സ്കോഡ സൂപ്പർബ് 2016-2020 ഐഎസ് discontinued ഒപ്പം no longer produced.
കൂടുതല് വായിക്കുക

സ്കോഡ സൂപ്പർബ് 2016-2020 ഓൺ റോഡ് വില ന്യൂ ഡെൽഹി

കോർപ്പറേറ്റ് 1.8 ടിഎസ്ഐ എംആർ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,399,000
ആർ ടി ഒRs.2,39,900
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.1,21,734
മറ്റുള്ളവRs.23,990
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.27,84,624*
സ്കോഡ സൂപ്പർബ് 2016-2020Rs.27.85 ലക്ഷം*
സ്റ്റൈൽ 1.8 ടിഎസ്ഐ എംആർ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.25,99,599
ആർ ടി ഒRs.2,59,959
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.1,29,470
മറ്റുള്ളവRs.25,995
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.30,15,023*
സ്റ്റൈൽ 1.8 ടിഎസ്ഐ എംആർ(പെടോള്)Rs.30.15 ലക്ഷം*
സ്റ്റൈൽ 1.8 ടിഎസ്ഐ അടുത്ത്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.25,99,599
ആർ ടി ഒRs.2,59,959
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.1,29,470
മറ്റുള്ളവRs.25,995
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.30,15,023*
സ്റ്റൈൽ 1.8 ടിഎസ്ഐ അടുത്ത്(പെടോള്)Rs.30.15 ലക്ഷം*
സ്പോർട്ട്ലൈൻ 1.8 ടിഎസ്ഐ അടുത്ത്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.28,99,599
ആർ ടി ഒRs.2,89,959
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.1,41,038
മറ്റുള്ളവRs.28,995
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.33,59,591*
സ്പോർട്ട്ലൈൻ 1.8 ടിഎസ്ഐ അടുത്ത്(പെടോള്)Rs.33.60 ലക്ഷം*
സ്റ്റൈൽ 2.0 ടിഡിഐ അടുത്ത്(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.28,49,599
ആർ ടി ഒRs.3,56,199
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.1,39,110
മറ്റുള്ളവRs.28,495
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.33,73,403*
സ്റ്റൈൽ 2.0 ടിഡിഐ അടുത്ത്(ഡീസൽ)(ബേസ് മോഡൽ)Rs.33.73 ലക്ഷം*
എൽ.കെ. 1.8 ടിഎസ്ഐ അടുത്ത്(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,099,599
ആർ ടി ഒRs.3,09,959
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.1,48,751
മറ്റുള്ളവRs.30,995
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.35,89,304*
എൽ.കെ. 1.8 ടിഎസ്ഐ അടുത്ത്(പെടോള്)(top model)Rs.35.89 ലക്ഷം*
എൽ.കെ. 2.0 ടിഡിഐ അടുത്ത്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.30,99,599
ആർ ടി ഒRs.3,87,449
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.1,48,751
മറ്റുള്ളവRs.30,995
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.36,66,794*
എൽ.കെ. 2.0 ടിഡിഐ അടുത്ത്(ഡീസൽ)Rs.36.67 ലക്ഷം*
സ്പോർട്ട്ലൈൻ 2.0 ടിഡിഐ അടുത്ത്(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.31,49,599
ആർ ടി ഒRs.3,93,699
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.1,50,679
മറ്റുള്ളവRs.31,495
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.37,25,472*
സ്പോർട്ട്ലൈൻ 2.0 ടിഡിഐ അടുത്ത്(ഡീസൽ)(top model)Rs.37.25 ലക്ഷം*
കോർപ്പറേറ്റ് 1.8 ടിഎസ്ഐ എംആർ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,399,000
ആർ ടി ഒRs.2,39,900
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.1,21,734
മറ്റുള്ളവRs.23,990
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.27,84,624*
സ്കോഡ സൂപ്പർബ് 2016-2020Rs.27.85 ലക്ഷം*
സ്റ്റൈൽ 1.8 ടിഎസ്ഐ എംആർ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.25,99,599
ആർ ടി ഒRs.2,59,959
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.1,29,470
മറ്റുള്ളവRs.25,995
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.30,15,023*
സ്റ്റൈൽ 1.8 ടിഎസ്ഐ എംആർ(പെടോള്)Rs.30.15 ലക്ഷം*
സ്റ്റൈൽ 1.8 ടിഎസ്ഐ അടുത്ത്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.25,99,599
ആർ ടി ഒRs.2,59,959
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.1,29,470
മറ്റുള്ളവRs.25,995
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.30,15,023*
സ്റ്റൈൽ 1.8 ടിഎസ്ഐ അടുത്ത്(പെടോള്)Rs.30.15 ലക്ഷം*
സ്പോർട്ട്ലൈൻ 1.8 ടിഎസ്ഐ അടുത്ത്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.28,99,599
ആർ ടി ഒRs.2,89,959
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.1,41,038
മറ്റുള്ളവRs.28,995
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.33,59,591*
സ്പോർട്ട്ലൈൻ 1.8 ടിഎസ്ഐ അടുത്ത്(പെടോള്)Rs.33.60 ലക്ഷം*
എൽ.കെ. 1.8 ടിഎസ്ഐ അടുത്ത്(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,099,599
ആർ ടി ഒRs.3,09,959
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.1,48,751
മറ്റുള്ളവRs.30,995
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.35,89,304*
എൽ.കെ. 1.8 ടിഎസ്ഐ അടുത്ത്(പെടോള്)(top model)Rs.35.89 ലക്ഷം*
സ്റ്റൈൽ 2.0 ടിഡിഐ അടുത്ത്(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.28,49,599
ആർ ടി ഒRs.3,56,199
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.1,39,110
മറ്റുള്ളവRs.28,495
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.33,73,403*
സ്കോഡ സൂപ്പർബ് 2016-2020Rs.33.73 ലക്ഷം*
എൽ.കെ. 2.0 ടിഡിഐ അടുത്ത്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.30,99,599
ആർ ടി ഒRs.3,87,449
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.1,48,751
മറ്റുള്ളവRs.30,995
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.36,66,794*
എൽ.കെ. 2.0 ടിഡിഐ അടുത്ത്(ഡീസൽ)Rs.36.67 ലക്ഷം*
സ്പോർട്ട്ലൈൻ 2.0 ടിഡിഐ അടുത്ത്(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.31,49,599
ആർ ടി ഒRs.3,93,699
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.1,50,679
മറ്റുള്ളവRs.31,495
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.37,25,472*
സ്പോർട്ട്ലൈൻ 2.0 ടിഡിഐ അടുത്ത്(ഡീസൽ)(top model)Rs.37.25 ലക്ഷം*
*Last Recorded വില
space Image

