മുംബൈ ഉള്ള 119 Second Hand Volkswagen കാറുകൾ

Best Quality Used Cars

  • TrustMark
    7 Days Money Back Guarantee
  • TrustMark
    6 months Comprehensive Warranty and RSA
  • TrustMark
    Easy Financing Options
View 365 Cars
Volkswagen Polo GT TSI
CarDekho Assured
TrustMark 14
views1
2015 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ പോളോ
GT TSI
70,463 kms പെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
5.45 Lakh
Fixed Price
EMI @ 11,045
Volkswagen Polo Diesel Highline 1.2L
CarDekho Assured
TrustMark 14
2013 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ പോളോ
Diesel Highline 1.2L
96,346 kmsഡീസൽമാനുവൽ
3.74 Lakh
Fixed Price
Volkswagen Polo GT TSI
CarDekho Assured
TrustMark 13
views1
2016 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ പോളോ
GT TSI
23,405 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
6.84 Lakh
Fixed Price
EMI @ 13,860
Volkswagen Polo 1.2 MPI Comfortline
CarDekho Assured
TrustMark 13
2014 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ പോളോ
1.2 MPI Comfortline
86,794 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
3.13 Lakh
Fixed Price
EMI @ 6,348
Volkswagen Ameo 1.2 MPI Comfortline
CarDekho Assured
TrustMark 11
2016 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ അമീയോ
1.2 MPI Comfortline
43,913 kms പെട്രോൾമാനുവൽ
3.7 Lakh
Fixed Price
EMI @ 7,492
Volkswagen Ameo 1.5 TDI Highline AT
CarDekho Assured
TrustMark 13
2017 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ അമീയോ
1.5 TDI Highline AT
25,193 kms ഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
6.41 Lakh
Fixed Price
EMI @ 12,979
Volkswagen Polo Petrol Comfortline 1.2L
CarDekho Assured
TrustMark 13
2012 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ പോളോ
Petrol Comfortline 1.2L
81,853 kms പെട്രോൾമാനുവൽ
2.96 Lakh
Fixed Price
Volkswagen Polo 1.2 MPI Highline
CarDekho Assured
TrustMark 13
2015 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ പോളോ
1.2 MPI Highline
71,121 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
3.89 Lakh
Fixed Price
EMI @ 7,887
Volkswagen Vento Diesel Highline
CarDekho Assured
TrustMark 13
views2160
2013 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ വെൻറോ
Diesel Highline
79,613 kms ഡീസൽമാനുവൽ
4.22 Lakh
Fixed Price
Volkswagen Polo GT TSI
CarDekho Partner Car
TrustMark 16
views1375
2016 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ പോളോ
GT TSI
30,000 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
6.5 Lakh
EMI @ 13,161
callMumbai
Volkswagen Polo GT TSI
CarDekho Partner Car
TrustMark 15
views388
2015 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ പോളോ
GT TSI
27,800 kms പെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
6.19 Lakh
EMI @ 12,534
callMumbai
Volkswagen CrossPolo 1.5 TDI
CarDekho Partner Car
TrustMark 16
views175
5.25 Lakh
EMI @ 10,630
callMumbai
ബോഡി തരം
Volkswagen Polo 1.2 MPI Highline
CarDekho Partner Car
TrustMark 17
views431
2015 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ പോളോ
1.2 MPI Highline
33,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
5.1 Lakh
EMI @ 10,327
callMumbai
Volkswagen Polo 1.2 MPI Highline
CarDekho Partner Car
TrustMark 11
views1790
2014 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ പോളോ
1.2 MPI Highline
48,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
4.25 Lakh
EMI @ 8,605
callMumbai
Volkswagen Vento Diesel Highline
CarDekho Partner Car
TrustMark 6
views158
2012 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ വെൻറോ
Diesel Highline
65,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
3.45 Lakh
callMumbai
കാണു ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ by nearby location
Volkswagen Polo GT TSI
CarDekho Partner Car
TrustMark 11
views399
2017 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ പോളോ
GT TSI
15,000 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
6.51 Lakh
EMI @ 13,184
callMumbai
Volkswagen Jetta 2.0L TDI Highline
CarDekho Partner Car
TrustMark 11
views43
2013 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ജെറ്റ
2.0L TDI Highline
85,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
5 Lakh
callMumbai
Volkswagen Vento 1.6 Highline
CarDekho Partner Car
TrustMark 12
views425
2015 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ വെൻറോ
1.6 Highline
46,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
5.5 Lakh
EMI @ 11,136
callMumbai
Volkswagen Polo GT 1.0 TSI
CarDekho Partner Car
TrustMark 31
views1460
2020 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ പോളോ
GT 1.0 TSI
2,500 kms പെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
10.25 Lakh
EMI @ 16,532
callMumbai
Volkswagen Polo 1.0 MPI Comfortline
CarDekho Partner Car
TrustMark 16
views3154
2018 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ പോളോ
1.0 MPI Comfortline
11,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
5.95 Lakh
EMI @ 12,048
callMumbai
That's all folks
×
ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു
×
×
We need your നഗരം to customize your experience