പൂണെ ഉള്ള 55 Second Hand Ford കാറുകൾ

Ford Figo Aspire Titanium BSIV
CarDekho Assured
30,000 OFF
TrustMark 13
views6
2018 ഫോർഡ് ഫിഗൊ Aspire
Titanium BSIV
17,510 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
5,70,000
₹ 6,00,000
EMI @ 11,541
Ford Ecosport 1.5 Diesel Titanium
CarDekho Partner Car
TrustMark 9
views1789
2017 ഫോർഡ് ഇക്കോസ്പോർട്ട്
1.5 Diesel Titanium
41,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
9,00,000
EMI @ 18,223
callPune
Ford Figo Petrol ZXI
CarDekho Partner Car
TrustMark 10
views574
2010 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
Petrol ZXI
79,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
2,25,000
callPune
Ford Figo Diesel Titanium
CarDekho Partner Car
TrustMark 9
views285
2011 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
Diesel Titanium
79,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
2,40,000
callPune
Ford Endeavour 3.2 Titanium AT 4X4
CarDekho Partner Car
TrustMark 19
views124
2017 ഫോർഡ് എൻഡവർ
3.2 Titanium AT 4X4
20,094 kmsഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
28,50,000
EMI @ 57,707
callPune
Ford Figo Diesel ZXI
CarDekho Partner Car
TrustMark 7
views811
2011 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
Diesel ZXI
55,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
2,65,000
callPune
Ford Ecosport 1.5 DV5 MT Titanium
CarDekho Partner Car
TrustMark 10
views348
2013 ഫോർഡ് ഇക്കോസ്പോർട്ട്
1.5 DV5 MT Titanium
85,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
5,35,000
callPune
Ford Figo Diesel Titanium
CarDekho Partner Car
TrustMark 9
views67
2010 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
Diesel Titanium
62,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
2,35,000
callPune
Ford Figo Petrol Titanium
CarDekho Partner Car
TrustMark 13
views786
2013 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
Petrol Titanium
42,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
175,000
callPune
Ford Ecosport 1.5 Petrol Titanium Plus BSIV
CarDekho Partner Car
TrustMark 5
views360
2019 ഫോർഡ് ഇക്കോസ്പോർട്ട്
1.5 Petrol Titanium Plus BSIV
17,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
9,12,000
EMI @ 16,261
callMumbai
Ford Figo Diesel ZXI
CarDekho Partner Car
TrustMark 8
views1852
2012 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
Diesel ZXI
56,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
3,20,000
callPune
Ford Figo Aspire 1.5 TDCi Trend
CarDekho Partner Car
TrustMark 10
views171
2016 ഫോർഡ് ഫിഗൊ Aspire
1.5 TDCi Trend
1,20,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
5,50,000
EMI @ 11,137
callPune
ബോഡി തരം
Ford Endeavour 3.2 Trend AT 4X4
CarDekho Partner Car
TrustMark 19
views843
2017 ഫോർഡ് എൻഡവർ
3.2 Trend AT 4X4
80,000 kmsഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
23,00,000
EMI @ 46,571
callPune
Ford Fiesta 1.6 ZXI Duratec
CarDekho Partner Car
TrustMark 11
views437
2007 ഫോർഡ് ഫീയസ്റ്റ
1.6 ZXI Duratec
83,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
1,50,000
callPune
Ford Figo Petrol ZXI
CarDekho Partner Car
TrustMark 7
views416
2013 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
Petrol ZXI
43,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
2,35,000
callPune
കാണു ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ by nearby location
Ford Ecosport 1.5 Diesel Titanium
CarDekho Partner Car
TrustMark 8
views50
2015 ഫോർഡ് ഇക്കോസ്പോർട്ട്
1.5 Diesel Titanium
48,278 kmsഡീസൽമാനുവൽ
6,00,000
EMI @ 12,149
callPune
Ford Ecosport 1.5 Diesel Titanium
CarDekho Partner Car
TrustMark 6
views7
2015 ഫോർഡ് ഇക്കോസ്പോർട്ട്
1.5 Diesel Titanium
49,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
5,75,000
EMI @ 11,643
callPune
Ford Figo Petrol ZXI
CarDekho Partner Car
TrustMark 15
views353
2011 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
Petrol ZXI
66,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
2,35,000
callPune
Ford Figo Petrol ZXI
CarDekho Partner Car
TrustMark 10
views707
2010 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
Petrol ZXI
59,600 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
2,25,000
callPune
Ford Ecosport 1.5 DV5 MT Trend
CarDekho Partner Car
TrustMark 15
views4607
2013 ഫോർഡ് ഇക്കോസ്പോർട്ട്
1.5 DV5 MT Trend
1,06,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
5,35,000
callPune
That's all folks
×
ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു
×
×
We need your നഗരം to customize your experience