Found what you were looking for?

സ്കോഡ സൂപ്പർബ് 2016-2020 വില ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

4.6/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി34 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
 • എല്ലാം (34)
 • Price (8)
 • Service (4)
 • Mileage (5)
 • Looks (12)
 • Comfort (15)
 • Space (6)
 • Power (9)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • SKODA SUPERB WITH SUNROOF

  GOOD PRICE AND SUPERB HIGH-CLASS CAR LUXURY SEDAN I have also started a new business on my own. Car ...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി dharmendra singh rajput
  On: Jun 25, 2019 | 86 Views
 • The Best Luxury Sedan (Value for Money)

  Skoda Superb is an excellent car and its name superb itself defines the car. The seats are very comf...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി gauransh sharma
  On: Jun 21, 2019 | 155 Views
 • Best car in collection.

  This car is much of lower price in comparison to BMW 525d with same performance and comfort.

  വഴി amaan shaikh
  On: Apr 16, 2019 | 47 Views
 • A complete sedan

  Design of the car is good. The features are better than the Volkswagen Passat. It is spacious, luxur...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി pavan kalyan
  On: Jan 22, 2019 | 98 Views
 • Good but need more at this price tag

  Superb is always Superb & the brand Skoda show this Ability. This car gets a good looking and bold g...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി bharathy k
  On: Jan 03, 2019 | 84 Views
 • എല്ലാം സൂപ്പർബ് 2016-2020 വില അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

സ്കോഡ കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം ന്യൂ ഡെൽഹി

ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു സ്കോഡ കാറുകൾ

 • ജനപ്രിയമായത്
 • വരാനിരിക്കുന്നവ
view മാർച്ച് offer
* എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
×
We need your നഗരം to customize your experience