ഓഡി ക്യു7 2006-2020 ഐഎസ് discontinued ഒപ്പം no longer produced.
കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓഡി ക്യു7 2006-2020 ഓൺ റോഡ് വില ന്യൂ ഡെൽഹി

3.0 ടിഡിഐ ക്വാട്ട്രോ(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,435,000
ആർ ടി ഒRs.8,36,550
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,77,372
മറ്റുള്ളവRs.64,350
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.76,13,272*
ഓഡി ക്യു7 2006-2020Rs.76.13 ലക്ഷം*
35 ടിഡിഐ ക്വാട്ട്രോ പ്രീമിയം(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.64,35,000
ആർ ടി ഒRs.8,36,550
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,77,372
മറ്റുള്ളവRs.64,350
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.76,13,272*
35 ടിഡിഐ ക്വാട്ട്രോ പ്രീമിയം(ഡീസൽ)Rs.76.13 ലക്ഷം*
3.0 ടിഡിഐ ക്വാട്ട്രോ പ്രീമിയം പ്ലസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.69,84,000
ആർ ടി ഒRs.9,07,920
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,98,543
മറ്റുള്ളവRs.69,840
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.82,60,303*
3.0 ടിഡിഐ ക്വാട്ട്രോ പ്രീമിയം പ്ലസ്(ഡീസൽ)Rs.82.60 ലക്ഷം*
35 ടിഡിഐ ക്വാട്ട്രോ പ്രീമിയം പ്ലസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.69,84,000
ആർ ടി ഒRs.9,07,920
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,98,543
മറ്റുള്ളവRs.69,840
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.82,60,303*
35 ടിഡിഐ ക്വാട്ട്രോ പ്രീമിയം പ്ലസ്(ഡീസൽ)Rs.82.60 ലക്ഷം*
45 ടിഡിഐ ക്വാട്ട്രോ പ്രീമിയം പ്ലസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.72,21,500
ആർ ടി ഒRs.9,38,795
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.3,07,701
മറ്റുള്ളവRs.72,215
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.85,40,211*
45 ടിഡിഐ ക്വാട്ട്രോ പ്രീമിയം പ്ലസ്(ഡീസൽ)Rs.85.40 ലക്ഷം*
3.0 ടിഡിഐ ക്വാട്ട്രോ സാങ്കേതികവിദ്യ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.79,71,000
ആർ ടി ഒRs.10,36,230
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.3,36,604
മറ്റുള്ളവRs.79,710
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.94,23,544*
3.0 ടിഡിഐ ക്വാട്ട്രോ സാങ്കേതികവിദ്യ(ഡീസൽ)Rs.94.24 ലക്ഷം*
35 ടിഡിഐ ക്വാട്ട്രോ സാങ്കേതികവിദ്യ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.79,71,000
ആർ ടി ഒRs.10,36,230
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.3,36,604
മറ്റുള്ളവRs.79,710
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.94,23,544*
35 ടിഡിഐ ക്വാട്ട്രോ സാങ്കേതികവിദ്യ(ഡീസൽ)Rs.94.24 ലക്ഷം*
45 ടിഡിഐ ക്വാട്ട്രോ സാങ്കേതികവിദ്യ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.80,21,500
ആർ ടി ഒRs.10,42,795
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.3,38,551
മറ്റുള്ളവRs.80,215
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.94,83,061*
45 ടിഡിഐ ക്വാട്ട്രോ സാങ്കേതികവിദ്യ(ഡീസൽ)Rs.94.83 ലക്ഷം*
45 ടിഡിഐ ബ്ലാക്ക് പതിപ്പ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.81,11,500
ആർ ടി ഒRs.10,54,495
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.3,42,022
മറ്റുള്ളവRs.81,115
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.95,89,132*
45 ടിഡിഐ ബ്ലാക്ക് പതിപ്പ്(ഡീസൽ)Rs.95.89 ലക്ഷം*
45 ടിഡിഐ design edition(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,552,000
ആർ ടി ഒRs.11,11,760
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.3,59,008
മറ്റുള്ളവRs.85,520
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.1,01,08,288*
45 ടിഡിഐ design edition(ഡീസൽ)Rs.1.01 സിആർ*
4.2 ടിഡിഐ ക്വാട്ട്രോ സാങ്കേതികവിദ്യ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,770,000
ആർ ടി ഒRs.11,40,100
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.3,67,415
മറ്റുള്ളവRs.87,700
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.1,03,65,215*
4.2 ടിഡിഐ ക്വാട്ട്രോ സാങ്കേതികവിദ്യ(ഡീസൽ)Rs.1.04 സിആർ*
4.2 ടിഡിഐ ക്വാട്ട്രോ(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.87,70,000
ആർ ടി ഒRs.11,40,100
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.3,67,415
മറ്റുള്ളവRs.87,700
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.1,03,65,215*
4.2 ടിഡിഐ ക്വാട്ട്രോ(ഡീസൽ)(top model)Rs.1.04 സിആർ*
3.6 എസ്എഫ്ഐ ക്വാട്ട്രോ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.55,00,000
ആർ ടി ഒRs.5,50,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,41,316
മറ്റുള്ളവRs.55,000
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.63,46,316*
3.6 എസ്എഫ്ഐ ക്വാട്ട്രോ(പെടോള്)(ബേസ് മോഡൽ)Rs.63.46 ലക്ഷം*
3.0 ടിഎഫ്സി ക്വാട്ട്രോ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.61,18,000
ആർ ടി ഒRs.6,11,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,65,148
മറ്റുള്ളവRs.61,180
