മുംബൈ ഉള്ള 86 Second Hand ഹുണ്ടായി വെർണ്ണ കാറുകൾ

Best Quality Used Cars

  • TrustMark
    7 Days Money Back Guarantee
  • TrustMark
    6 months Comprehensive Warranty and RSA
  • TrustMark
    Easy Financing Options
View 369 Cars
Hyundai Verna 1.6 CRDi SX
CarDekho Assured
TrustMark 13
2016 ഹുണ്ടായി വെർണ്ണ
1.6 CRDi SX
58,691 kmsഡീസൽമാനുവൽ
6.78 Lakh
Fixed Price
EMI @ 13,718
Hyundai Verna 1.6 SX
CarDekho Assured
TrustMark 13
views1
2012 ഹുണ്ടായി വെർണ്ണ
1.6 SX
81,108 kmsഡീസൽമാനുവൽ
3.8 Lakh
Fixed Price
Hyundai Verna 1.6 SX CRDI (O) AT
CarDekho Assured
TrustMark 16
2014 ഹുണ്ടായി വെർണ്ണ
1.6 SX CRDI (O) AT
83,831 kmsഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
5.94 Lakh
Fixed Price
EMI @ 12,027
Hyundai Verna VTVT 1.6 SX
CarDekho Assured
TrustMark 360°
TrustMark 12
views3434
2018 ഹുണ്ടായി വെർണ്ണ
VTVT 1.6 SX
15,194 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
8.9 Lakh
Fixed Price
EMI @ 18,021
Hyundai Verna 1.6 CRDI AT SX Option
CarDekho Assured
TrustMark 11
2012 ഹുണ്ടായി വെർണ്ണ
1.6 CRDI AT SX Option
85,295 kmsഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
4.51 Lakh
Fixed Price
Hyundai Verna 1.6 SX VTVT
CarDekho Assured
TrustMark 14
2011 ഹുണ്ടായി വെർണ്ണ
1.6 SX VTVT
30,423 kms പെട്രോൾമാനുവൽ
3.65 Lakh
Fixed Price
Hyundai Verna 1.6 CRDi EX MT
CarDekho Assured
TrustMark 13
2012 ഹുണ്ടായി വെർണ്ണ
1.6 CRDi EX MT
52,521 kmsഡീസൽമാനുവൽ
4.5 Lakh
Fixed Price
Hyundai Verna 1.6 SX VTVT
CarDekho Assured
TrustMark 13
2016 ഹുണ്ടായി വെർണ്ണ
1.6 SX VTVT
84,218 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
6.91 Lakh
Fixed Price
EMI @ 13,981
Hyundai Verna 1.6 SX
CarDekho Assured
TrustMark 14
2013 ഹുണ്ടായി വെർണ്ണ
1.6 SX
87,075 kmsഡീസൽമാനുവൽ
4.61 Lakh
Fixed Price
Hyundai Verna VTVT 1.6 SX
CarDekho Assured
TrustMark 360°
TrustMark 12
views4579
2019 ഹുണ്ടായി വെർണ്ണ
VTVT 1.6 SX
10,749 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
9.37 Lakh
Fixed Price
EMI @ 16,707
Hyundai Verna 1.6 SX
CarDekho Assured
TrustMark 1
2013 ഹുണ്ടായി വെർണ്ണ
1.6 SX
73,848 kmsഡീസൽമാനുവൽ
4.07 Lakh
Fixed Price
Hyundai Verna 1.6 VTVT EX AT
CarDekho Partner Car
TrustMark 27
views198
2014 ഹുണ്ടായി വെർണ്ണ
1.6 VTVT EX AT
43,497 kms പെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
5.11 Lakh
EMI @ 10,347
callMumbai
കാണു ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ by bodytype
Hyundai Verna 1.6 SX VTVT AT
CarDekho Partner Car
TrustMark 8
views299
2011 ഹുണ്ടായി വെർണ്ണ
1.6 SX VTVT AT
45,000 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
4.25 Lakh
callMumbai
Hyundai Verna 1.6 SX CRDI (O) AT
CarDekho Partner Car
TrustMark 11
views536
2011 ഹുണ്ടായി വെർണ്ണ
1.6 SX CRDI (O) AT
55,000 kmsഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
4.25 Lakh
callMumbai
Hyundai Verna 1.6 SX CRDI (O) AT
CarDekho Partner Car
TrustMark 11
views110
2013 ഹുണ്ടായി വെർണ്ണ
1.6 SX CRDI (O) AT
53,219 kmsഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
5.65 Lakh
callMumbai
കാണു ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ by nearby location
Hyundai Verna 1.6 SX VTVT
CarDekho Partner Car
TrustMark 20
views286
2017 ഹുണ്ടായി വെർണ്ണ
1.6 SX VTVT
36,500 kms പെട്രോൾമാനുവൽ
8.85 Lakh
EMI @ 17,920
callMumbai
Hyundai Verna 1.6 SX VTVT (O)
CarDekho Partner Car
TrustMark 13
views223
2012 ഹുണ്ടായി വെർണ്ണ
1.6 SX VTVT (O)
40,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
4.25 Lakh
callMumbai
Hyundai Verna VTVT 1.6 AT SX Option
CarDekho Partner Car
TrustMark 24
views2434
2018 ഹുണ്ടായി വെർണ്ണ
VTVT 1.6 AT SX Option
12,500 kms പെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
10.75 Lakh
EMI @ 21,767
callMumbai
Hyundai Verna VTVT 1.6 AT SX Option
CarDekho Partner Car
TrustMark 18
views353
2018 ഹുണ്ടായി വെർണ്ണ
VTVT 1.6 AT SX Option
42,000 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
10.25 Lakh
EMI @ 20,754
callMumbai
Hyundai Verna 1.6 SX VTVT AT
CarDekho Partner Car
TrustMark 11
views151
2014 ഹുണ്ടായി വെർണ്ണ
1.6 SX VTVT AT
55,121 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
5.2 Lakh
EMI @ 10,529
callMumbai
That's all folks
×
ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു
×
×
We need your നഗരം to customize your experience