• ലോഗിൻ / രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

ഓൺ റോഡ് വില മാരുതി വാഗൺ ആർ ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ

മാരുതി വാഗൺ ആർ ഓൺ റോഡ് വില ന്യൂ ഡെൽഹി

എൽ എക്‌സ് ഐ(പെട്രോൾ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4,34,000
ആർ ടി ഒRs.21,360
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.22,748
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.4,78,108*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
മാരുതി വാഗൺ ആർRs.4.78 ലക്ഷം*
എൽ എക്‌സ് ഐ ഓപ്‌റ്റ് (പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4,41,000
ആർ ടി ഒRs.21,640
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.22,993
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.4,85,633*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
എൽ എക്‌സ് ഐ ഓപ്‌റ്റ് (പെട്രോൾ)Rs.4.85 ലക്ഷം*
വി എക്‌സ് ഐ(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4,79,000
ആർ ടി ഒRs.23,160
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.24,325
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.5,26,485*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
വി എക്‌സ് ഐ(പെട്രോൾ)Rs.5.26 ലക്ഷം*
വി എക്‌സ് ഐ ഓപ്‌റ്റ് (പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4,86,001
ആർ ടി ഒRs.23,440
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.24,570
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.5,34,012*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
വി എക്‌സ് ഐ ഓപ്‌റ്റ് (പെട്രോൾ)Rs.5.34 ലക്ഷം*
വി എക്‌സ് ഐ 1.2 (പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,10,000
ആർ ടി ഒRs.24,400
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.30,371
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.5,64,771*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
വി എക്‌സ് ഐ 1.2 (പെട്രോൾ)Rs.5.64 ലക്ഷം*
വി എക്‌സ് ഐ ഓപ്‌റ്റ് 1.2 (പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,17,000
ആർ ടി ഒRs.24,680
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.30,629
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.5,72,309*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
വി എക്‌സ് ഐ ഓപ്‌റ്റ് 1.2 (പെട്രോൾ)Rs.5.72 ലക്ഷം*
വി എക്‌സ് ഐ എ എം ടി (പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,26,000
ആർ ടി ഒRs.25,040
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.25,973
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.5,77,013*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
വി എക്‌സ് ഐ എ എം ടി (പെട്രോൾ)Rs.5.77 ലക്ഷം*
വി എക്‌സ് ഐ എ എം ടി ഓപ്‌റ്റ് (പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,33,000
ആർ ടി ഒRs.25,320
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.26,218
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.5,84,538*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
വി എക്‌സ് ഐ എ എം ടി ഓപ്‌റ്റ് (പെട്രോൾ)Rs.5.84 ലക്ഷം*
സി എക്‌സ് ഐ 1.2 (പെട്രോൾ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,44,001
ആർ ടി ഒRs.25,760
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.31,622
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.6,01,383*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
സി എക്‌സ് ഐ 1.2 (പെട്രോൾ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.6.01 ലക്ഷം*
വി എക്‌സ് ഐ എ എം ടി 1.2 (പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,57,001
ആർ ടി ഒRs.26,280
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.32,101
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.6,15,382*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
വി എക്‌സ് ഐ എ എം ടി 1.2 (പെട്രോൾ)Rs.6.15 ലക്ഷം*
വി എക്‌സ് ഐ എ എം ടി ഓപ്‌റ്റ് 1.2 (പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,64,000
ആർ ടി ഒRs.26,560
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.32,358
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.6,22,918*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
വി എക്‌സ് ഐ എ എം ടി ഓപ്‌റ്റ് 1.2 (പെട്രോൾ)Rs.6.22 ലക്ഷം*
സി എക്‌സ് ഐ എ എം ടി 1.2 (പെട്രോൾ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,91,000
ആർ ടി ഒRs.27,640
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.33,352
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.6,51,992*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
സി എക്‌സ് ഐ എ എം ടി 1.2 (പെട്രോൾ)(top model)Rs.6.51 ലക്ഷം*
സിഎൻജി lxi(സിഎൻജി) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4,99,000
ആർ ടി ഒRs.23,960
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.25,026
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.5,47,986*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
സിഎൻജി lxi(സിഎൻജി)(base model)Rs.5.47 ലക്ഷം*
സിഎൻജി എൽ എക്‌സ് ഐ ഓപ്‌റ്റ് (സിഎൻജി) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,06,000
ആർ ടി ഒRs.24,240
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.25,272
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.5,55,512*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
