• ലോഗിൻ / രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

ഓൺ റോഡ് വില ജാഗ്വർ എക്സ്ഇ ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ

ജാഗ്വർ എക്സ്ഇ ഓൺ റോഡ് വില ന്യൂ ഡെൽഹി

2.0l ഡീസൽ pure(ഡീസൽ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.41,34,000
ആർ ടി ഒRs.5,20,750
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,87,547
മറ്റുള്ളവർRs.41,340
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.48,83,637*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jaguar
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
ജാഗ്വർ എക്സ്ഇRs.48.83 ലക്ഷം*
2.0l ഡീസൽ prestige(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.45,07,000
ആർ ടി ഒRs.5,67,375
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.2,01,931
മറ്റുള്ളവർRs.45,070
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.53,21,376*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jaguar
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
2.0l ഡീസൽ prestige(ഡീസൽ)Rs.53.21 ലക്ഷം*
2.0l ഡീസൽ portfolio(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.47,00,000
ആർ ടി ഒRs.5,91,500
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.2,09,373
മറ്റുള്ളവർRs.47,000
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.55,47,873*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jaguar
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
2.0l ഡീസൽ portfolio(ഡീസൽ)(top model)Rs.55.47 ലക്ഷം*
പ്യുവർ(പെട്രോൾ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.40,61,000
ആർ ടി ഒRs.4,10,100
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,84,732
മറ്റുള്ളവർRs.40,610
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.46,96,442*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jaguar
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
പ്യുവർ(പെട്രോൾ)(base model)Rs.46.96 ലക്ഷം*
പ്രസ്റ്റീജ്(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.44,37,000
ആർ ടി ഒRs.4,47,700
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,99,231
മറ്റുള്ളവർRs.44,370
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.51,28,301*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jaguar
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
പ്രസ്റ്റീജ്(പെട്രോൾ)Rs.51.28 ലക്ഷം*
പോർട്ട്ഫോളിയോ(പെട്രോൾ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.46,52,000
ആർ ടി ഒRs.4,69,200
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.2,07,522
മറ്റുള്ളവർRs.46,520
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.53,75,242*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jaguar
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
പോർട്ട്ഫോളിയോ(പെട്രോൾ)(top model)Rs.53.75 ലക്ഷം*
2.0l ഡീസൽ pure(ഡീസൽ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.41,34,000
ആർ ടി ഒRs.5,20,750
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,87,547
മറ്റുള്ളവർRs.41,340
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.48,83,637*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jaguar
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
ജാഗ്വർ എക്സ്ഇRs.48.83 ലക്ഷം*
2.0l ഡീസൽ prestige(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.45,07,000
ആർ ടി ഒRs.5,67,375
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.2,01,931
മറ്റുള്ളവർRs.45,070
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.53,21,376*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jaguar
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
2.0l ഡീസൽ prestige(ഡീസൽ)Rs.53.21 ലക്ഷം*
2.0l ഡീസൽ portfolio(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.47,00,000
ആർ ടി ഒRs.5,91,500
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.2,09,373
മറ്റുള്ളവർRs.47,000
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.55,47,873*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jaguar
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
2.0l ഡീസൽ portfolio(ഡീസൽ)(top model)Rs.55.47 ലക്ഷം*
പ്യുവർ(പെട്രോൾ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.40,61,000
ആർ ടി ഒRs.4,10,100
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,84,732
മറ്റുള്ളവർRs.40,610
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.46,96,442*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jaguar
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
ജാഗ്വർ എക്സ്ഇRs.46.96 ലക്ഷം*
പ്രസ്റ്റീജ്(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.44,37,000
ആർ ടി ഒRs.4,47,700
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,99,231
മറ്റുള്ളവർRs.44,370
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.51,28,301*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jaguar
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
പ്രസ്റ്റീജ്(പെട്രോൾ)Rs.51.28 ലക്ഷം*
പോർട്ട്ഫോളിയോ(പെട്രോൾ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.46,52,000
ആർ ടി ഒRs.4,69,200
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.2,07,522
മറ്റുള്ളവർRs.46,520
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.53,75,242*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jaguar
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
പോർട്ട്ഫോളിയോ(പെട്രോൾ)(top model)Rs.53.75 ലക്ഷം*

