ബംഗ്ലൂർ ഉള്ള 13 Second Hand ഫോർഡ് സെഡാൻ കാറുകൾ

Best Quality Used Cars

  • TrustMark
    7 Days Money Back Guarantee
  • TrustMark
    6 months Comprehensive Warranty and RSA
  • TrustMark
    Easy Financing Options
View 392 Cars
Ford Figo Aspire 1.5 TDCi Titanium Opt
CarDekho Assured
TrustMark 13
views2
2017 ഫോർഡ് ഫിഗൊ Aspire
1.5 TDCi Titanium Opt
30,007 kms ഡീസൽമാനുവൽ
6.24 Lakh
Fixed Price
EMI @ 12,625
Ford Fiesta Classic 1.4 Duratorq LXI
CarDekho Assured
TrustMark 360°
TrustMark 11
views1647
2011 ഫോർഡ് ഫീയസ്റ്റ ക്ലാസിക്
1.4 Duratorq LXI
1,15,519 kmsഡീസൽമാനുവൽ
2.56 Lakh
Fixed Price
Ford Figo Aspire 1.2 Ti-VCT Trend
CarDekho Partner Car
TrustMark 16
views11
2016 ഫോർഡ് ഫിഗൊ Aspire
1.2 Ti-VCT Trend
56,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
5.75 Lakh
EMI @ 11,643
callBangalore
Ford Ikon 1.8 SXi
CarDekho Partner Car
TrustMark 10
views145
2004 ഫോർഡ് ഐകൺ
1.8 SXi
1,22,517 kms ഡീസൽമാനുവൽ
1.2 Lakh
callBangalore
Ford Figo Aspire 1.5 TDCi Titanium
CarDekho Partner Car
TrustMark 11
views47
2017 ഫോർഡ് ഫിഗൊ Aspire
1.5 TDCi Titanium
23,623 kms ഡീസൽമാനുവൽ
6.3 Lakh
EMI @ 12,756
callBangalore
Ford Figo Aspire 1.5 TDCi Titanium
CarDekho Partner Car
TrustMark 11
views480
2017 ഫോർഡ് ഫിഗൊ Aspire
1.5 TDCi Titanium
41,120 kmsഡീസൽമാനുവൽ
6.7 Lakh
EMI @ 13,566
callBangalore
Ford Fiesta Petrol Style
CarDekho Partner Car
TrustMark 9
views337
2013 ഫോർഡ് ഫീയസ്റ്റ
Petrol Style
70,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
3.75 Lakh
callBangalore
Ford Fiesta Classic 1.4 Duratorq CLXI
CarDekho Partner Car
TrustMark 15
views241
2012 ഫോർഡ് ഫീയസ്റ്റ ക്ലാസിക്
1.4 Duratorq CLXI
57,096 kmsഡീസൽമാനുവൽ
3.95 Lakh
callBangalore
Ford Fiesta 1.4 Durasport EXI
CarDekho Partner Car
TrustMark 8
views1870
2006 ഫോർഡ് ഫീയസ്റ്റ
1.4 Durasport EXI
62,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
2.07 Lakh
callBangalore
കാണു ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ by ബ്രാൻഡ്‌സ്
Ford Fiesta Classic 1.4 Duratorq CLXI
CarDekho Partner Car
TrustMark 4
views629
2012 ഫോർഡ് ഫീയസ്റ്റ ക്ലാസിക്
1.4 Duratorq CLXI
1,32,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
3 Lakh
callBangalore
Ford Ikon 1.6 CLXI
CarDekho Partner Car
TrustMark 2
views334
2004 ഫോർഡ് ഐകൺ
1.6 CLXI
20,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
1.05 Lakh
callBangalore
Ford Figo Aspire Titanium Plus Diesel BSIV
CarDekho Partner Car
TrustMark 6
views220
2019 ഫോർഡ് ഫിഗൊ Aspire
Titanium Plus Diesel BSIV
25,757 kms ഡീസൽമാനുവൽ
6.9 Lakh
EMI @ 12,303
callBangalore
കാണു ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ by bodytype
Ford Fiesta 1.4 ZXi TDCi ABS
CarDekho Partner Car
TrustMark 14
views1317
2007 ഫോർഡ് ഫീയസ്റ്റ
1.4 ZXi TDCi ABS
1,04,456 kmsഡീസൽമാനുവൽ
1.25 Lakh
callBangalore
That's all folks
×
ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു
×
×
We need your നഗരം to customize your experience