139

എല്ലാം over പുതിയത് Delhi, starting at Rs 2.45 Lakh only. ഉള്ള ഉപയോഗിച്ചത് Maruti Wagon R in New Delhi29 Jul 2021 - Currently, 139 Used Maruti Wagon R in New Delhi are available വേണ്ടി കാറുകൾ

Book CarDekho Assured Used Cars Online

 • TrustMark
  7 Days Money Back Guarantee
 • TrustMark
  6 months Comprehensive Warranty and RSA
 • TrustMark
  Easy Financing Options
View 506 Cars
Maruti Wagon R LXI
CarDekho Assured
TrustMark 360°
TrustMark 15
views3948
2019 മാരുതി വാഗൺ ആർ
LXI
5,627 kms പെട്രോൾമാനുവൽ
4.59 Lakh
Fixed Price
EMI @ 8,184
Maruti Wagon R LXI
CarDekho Assured
TrustMark 360°
TrustMark 13
views3068
2019 മാരുതി വാഗൺ ആർ
LXI
5,206 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
4.55 Lakh
Fixed Price
EMI @ 8,122
Maruti Wagon R AMT VXI
CarDekho Assured
TrustMark 14
views2144
2018 മാരുതി വാഗൺ ആർ
AMT VXI
7,797 kms പെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
3.95 Lakh
Fixed Price
EMI @ 8,008

How CarDekho Online Booking Works?

Fully refundable booking to reserve the car for 4 days.

 • 1Book Your Car Online

  Book your car online by paying just ₹999. This booking amount is 100% refundable.
  menu
 • 2Complete Full Payment

  Complete your full payment and documentation. Our team of experienced professionals will guide you through.
  menu
 • 3Get Your Car Delivered

  Delivered to your home or pick-up at the store. Choose where you would like to have your car delivered.
  menu
Maruti Wagon R LXI
CarDekho Assured
TrustMark 14
views2735
2019 മാരുതി വാഗൺ ആർ
LXI
14,396 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
4.44 Lakh
Fixed Price
EMI @ 7,917
Maruti Wagon R LXI BS IV
CarDekho Partner Car
TrustMark 24
views354
2018 മാരുതി വാഗൺ ആർ
LXI BS IV
19,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
4 Lakh
EMI @ 8,099
callNew Delhi
Maruti Wagon R LXI BS IV
CarDekho Partner Car
TrustMark 15
views275
2018 മാരുതി വാഗൺ ആർ
LXI BS IV
19,500 kms പെട്രോൾമാനുവൽ
3.89 Lakh
EMI @ 7,874
callNew Delhi
Maruti Wagon R LXI
CarDekho Assured
TrustMark 360°
TrustMark 13
views1864
2015 മാരുതി വാഗൺ ആർ
LXI
27,985 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
3.05 Lakh
Fixed Price
EMI @ 6,166
Maruti Wagon R AMT VXI
CarDekho Assured
TrustMark 12
views1966
2016 മാരുതി വാഗൺ ആർ
AMT VXI
66,003 kms പെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
3.57 Lakh
Fixed Price
EMI @ 7,229
Maruti Wagon R VXI Opt
CarDekho Assured
TrustMark 360°
TrustMark 15
views3274
2019 മാരുതി വാഗൺ ആർ
VXI Opt
12,659 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
4.7 Lakh
Fixed Price
EMI @ 8,371
Maruti Wagon R VXI AMT
CarDekho Assured
TrustMark 360°
TrustMark 14
views1729
2019 മാരുതി വാഗൺ ആർ
VXI AMT
14,561 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
5.41 Lakh
Fixed Price
EMI @ 9,644
Maruti Wagon R VXI 1.2
CarDekho Partner Car
TrustMark 12
views294
2015 മാരുതി വാഗൺ ആർ
VXI 1.2
30,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
3.15 Lakh
EMI @ 6,378
callNew Delhi
Maruti Wagon R VXI 1.2
CarDekho Partner Car
TrustMark 18
2014 മാരുതി വാഗൺ ആർ
VXI 1.2
47,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
3 Lakh
EMI @ 6,074
callNew Delhi
കാണു ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ by bodytype
Maruti Wagon R LXI BS IV
CarDekho Assured
TrustMark 360°
TrustMark 13
views1974
2016 മാരുതി വാഗൺ ആർ
LXI BS IV
63,691 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
3.13 Lakh
Fixed Price
EMI @ 6,348
Maruti Wagon R VXI
CarDekho Assured
TrustMark 14
views2468
2017 മാരുതി വാഗൺ ആർ
VXI
24,728 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
3.91 Lakh
Fixed Price
EMI @ 7,914
Maruti Wagon R VXI
CarDekho Assured
TrustMark 360°
TrustMark 13
views2262
2017 മാരുതി വാഗൺ ആർ
VXI
67,281 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
3.12 Lakh
Fixed Price
EMI @ 6,317
കാണു ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ by nearby location
Maruti Wagon R VXI BS IV with ABS
CarDekho Assured
TrustMark 11
views1894
2019 മാരുതി വാഗൺ ആർ
VXI BS IV with ABS
14,788 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
4.66 Lakh
Fixed Price
EMI @ 8,309
Maruti Wagon R VXI
CarDekho Partner Car
TrustMark 11
views317
2014 മാരുതി വാഗൺ ആർ
VXI
30,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
3.35 Lakh
EMI @ 6,783
callNew Delhi
Maruti Wagon R AMT VXI Plus Option
CarDekho Partner Car
TrustMark 12
views285
2016 മാരുതി വാഗൺ ആർ
AMT VXI Plus Option
66,000 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
3.4 Lakh
EMI @ 6,884
callNew Delhi
Maruti Wagon R LXI
CarDekho Partner Car
TrustMark 10
views271
2014 മാരുതി വാഗൺ ആർ
LXI
58,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
3 Lakh
EMI @ 6,074
callNew Delhi
Maruti Wagon R LXI BS IV
CarDekho Partner Car
TrustMark 11
views307
2012 മാരുതി വാഗൺ ആർ
LXI BS IV
61,153 kms പെട്രോൾമാനുവൽ
2.3 Lakh
callNew Delhi
That's all folks
×
ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു
×
×
We need your നഗരം to customize your experience