അടുത്ത്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.941,446
ആർ ടി ഒRs.65,901
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.47,402
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.10,54,749*
ആർഎക്സ്എൽ അടുത്ത്(പെടോള്)Rs.10.55 ലക്ഷം*
ആർഎക്സ്എൽ സി.വി.ടി ട്രാവലോഗ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,70,466
ആർ ടി ഒRs.67,932
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.48,470
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.10,86,868*
ആർഎക്സ്എൽ സി.വി.ടി ട്രാവലോഗ്(പെടോള്)Rs.10.87 ലക്ഷം*
ആർഎക്സ്ഇസഡ് അടുത്ത്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,34,653
ആർ ടി ഒRs.1,03,465
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.50,832
മറ്റുള്ളവRs.10,346
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.11,99,296*
ആർഎക്സ്ഇസഡ് അടുത്ത്(പെടോള്)Rs.11.99 ലക്ഷം*
ആർഎക്സ്ഇസഡ് സി.വി.ടി ട്രാവലോഗ്(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,061,166
ആർ ടി ഒRs.1,06,116
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.51,808
മറ്റുള്ളവRs.10,611
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.12,29,701*
ആർഎക്സ്ഇസഡ് സി.വി.ടി ട്രാവലോഗ്(പെടോള്)(top model)Rs.12.30 ലക്ഷം*
ഡീസൽ ആർഎക്സ്ഇ(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.857,796
ആർ ടി ഒRs.77,201
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.44,324
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.9,79,321*
റെനോ സ്കലRs.9.79 ലക്ഷം*
ഡീസൽ ആർഎക്സ്എൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,99,067
ആർ ടി ഒRs.80,916
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.45,843
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.10,25,826*
ഡീസൽ ആർഎക്സ്എൽ(ഡീസൽ)Rs.10.26 ലക്ഷം*
ഡീസൽ ആർഎക്സ്ഇസഡ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.939,365
ആർ ടി ഒRs.84,542
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.47,326
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.10,71,233*
ഡീസൽ ആർഎക്സ്ഇസഡ്(ഡീസൽ)Rs.10.71 ലക്ഷം*
ഡീസൽ ആർഎക്സ്എൽ ട്രാവലോഗ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.939,766
ആർ ടി ഒRs.84,578
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.47,340
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.10,71,684*
ഡീസൽ ആർഎക്സ്എൽ ട്രാവലോഗ്(ഡീസൽ)Rs.10.72 ലക്ഷം*
ഡീസൽ ആർഎക്സ്ഇസഡ് ട്രാവലോഗ്(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,029,4,66
ആർ ടി ഒRs.1,33,830
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.50,642
മറ്റുള്ളവRs.10,294
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.12,24,232*
ഡീസൽ ആർഎക്സ്ഇസഡ് ട്രാവലോഗ്(ഡീസൽ)(top model)Rs.12.24 ലക്ഷം*
ര്ക്സി(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.744,035
ആർ ടി ഒRs.52,082
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.40,137
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,36,254*
റെനോ സ്കലRs.8.36 ലക്ഷം*
റസ്‌ലി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,94,078
ആർ ടി ഒRs.55,585
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.41,979
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,91,642*
റസ്‌ലി(പെടോള്)Rs.8.92 ലക്ഷം*
ആർഎക്സ്എൽ ട്രാവലോഗ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,55,766
ആർ ടി ഒRs.59,903
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.44,249
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.9,59,918*
ആർഎക്സ്എൽ ട്രാവലോഗ്(പെടോള്)Rs.9.60 ലക്ഷം*
ആർഎക്സ്എൽ അടുത്ത്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.941,446
ആർ ടി ഒRs.65,901
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.47,402
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.10,54,749*
ആർഎക്സ്എൽ അടുത്ത്(പെടോള്)Rs.10.55 ലക്ഷം*
ആർഎക്സ്എൽ സി.വി.ടി ട്രാവലോഗ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,70,466
ആർ ടി ഒRs.67,932
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.48,470
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.10,86,868*
ആർഎക്സ്എൽ സി.വി.ടി ട്രാവലോഗ്(പെടോള്)Rs.10.87 ലക്ഷം*
ആർഎക്സ്ഇസഡ് അടുത്ത്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,34,653
ആർ ടി ഒRs.1,03,465
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.50,832
മറ്റുള്ളവRs.10,346
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.11,99,296*
ആർഎക്സ്ഇസഡ് അടുത്ത്(പെടോള്)Rs.11.99 ലക്ഷം*
ആർഎക്സ്ഇസഡ് സി.വി.ടി ട്രാവലോഗ്(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,061,166
ആർ ടി ഒRs.1,06,116
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.51,808
മറ്റുള്ളവRs.10,611
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.12,29,701*
ആർഎക്സ്ഇസഡ് സി.വി.ടി ട്രാവലോഗ്(പെടോള്)(top model)Rs.12.30 ലക്ഷം*
*Last Recorded വില
space Image

Found what you were looking for?

റെനോ സ്കല വില ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

4.2/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി22 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
 • എല്ലാം (22)
 • Price (4)
 • Service (6)
 • Mileage (18)
 • Looks (20)
 • Comfort (20)
 • Space (7)
 • Power (3)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • for Diesel RxZ

  Renault Scala - Elegant and Reliable

  I have a top-end Diesel Scala and is driven by my family is a Tier 2 town. +ves Elegant Design : Sca...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി umesh krishna k
  On: Jan 09, 2017 | 498 Views
 • for Diesel RxL

  Renault Scala: One Of The Most Underrated Cars

  The first thing that comes to my mind is its space and comfort while going for long drives. Bought t...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി ashok kumar
  On: Nov 24, 2016 | 385 Views
 • for Diesel RxE

  Scala Rxe - A Mix Package

  Renault Scala looks and style are quite satisfactory.  Comfort : Even the comfort level is quit...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി prem aggarwal
  On: Sep 05, 2014 | 2733 Views
 • for RxL AT

  Renault Scala AT luxury sedan for upper class!

  Yes! the French Automaker Renault has once again sent out a signal to other automakers that it is le...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി ghyan
  On: Jan 28, 2013 | 3506 Views
 • എല്ലാം സ്കല വില അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

റെനോ കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം ന്യൂ ഡെൽഹി

ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു റെനോ കാറുകൾ

 • പോപ്പുലർ
 • ഉപകമിങ്
 • റെനോ അർക്കാന
  റെനോ അർക്കാന
  Rs.20 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ഒക്ടോബർ 05, 2023
 • റെനോ ഡസ്റ്റർ 2025
  റെനോ ഡസ്റ്റർ 2025
  Rs.10 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ഒക്ടോബർ 16, 2025
പരിശോധിക്കു സെപ്റ്റംബർ ഓഫറുകൾ
* എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
×
We need your നഗരം to customize your experience