ന്യൂ ഡെൽഹി ഉള്ള 79 Second Hand കാറുകൾ

There are 79 certified second-hand cars in ന്യൂ ഡെൽഹി currently available for sale of brands like മാരുതി, ഹുണ്ടായി, ഹോണ്ട, ടൊയോറ്റ, മഹേന്ദ്ര. Used/Old cars price start from 2.95 Lakh in ന്യൂ ഡെൽഹി. The most popular used cars in ന്യൂ ഡെൽഹി are മാരുതി വാഗൺ ആർ (Rs. 59,000 - 6 ലക്ഷം),മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് (Rs. 12,000 - 8.25 ലക്ഷം),മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയർ (Rs. 1.5 ലക്ഷം - 7.45 ലക്ഷം).To know more about used cars prices, photos, mileage, reviews, and other details, please select your desired model from the list below.

Top 5 Used Cars In ന്യൂ ഡെൽഹി

മോഡൽPrice In ന്യൂ ഡെൽഹി
മാരുതി വാഗൺ ആർRs. 59000, - 6 ലക്ഷം*
മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ്Rs. 12000, - 8.25 ലക്ഷം*
മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയർRs. 1.5 ലക്ഷം - 7.45 ലക്ഷം*
ഹുണ്ടായി ഐ20Rs. 1.85 ലക്ഷം - 9.25 ലക്ഷം*
ഹോണ്ട നഗരംRs. 80000, - 11.5 ലക്ഷം*

കൂടുതല് വായിക്കുക

Used Cars in New Delhi

Best Quality Used Cars

  • TrustMark
    7 Days Money Back Guarantee
  • TrustMark
    6 months Comprehensive Warranty and RSA
  • TrustMark
    Easy Financing Options
View 570 Cars
Honda Amaze S i-Vtech
CarDekho Assured
TrustMark 14
views42
2014 ഹോണ്ട അമേസ്
S i-Vtech
15,916 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
3.9 Lakh
Fixed Price
EMI @ 7,899
Honda Amaze E i-VTEC
CarDekho Assured
TrustMark 14
views88
2019 ഹോണ്ട അമേസ്
E i-VTEC
5,659 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
6.07 Lakh
Fixed Price
EMI @ 10,829
Honda Amaze S i-VTEC
CarDekho Assured
TrustMark 13
views116
2019 ഹോണ്ട അമേസ്
S i-VTEC
21,276 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
6.4 Lakh
Fixed Price
EMI @ 11,419
Honda Amaze V Petrol BSIV
CarDekho Assured
TrustMark 360°
TrustMark 13
views2295
2019 ഹോണ്ട അമേസ്
V Petrol BSIV
49,218 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
6.33 Lakh
Fixed Price
EMI @ 11,286
Honda Amaze S i-VTEC
CarDekho Assured
TrustMark 14
views419
2019 ഹോണ്ട അമേസ്
S i-VTEC
22,185 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
6.44 Lakh
Fixed Price
EMI @ 11,477
Honda Amaze VX Diesel BSIV
CarDekho Assured
TrustMark 14
views421
2018 ഹോണ്ട അമേസ്
VX Diesel BSIV
55,790 kmsഡീസൽമാനുവൽ
6.07 Lakh
Fixed Price
EMI @ 12,301
Honda Amaze S Petrol BSIV
CarDekho Assured
TrustMark 14
views774
2019 ഹോണ്ട അമേസ്
S Petrol BSIV
31,040 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
6.39 Lakh
Fixed Price
EMI @ 11,402
Honda Amaze V Petrol
CarDekho Assured
TrustMark 14
views460
2018 ഹോണ്ട അമേസ്
V Petrol
19,549 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
6.55 Lakh
Fixed Price
EMI @ 13,252
Honda Amaze S Option i-VTEC
CarDekho Assured
TrustMark 15
views1239
2017 ഹോണ്ട അമേസ്
S Option i-VTEC
65,080 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
4.24 Lakh
Fixed Price
EMI @ 8,585
Honda Amaze S Petrol BSIV
CarDekho Assured
TrustMark 14
views701
2019 ഹോണ്ട അമേസ്
S Petrol BSIV
26,347 kms പെട്രോൾമാനുവൽ
6.53 Lakh
Fixed Price
EMI @ 11,635
Honda Amaze S i-Vtech
CarDekho Assured
TrustMark 15
views218
2015 ഹോണ്ട അമേസ്
S i-Vtech
65,873 kms പെട്രോൾമാനുവൽ
3.79 Lakh
Fixed Price
EMI @ 7,664
Honda Amaze S Petrol
CarDekho Partner Car
TrustMark 15
views716
2017 ഹോണ്ട അമേസ്
S Petrol
20,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
5.35 Lakh
EMI @ 10,833
callNew Delhi
കാണു ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ by bodytype
Honda Amaze S i-Vtech
CarDekho Partner Car
TrustMark 6
views1391
2015 ഹോണ്ട അമേസ്
S i-Vtech
48,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
4.25 Lakh
EMI @ 8,605
callNew Delhi
Honda Amaze E Option i-VTEC
CarDekho Partner Car
TrustMark 14
views1405
2016 ഹോണ്ട അമേസ്
E Option i-VTEC
40,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
4.75 Lakh
EMI @ 9,618
callNew Delhi
Honda Amaze VX i-DTEC
CarDekho Partner Car
TrustMark 11
views165
2014 ഹോണ്ട അമേസ്
VX i-DTEC
62,154 kmsഡീസൽമാനുവൽ
3.5 Lakh
EMI @ 7,087
callNew Delhi
കാണു ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ by nearby location
Honda Amaze SX i-DTEC
CarDekho Partner Car
TrustMark 11
views58
2014 ഹോണ്ട അമേസ്
SX i-DTEC
74,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
3.75 Lakh
EMI @ 7,593
callGhaziabad
Honda Amaze S i-Dtech
CarDekho Partner Car
TrustMark 19
views131
2013 ഹോണ്ട അമേസ്
S i-Dtech
72,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
2.95 Lakh
callNew Delhi
Honda Amaze S Option i-VTEC
CarDekho Partner Car
TrustMark 11
views615
2017 ഹോണ്ട അമേസ്
S Option i-VTEC
45,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
4.75 Lakh
EMI @ 9,618
callNew Delhi
Honda Amaze VX AT i-Vtech
CarDekho Partner Car
TrustMark 13
views736
2014 ഹോണ്ട അമേസ്
VX AT i-Vtech
68,000 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
4.5 Lakh
EMI @ 9,112
callNew Delhi
Honda Amaze S i-Dtech
CarDekho Partner Car
TrustMark 11
views837
2013 ഹോണ്ട അമേസ്
S i-Dtech
60,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
3.4 Lakh
callNew Delhi
That's all folks
×
ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു
×
×
We need your നഗരം to customize your experience