• ലോഗിൻ / രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

ഓൺ റോഡ് വില ഹോണ്ട അമേസ് ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ

ഹോണ്ട അമേസ് ഓൺ റോഡ് വില ന്യൂ ഡെൽഹി

e ഡീസൽ(ഡീസൽ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,05,000
ആർ ടി ഒRs.68,018
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.29,880
മറ്റുള്ളവർRs.600
Rs.3,099
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,03,498**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

ഹോണ്ട അമേസ് :- Additional Discount ഓൺ ... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
ഹോണ്ട അമേസ്Rs.8.03 ലക്ഷം**
s ഡീസൽ(ഡീസൽ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,85,000
ആർ ടി ഒRs.75,018
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.31,602
മറ്റുള്ളവർRs.600
Rs.3,099
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,92,220**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

ഹോണ്ട അമേസ് :- Additional Discount ഓൺ ... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
s ഡീസൽ(ഡീസൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.8.92 ലക്ഷം**
v ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,45,000
ആർ ടി ഒRs.80,268
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.32,894
മറ്റുള്ളവർRs.600
Rs.3,099
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,58,762**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

ഹോണ്ട അമേസ് :- Additional Discount ഓൺ ... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
v ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.9.58 ലക്ഷം**
s cvt ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,65,000
ആർ ടി ഒRs.82,018
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.33,324
മറ്റുള്ളവർRs.600
Rs.3,099
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,80,942**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

ഹോണ്ട അമേസ് :- Additional Discount ഓൺ ... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
s cvt ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.9.8 ലക്ഷം**
vx ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,93,000
ആർ ടി ഒRs.84,468
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.33,927
മറ്റുള്ളവർRs.600
Rs.3,099
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.10,11,995**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

ഹോണ്ട അമേസ് :- Additional Discount ഓൺ ... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
vx ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.10.11 ലക്ഷം**
exclusive ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,06,000
ആർ ടി ഒRs.85,605
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.34,207
മറ്റുള്ളവർRs.600
Rs.3,099
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.10,26,412**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

ഹോണ്ട അമേസ് :- Additional Discount ഓൺ ... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
exclusive ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.10.26 ലക്ഷം**
ace edition ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,06,300
ആർ ടി ഒRs.85,631
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.34,214
മറ്റുള്ളവർRs.600
Rs.3,099
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.10,26,745**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

ഹോണ്ട അമേസ് :- Additional Discount ഓൺ ... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
ace edition ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.10.26 ലക്ഷം**
v cvt ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,25,000
ആർ ടി ഒRs.87,268
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.34,616
മറ്റുള്ളവർRs.600
Rs.3,099
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.10,47,484**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

ഹോണ്ട അമേസ് :- Additional Discount ഓൺ ... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
v cvt ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.10.47 ലക്ഷം**
vx cvt ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,66,000
ആർ ടി ഒRs.90,855
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.35,499
മറ്റുള്ളവർRs.600
Rs.3,099
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.10,92,954**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

ഹോണ്ട അമേസ് :- Additional Discount ഓൺ ... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
vx cvt ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.10.92 ലക്ഷം**
ace edition cvt ഡീസൽ(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,79,300
ആർ ടി ഒRs.92,019
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.35,785
മറ്റുള്ളവർRs.600
Rs.3,099
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.11,07,704**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

ഹോണ്ട അമേസ് :- Additional Discount ഓൺ ... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
ace edition cvt ഡീസൽ(ഡീസൽ)(top model)Rs.11.07 ലക്ഷം**
e പെട്രോൾ(പെട്രോൾ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,93,000
ആർ ടി ഒRs.30,050
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.27,468
മറ്റുള്ളവർRs.600
Rs.3,099
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.6,51,118**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

ഹോണ്ട അമേസ് :- Additional Discount ഓൺ ... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
e പെട്രോൾ(പെട്രോൾ)(base model)Rs.6.51 ലക്ഷം**
s പെട്രോൾ(പെട്രോൾ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,73,000
ആർ ടി ഒRs.53,440
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.29,191
മറ്റുള്ളവർRs.600
Rs.3,099
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.7,56,231**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

ഹോണ്ട അമേസ് :- Additional Discount ഓൺ ... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
s പെട്രോൾ(പെട്രോൾ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.7.56 ലക്ഷം**
v പെട്രോൾ(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,33,000
ആർ ടി ഒRs.57,640
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.30,483
മറ്റുള്ളവർRs.600
Rs.3,099
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,21,723**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