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.70,56,128*
3.0 ടിഎഫ്സി ക്വാട്ട്രോ(പെടോള്)Rs.70.56 ലക്ഷം*
4.2 എസ്എഫ്ഐ ക്വാട്ട്രോ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,600,000
ആർ ടി ഒRs.6,60,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,83,735
മറ്റുള്ളവRs.66,000
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.76,09,735*
4.2 എസ്എഫ്ഐ ക്വാട്ട്രോ(പെടോള്)Rs.76.10 ലക്ഷം*
45 ടിഎഫ്എസ്ഐ പ്രീമിയം പ്ലസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,921,500
ആർ ടി ഒRs.6,92,150
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,96,132
മറ്റുള്ളവRs.69,215
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.79,78,997*
45 ടിഎഫ്എസ്ഐ പ്രീമിയം പ്ലസ്(പെടോള്)Rs.79.79 ലക്ഷം*
40 ടിഎഫ്സി ക്വാട്ട്രോ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,382,000
ആർ ടി ഒRs.7,38,200
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.3,13,890
മറ്റുള്ളവRs.73,820
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.85,07,910*
40 ടിഎഫ്സി ക്വാട്ട്രോ(പെടോള്)Rs.85.08 ലക്ഷം*
45 ടിഎഫ്എസ്ഐ ടെക്നോളജി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.76,21,500
ആർ ടി ഒRs.7,62,150
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.3,23,126
മറ്റുള്ളവRs.76,215
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.87,82,991*
45 ടിഎഫ്എസ്ഐ ടെക്നോളജി(പെടോള്)Rs.87.83 ലക്ഷം*
45 ടിഎഫ്എസ്ഐ ബ്ലാക്ക് പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.77,11,500
ആർ ടി ഒRs.7,71,150
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.3,26,597
മറ്റുള്ളവRs.77,115
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.88,86,362*
45 ടിഎഫ്എസ്ഐ ബ്ലാക്ക് പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.88.86 ലക്ഷം*
40 ടിഎഫ്സി ക്വാട്ട്രോ സാങ്കേതികവിദ്യ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.81,10,000
ആർ ടി ഒRs.8,11,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.3,41,964
മറ്റുള്ളവRs.81,100
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.93,44,064*
40 ടിഎഫ്സി ക്വാട്ട്രോ സാങ്കേതികവിദ്യ(പെടോള്)Rs.93.44 ലക്ഷം*
ഡിസൈൻ എഡിഷൻ 40 ടിഎഫ്സി ക്വാട്ട്രോ(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.82,37,000
ആർ ടി ഒRs.8,23,700
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.3,46,861
മറ്റുള്ളവRs.82,370
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.94,89,931*
ഡിസൈൻ എഡിഷൻ 40 ടിഎഫ്സി ക്വാട്ട്രോ(പെടോള്)(top model)Rs.94.90 ലക്ഷം*
3.0 ടിഡിഐ ക്വാട്ട്രോ(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,435,000
ആർ ടി ഒRs.8,36,550
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,77,372
മറ്റുള്ളവRs.64,350
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.76,13,272*
ഓഡി ക്യു7 2006-2020Rs.76.13 ലക്ഷം*
35 ടിഡിഐ ക്വാട്ട്രോ പ്രീമിയം(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.64,35,000
ആർ ടി ഒRs.8,36,550
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,77,372
മറ്റുള്ളവRs.64,350
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.76,13,272*
35 ടിഡിഐ ക്വാട്ട്രോ പ്രീമിയം(ഡീസൽ)Rs.76.13 ലക്ഷം*
3.0 ടിഡിഐ ക്വാട്ട്രോ പ്രീമിയം പ്ലസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.69,84,000
ആർ ടി ഒRs.9,07,920
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,98,543
മറ്റുള്ളവRs.69,840
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.82,60,303*
3.0 ടിഡിഐ ക്വാട്ട്രോ പ്രീമിയം പ്ലസ്(ഡീസൽ)Rs.82.60 ലക്ഷം*
35 ടിഡിഐ ക്വാട്ട്രോ പ്രീമിയം പ്ലസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.69,84,000
ആർ ടി ഒRs.9,07,920
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,98,543
മറ്റുള്ളവRs.69,840
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.82,60,303*
35 ടിഡിഐ ക്വാട്ട്രോ പ്രീമിയം പ്ലസ്(ഡീസൽ)Rs.82.60 ലക്ഷം*
45 ടിഡിഐ ക്വാട്ട്രോ പ്രീമിയം പ്ലസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.72,21,500
ആർ ടി ഒRs.9,38,795
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.3,07,701
മറ്റുള്ളവRs.72,215
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.85,40,211*
45 ടിഡിഐ ക്വാട്ട്രോ പ്രീമിയം പ്ലസ്(ഡീസൽ)Rs.85.40 ലക്ഷം*
3.0 ടിഡിഐ ക്വാട്ട്രോ സാങ്കേതികവിദ്യ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.79,71,000
ആർ ടി ഒRs.10,36,230
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.3,36,604
മറ്റുള്ളവRs.79,710
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.94,23,544*
3.0 ടിഡിഐ ക്വാട്ട്രോ സാങ്കേതികവിദ്യ(ഡീസൽ)Rs.94.24 ലക്ഷം*
35 ടിഡിഐ ക്വാട്ട്രോ സാങ്കേതികവിദ്യ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.79,71,000
ആർ ടി ഒRs.10,36,230
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.3,36,604
മറ്റുള്ളവRs.79,710
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.94,23,544*
