മുംബൈ ഉള്ള 108 Second Hand Ford കാറുകൾ

Ford Figo 1.5D Titanium MT
CarDekho Assured
60,000 OFF
TrustMark 15
views4
2016 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
1.5D Titanium MT
62,854 kmsഡീസൽമാനുവൽ
4.3 Lakh
₹ 4,90,000
EMI @ 8,707
Ford Figo 1.2P Titanium MT
CarDekho Assured
TrustMark 7
views3
2015 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
1.2P Titanium MT
61,571 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
4 Lakh
Fixed Price
EMI @ 8,099
Ford Figo Aspire Titanium Diesel
CarDekho Assured
67,000 OFF
TrustMark 13
views4
2017 ഫോർഡ് ഫിഗൊ Aspire
Titanium Diesel
64,511 kmsഡീസൽമാനുവൽ
5 Lakh
₹ 5,67,000
EMI @ 10,124
Ford Figo Diesel Titanium
CarDekho Assured
TrustMark 14
views117
2013 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
Diesel Titanium
1,08,345 kmsഡീസൽമാനുവൽ
2.95 Lakh
Fixed Price
Ford Figo Diesel ZXI
CarDekho Assured
TrustMark 13
views17
2013 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
Diesel ZXI
83,681 kmsഡീസൽമാനുവൽ
2.52 Lakh
Fixed Price
Ford Ecosport 1.5 Diesel Titanium BSIV
CarDekho Assured
65,000 OFF
TrustMark 14
views2073
2016 ഫോർഡ് ഇക്കോസ്പോർട്ട്
1.5 Diesel Titanium BSIV
84,395 kmsഡീസൽമാനുവൽ
6.3 Lakh
₹ 6,95,000
EMI @ 12,756
Ford Figo Petrol ZXI
CarDekho Assured
TrustMark 13
views5
2014 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
Petrol ZXI
36,814 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
2.48 Lakh
Fixed Price
EMI @ 5,032
Ford Figo Aspire 1.2 Ti-VCT Titanium
CarDekho Assured
33,000 OFF
TrustMark 14
views200
2015 ഫോർഡ് ഫിഗൊ Aspire
1.2 Ti-VCT Titanium
37,707 kms പെട്രോൾമാനുവൽ
4 Lakh
₹ 4,33,000
EMI @ 8,099
Ford Ecosport 1.5 Ti VCT MT Titanium
CarDekho Assured
87,500 OFF
TrustMark 13
views15
2014 ഫോർഡ് ഇക്കോസ്പോർട്ട്
1.5 Ti VCT MT Titanium
55,180 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
4.6 Lakh
₹ 5,47,500
EMI @ 9,314
Ford Figo Diesel ZXI
CarDekho Assured
TrustMark 14
views3
2012 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
Diesel ZXI
89,325 kmsഡീസൽമാനുവൽ
2.49 Lakh
Fixed Price
Ford Ecosport 1.5 Petrol Titanium Plus AT BSIV
CarDekho Assured
40,000 OFF
TrustMark 13
views4
2018 ഫോർഡ് ഇക്കോസ്പോർട്ട്
1.5 Petrol Titanium Plus AT BSIV
43,097 kms പെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
8.3 Lakh
₹ 8,70,000
EMI @ 16,806
Ford Figo Diesel Titanium
CarDekho Assured
33,500 OFF
TrustMark 13
views4
2012 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
Diesel Titanium
58,493 kms ഡീസൽമാനുവൽ
2.3 Lakh
₹ 2,63,500
ബോഡി തരം
Ford Figo Aspire 1.2 Ti-VCT Titanium
CarDekho Assured
90,000 OFF
TrustMark 13
views4
2015 ഫോർഡ് ഫിഗൊ Aspire
1.2 Ti-VCT Titanium
37,960 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
3.8 Lakh
₹ 4,70,000
EMI @ 7,694
Ford Figo Diesel ZXI
CarDekho Assured
41,000 OFF
TrustMark 14
views1867
2011 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
Diesel ZXI
87,335 kmsഡീസൽമാനുവൽ
1.7 Lakh
₹ 2,11,000
Ford Ecosport 1.5 Petrol Titanium Plus AT BSIV
CarDekho Partner Car
TrustMark 9
views189
2016 ഫോർഡ് ഇക്കോസ്പോർട്ട്
1.5 Petrol Titanium Plus AT BSIV
32,000 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
6.85 Lakh
EMI @ 13,872
callMumbai
കാണു ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ by nearby location
Ford Endeavour 2.2 Titanium AT 4X2 Sunroof
CarDekho Partner Car
TrustMark 13
views148
2019 ഫോർഡ് എൻഡവർ
2.2 Titanium AT 4X2 Sunroof
54,121 kmsഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
28.55 Lakh
EMI @ 50,907
callMumbai
Ford Ecosport 1.5 Diesel Titanium
CarDekho Partner Car
TrustMark 11
views564
2019 ഫോർഡ് ഇക്കോസ്പോർട്ട്
1.5 Diesel Titanium
13,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
9.45 Lakh
EMI @ 16,851
callMumbai
Ford Ecosport 1.5 Petrol Titanium AT
CarDekho Partner Car
TrustMark 10
views137
2016 ഫോർഡ് ഇക്കോസ്പോർട്ട്
1.5 Petrol Titanium AT
18,000 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
6.7 Lakh
EMI @ 13,566
callMumbai
Ford Ecosport 1.5 Diesel Titanium
CarDekho Partner Car
TrustMark 23
views1323
2017 ഫോർഡ് ഇക്കോസ്പോർട്ട്
1.5 Diesel Titanium
12,500 kms ഡീസൽമാനുവൽ
8.25 Lakh
EMI @ 16,705
callMumbai
Ford Endeavour 3.2 Titanium AT 4X4
CarDekho Partner Car
TrustMark 12
views125
2017 ഫോർഡ് എൻഡവർ
3.2 Titanium AT 4X4
32,121 kmsഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
28 Lakh
EMI @ 56,695
callMumbai
That's all folks
×
ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു
×
×
We need your നഗരം to customize your experience