ജാഗ്വർ എക്സ്എഫ് ഐഎസ് discontinued ഒപ്പം no longer produced.
കൂടുതല് വായിക്കുക

ജാഗ്വർ എക്സ്എഫ് ഓൺ റോഡ് വില കോയമ്പത്തൂർ

2.2 ലിറ്റർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.49,16,094
ആർ ടി ഒRs.7,37,414
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,18,799
മറ്റുള്ളവRs.49,160
on-road വില in മുംബൈ : Rs.59,21,467*
ജാഗ്വർ എക്സ്എഫ്Rs.59.21 ലക്ഷം*
2.0 ഡീസൽ പ്യുവർ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.49,78,000
ആർ ടി ഒRs.9,95,600
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,15,773
മറ്റുള്ളവRs.49,780
on-road വില in കോയമ്പത്തൂർ : Rs.62,39,153*
2.0 ഡീസൽ പ്യുവർ(ഡീസൽ)Rs.62.39 ലക്ഷം*
2.2 ലിറ്റർ ലക്ഷുറി(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.53,17,356
ആർ ടി ഒRs.7,97,603
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,34,273
മറ്റുള്ളവRs.53,173
on-road വില in മുംബൈ : Rs.64,02,405*
2.2 ലിറ്റർ ലക്ഷുറി(ഡീസൽ)Rs.64.02 ലക്ഷം*
എയ്റോ സ്പോർട്സ് എഡിഷൻ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.53,45,000
ആർ ടി ഒRs.10,69,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,35,339
മറ്റുള്ളവRs.53,450
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.67,02,789*
എയ്റോ സ്പോർട്സ് എഡിഷൻ(ഡീസൽ)Rs.67.03 ലക്ഷം*
2.0 ഡീസൽ പ്രസ്റ്റീജ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.55,07,000
ആർ ടി ഒRs.11,01,400
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,35,598
മറ്റുള്ളവRs.55,070
on-road വില in കോയമ്പത്തൂർ : Rs.68,99,068*
2.0 ഡീസൽ പ്രസ്റ്റീജ്(ഡീസൽ)Rs.68.99 ലക്ഷം*
2.0 ഡീസൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.61,39,000
ആർ ടി ഒRs.12,27,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,59,282
മറ്റുള്ളവRs.61,390
on-road വില in കോയമ്പത്തൂർ : Rs.76,87,472*
2.0 ഡീസൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ(ഡീസൽ)Rs.76.87 ലക്ഷം*
3.0 ലിറ്റർ എസ് പ്രീമിയം ലക്ഷുറി(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.61,98,816
ആർ ടി ഒRs.9,29,822
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,68,264
മറ്റുള്ളവRs.61,988
on-road വില in മുംബൈ : Rs.74,58,890*
3.0 ലിറ്റർ എസ് പ്രീമിയം ലക്ഷുറി(ഡീസൽ)Rs.74.59 ലക്ഷം*
2.0 ഡീസൽ r-dynamic എസ്(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.76,00,000
ആർ ടി ഒRs.15,20,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.3,14,033
മറ്റുള്ളവRs.76,000
on-road വില in കോയമ്പത്തൂർ : Rs.95,10,033*
2.0 ഡീസൽ r-dynamic എസ്(ഡീസൽ)(top model)Rs.95.10 ലക്ഷം*
2.0 ലിറ്റർ പെട്രോൾ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4,987,657
ആർ ടി ഒRs.9,97,531
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,16,135
മറ്റുള്ളവRs.49,876
on-road വില in കോയമ്പത്തൂർ : Rs.62,51,199*
2.0 ലിറ്റർ പെട്രോൾ(പെടോള്)(ബേസ് മോഡൽ)Rs.62.51 ലക്ഷം*
2.0 പെട്രോൾ പ്രസ്റ്റീജ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.55,67,000
ആർ ടി ഒRs.11,13,400
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,37,846
മറ്റുള്ളവRs.55,670
on-road വില in കോയമ്പത്തൂർ : Rs.69,73,916*
2.0 പെട്രോൾ പ്രസ്റ്റീജ്(പെടോള്)Rs.69.74 ലക്ഷം*
2.0 പെട്രോൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.60,74,000
ആർ ടി ഒRs.12,14,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,56,846
മറ്റുള്ളവRs.60,740
on-road വില in കോയമ്പത്തൂർ : Rs.76,06,386*
2.0 പെട്രോൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ(പെടോള്)Rs.76.06 ലക്ഷം*
2.0 പെടോള് r-dynamic എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,160,000
ആർ ടി ഒRs.14,32,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,97,544
മറ്റുള്ളവRs.71,600
on-road വില in കോയമ്പത്തൂർ : Rs.89,61,144*
2.0 പെടോള് r-dynamic എസ്(പെടോള്)Rs.89.61 ലക്ഷം*
ആർ സൂപ്പർചാർജ്ജ്ട് 5.0 ലിറ്റർ വി8 പെട്രോൾ(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.73,88,5,27
ആർ ടി ഒRs.14,77,705
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.3,14,142
മറ്റുള്ളവRs.73,885
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.92,54,259*