35 ടിഡിഐ ക്വാട്ട്രോ സാങ്കേതികവിദ്യ(ഡീസൽ)Rs.94.24 ലക്ഷം*
45 ടിഡിഐ ക്വാട്ട്രോ സാങ്കേതികവിദ്യ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.80,21,500
ആർ ടി ഒRs.10,42,795
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.3,38,551
മറ്റുള്ളവRs.80,215
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.94,83,061*
45 ടിഡിഐ ക്വാട്ട്രോ സാങ്കേതികവിദ്യ(ഡീസൽ)Rs.94.83 ലക്ഷം*
45 ടിഡിഐ ബ്ലാക്ക് പതിപ്പ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.81,11,500
ആർ ടി ഒRs.10,54,495
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.3,42,022
മറ്റുള്ളവRs.81,115
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.95,89,132*
45 ടിഡിഐ ബ്ലാക്ക് പതിപ്പ്(ഡീസൽ)Rs.95.89 ലക്ഷം*
45 ടിഡിഐ design edition(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,552,000
ആർ ടി ഒRs.11,11,760
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.3,59,008
മറ്റുള്ളവRs.85,520
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.1,01,08,288*
45 ടിഡിഐ design edition(ഡീസൽ)Rs.1.01 സിആർ*
4.2 ടിഡിഐ ക്വാട്ട്രോ സാങ്കേതികവിദ്യ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,770,000
ആർ ടി ഒRs.11,40,100
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.3,67,415
മറ്റുള്ളവRs.87,700
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.1,03,65,215*
4.2 ടിഡിഐ ക്വാട്ട്രോ സാങ്കേതികവിദ്യ(ഡീസൽ)Rs.1.04 സിആർ*
4.2 ടിഡിഐ ക്വാട്ട്രോ(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.87,70,000
ആർ ടി ഒRs.11,40,100
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.3,67,415
മറ്റുള്ളവRs.87,700
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.1,03,65,215*
4.2 ടിഡിഐ ക്വാട്ട്രോ(ഡീസൽ)(top model)Rs.1.04 സിആർ*
3.6 എസ്എഫ്ഐ ക്വാട്ട്രോ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.55,00,000
ആർ ടി ഒRs.5,50,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,41,316
മറ്റുള്ളവRs.55,000
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.63,46,316*
ഓഡി ക്യു7 2006-2020Rs.63.46 ലക്ഷം*
3.0 ടിഎഫ്സി ക്വാട്ട്രോ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.61,18,000
ആർ ടി ഒRs.6,11,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,65,148
മറ്റുള്ളവRs.61,180
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.70,56,128*
3.0 ടിഎഫ്സി ക്വാട്ട്രോ(പെടോള്)Rs.70.56 ലക്ഷം*
4.2 എസ്എഫ്ഐ ക്വാട്ട്രോ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,600,000
ആർ ടി ഒRs.6,60,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,83,735
മറ്റുള്ളവRs.66,000
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.76,09,735*
4.2 എസ്എഫ്ഐ ക്വാട്ട്രോ(പെടോള്)Rs.76.10 ലക്ഷം*
45 ടിഎഫ്എസ്ഐ പ്രീമിയം പ്ലസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,921,500
ആർ ടി ഒRs.6,92,150
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,96,132
മറ്റുള്ളവRs.69,215
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.79,78,997*
45 ടിഎഫ്എസ്ഐ പ്രീമിയം പ്ലസ്(പെടോള്)Rs.79.79 ലക്ഷം*
40 ടിഎഫ്സി ക്വാട്ട്രോ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,382,000
ആർ ടി ഒRs.7,38,200
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.3,13,890
മറ്റുള്ളവRs.73,820
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.85,07,910*
40 ടിഎഫ്സി ക്വാട്ട്രോ(പെടോള്)Rs.85.08 ലക്ഷം*
45 ടിഎഫ്എസ്ഐ ടെക്നോളജി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.76,21,500
ആർ ടി ഒRs.7,62,150
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.3,23,126
മറ്റുള്ളവRs.76,215
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.87,82,991*
45 ടിഎഫ്എസ്ഐ ടെക്നോളജി(പെടോള്)Rs.87.83 ലക്ഷം*
45 ടിഎഫ്എസ്ഐ ബ്ലാക്ക് പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.77,11,500
ആർ ടി ഒRs.7,71,150
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.3,26,597
മറ്റുള്ളവRs.77,115
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.88,86,362*
45 ടിഎഫ്എസ്ഐ ബ്ലാക്ക് പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.88.86 ലക്ഷം*
40 ടിഎഫ്സി ക്വാട്ട്രോ സാങ്കേതികവിദ്യ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.81,10,000
ആർ ടി ഒRs.8,11,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.3,41,964
മറ്റുള്ളവRs.81,100
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.93,44,064*
40 ടിഎഫ്സി ക്വാട്ട്രോ സാങ്കേതികവിദ്യ(പെടോള്)Rs.93.44 ലക്ഷം*
ഡിസൈൻ എഡിഷൻ 40 ടിഎഫ്സി ക്വാട്ട്രോ(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.82,37,000
ആർ ടി ഒRs.8,23,700
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.3,46,861
മറ്റുള്ളവRs.82,370
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.94,89,931*
ഡിസൈൻ എഡിഷൻ 40 ടിഎഫ്സി ക്വാട്ട്രോ(പെടോള്)(top model)Rs.94.90 ലക്ഷം*
*Last Recorded വില

