12

എല്ലാം over പുതിയത് Delhi, starting at Rs 7.5 Lakh only. ഉള്ള ഉപയോഗിച്ചത് Tata Nexon in New Delhi27 Jul 2021 - Currently, 12 Used Tata Nexon in New Delhi are available വേണ്ടി കാറുകൾ

Book CarDekho Assured Used Cars Online

  • TrustMark
    7 Days Money Back Guarantee
  • TrustMark
    6 months Comprehensive Warranty and RSA
  • TrustMark
    Easy Financing Options
View 514 Cars
Tata Nexon 1.5 Revotorq XZA Plus DualTone
CarDekho Partner Car
TrustMark 14
views664
2019 ടാടാ നെക്സൺ
1.5 Revotorq XZA Plus DualTone
27,000 kmsഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
9.5 Lakh
EMI @ 16,939
callNew Delhi
Tata Nexon 1.2 Revotron XZ Plus Dual Tone
CarDekho Partner Car
TrustMark 4
views286
2018 ടാടാ നെക്സൺ
1.2 Revotron XZ Plus Dual Tone
19,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
8.15 Lakh
EMI @ 16,502
callNew Delhi
Tata Nexon 1.2 Revotron XZ Plus
CarDekho Partner Car
TrustMark 18
views863
2018 ടാടാ നെക്സൺ
1.2 Revotron XZ Plus
9,500 kms പെട്രോൾമാനുവൽ
8.11 Lakh
EMI @ 16,421
callNew Delhi
Tata Nexon 1.2 Revotron XZ Plus
CarDekho Partner Car
TrustMark 20
views657
2018 ടാടാ നെക്സൺ
1.2 Revotron XZ Plus
15,800 kms പെട്രോൾമാനുവൽ
8.9 Lakh
EMI @ 18,021
callNew Delhi
Tata Nexon 1.2 Revotron XZA Plus
CarDekho Partner Car
TrustMark 22
views605
2018 ടാടാ നെക്സൺ
1.2 Revotron XZA Plus
24,000 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
8.45 Lakh
EMI @ 17,110
callNew Delhi
Tata Nexon 1.5 Revotorq XM
CarDekho Partner Car
TrustMark 1
views391
2020 ടാടാ നെക്സൺ
1.5 Revotorq XM
21,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
8.3 Lakh
EMI @ 13,387
callNew Delhi
Tata Nexon 1.2 Revotron XZA Plus
CarDekho Partner Car
TrustMark 12
views686
2018 ടാടാ നെക്സൺ
1.2 Revotron XZA Plus
20,932 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
9.65 Lakh
EMI @ 19,540
callNew Delhi
Tata Nexon XZA Plus AMT Diesel
CarDekho Partner Car
TrustMark 14
views207
2018 ടാടാ നെക്സൺ
XZA Plus AMT Diesel
38,596 kmsഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
7.5 Lakh
EMI @ 15,186
callNew Delhi
Tata Nexon 1.2 Revotron XZ Plus
CarDekho Partner Car
TrustMark 19
views493
2018 ടാടാ നെക്സൺ
1.2 Revotron XZ Plus
16,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
8.9 Lakh
EMI @ 18,021
callNew Delhi
Tata Nexon 1.2 Revotron XMA
CarDekho Partner Car
TrustMark 9
views2679
2019 ടാടാ നെക്സൺ
1.2 Revotron XMA
6,610 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
8.55 Lakh
EMI @ 15,245
callNew Delhi
Tata Nexon 1.5 Revotorq XM
CarDekho Partner Car
TrustMark 16
views1995
2019 ടാടാ നെക്സൺ
1.5 Revotorq XM
20,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
8.85 Lakh
EMI @ 15,780
callNew Delhi
That's all folks
×
ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു
×
×
We need your നഗരം to customize your experience