ന്യൂ ഡെൽഹി ഉള്ള 7 Second Hand മാരുതി S-Cross കാറുകൾ

Best Quality Used Cars

  • TrustMark
    7 Days Money Back Guarantee
  • TrustMark
    6 months Comprehensive Warranty and RSA
  • TrustMark
    Easy Financing Options
View 864 Cars
Maruti SX4 S Cross DDiS 320 Alpha
CarDekho Assured
TrustMark 13
views14
2016 മാരുതി എസ്എക്സ്4 എസ് Cross
DDiS 320 Alpha
64,465 kmsഡീസൽമാനുവൽ
5.55 Lakh
Fixed Price
EMI @ 11,238
Maruti SX4 S Cross Sigma DDiS 200 SH
CarDekho Assured
TrustMark 14
2017 മാരുതി എസ്എക്സ്4 എസ് Cross
Sigma DDiS 200 SH
96,780 kmsഡീസൽമാനുവൽ
5.36 Lakh
Fixed Price
EMI @ 10,851
Maruti SX4 S Cross Zeta DDiS 200 SH
CarDekho Assured
TrustMark 15
views34
2018 മാരുതി എസ്എക്സ്4 എസ് Cross
Zeta DDiS 200 SH
31,755 kmsഡീസൽമാനുവൽ
8.3 Lakh
Fixed Price
EMI @ 16,796
Maruti SX4 S Cross Zeta DDiS 200 SH
CarDekho Partner Car
TrustMark 8
views363
2018 മാരുതി എസ്എക്സ്4 എസ് Cross
Zeta DDiS 200 SH
34,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
7.86 Lakh
EMI @ 15,915
callNew Delhi
Maruti SX4 S Cross Zeta DDiS 200 SH
CarDekho Partner Car
TrustMark 14
views603
2018 മാരുതി എസ്എക്സ്4 എസ് Cross
Zeta DDiS 200 SH
34,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
7.85 Lakh
EMI @ 15,895
callNew Delhi
Maruti SX4 S Cross DDiS 200 Alpha
CarDekho Partner Car
TrustMark 1
views1076
2016 മാരുതി എസ്എക്സ്4 എസ് Cross
DDiS 200 Alpha
5,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
5.45 Lakh
EMI @ 11,045
callNew Delhi
Maruti SX4 S Cross Zeta DDiS 200 SH
CarDekho Partner Car
TrustMark 16
views3060
2016 മാരുതി എസ്എക്സ്4 എസ് Cross
Zeta DDiS 200 SH
72,233 kms ഡീസൽമാനുവൽ
5.67 Lakh
EMI @ 11,481
callNew Delhi
That's all folks
×
ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു
×
×
We need your നഗരം to customize your experience