മുംബൈ ഉള്ള 55 Second Hand മഹേന്ദ്ര ക്സ്യുവി500 കാറുകൾ

Best Quality Used Cars

  • TrustMark
    7 Days Money Back Guarantee
  • TrustMark
    6 months Comprehensive Warranty and RSA
  • TrustMark
    Easy Financing Options
View 469 Cars
Mahindra XUV500 W6 2WD
CarDekho Assured
TrustMark 18
views1
2014 മഹേന്ദ്ര ക്സ്യുവി500
W6 2WD
1,37,032 kmsഡീസൽമാനുവൽ
5.64 Lakh
Fixed Price
EMI @ 11,410
Mahindra XUV500 AT W10 FWD
CarDekho Assured
TrustMark 13
views14
2016 മഹേന്ദ്ര ക്സ്യുവി500
AT W10 FWD
85,048 kmsഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
11.5 Lakh
Fixed Price
EMI @ 23,285
Mahindra XUV500 AT W6 2WD
CarDekho Assured
TrustMark 15
views1
2016 മഹേന്ദ്ര ക്സ്യുവി500
AT W6 2WD
1,38,158 kmsഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
7.79 Lakh
Fixed Price
EMI @ 15,773
Mahindra XUV500 W7
CarDekho Assured
TrustMark 16
2019 മഹേന്ദ്ര ക്സ്യുവി500
W7
12,316 kmsഡീസൽമാനുവൽ
14.07 Lakh
Fixed Price
EMI @ 25,087
Mahindra XUV500 W8 FWD
CarDekho Assured
TrustMark 13
views10
2012 മഹേന്ദ്ര ക്സ്യുവി500
W8 FWD
1,09,026 kmsഡീസൽമാനുവൽ
5.3 Lakh
Fixed Price
Mahindra XUV500 W8 2WD
CarDekho Assured
TrustMark 13
views23
2013 മഹേന്ദ്ര ക്സ്യുവി500
W8 2WD
69,160 kmsഡീസൽമാനുവൽ
5.55 Lakh
Fixed Price
Mahindra XUV500 W6 2WD
CarDekho Assured
TrustMark 26
views1
2013 മഹേന്ദ്ര ക്സ്യുവി500
W6 2WD
85,820 kmsഡീസൽമാനുവൽ
4.6 Lakh
Fixed Price
Mahindra XUV500 W8 FWD
CarDekho Assured
TrustMark 13
views18
2012 മഹേന്ദ്ര ക്സ്യുവി500
W8 FWD
98,687 kms ഡീസൽമാനുവൽ
4.89 Lakh
Fixed Price
Mahindra XUV500 W8 2WD
CarDekho Partner Car
TrustMark 13
views97
2012 മഹേന്ദ്ര ക്സ്യുവി500
W8 2WD
75,318 kmsഡീസൽമാനുവൽ
5.68 Lakh
callMumbai
Similar Brands
Mahindra XUV500 W8 FWD
CarDekho Partner Car
TrustMark 15
views812
2012 മഹേന്ദ്ര ക്സ്യുവി500
W8 FWD
72,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
5.95 Lakh
callMumbai
Mahindra XUV500 W8 FWD
CarDekho Partner Car
TrustMark 14
views438
2015 മഹേന്ദ്ര ക്സ്യുവി500
W8 FWD
53,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
8.9 Lakh
EMI @ 18,021
callMumbai
Mahindra XUV500 W8 4WD
CarDekho Partner Car
TrustMark 12
views166
2012 മഹേന്ദ്ര ക്സ്യുവി500
W8 4WD
69,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
5.5 Lakh
callThane
കാണു ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ by bodytype
Mahindra XUV500 W8 FWD
CarDekho Partner Car
TrustMark 2
views522
2011 മഹേന്ദ്ര ക്സ്യുവി500
W8 FWD
85,210 kmsഡീസൽമാനുവൽ
5.81 Lakh
callMumbai
Mahindra XUV500 W4
CarDekho Partner Car
TrustMark 8
views96
2017 മഹേന്ദ്ര ക്സ്യുവി500
W4
81,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
9.75 Lakh
EMI @ 19,742
callMumbai
Mahindra XUV500 AT W10 AWD
CarDekho Partner Car
TrustMark 13
views2032
2017 മഹേന്ദ്ര ക്സ്യുവി500
AT W10 AWD
47,000 kmsഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
14 Lakh
EMI @ 28,347
callMumbai
കാണു ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ by nearby location
Mahindra XUV500 W8 FWD
CarDekho Partner Car
TrustMark 22
views529
2014 മഹേന്ദ്ര ക്സ്യുവി500
W8 FWD
66,900 kmsഡീസൽമാനുവൽ
6.98 Lakh
EMI @ 14,133
callMumbai
Mahindra XUV500 W8 2WD
CarDekho Partner Car
TrustMark 13
views171
2012 മഹേന്ദ്ര ക്സ്യുവി500
W8 2WD
62,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
6.2 Lakh
callMumbai
Mahindra XUV500 W8 FWD
CarDekho Partner Car
TrustMark 11
views633
2012 മഹേന്ദ്ര ക്സ്യുവി500
W8 FWD
98,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
6.15 Lakh
callThane
Mahindra XUV500 W11 AT BSIV
CarDekho Partner Car
TrustMark 26
views1778
2018 മഹേന്ദ്ര ക്സ്യുവി500
W11 AT BSIV
67,000 kmsഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
16.75 Lakh
EMI @ 33,916
callMumbai
Mahindra XUV500 W8 2WD
CarDekho Partner Car
TrustMark 14
views2866
2014 മഹേന്ദ്ര ക്സ്യുവി500
W8 2WD
85,500 kms ഡീസൽമാനുവൽ
7.99 Lakh
EMI @ 16,178
callMumbai
That's all folks
×
ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു
×
×
We need your നഗരം to customize your experience