ഹോണ്ട സിആർ-വി ഐഎസ് discontinued ഒപ്പം no longer produced.
കൂടുതല് വായിക്കുക

ഹോണ്ട സിആർ-വി ഓൺ റോഡ് വില ന്യൂ ഡെൽഹി

ഹോണ്ട സിആർ വി ഡീസൽ(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,110,000
ആർ ടി ഒRs.2,74,300
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,10,589
മറ്റുള്ളവRs.21,100
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.25,15,989*
ഹോണ്ട സിആർ-വിRs.25.16 ലക്ഷം*
ഡീസൽ 2ഡബ്ല്യൂഡി(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.30,67,001
ആർ ടി ഒRs.3,98,710
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,47,494
മറ്റുള്ളവRs.30,670
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.36,43,875*
ഡീസൽ 2ഡബ്ല്യൂഡി(ഡീസൽ)Rs.36.44 ലക്ഷം*
ഡീസൽ 4ഡ്ബ്ല്യുഡി(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.32,77,001
ആർ ടി ഒRs.4,26,010
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,55,592
മറ്റുള്ളവRs.32,770
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.38,91,373*
ഡീസൽ 4ഡ്ബ്ല്യുഡി(ഡീസൽ)(top model)Rs.38.91 ലക്ഷം*
2.0എൽ 2ഡബ്ല്യൂഡി എംആർ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,153,6,76
ആർ ടി ഒRs.2,15,367
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,12,274
മറ്റുള്ളവRs.21,536
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.25,02,853*
2.0എൽ 2ഡബ്ല്യൂഡി എംആർ(പെടോള്)(ബേസ് മോഡൽ)Rs.25.03 ലക്ഷം*
ഹോണ്ട സിആർ വി 2.4എൽ 4ഡ്ബ്ല്യുഡി അടുത്ത് avn(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,506,000
ആർ ടി ഒRs.2,50,600
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,25,860
മറ്റുള്ളവRs.25,060
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.29,07,520*
ഹോണ്ട സിആർ വി 2.4എൽ 4ഡ്ബ്ല്യുഡി അടുത്ത് avn(പെടോള്)Rs.29.08 ലക്ഷം*
2.4എൽ 4ഡ്ബ്ല്യുഡി അടുത്ത്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.26,68,915
ആർ ടി ഒRs.2,66,891
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,32,143
മറ്റുള്ളവRs.26,689
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.30,94,638*
2.4എൽ 4ഡ്ബ്ല്യുഡി അടുത്ത്(പെടോള്)Rs.30.95 ലക്ഷം*
2.0എൽ 2ഡബ്ല്യൂഡി അടുത്ത്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.28,15,000
ആർ ടി ഒRs.2,81,500
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,37,776
മറ്റുള്ളവRs.28,150
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.32,62,426*
2.0എൽ 2ഡബ്ല്യൂഡി അടുത്ത്(പെടോള്)Rs.32.62 ലക്ഷം*
2.0 സി.വി.ടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,827,001
ആർ ടി ഒRs.2,82,700
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,38,239
മറ്റുള്ളവRs.28,270
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.32,76,210*
2.0 സി.വി.ടി(പെടോള്)Rs.32.76 ലക്ഷം*
പെട്രോൾ 2ഡബ്ല്യൂഡി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.28,27,001
ആർ ടി ഒRs.2,82,700
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,38,239
മറ്റുള്ളവRs.28,270
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.32,76,210*
പെട്രോൾ 2ഡബ്ല്യൂഡി(പെടോള്)Rs.32.76 ലക്ഷം*
പ്രത്യേക പതിപ്പ്(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.29,49,999
ആർ ടി ഒRs.2,94,999
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,42,982
മറ്റുള്ളവRs.29,499
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.34,17,479*
പ്രത്യേക പതിപ്പ്(പെടോള്)(top model)Rs.34.17 ലക്ഷം*
ഹോണ്ട സിആർ വി ഡീസൽ(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,110,000
ആർ ടി ഒRs.2,74,300
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,10,589
മറ്റുള്ളവRs.21,100
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.25,15,989*
ഹോണ്ട സിആർ-വിRs.25.16 ലക്ഷം*
ഡീസൽ 2ഡബ്ല്യൂഡി(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.30,67,001
ആർ ടി ഒRs.3,98,710
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,47,494
മറ്റുള്ളവRs.30,670
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.36,43,875*
ഡീസൽ 2ഡബ്ല്യൂഡി(ഡീസൽ)Rs.36.44 ലക്ഷം*
ഡീസൽ 4ഡ്ബ്ല്യുഡി(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.32,77,001
ആർ ടി ഒRs.4,26,010
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,55,592
മറ്റുള്ളവRs.32,770
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.38,91,373*
ഡീസൽ 4ഡ്ബ്ല്യുഡി(ഡീസൽ)(top model)Rs.38.91 ലക്ഷം*
2.0എൽ 2ഡബ്ല്യൂഡി എംആർ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,153,6,76
ആർ ടി ഒRs.2,15,367
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,12,274
മറ്റുള്ളവRs.21,536
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.25,02,853*
ഹോണ്ട സിആർ-വിRs.25.03 ലക്ഷം*
ഹോണ്ട സിആർ വി 2.4എൽ 4ഡ്ബ്ല്യുഡി അടുത്ത് avn(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,506,000
ആർ ടി ഒRs.2,50,600
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,25,860
മറ്റുള്ളവRs.25,060
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.29,07,520*
ഹോണ്ട സിആർ വി 2.4എൽ 4ഡ്ബ്ല്യുഡി അടുത്ത് avn(പെടോള്)Rs.29.08 ലക്ഷം*
2.4എൽ 4ഡ്ബ്ല്യുഡി അടുത്ത്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.26,68,915
ആർ ടി ഒRs.2,66,891
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,32,143
മറ്റുള്ളവRs.26,689
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.30,94,638*
2.4എൽ 4ഡ്ബ്ല്യുഡി അടുത്ത്(പെടോള്)Rs.30.95 ലക്ഷം*
2.0എൽ 2ഡബ്ല്യൂഡി അടുത്ത്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.28,15,000
ആർ ടി ഒRs.2,81,500
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,37,776
മറ്റുള്ളവRs.28,150
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.32,62,426*
2.0എൽ 2ഡബ്ല്യൂഡി അടുത്ത്(പെടോള്)Rs.32.62 ലക്ഷം*
2.0 സി.വി.ടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,827,001
ആർ ടി ഒRs.2,82,700
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,38,239
മറ്റുള്ളവRs.28,270
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.32,76,210*
2.0 സി.വി.ടി(പെടോള്)Rs.32.76 ലക്ഷം*
പെട്രോൾ 2ഡബ്ല്യൂഡി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.28,27,001
ആർ ടി ഒRs.2,82,700
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,38,239
മറ്റുള്ളവRs.28,270
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.32,76,210*
പെട്രോൾ 2ഡബ്ല്യൂഡി(പെടോള്)Rs.32.76 ലക്ഷം*
പ്രത്യേക പതിപ്പ്(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.29,49,999
ആർ ടി ഒRs.2,94,999
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,42,982
മറ്റുള്ളവRs.29,499
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.34,17,479*
പ്രത്യേക പതിപ്പ്(പെടോള്)(top model)Rs.34.17 ലക്ഷം*
*Last Recorded വില
space Image

