ന്യൂ ഡെൽഹി ഉള്ള 11 Second Hand ടാടാ നെക്സൺ കാറുകൾ

Best Quality Used Cars

  • TrustMark
    7 Days Money Back Guarantee
  • TrustMark
    6 months Comprehensive Warranty and RSA
  • TrustMark
    Easy Financing Options
View 844 Cars
Tata Nexon 1.5 Revotorq XM
CarDekho Assured
TrustMark 15
views1
2018 ടാടാ നെക്സൺ
1.5 Revotorq XM
64,101 kmsഡീസൽമാനുവൽ
6.02 Lakh
Fixed Price
EMI @ 12,189
Tata Nexon 1.5 Revotorq XM
CarDekho Assured
TrustMark 13
views405
2018 ടാടാ നെക്സൺ
1.5 Revotorq XM
41,492 kmsഡീസൽമാനുവൽ
5.7 Lakh
Fixed Price
EMI @ 11,541
Tata Nexon 1.5 Revotorq XZ Plus
CarDekho Assured
TrustMark 16
views1
2017 ടാടാ നെക്സൺ
1.5 Revotorq XZ Plus
32,832 kmsഡീസൽമാനുവൽ
6.84 Lakh
Fixed Price
EMI @ 13,850
Tata Nexon 1.5 Revotorq XZ Plus
CarDekho Assured
TrustMark 13
views277
2018 ടാടാ നെക്സൺ
1.5 Revotorq XZ Plus
98,551 kmsഡീസൽമാനുവൽ
6.56 Lakh
Fixed Price
EMI @ 13,281
Tata Nexon 1.5 Revotorq XZ Plus
CarDekho Assured
TrustMark 360°
TrustMark 12
views698
2017 ടാടാ നെക്സൺ
1.5 Revotorq XZ Plus
1,15,229 kmsഡീസൽമാനുവൽ
5.8 Lakh
Fixed Price
EMI @ 11,744
Tata Nexon 1.2 Revotron XM
CarDekho Partner Car
TrustMark 24
views893
2018 ടാടാ നെക്സൺ
1.2 Revotron XM
14,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
6.95 Lakh
EMI @ 14,072
callNew Delhi
Tata Nexon 1.5 Revotorq XM
CarDekho Partner Car
TrustMark 14
views19
2018 ടാടാ നെക്സൺ
1.5 Revotorq XM
44,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
7.2 Lakh
EMI @ 14,579
callNew Delhi
Tata Nexon KRAZ Plus Diesel
CarDekho Partner Car
TrustMark 19
views208
2019 ടാടാ നെക്സൺ
KRAZ Plus Diesel
45,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
7.25 Lakh
EMI @ 12,927
callNew Delhi
Tata Nexon 1.2 Revotron XZA Plus
CarDekho Partner Car
TrustMark 15
views53
2018 ടാടാ നെക്സൺ
1.2 Revotron XZA Plus
13,000 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
8.95 Lakh
EMI @ 18,122
callNew Delhi
Tata Nexon 1.2 Revotron XZ Plus
CarDekho Partner Car
TrustMark 13
views2122
2019 ടാടാ നെക്സൺ
1.2 Revotron XZ Plus
25,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
8.25 Lakh
EMI @ 14,710
callNew Delhi
That's all folks
×
ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു
×
×
We need your നഗരം to customize your experience