സിഎൻജി എൽ എക്‌സ് ഐ ഓപ്‌റ്റ് (സിഎൻജി)(top model)Rs.5.55 ലക്ഷം*
എൽ എക്‌സ് ഐ(പെട്രോൾ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4,34,000
ആർ ടി ഒRs.21,360
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.22,748
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.4,78,108*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
മാരുതി വാഗൺ ആർRs.4.78 ലക്ഷം*
എൽ എക്‌സ് ഐ ഓപ്‌റ്റ് (പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4,41,000
ആർ ടി ഒRs.21,640
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.22,993
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.4,85,633*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
എൽ എക്‌സ് ഐ ഓപ്‌റ്റ് (പെട്രോൾ)Rs.4.85 ലക്ഷം*
വി എക്‌സ് ഐ(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4,79,000
ആർ ടി ഒRs.23,160
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.24,325
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.5,26,485*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
വി എക്‌സ് ഐ(പെട്രോൾ)Rs.5.26 ലക്ഷം*
വി എക്‌സ് ഐ ഓപ്‌റ്റ് (പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4,86,001
ആർ ടി ഒRs.23,440
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.24,570
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.5,34,012*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
വി എക്‌സ് ഐ ഓപ്‌റ്റ് (പെട്രോൾ)Rs.5.34 ലക്ഷം*
വി എക്‌സ് ഐ 1.2 (പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,10,000
ആർ ടി ഒRs.24,400
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.30,371
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.5,64,771*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
വി എക്‌സ് ഐ 1.2 (പെട്രോൾ)Rs.5.64 ലക്ഷം*
വി എക്‌സ് ഐ ഓപ്‌റ്റ് 1.2 (പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,17,000
ആർ ടി ഒRs.24,680
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.30,629
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.5,72,309*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
വി എക്‌സ് ഐ ഓപ്‌റ്റ് 1.2 (പെട്രോൾ)Rs.5.72 ലക്ഷം*
വി എക്‌സ് ഐ എ എം ടി (പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,26,000
ആർ ടി ഒRs.25,040
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.25,973
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.5,77,013*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
വി എക്‌സ് ഐ എ എം ടി (പെട്രോൾ)Rs.5.77 ലക്ഷം*
വി എക്‌സ് ഐ എ എം ടി ഓപ്‌റ്റ് (പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,33,000
ആർ ടി ഒRs.25,320
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.26,218
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.5,84,538*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
വി എക്‌സ് ഐ എ എം ടി ഓപ്‌റ്റ് (പെട്രോൾ)Rs.5.84 ലക്ഷം*
സി എക്‌സ് ഐ 1.2 (പെട്രോൾ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,44,001
ആർ ടി ഒRs.25,760
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.31,622
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.6,01,383*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
സി എക്‌സ് ഐ 1.2 (പെട്രോൾ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.6.01 ലക്ഷം*
വി എക്‌സ് ഐ എ എം ടി 1.2 (പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,57,001
ആർ ടി ഒRs.26,280
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.32,101
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.6,15,382*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
വി എക്‌സ് ഐ എ എം ടി 1.2 (പെട്രോൾ)Rs.6.15 ലക്ഷം*
വി എക്‌സ് ഐ എ എം ടി ഓപ്‌റ്റ് 1.2 (പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,64,000
ആർ ടി ഒRs.26,560
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.32,358
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.6,22,918*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
വി എക്‌സ് ഐ എ എം ടി ഓപ്‌റ്റ് 1.2 (പെട്രോൾ)Rs.6.22 ലക്ഷം*
സി എക്‌സ് ഐ എ എം ടി 1.2 (പെട്രോൾ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,91,000
ആർ ടി ഒRs.27,640
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.33,352
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.6,51,992*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
സി എക്‌സ് ഐ എ എം ടി 1.2 (പെട്രോൾ)(top model)Rs.6.51 ലക്ഷം*
സിഎൻജി lxi(സിഎൻജി) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4,99,000
ആർ ടി ഒRs.23,960
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.25,026
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.5,47,986*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
മാരുതി വാഗൺ ആർRs.5.47 ലക്ഷം*
സിഎൻജി എൽ എക്‌സ് ഐ ഓപ്‌റ്റ് (സിഎൻജി) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,06,000
ആർ ടി ഒRs.24,240
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.25,272
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.5,55,512*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
സിഎൻജി എൽ എക്‌സ് ഐ ഓപ്‌റ്റ് (സിഎൻജി)(top model)Rs.5.55 ലക്ഷം*