ആർ സൂപ്പർചാർജ്ജ്ട് 5.0 ലിറ്റർ വി8 പെട്രോൾ(പെടോള്)(top model)Rs.92.54 ലക്ഷം*
2.2 ലിറ്റർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.49,16,094
ആർ ടി ഒRs.7,37,414
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,18,799
മറ്റുള്ളവRs.49,160
on-road വില in മുംബൈ : Rs.59,21,467*
ജാഗ്വർ എക്സ്എഫ്Rs.59.21 ലക്ഷം*
2.0 ഡീസൽ പ്യുവർ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.49,78,000
ആർ ടി ഒRs.9,95,600
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,15,773
മറ്റുള്ളവRs.49,780
on-road വില in കോയമ്പത്തൂർ : Rs.62,39,153*
2.0 ഡീസൽ പ്യുവർ(ഡീസൽ)Rs.62.39 ലക്ഷം*
2.2 ലിറ്റർ ലക്ഷുറി(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.53,17,356
ആർ ടി ഒRs.7,97,603
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,34,273
മറ്റുള്ളവRs.53,173
on-road വില in മുംബൈ : Rs.64,02,405*
2.2 ലിറ്റർ ലക്ഷുറി(ഡീസൽ)Rs.64.02 ലക്ഷം*
എയ്റോ സ്പോർട്സ് എഡിഷൻ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.53,45,000
ആർ ടി ഒRs.10,69,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,35,339
മറ്റുള്ളവRs.53,450
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.67,02,789*
എയ്റോ സ്പോർട്സ് എഡിഷൻ(ഡീസൽ)Rs.67.03 ലക്ഷം*
2.0 ഡീസൽ പ്രസ്റ്റീജ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.55,07,000
ആർ ടി ഒRs.11,01,400
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,35,598
മറ്റുള്ളവRs.55,070
on-road വില in കോയമ്പത്തൂർ : Rs.68,99,068*
2.0 ഡീസൽ പ്രസ്റ്റീജ്(ഡീസൽ)Rs.68.99 ലക്ഷം*
2.0 ഡീസൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.61,39,000
ആർ ടി ഒRs.12,27,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,59,282
മറ്റുള്ളവRs.61,390
on-road വില in കോയമ്പത്തൂർ : Rs.76,87,472*
2.0 ഡീസൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ(ഡീസൽ)Rs.76.87 ലക്ഷം*
3.0 ലിറ്റർ എസ് പ്രീമിയം ലക്ഷുറി(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.61,98,816
ആർ ടി ഒRs.9,29,822
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,68,264
മറ്റുള്ളവRs.61,988
on-road വില in മുംബൈ : Rs.74,58,890*
3.0 ലിറ്റർ എസ് പ്രീമിയം ലക്ഷുറി(ഡീസൽ)Rs.74.59 ലക്ഷം*
2.0 ഡീസൽ r-dynamic എസ്(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.76,00,000
ആർ ടി ഒRs.15,20,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.3,14,033
മറ്റുള്ളവRs.76,000
on-road വില in കോയമ്പത്തൂർ : Rs.95,10,033*
2.0 ഡീസൽ r-dynamic എസ്(ഡീസൽ)(top model)Rs.95.10 ലക്ഷം*
2.0 ലിറ്റർ പെട്രോൾ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4,987,657
ആർ ടി ഒRs.9,97,531
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,16,135
മറ്റുള്ളവRs.49,876
on-road വില in കോയമ്പത്തൂർ : Rs.62,51,199*
ജാഗ്വർ എക്സ്എഫ്Rs.62.51 ലക്ഷം*
2.0 പെട്രോൾ പ്രസ്റ്റീജ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.55,67,000
ആർ ടി ഒRs.11,13,400
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,37,846
മറ്റുള്ളവRs.55,670
on-road വില in കോയമ്പത്തൂർ : Rs.69,73,916*
2.0 പെട്രോൾ പ്രസ്റ്റീജ്(പെടോള്)Rs.69.74 ലക്ഷം*
2.0 പെട്രോൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.60,74,000
ആർ ടി ഒRs.12,14,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,56,846
മറ്റുള്ളവRs.60,740
on-road വില in കോയമ്പത്തൂർ : Rs.76,06,386*
2.0 പെട്രോൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ(പെടോള്)Rs.76.06 ലക്ഷം*
2.0 പെടോള് r-dynamic എസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,160,000
ആർ ടി ഒRs.14,32,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.2,97,544
മറ്റുള്ളവRs.71,600
on-road വില in കോയമ്പത്തൂർ : Rs.89,61,144*
2.0 പെടോള് r-dynamic എസ്(പെടോള്)Rs.89.61 ലക്ഷം*
ആർ സൂപ്പർചാർജ്ജ്ട് 5.0 ലിറ്റർ വി8 പെട്രോൾ(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.73,88,5,27
ആർ ടി ഒRs.14,77,705
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.3,14,142
മറ്റുള്ളവRs.73,885
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.92,54,259*
ആർ സൂപ്പർചാർജ്ജ്ട് 5.0 ലിറ്റർ വി8 പെട്രോൾ(പെടോള്)(top model)Rs.92.54 ലക്ഷം*
*Last Recorded വില
space Image

