ന്യൂ ഡെൽഹി ഉള്ള 34 Second Hand Nissan കാറുകൾ

Best Quality Used Cars

  • TrustMark
    7 Days Money Back Guarantee
  • TrustMark
    6 months Comprehensive Warranty and RSA
  • TrustMark
    Easy Financing Options
View 918 Cars
Nissan Micra Active XV Petrol
CarDekho Assured
TrustMark 13
2018 നിസ്സാൻ മൈക്ര Active
XV Petrol
22,238 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
3.19 Lakh
Fixed Price
EMI @ 6,459
Nissan Micra Active XL
CarDekho Assured
TrustMark 14
views754
2015 നിസ്സാൻ മൈക്ര Active
XL
98,948 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
2.2 Lakh
Fixed Price
EMI @ 4,455
Nissan Terrano XL Plus 85 PS
CarDekho Assured
TrustMark 13
views60
2018 നിസ്സാൻ ടെറാനോ
XL Plus 85 PS
55,245 kmsഡീസൽമാനുവൽ
7.23 Lakh
Fixed Price
EMI @ 14,637
Nissan Terrano XL 110 PS
CarDekho Assured
TrustMark 360°
TrustMark 12
views239
2013 നിസ്സാൻ ടെറാനോ
XL 110 PS
1,21,381 kmsഡീസൽമാനുവൽ
3.21 Lakh
Fixed Price
Nissan Terrano XV 110 PS
CarDekho Assured
TrustMark 13
views93
2014 നിസ്സാൻ ടെറാനോ
XV 110 PS
85,542 kmsഡീസൽമാനുവൽ
4.32 Lakh
Fixed Price
EMI @ 8,737
Nissan Sunny Diesel XL
CarDekho Assured
TrustMark 14
2013 നിസ്സാൻ സണ്ണി
Diesel XL
1,06,622 kmsഡീസൽമാനുവൽ
2.19 Lakh
Fixed Price
Nissan Micra XV CVT
CarDekho Partner Car
TrustMark 20
views1011
2016 നിസ്സാൻ മൈക്ര
XV CVT
42,000 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
3.75 Lakh
EMI @ 7,593
callNew Delhi
Nissan Micra Diesel XV
CarDekho Partner Car
TrustMark 2
views148
2013 നിസ്സാൻ മൈക്ര
Diesel XV
80,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
2.4 Lakh
callNew Delhi
Nissan Terrano XV 110 PS
CarDekho Partner Car
TrustMark 9
views663
2014 നിസ്സാൻ ടെറാനോ
XV 110 PS
88,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
4.75 Lakh
EMI @ 9,628
callNew Delhi
Nissan Micra XV
CarDekho Partner Car
TrustMark 20
views212
2011 നിസ്സാൻ മൈക്ര
XV
60,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
2.5 Lakh
callNew Delhi
Nissan Micra Diesel XV Premium
CarDekho Partner Car
TrustMark 3
views252
2012 നിസ്സാൻ മൈക്ര
Diesel XV Premium
80,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
2.65 Lakh
callNew Delhi
Nissan Sunny XV CVT
CarDekho Partner Car
TrustMark 21
views1886
2017 നിസ്സാൻ സണ്ണി
XV CVT
29,000 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
5.85 Lakh
EMI @ 11,845
callNew Delhi
ബോഡി തരം
Nissan Terrano XV 110 PS
CarDekho Partner Car
TrustMark 13
views842
2014 നിസ്സാൻ ടെറാനോ
XV 110 PS
67,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
4.5 Lakh
EMI @ 9,112
callNew Delhi
Nissan Sunny Diesel XL
CarDekho Partner Car
TrustMark 10
views864
2013 നിസ്സാൻ സണ്ണി
Diesel XL
62,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
3.25 Lakh
callNew Delhi
Nissan Sunny Diesel XL
CarDekho Partner Car
TrustMark 2
views77
2012 നിസ്സാൻ സണ്ണി
Diesel XL
59,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
2.75 Lakh
callNew Delhi
കാണു ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ by nearby location
Nissan Sunny Diesel XL
CarDekho Partner Car
TrustMark 13
2012 നിസ്സാൻ സണ്ണി
Diesel XL
53,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
2.9 Lakh
callNew Delhi
Nissan Micra Diesel XV Premium
CarDekho Partner Car
TrustMark 10
views1002
2012 നിസ്സാൻ മൈക്ര
Diesel XV Premium
76,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
1.95 Lakh
callNew Delhi
Nissan Sunny Diesel XV
CarDekho Partner Car
TrustMark 15
2012 നിസ്സാൻ സണ്ണി
Diesel XV
40,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
2.95 Lakh
callNew Delhi
Nissan Terrano XE 85 PS
CarDekho Partner Car
TrustMark 13
views1707
2015 നിസ്സാൻ ടെറാനോ
XE 85 PS
89,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
5.5 Lakh
EMI @ 11,137
callNew Delhi
Nissan Sunny Diesel XL
CarDekho Partner Car
TrustMark 11
views1788
2012 നിസ്സാൻ സണ്ണി
Diesel XL
2,11,008 kmsഡീസൽമാനുവൽ
1.62 Lakh
callNew Delhi
That's all folks
×
ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു
×
×
We need your നഗരം to customize your experience