ജാഗ്വർ എക്സ്ഇ വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ

വില താരതമ്യം ചെയ്യു എക്സ്ഇ പകരമുള്ളത്

എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
space Image
space Image

price ഉപയോക്താവ് അവലോകനങ്ങൾ of ജാഗ്വർ എക്സ്ഇ

4.2/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി8 ഉപയോക്താവ് അവലോകനങ്ങൾ
Chance to win image iPhone 7 & image വൗച്ചറുകൾ - ടി & സി *

നിരക്ക് & അവലോകനം

 • All (8)
 • Price (1)
 • Service (1)
 • Looks (4)
 • Comfort (3)
 • Power (2)
 • Engine (2)
 • Interior (2)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • Roar Of The XE!

  Jaguar has been experimenting with their sedan models for quite a long time how does the Jaguar XE do in the Indian roads? The model I'm reviewing is the top of the line ...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി zaian
  On: Mar 16, 2019 | 105 Views
 • മുഴുവൻ XE Price നിരൂപണങ്ങൾ കാണു
space Image

സമാനമായ ഉപഭോക്‌താക്കൾ സേർച്ച് ചെയ്തവ

ജാഗ്വർ കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം ന്യൂ ഡെൽഹി

 • മോഹൻ സഹകരണ വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റ് ന്യൂ ഡെൽഹി 110044

  ഒരു കോൾബാക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കുക
 • മോതി നഗർ ന്യൂ ഡെൽഹി 110015

  ഒരു കോൾബാക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കുക

Similar Jaguar XE ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ

 • ജാഗ്വർ എക്സ്ഇ പ്രസ്റ്റീജ്
  ജാഗ്വർ എക്സ്ഇ പ്രസ്റ്റീജ്
  Rs26 ലക്ഷം
  201623,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ജാഗ്വർ എക്സ്ഇ പോർട്ട്ഫോളിയോ
  ജാഗ്വർ എക്സ്ഇ പോർട്ട്ഫോളിയോ
  Rs26.5 ലക്ഷം
  201647,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ജാഗ്വർ എക്സ്ഇ 2.0എൽ ഡീസൽ പ്രസ്റ്റീജ്
  ജാഗ്വർ എക്സ്ഇ 2.0എൽ ഡീസൽ പ്രസ്റ്റീജ്
  Rs35 ലക്ഷം
  20183,000 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ജാഗ്വർ എക്സ്ഇ 2.0എൽ ഡീസൽ പ്രസ്റ്റീജ്
  ജാഗ്വർ എക്സ്ഇ 2.0എൽ ഡീസൽ പ്രസ്റ്റീജ്
  Rs40 ലക്ഷം
  20181,000 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക

ജാഗ്വർ എക്സ്ഇ വാർത്ത

space Image
space Image

എക്സ്ഇ വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

നഗരംഓൺ റോഡ് വില
നോയിഡRs. 46.88 - 54.21 ലക്ഷം
ഗുർഗാവ്Rs. 46.91 - 54.24 ലക്ഷം
കർണാൽRs. 46.91 - 54.24 ലക്ഷം
ജയ്പൂർRs. 47.42 - 55.89 ലക്ഷം
ചണ്ഡീഗഢ്Rs. 46.06 - 53.27 ലക്ഷം
ലുധിയാനRs. 46.47 - 53.74 ലക്ഷം
ലക്നൗRs. 46.88 - 54.21 ലക്ഷം
ഇൻഡോർRs. 48.5 - 57.03 ലക്ഷം
നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ട്രെൻഡിങ്ങ് ജാഗ്വർ കാറുകൾ

 • ജനപ്രിയം
 • വരാനിരിക്കുന്ന
×
നിങ്ങളുടെ നഗരം ഏതാണ്‌