ന്യൂ ഡെൽഹി ഉള്ള 105 Second Hand കാറുകൾ

There are 105 certified second-hand cars in ന്യൂ ഡെൽഹി currently available for sale of brands like മാരുതി, ഹുണ്ടായി, ഹോണ്ട, ടൊയോറ്റ, മഹേന്ദ്ര. Used/Old cars price start from 4.59 Lakh in ന്യൂ ഡെൽഹി. The most popular used cars in ന്യൂ ഡെൽഹി are മാരുതി വാഗൺ ആർ (Rs. 59,000 - 6.11 ലക്ഷം),മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് (Rs. 12,000 - 8.25 ലക്ഷം),മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയർ (Rs. 1.5 ലക്ഷം - 7.45 ലക്ഷം).To know more about used cars prices, photos, mileage, reviews, and other details, please select your desired model from the list below.

Top 5 Used Cars In ന്യൂ ഡെൽഹി

മോഡൽPrice In ന്യൂ ഡെൽഹി
മാരുതി വാഗൺ ആർRs. 59000, - 6.11 ലക്ഷം*
മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ്Rs. 12000, - 8.25 ലക്ഷം*
മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയർRs. 1.5 ലക്ഷം - 7.45 ലക്ഷം*
ഹുണ്ടായി ഐ20Rs. 1.72 ലക്ഷം - 8.9 ലക്ഷം*
ഹോണ്ട നഗരംRs. 80000, - 11.5 ലക്ഷം*

കൂടുതല് വായിക്കുക

Used Cars in New Delhi

Best Quality Used Cars

  • TrustMark
    7 Days Money Back Guarantee
  • TrustMark
    6 months Comprehensive Warranty and RSA
  • TrustMark
    Easy Financing Options
View 604 Cars
Maruti Baleno Delta
CarDekho Assured
TrustMark 14
views3
2018 മാരുതി ബലീനോ
Delta
47,434 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
5.57 Lakh
Fixed Price
EMI @ 11,268
Maruti Baleno 1.3 Alpha
CarDekho Assured
TrustMark 14
views1238
2015 മാരുതി ബലീനോ
1.3 Alpha
65,425 kmsഡീസൽമാനുവൽ
5.11 Lakh
Fixed Price
EMI @ 10,357
Maruti Baleno Delta
CarDekho Assured
TrustMark 26
views1695
2016 മാരുതി ബലീനോ
Delta
55,291 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
4.88 Lakh
Fixed Price
EMI @ 9,871
Maruti Baleno Sigma
CarDekho Assured
TrustMark 360°
TrustMark 12
views4027
2018 മാരുതി ബലീനോ
Sigma
21,377 kms പെട്രോൾമാനുവൽ
5.26 Lakh
Fixed Price
EMI @ 10,661
Maruti Baleno 1.2 Zeta
CarDekho Assured
TrustMark 14
views1080
2018 മാരുതി ബലീനോ
1.2 Zeta
17,036 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
6.45 Lakh
Fixed Price
EMI @ 13,070
Maruti Baleno Delta
CarDekho Assured
TrustMark 18
views1578
2016 മാരുതി ബലീനോ
Delta
30,299 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
4.59 Lakh
Fixed Price
EMI @ 9,304
Maruti Baleno 1.2 Delta
CarDekho Assured
TrustMark 14
views1924
2017 മാരുതി ബലീനോ
1.2 Delta
35,289 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
5.94 Lakh
Fixed Price
EMI @ 12,031
Maruti Baleno 1.2 Alpha
CarDekho Assured
TrustMark 360°
TrustMark 13
views1691
2018 മാരുതി ബലീനോ
1.2 Alpha
23,484 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
6.36 Lakh
Fixed Price
EMI @ 12,888
Maruti Baleno 1.3 Alpha
CarDekho Assured
TrustMark 15
views248
2017 മാരുതി ബലീനോ
1.3 Alpha
66,476 kmsഡീസൽമാനുവൽ
6.48 Lakh
Fixed Price
EMI @ 13,120
Maruti Baleno 1.2 Zeta
CarDekho Assured
TrustMark 14
views640
2017 മാരുതി ബലീനോ
1.2 Zeta
42,924 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
5.45 Lakh
Fixed Price
EMI @ 11,025
Maruti Baleno Sigma
CarDekho Assured
TrustMark 14
views1418
2020 മാരുതി ബലീനോ
Sigma
9,437 kms പെട്രോൾമാനുവൽ
5.76 Lakh
Fixed Price
EMI @ 9,290
Maruti Baleno 1.2 Delta
CarDekho Assured
TrustMark 14
views864
2016 മാരുതി ബലീനോ
1.2 Delta
57,059 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
4.89 Lakh
Fixed Price
EMI @ 9,911
കാണു ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ by bodytype
Maruti Baleno Alpha
CarDekho Assured
TrustMark 15
views325
2017 മാരുതി ബലീനോ
Alpha
41,867 kms പെട്രോൾമാനുവൽ
6.09 Lakh
Fixed Price
EMI @ 12,331
Maruti Baleno 1.2 Delta
CarDekho Assured
TrustMark 15
views3043
2017 മാരുതി ബലീനോ
1.2 Delta
1,03,284 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
4.95 Lakh
Fixed Price
EMI @ 10,033
Maruti Baleno 1.2 Delta
CarDekho Assured
TrustMark 13
views561
2018 മാരുതി ബലീനോ
1.2 Delta
96,850 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
5.84 Lakh
Fixed Price
EMI @ 11,834
കാണു ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ by nearby location
Maruti Baleno 1.3 Delta
CarDekho Assured
TrustMark 13
views392
2018 മാരുതി ബലീനോ
1.3 Delta
48,118 kmsഡീസൽമാനുവൽ
5.71 Lakh
Fixed Price
EMI @ 11,560
Maruti Baleno Zeta
CarDekho Assured
TrustMark 14
views368
2018 മാരുതി ബലീനോ
Zeta
17,711 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
6.11 Lakh
Fixed Price
EMI @ 12,376
Maruti Baleno Alpha Diesel
CarDekho Assured
TrustMark 14
views170
2016 മാരുതി ബലീനോ
Alpha Diesel
47,156 kmsഡീസൽമാനുവൽ
5.58 Lakh
Fixed Price
EMI @ 11,302
Maruti Baleno 1.2 Sigma
CarDekho Assured
TrustMark 16
views338
2020 മാരുതി ബലീനോ
1.2 Sigma
3,996 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
5.79 Lakh
Fixed Price
EMI @ 9,339
Maruti Baleno Alpha
CarDekho Assured
TrustMark 14
views242
2019 മാരുതി ബലീനോ
Alpha
15,413 kms പെട്രോൾമാനുവൽ
7.01 Lakh
Fixed Price
EMI @ 12,495
That's all folks
×
ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു
×
×
We need your നഗരം to customize your experience