Found what you were looking for?

ജാഗ്വർ എക്സ്എഫ് വില ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

4.3/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി48 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
 • എല്ലാം (48)
 • Price (8)
 • Service (4)
 • Mileage (3)
 • Looks (18)
 • Comfort (26)
 • Space (4)
 • Power (13)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • Sleek Exterior Design

  It give powerful and bigger engine. The price range starts from around 71.60 lakh. It has eight spee...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി ashok
  On: Sep 13, 2023 | 40 Views
 • Making Adventures Marvelous With Xf

  Starting from a price range of about Rs. 47.67 lakhs, the Jaguar XF comes with extraordinary feature...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി zubin
  On: Aug 27, 2023 | 50 Views
 • Beauty And Performance

  This sedan car comes with first class interior and look of this car is very aggressive. It provide c...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി deepa
  On: Aug 22, 2023 | 38 Views
 • A Car For Everyone

  Jaguar XF is one of the best car of Jaguar . it is an excellent car with comfort and speed.The car i...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി vikram
  On: Jun 19, 2023 | 65 Views
 • Awesome Car

  Jaguar XF is an excellent car with comfort, speed, and class with a journey full of fun. You can giv...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി ajit kumar gupta
  On: Jan 02, 2023 | 158 Views
 • എല്ലാം എക്സ്എഫ് വില അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

ജാഗ്വർ കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം കോയമ്പത്തൂർ

കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
* എക്സ്ഷോറൂം വില കോയമ്പത്തൂർ ൽ
×
We need your നഗരം to customize your experience