Found what you were looking for?

ഓഡി ക്യു7 2006-2020 വില ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

4.4/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി56 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
 • എല്ലാം (29)
 • Price (4)
 • Service (1)
 • Mileage (7)
 • Looks (13)
 • Comfort (16)
 • Space (3)
 • Power (9)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • CRITICAL
 • Not worth of price 1cr.

  What's there to be priced at Rs 1cr. Ride quality is smooth and spacious. NOTHING ELSE. Steering isn't felt some much. Songs on multi infotainment system lag a few time. ...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി aryan
  On: May 31, 2019 | 110 Views
 • Audi Q7 My Test Drive Review on Performance

  It was the Audi Q7 which kick-started the premium SUV segment for the German brand in India. The vehicle also helped the company to strengthen its footprints in the count...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി ravinder
  On: Apr 11, 2018 | 70 Views
 • for 45 TDI Quattro Premium Plus

  So stylish and excellent look

  Car looks so stylish. Stunning look. I got mad by looking this. Excellent Pickup Better than any other car available with this Price range and Mileage Good features such ...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി alfred
  On: Dec 28, 2017 | 59 Views
 • Audi Q7

  Very Good Look and Style. Comfort level OK. Excellent Pickup Better than any other car available with this Price range and Mileage Good features such as fog lamps and pow...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി manish shrivastava
  On: May 22, 2017 | 1760 Views
 • എല്ലാം ക്യു7 2006-2020 വില അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

ഓഡി കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം ന്യൂ ഡെൽഹി

space Image

ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു ഓഡി കാറുകൾ

 • പോപ്പുലർ
 • ഉപകമിങ്
 • ഓഡി എ3 2023
  ഓഡി എ3 2023
  Rs.35 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: sep 15, 2023
 • ഓഡി യു8 ഇ-ട്രോൺ
  ഓഡി യു8 ഇ-ട്രോൺ
  Rs.1.10 സിആർകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: aug 02, 2024
പരിശോധിക്കു മെയ് ഓഫറുകൾ
* എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
×
We need your നഗരം to customize your experience