ചെന്നൈ ഉള്ള 25 Second Hand മാരുതി വാഗൺ ആർ കാറുകൾ

Maruti Wagon R AMT VXI
CarDekho Partner Car
TrustMark 12
views815
2015 മാരുതി വാഗൺ ആർ
AMT VXI
19,000 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
4.3 Lakh
EMI @ 8,707
callChennai
Maruti Wagon R LXI
CarDekho Partner Car
TrustMark 8
views354
2007 മാരുതി വാഗൺ ആർ
LXI
1,00,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
1.25 Lakh
callChennai
Maruti Wagon R VXI 1.2
CarDekho Partner Car
TrustMark 1
views43
2019 മാരുതി വാഗൺ ആർ
VXI 1.2
15,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
5.5 Lakh
EMI @ 9,807
callChennai
Maruti Wagon R LXI DUO BSIII
CarDekho Partner Car
TrustMark 9
views979
2008 മാരുതി വാഗൺ ആർ
LXI DUO BSIII
47,000 kmsഎൽപിജിമാനുവൽ
2.5 Lakh
callChennai
Maruti Wagon R AMT VXI
CarDekho Partner Car
TrustMark 13
views866
2018 മാരുതി വാഗൺ ആർ
AMT VXI
29,000 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
5.15 Lakh
EMI @ 10,428
callChennai
Maruti Wagon R VXI AMT
CarDekho Partner Car
TrustMark 20
views1217
2017 മാരുതി വാഗൺ ആർ
VXI AMT
37,001 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
4.65 Lakh
EMI @ 9,415
callChennai
Maruti Wagon R VXI BS IV
CarDekho Partner Car
TrustMark 11
views398
2011 മാരുതി വാഗൺ ആർ
VXI BS IV
67,569 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
2.65 Lakh
callChennai
Maruti Wagon R LX BSII
CarDekho Partner Car
TrustMark 10
views1079
2004 മാരുതി വാഗൺ ആർ
LX BSII
92,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
1.2 Lakh
callChennai
Maruti Wagon R VXI
CarDekho Partner Car
TrustMark 7
views258
2014 മാരുതി വാഗൺ ആർ
VXI
38,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
3.75 Lakh
EMI @ 7,593
callChennai
Similar Brands
Maruti Wagon R VXI BS IV
CarDekho Partner Car
TrustMark 11
views277
2014 മാരുതി വാഗൺ ആർ
VXI BS IV
36,994 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
3.75 Lakh
EMI @ 7,593
callChennai
Maruti Wagon R AMT VXI
CarDekho Partner Car
TrustMark 12
views978
2015 മാരുതി വാഗൺ ആർ
AMT VXI
19,630 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
4.3 Lakh
EMI @ 8,707
callChennai
Maruti Wagon R VXI Optional
CarDekho Partner Car
TrustMark 10
views160
2017 മാരുതി വാഗൺ ആർ
VXI Optional
47,282 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
4.5 Lakh
EMI @ 9,112
callChennai
കാണു ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ by bodytype
Maruti Wagon R VXI
CarDekho Partner Car
TrustMark 10
views160
2017 മാരുതി വാഗൺ ആർ
VXI
93,419 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
3.3 Lakh
EMI @ 6,682
callChennai
Maruti Wagon R VXI
CarDekho Partner Car
TrustMark 11
views899
2015 മാരുതി വാഗൺ ആർ
VXI
19,477 kms പെട്രോൾമാനുവൽ
4.3 Lakh
EMI @ 8,707
callChennai
Maruti Wagon R LXI
CarDekho Partner Car
TrustMark 8
views139
2006 മാരുതി വാഗൺ ആർ
LXI
43,857 kms പെട്രോൾമാനുവൽ
1.2 Lakh
callChennai
കാണു ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ by nearby location
Maruti Wagon R LX
CarDekho Partner Car
TrustMark 10
views912
2006 മാരുതി വാഗൺ ആർ
LX
68,659 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
1.2 Lakh
callChennai
Maruti Wagon R VXI
CarDekho Partner Car
TrustMark 11
views120
2014 മാരുതി വാഗൺ ആർ
VXI
67,131 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
3.5 Lakh
EMI @ 7,087
callChennai
Maruti Wagon R VXI
CarDekho Partner Car
TrustMark 8
views1142
2010 മാരുതി വാഗൺ ആർ
VXI
81,137 kms പെട്രോൾമാനുവൽ
2.6 Lakh
callChennai
Maruti Wagon R LXI
CarDekho Partner Car
TrustMark 11
views389
2013 മാരുതി വാഗൺ ആർ
LXI
38,189 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
3.1 Lakh
callChennai
Maruti Wagon R VXI
CarDekho Partner Car
TrustMark 9
views296
2010 മാരുതി വാഗൺ ആർ
VXI
63,736 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
2.1 Lakh
callChennai
That's all folks
×
ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു
×
×
We need your നഗരം to customize your experience