124

എല്ലാം over പുതിയത് Delhi, starting at Rs 7.25 Lakh only. ഉള്ള ഉപയോഗിച്ചത് Hyundai Creta in New Delhi25 Jul 2021 - Currently, 124 Used Hyundai Creta in New Delhi are available വേണ്ടി കാറുകൾ

Book CarDekho Assured Used Cars Online

 • TrustMark
  7 Days Money Back Guarantee
 • TrustMark
  6 months Comprehensive Warranty and RSA
 • TrustMark
  Easy Financing Options
View 713 Cars
Hyundai Creta 1.6 CRDi SX Option
CarDekho Assured
TrustMark 360°
TrustMark 14
views4643
2016 ഹുണ്ടായി ക്രെറ്റ
1.6 CRDi SX Option
89,336 kmsഡീസൽമാനുവൽ
8.2 Lakh
Fixed Price
EMI @ 16,604
Hyundai Creta 1.6 VTVT AT SX Plus
CarDekho Partner Car
TrustMark 13
views1042
2018 ഹുണ്ടായി ക്രെറ്റ
1.6 VTVT AT SX Plus
25,000 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
11.4 Lakh
EMI @ 23,083
callNew Delhi
Hyundai Creta 1.6 CRDi SX Plus
CarDekho Partner Car
TrustMark 13
views573
2015 ഹുണ്ടായി ക്രെറ്റ
1.6 CRDi SX Plus
72,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
8.5 Lakh
EMI @ 17,211
callNew Delhi

How CarDekho Online Booking Works?

Fully refundable booking to reserve the car for 4 days.

 • 1Book Your Car Online

  Book your car online by paying just ₹999. This booking amount is 100% refundable.
  menu
 • 2Complete Full Payment

  Complete your full payment and documentation. Our team of experienced professionals will guide you through.
  menu
 • 3Get Your Car Delivered

  Delivered to your home or pick-up at the store. Choose where you would like to have your car delivered.
  menu
Hyundai Creta 1.6 VTVT E Plus
CarDekho Partner Car
TrustMark 13
views1367
2016 ഹുണ്ടായി ക്രെറ്റ
1.6 VTVT E Plus
30,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
8.5 Lakh
EMI @ 17,211
callNew Delhi
Hyundai Creta 1.6 CRDi AT SX Plus
CarDekho Partner Car
TrustMark 13
views1134
2016 ഹുണ്ടായി ക്രെറ്റ
1.6 CRDi AT SX Plus
28,000 kmsഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
10.5 Lakh
EMI @ 21,261
callNew Delhi
Hyundai Creta 1.6 CRDi AT S Plus
CarDekho Partner Car
TrustMark 14
views1412
2017 ഹുണ്ടായി ക്രെറ്റ
1.6 CRDi AT S Plus
51,742 kmsഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
9.86 Lakh
EMI @ 19,975
callNew Delhi
Hyundai Creta 1.6 VTVT AT SX Plus
CarDekho Partner Car
TrustMark 9
views151
2016 ഹുണ്ടായി ക്രെറ്റ
1.6 VTVT AT SX Plus
50,000 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
9 Lakh
EMI @ 18,223
callNew Delhi
Hyundai Creta 1.6 CRDi AT SX Plus
CarDekho Partner Car
TrustMark 8
views264
2015 ഹുണ്ടായി ക്രെറ്റ
1.6 CRDi AT SX Plus
44,000 kmsഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
8.41 Lakh
EMI @ 17,029
callNew Delhi
Hyundai Creta 1.6 VTVT SX Plus Dual Tone
CarDekho Partner Car
TrustMark 22
views125
2017 ഹുണ്ടായി ക്രെറ്റ
1.6 VTVT SX Plus Dual Tone
34,109 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
9.85 Lakh
EMI @ 19,944
callNew Delhi
Hyundai Creta 1.6 VTVT AT SX Plus
CarDekho Partner Car
TrustMark 14
views24
2017 ഹുണ്ടായി ക്രെറ്റ
1.6 VTVT AT SX Plus
10,000 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
11.7 Lakh
EMI @ 23,690
callNew Delhi
Hyundai Creta 1.6 SX Automatic
CarDekho Partner Car
TrustMark 14
views723
2019 ഹുണ്ടായി ക്രെറ്റ
1.6 SX Automatic
10,000 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
13.6 Lakh
EMI @ 24,249
callNew Delhi
Hyundai Creta 1.6 VTVT AT SX Plus
CarDekho Partner Car
TrustMark 10
views255
2016 ഹുണ്ടായി ക്രെറ്റ
1.6 VTVT AT SX Plus
75,000 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
8.5 Lakh
EMI @ 17,211
callNew Delhi
കാണു ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ by bodytype
Hyundai Creta 1.6 SX
CarDekho Partner Car
TrustMark 12
views744
2017 ഹുണ്ടായി ക്രെറ്റ
1.6 SX
47,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
9.65 Lakh
EMI @ 19,540
callNew Delhi
Hyundai Creta 1.6 VTVT SX Plus
CarDekho Partner Car
TrustMark 19
views114
2016 ഹുണ്ടായി ക്രെറ്റ
1.6 VTVT SX Plus
45,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
8.75 Lakh
EMI @ 17,717
callNew Delhi
Hyundai Creta 1.6 VTVT AT SX Plus
CarDekho Partner Car
TrustMark 15
views206
2016 ഹുണ്ടായി ക്രെറ്റ
1.6 VTVT AT SX Plus
58,000 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
9.25 Lakh
EMI @ 18,730
callNew Delhi
കാണു ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ by nearby location
Hyundai Creta 1.4 E Plus
CarDekho Partner Car
TrustMark 8
views1063
2018 ഹുണ്ടായി ക്രെറ്റ
1.4 E Plus
50,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
8.9 Lakh
EMI @ 18,021
callNew Delhi
Hyundai Creta 1.6 SX
CarDekho Partner Car
TrustMark 15
views236
2015 ഹുണ്ടായി ക്രെറ്റ
1.6 SX
1,12,111 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
7.25 Lakh
EMI @ 14,680
callNew Delhi
Hyundai Creta 1.6 VTVT S
CarDekho Partner Car
TrustMark 15
views279
2016 ഹുണ്ടായി ക്രെറ്റ
1.6 VTVT S
33,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
8.9 Lakh
EMI @ 18,021
callNew Delhi
Hyundai Creta 1.6 CRDi AT SX Plus
CarDekho Partner Car
TrustMark 7
views291
2015 ഹുണ്ടായി ക്രെറ്റ
1.6 CRDi AT SX Plus
54,000 kmsഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
8.4 Lakh
EMI @ 17,008
callNew Delhi
Hyundai Creta 1.6 VTVT AT SX Plus
CarDekho Partner Car
TrustMark 9
views66
2017 ഹുണ്ടായി ക്രെറ്റ
1.6 VTVT AT SX Plus
58,000 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
11 Lakh
EMI @ 22,273
callNew Delhi
That's all folks
×
ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു
×
×
We need your നഗരം to customize your experience