ഹോണ്ട അമേസ് :- Additional Discount ഓൺ ... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
v പെട്രോൾ(പെട്രോൾ)Rs.8.21 ലക്ഷം**
s cvt പെട്രോൾ(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,63,000
ആർ ടി ഒRs.59,740
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.31,128
മറ്റുള്ളവർRs.600
Rs.3,099
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,54,468**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

ഹോണ്ട അമേസ് :- Additional Discount ഓൺ ... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
s cvt പെട്രോൾ(പെട്രോൾ)Rs.8.54 ലക്ഷം**
vx പെട്രോൾ(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,81,000
ആർ ടി ഒRs.61,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.31,516
മറ്റുള്ളവർRs.600
Rs.3,099
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,74,116**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

ഹോണ്ട അമേസ് :- Additional Discount ഓൺ ... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
vx പെട്രോൾ(പെട്രോൾ)Rs.8.74 ലക്ഷം**
exclusive പെട്രോൾ(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,94,000
ആർ ടി ഒRs.61,910
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.31,796
മറ്റുള്ളവർRs.600
Rs.3,099
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,88,306**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

ഹോണ്ട അമേസ് :- Additional Discount ഓൺ ... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
exclusive പെട്രോൾ(പെട്രോൾ)Rs.8.88 ലക്ഷം**
ace edition പെട്രോൾ(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,94,300
ആർ ടി ഒRs.61,931
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.31,802
മറ്റുള്ളവർRs.600
Rs.3,099
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,88,633**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

ഹോണ്ട അമേസ് :- Additional Discount ഓൺ ... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
ace edition പെട്രോൾ(പെട്രോൾ)Rs.8.88 ലക്ഷം**
v cvt പെട്രോൾ(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,23,000
ആർ ടി ഒRs.63,940
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.32,420
മറ്റുള്ളവർRs.600
Rs.3,099
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,19,960**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

ഹോണ്ട അമേസ് :- Additional Discount ഓൺ ... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
v cvt പെട്രോൾ(പെട്രോൾ)Rs.9.19 ലക്ഷം**
vx cvt പെട്രോൾ(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,64,000
ആർ ടി ഒRs.66,810
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.33,303
മറ്റുള്ളവർRs.600
Rs.3,099
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,64,713**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

ഹോണ്ട അമേസ് :- Additional Discount ഓൺ ... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
vx cvt പെട്രോൾ(പെട്രോൾ)Rs.9.64 ലക്ഷം**
ace edition cvt പെട്രോൾ(പെട്രോൾ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,77,300
ആർ ടി ഒRs.67,741
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.33,589
മറ്റുള്ളവർRs.600
Rs.3,099
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,79,230**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

ഹോണ്ട അമേസ് :- Additional Discount ഓൺ ... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
ace edition cvt പെട്രോൾ(പെട്രോൾ)(top model)Rs.9.79 ലക്ഷം**
e ഡീസൽ(ഡീസൽ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,05,000
ആർ ടി ഒRs.68,018
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.29,880
മറ്റുള്ളവർRs.600
Rs.3,099
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,03,498**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

ഹോണ്ട അമേസ് :- Additional Discount ഓൺ ... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
ഹോണ്ട അമേസ്Rs.8.03 ലക്ഷം**
s ഡീസൽ(ഡീസൽ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,85,000
ആർ ടി ഒRs.75,018
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.31,602
മറ്റുള്ളവർRs.600
Rs.3,099
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,92,220**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

ഹോണ്ട അമേസ് :- Additional Discount ഓൺ ... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
s ഡീസൽ(ഡീസൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.8.92 ലക്ഷം**
v ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,45,000
ആർ ടി ഒRs.80,268
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.32,894
മറ്റുള്ളവർRs.600
Rs.3,099
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,58,762**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

ഹോണ്ട അമേസ് :- Additional Discount ഓൺ ... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
v ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.9.58 ലക്ഷം**
s cvt ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,65,000
ആർ ടി ഒRs.82,018
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.33,324
മറ്റുള്ളവർRs.600
Rs.3,099
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,80,942**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

ഹോണ്ട അമേസ് :- Additional Discount ഓൺ ... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
s cvt ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.9.8 ലക്ഷം**
vx ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,93,000
ആർ ടി ഒRs.84,468
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.33,927
മറ്റുള്ളവർRs.600
Rs.3,099
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.10,11,995**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

ഹോണ്ട അമേസ് :- Additional Discount ഓൺ ... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
vx ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.10.11 ലക്ഷം**
exclusive ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,06,000
ആർ ടി ഒRs.85,605
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.34,207
മറ്റുള്ളവർRs.600
Rs.3,099
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.10,26,412**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