മാരുതി വാഗൺ ആർ വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ

വില താരതമ്യം ചെയ്യു വാഗൺ ആർ പകരമുള്ളത്

എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
space Image
space Image

price ഉപയോക്താവ് അവലോകനങ്ങൾ of മാരുതി wagon ആർ

4.4/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി997 ഉപയോക്താവ് അവലോകനങ്ങൾ
Chance to win image iPhone 7 & image വൗച്ചറുകൾ - ടി & സി *

നിരക്ക് & അവലോകനം

 • All (997)
 • Price (166)
 • Service (109)
 • Mileage (302)
 • Looks (285)
 • Comfort (334)
 • Space (273)
 • Power (148)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • CRITICAL
 • The Most Specious Car

  My experience with Wagon R has been fantastic from buying to till date. I can say that it's been a complete family car for me as of now. I had Maruti Alto before this, bu...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി brijesh sharma
  On: Sep 19, 2019 | 8377 Views
 • for VXI

  WagonR- The best unsfae car

  When I first bought WagonR a few years ago, I thought it was a very good purchase considering the cost to features ratio. The car was considered the best in its segment b...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി anshul
  On: Aug 03, 2019 | 12025 Views
 • Review -Maruti Wagon R

  The new Maruti Wagon R  base variant is priced almost at par with the outgoing Wagon R base. Since it gets more features like power windows front, air conditioner, power ...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി vijay
  On: Nov 07, 2019 | 2283 Views
 • Review - Maruti Wagon R

  The new Maruti Wagon R base variant is priced almost at par with the outgoing WagonR's base price. Since it gets more features like power windows front, air conditioner, ...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി anonymous
  On: Nov 08, 2019 | 123 Views
 • Best Car In The Segment

  Maruti Wagon R is just simply sober and classy atleast in this price range. I mean what else one can expect in a lower segment of cars. I am driving it for a year but got...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി aakash varma
  On: Sep 22, 2019 | 680 Views
 • മുഴുവൻ Wagon R Price നിരൂപണങ്ങൾ കാണു
space Image

മാരുതി wagon ആർ വീഡിയോകൾ

 • New Maruti WagonR 2019 Variants: Which One To Buy: LXi, VXi, ZXi? | CarDekho.com #VariantsExplained
  10:46
  New Maruti WagonR 2019 Variants: Which One To Buy: LXi, VXi, ZXi? | CarDekho.com #VariantsExplained
  May 08, 2019
 • Maruti Wagon R 2019 - Pros, Cons and Should You Buy One? Cardekho.com
  6:44
  Maruti Wagon R 2019 - Pros, Cons and Should You Buy One? Cardekho.com
  Apr 22, 2019
 • Santro vs WagonR vs Tiago: Comparison Review    | CarDekho.com
  11:47
  Santro vs WagonR vs Tiago: Comparison Review | CarDekho.com
  Sep 21, 2019
 • Maruti Wagon R 2019 | 7000km Long-Term Review | CarDekho
  7:51
  Maruti Wagon R 2019 | 7000km Long-Term Review | CarDekho
  Oct 09, 2019
 • 2019 Maruti Suzuki Wagon R : The car you start your day in : PowerDrift
  9:36
  2019 Maruti Suzuki Wagon R : The car you start your day in : PowerDrift
  Apr 22, 2019

സമാനമായ ഉപഭോക്‌താക്കൾ സേർച്ച് ചെയ്തവ

മാരുതി കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം ന്യൂ ഡെൽഹി

Similar Maruti Wagon R ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ

 • മാരുതി വാഗൺ ആർ എൽഎക്സ്ഐ
  മാരുതി വാഗൺ ആർ എൽഎക്സ്ഐ
  Rs30,000
  20041,10,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി വാഗൺ ആർ വിഎക്സ്ഐ
  മാരുതി വാഗൺ ആർ വിഎക്സ്ഐ
  Rs43,000
  200535,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി വാഗൺ ആർ എൽഎക്സ്ഐ
  മാരുതി വാഗൺ ആർ എൽഎക്സ്ഐ
  Rs45,000
  200460,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി വാഗൺ ആർ എൽ എക്‌സ് ഐ ബി എസ്iii
  മാരുതി വാഗൺ ആർ എൽ എക്‌സ് ഐ ബി എസ്iii
  Rs45,000
  20051,20,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി വാഗൺ ആർ വിഎക്സ്ഐ
  മാരുതി വാഗൺ ആർ വിഎക്സ്ഐ
  Rs50,000
  200565,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി വാഗൺ ആർ വിഎക്സ്ഐ
  മാരുതി വാഗൺ ആർ വിഎക്സ്ഐ
  Rs50,000
  200580,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി വാഗൺ ആർ എൽഎക്സ്ഐ
  മാരുതി വാഗൺ ആർ എൽഎക്സ്ഐ
  Rs50,000
  20041,17,617 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി വാഗൺ ആർ എൽഎക്സ്ഐ
  മാരുതി വാഗൺ ആർ എൽഎക്സ്ഐ
  Rs50,000
  200460,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക

മാരുതി wagon ആർ വാർത്ത

space Image
space Image

വാഗൺ ആർ വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

നഗരംഓൺ റോഡ് വില
നോയിഡRs. 4.92 - 6.72 ലക്ഷം
ഗസിയാബാദ്Rs. 4.92 - 6.72 ലക്ഷം
ഗുർഗാവ്Rs. 4.77 - 6.51 ലക്ഷം
ഫരിദാബാദ്Rs. 4.81 - 6.56 ലക്ഷം
ബഹദുർഗഢ്Rs. 4.86 - 6.61 ലക്ഷം
കുണ്ടിRs. 4.86 - 6.61 ലക്ഷം
ബലാഭഗഢ്Rs. 4.81 - 6.57 ലക്ഷം
വലിയ നോയിഡRs. 4.91 - 6.71 ലക്ഷം
നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ട്രെൻഡിങ്ങ് മാരുതി കാറുകൾ

 • ജനപ്രിയം
 • വരാനിരിക്കുന്ന
×
നിങ്ങളുടെ നഗരം ഏതാണ്‌