Found what you were looking for?

ഹോണ്ട സിആർ-വി വില ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

4.3/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി78 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
 • എല്ലാം (76)
 • Price (4)
 • Service (5)
 • Mileage (13)
 • Looks (20)
 • Comfort (21)
 • Space (5)
 • Power (11)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • CRITICAL
 • Don't Think, Just Buy It!

  It's a wonderful car. Best return in this price range. I would personally recommend this car to thos...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി suhail umar
  On: Apr 10, 2020 | 86 Views
 • Comfortable car.

  The car has a great drive experience with a great fuel economy. With great looks and best in the pri...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി anonymous
  On: Oct 04, 2019 | 38 Views
 • for 2.0L 2WD AT

  Good Morning Honda

  Honda as an organisation is in a sleeping mode, I call it sleeping organisation, not interested in t...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി sanjay
  On: Nov 19, 2016 | 459 Views
 • for 2.0L 2WD MT

  Honda CR-V, The Best SUV With Smashing Looks

  Look and Style: I am a big fan of sports utility vehicles and recently I got a chance to drive Honda...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി kapur chand
  On: Feb 18, 2012 | 9021 Views
 • എല്ലാം സിആർ-വി വില അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

ഹോണ്ട സിആർ-വി വീഡിയോകൾ

 • Honda CR-V: Pros, Cons & Should You Buy One? | CarDekho.com
  8:7
  Honda CR-V: Pros, Cons & Should You Buy One? | CarDekho.com
  ഏപ്രിൽ 12, 2019 | 19003 Views
 • 2018 Honda CR V : The perfect family car? + Vivo Nex giveaway : PowerDrift
  11:19
  2018 Honda CR V : The perfect family car? + Vivo Nex giveaway : PowerDrift
  ഏപ്രിൽ 12, 2019 | 683 Views

ഹോണ്ട കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം ന്യൂ ഡെൽഹി

ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു ഹോണ്ട കാറുകൾ

 • പോപ്പുലർ
 • ഉപകമിങ്
 • ഹോണ്ട റീ-വി
  ഹോണ്ട റീ-വി
  Rs.8 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: aug 01, 2024
 • ഹോണ്ട എലവേറ്റ് ev
  ഹോണ്ട എലവേറ്റ് ev
  Rs.18 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: aug 15, 2026
പരിശോധിക്കു സെപ്റ്റംബർ ഓഫറുകൾ
* എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
×
We need your നഗരം to customize your experience