നവി മുമ്പൈ ഉള്ള 43 Second Hand ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ കാറുകൾ

Volkswagen Polo GT TSI
CarDekho Partner Car
TrustMark 15
views498
2015 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ പോളോ
GT TSI
27,800 kms പെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
6.19 Lakh
EMI @ 12,534
callMumbai
Volkswagen Vento Petrol Comfortline
CarDekho Partner Car
TrustMark 17
views1026
2013 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ വെൻറോ
Petrol Comfortline
62,511 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
4.2 Lakh
callThane
Volkswagen Vento Petrol Trendline
CarDekho Partner Car
TrustMark 14
views307
2011 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ വെൻറോ
Petrol Trendline
62,713 kms പെട്രോൾമാനുവൽ
3.6 Lakh
callThane
Volkswagen Polo 1.2 MPI Highline
CarDekho Partner Car
TrustMark 15
views301
2013 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ പോളോ
1.2 MPI Highline
19,400 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
4.15 Lakh
callThane
Volkswagen Vento 1.6 Highline
CarDekho Partner Car
TrustMark 14
views39
2014 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ വെൻറോ
1.6 Highline
46,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
4.85 Lakh
EMI @ 9,820
callMumbai
Volkswagen Vento Diesel Highline
CarDekho Partner Car
TrustMark 10
views1022
2011 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ വെൻറോ
Diesel Highline
79,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
3.49 Lakh
callMumbai
Volkswagen Polo 1.5 TDI Highline
CarDekho Partner Car
TrustMark 8
views160
2016 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ പോളോ
1.5 TDI Highline
41,600 kmsഡീസൽമാനുവൽ
5.74 Lakh
EMI @ 11,622
callMumbai
Volkswagen Vento Petrol Trendline
CarDekho Partner Car
TrustMark 12
views337
2012 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ വെൻറോ
Petrol Trendline
72,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
2.85 Lakh
callMumbai
Volkswagen Vento Diesel Highline
CarDekho Partner Car
TrustMark 14
views444
2012 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ വെൻറോ
Diesel Highline
74,131 kmsഡീസൽമാനുവൽ
3.85 Lakh
callThane
Volkswagen Polo 1.2 MPI Highline
CarDekho Partner Car
TrustMark 20
views738
2014 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ പോളോ
1.2 MPI Highline
1,02,227 kms പെട്രോൾമാനുവൽ
4.5 Lakh
EMI @ 9,112
callMumbai
Volkswagen Ameo 1.5 TDI Highline 16 Alloy
CarDekho Partner Car
TrustMark 16
views776
2017 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ അമീയോ
1.5 TDI Highline 16 Alloy
79,400 kmsഡീസൽമാനുവൽ
5.5 Lakh
EMI @ 11,137
callMumbai
Volkswagen Polo 1.5 TDI Highline
CarDekho Partner Car
TrustMark 9
views435
2013 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ പോളോ
1.5 TDI Highline
58,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
3.45 Lakh
callMumbai
Volkswagen Polo GT TSI
CarDekho Partner Car
TrustMark 17
views1570
2015 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ പോളോ
GT TSI
27,637 kms പെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
6.2 Lakh
EMI @ 12,554
callThane
Volkswagen Vento Petrol Highline AT
CarDekho Partner Car
TrustMark 5
views237
2011 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ വെൻറോ
Petrol Highline AT
87,000 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
3.45 Lakh
callMumbai
Volkswagen Polo Diesel Comfortline 1.2L
CarDekho Partner Car
TrustMark 11
views57
2010 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ പോളോ
Diesel Comfortline 1.2L
70,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
2.65 Lakh
callMumbai
കാണു ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ by nearby location
Volkswagen Polo 1.2 MPI Highline
CarDekho Partner Car
TrustMark 18
views25
2015 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ പോളോ
1.2 MPI Highline
33,125 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
4.75 Lakh
EMI @ 9,618
callMumbai
Volkswagen Polo Diesel Highline 1.2L
CarDekho Partner Car
TrustMark 8
views428
2013 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ പോളോ
Diesel Highline 1.2L
71,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
4 Lakh
callMumbai
Volkswagen Polo GT TSI
CarDekho Partner Car
TrustMark 14
views535
2019 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ പോളോ
GT TSI
12,940 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
9.75 Lakh
EMI @ 17,384
callMumbai
Volkswagen Polo Diesel Comfortline 1.2L
CarDekho Partner Car
TrustMark 13
views792
2013 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ പോളോ
Diesel Comfortline 1.2L
82,350 kmsഡീസൽമാനുവൽ
3.5 Lakh
callMumbai
Volkswagen Polo 1.5 TDI Highline
CarDekho Partner Car
TrustMark 14
views169
2017 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ പോളോ
1.5 TDI Highline
22,015 kmsഡീസൽമാനുവൽ
6.49 Lakh
EMI @ 13,141
callThane
That's all folks
×
ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു
×
×
We need your നഗരം to customize your experience