ബംഗ്ലൂർ ഉള്ള 90 Second Hand Ford കാറുകൾ

Best Quality Used Cars

  • TrustMark
    7 Days Money Back Guarantee
  • TrustMark
    6 months Comprehensive Warranty and RSA
  • TrustMark
    Easy Financing Options
View 378 Cars
Ford Figo Titanium Diesel
CarDekho Assured
TrustMark 360°
TrustMark 12
2017 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
Titanium Diesel
78,374 kmsഡീസൽമാനുവൽ
6.01 Lakh
Fixed Price
EMI @ 12,179
Ford Figo 1.5D Trend MT
CarDekho Assured
TrustMark 13
views1315
2015 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
1.5D Trend MT
53,706 kmsഡീസൽമാനുവൽ
5.53 Lakh
Fixed Price
EMI @ 11,192
Ford Fiesta Classic 1.4 Duratorq LXI
CarDekho Assured
TrustMark 360°
TrustMark 11
views1647
2011 ഫോർഡ് ഫീയസ്റ്റ ക്ലാസിക്
1.4 Duratorq LXI
1,15,514 kmsഡീസൽമാനുവൽ
2.56 Lakh
Fixed Price
Ford Figo Diesel Titanium
CarDekho Assured
TrustMark 18
2012 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
Diesel Titanium
1,16,011 kmsഡീസൽമാനുവൽ
3.18 Lakh
Fixed Price
Ford Figo Titanium Diesel
CarDekho Assured
TrustMark 14
2017 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
Titanium Diesel
54,198 kmsഡീസൽമാനുവൽ
5.81 Lakh
Fixed Price
EMI @ 11,764
Ford Ecosport Titanium Diesel
CarDekho Assured
TrustMark 14
2014 ഫോർഡ് ഇക്കോസ്പോർട്ട്
Titanium Diesel
62,204 kmsഡീസൽമാനുവൽ
6.22 Lakh
Fixed Price
EMI @ 12,605
Ford Figo Diesel ZXI
CarDekho Assured
TrustMark 14
views1396
2013 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
Diesel ZXI
74,323 kms ഡീസൽമാനുവൽ
2.85 Lakh
Fixed Price
Ford Ecosport 1.5 DV5 MT Titanium
CarDekho Assured
TrustMark 14
views117
2014 ഫോർഡ് ഇക്കോസ്പോർട്ട്
1.5 DV5 MT Titanium
1,25,712 kmsഡീസൽമാനുവൽ
6.06 Lakh
Fixed Price
EMI @ 12,268
Ford Figo Aspire 1.5 TDCi Titanium Opt
CarDekho Assured
TrustMark 13
views2
2017 ഫോർഡ് ഫിഗൊ Aspire
1.5 TDCi Titanium Opt
30,007 kms ഡീസൽമാനുവൽ
6.24 Lakh
Fixed Price
EMI @ 12,625
Ford Ecosport 1.5 DV5 MT Titanium
CarDekho Assured
TrustMark 13
views14
2014 ഫോർഡ് ഇക്കോസ്പോർട്ട്
1.5 DV5 MT Titanium
1,37,135 kmsഡീസൽമാനുവൽ
5.84 Lakh
Fixed Price
EMI @ 11,825
Ford Figo Diesel Titanium
CarDekho Partner Car
TrustMark 12
views1611
2012 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
Diesel Titanium
85,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
3.75 Lakh
callBangalore
Ford Endeavour 3.2 Titanium AT 4X4
CarDekho Partner Car
TrustMark 12
views603
2018 ഫോർഡ് എൻഡവർ
3.2 Titanium AT 4X4
87,000 kmsഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
29 Lakh
EMI @ 58,720
callBangalore
ബോഡി തരം
Ford Endeavour 3.2 Titanium AT 4X4
CarDekho Partner Car
TrustMark 11
views546
2016 ഫോർഡ് എൻഡവർ
3.2 Titanium AT 4X4
60,000 kmsഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
27.75 Lakh
EMI @ 56,189
callBangalore
Ford Figo Diesel Titanium
CarDekho Partner Car
TrustMark 11
views823
2013 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
Diesel Titanium
80,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
3.75 Lakh
callBangalore
Ford Ecosport 1.5 Petrol Titanium Plus AT
CarDekho Partner Car
TrustMark 10
views953
2018 ഫോർഡ് ഇക്കോസ്പോർട്ട്
1.5 Petrol Titanium Plus AT
12,000 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
10.5 Lakh
EMI @ 21,261
callBangalore
Ford Figo Diesel Titanium
CarDekho Partner Car
TrustMark 9
views2881
2012 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
Diesel Titanium
84,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
3.85 Lakh
callBangalore
Ford Ecosport 1.5 Ti VCT AT Titanium BSIV
CarDekho Partner Car
TrustMark 11
views929
2018 ഫോർഡ് ഇക്കോസ്പോർട്ട്
1.5 Ti VCT AT Titanium BSIV
12,000 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
10.75 Lakh
EMI @ 21,767
callBangalore
Ford Figo Petrol ZXI
CarDekho Partner Car
TrustMark 10
views1767
2012 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
Petrol ZXI
78,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
3.35 Lakh
callBangalore
Ford Figo Diesel ZXI
CarDekho Partner Car
TrustMark 15
views1104
2015 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
Diesel ZXI
85,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
3.5 Lakh
EMI @ 7,087
callBangalore
Ford Endeavour Titanium Plus 4X4
CarDekho Partner Car
TrustMark 11
views952
2017 ഫോർഡ് എൻഡവർ
Titanium Plus 4X4
80,000 kmsഡീസൽഓട്ടോമാറ്റിക്
29.75 Lakh
EMI @ 60,238
callBangalore
That's all folks
×
ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു
×
×
We need your നഗരം to customize your experience