ഹോണ്ട അമേസ് :- Additional Discount ഓൺ ... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
exclusive ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.10.26 ലക്ഷം**
ace edition ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,06,300
ആർ ടി ഒRs.85,631
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.34,214
മറ്റുള്ളവർRs.600
Rs.3,099
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.10,26,745**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

ഹോണ്ട അമേസ് :- Additional Discount ഓൺ ... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
ace edition ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.10.26 ലക്ഷം**
v cvt ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,25,000
ആർ ടി ഒRs.87,268
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.34,616
മറ്റുള്ളവർRs.600
Rs.3,099
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.10,47,484**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

ഹോണ്ട അമേസ് :- Additional Discount ഓൺ ... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
v cvt ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.10.47 ലക്ഷം**
vx cvt ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,66,000
ആർ ടി ഒRs.90,855
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.35,499
മറ്റുള്ളവർRs.600
Rs.3,099
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.10,92,954**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

ഹോണ്ട അമേസ് :- Additional Discount ഓൺ ... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
vx cvt ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.10.92 ലക്ഷം**
ace edition cvt ഡീസൽ(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,79,300
ആർ ടി ഒRs.92,019
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.35,785
മറ്റുള്ളവർRs.600
Rs.3,099
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.11,07,704**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

ഹോണ്ട അമേസ് :- Additional Discount ഓൺ ... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
ace edition cvt ഡീസൽ(ഡീസൽ)(top model)Rs.11.07 ലക്ഷം**
e പെട്രോൾ(പെട്രോൾ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,93,000
ആർ ടി ഒRs.30,050
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.27,468
മറ്റുള്ളവർRs.600
Rs.3,099
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.6,51,118**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

ഹോണ്ട അമേസ് :- Additional Discount ഓൺ ... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
ഹോണ്ട അമേസ്Rs.6.51 ലക്ഷം**
s പെട്രോൾ(പെട്രോൾ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,73,000
ആർ ടി ഒRs.53,440
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.29,191
മറ്റുള്ളവർRs.600
Rs.3,099
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.7,56,231**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

ഹോണ്ട അമേസ് :- Additional Discount ഓൺ ... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
s പെട്രോൾ(പെട്രോൾ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.7.56 ലക്ഷം**
v പെട്രോൾ(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,33,000
ആർ ടി ഒRs.57,640
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.30,483
മറ്റുള്ളവർRs.600
Rs.3,099
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,21,723**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

ഹോണ്ട അമേസ് :- Additional Discount ഓൺ ... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
v പെട്രോൾ(പെട്രോൾ)Rs.8.21 ലക്ഷം**
s cvt പെട്രോൾ(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,63,000
ആർ ടി ഒRs.59,740
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.31,128
മറ്റുള്ളവർRs.600
Rs.3,099
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,54,468**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

ഹോണ്ട അമേസ് :- Additional Discount ഓൺ ... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
s cvt പെട്രോൾ(പെട്രോൾ)Rs.8.54 ലക്ഷം**
vx പെട്രോൾ(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,81,000
ആർ ടി ഒRs.61,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.31,516
മറ്റുള്ളവർRs.600
Rs.3,099
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,74,116**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

ഹോണ്ട അമേസ് :- Additional Discount ഓൺ ... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
vx പെട്രോൾ(പെട്രോൾ)Rs.8.74 ലക്ഷം**
exclusive പെട്രോൾ(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,94,000
ആർ ടി ഒRs.61,910
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.31,796
മറ്റുള്ളവർRs.600
Rs.3,099
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,88,306**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

ഹോണ്ട അമേസ് :- Additional Discount ഓൺ ... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
exclusive പെട്രോൾ(പെട്രോൾ)Rs.8.88 ലക്ഷം**
ace edition പെട്രോൾ(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,94,300
ആർ ടി ഒRs.61,931
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.31,802
മറ്റുള്ളവർRs.600
Rs.3,099
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,88,633**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

ഹോണ്ട അമേസ് :- Additional Discount ഓൺ ... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
ace edition പെട്രോൾ(പെട്രോൾ)Rs.8.88 ലക്ഷം**
v cvt പെട്രോൾ(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,23,000
ആർ ടി ഒRs.63,940
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.32,420
മറ്റുള്ളവർRs.600
Rs.3,099
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,19,960**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

ഹോണ്ട അമേസ് :- Additional Discount ഓൺ ... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
v cvt പെട്രോൾ(പെട്രോൾ)Rs.9.19 ലക്ഷം**
vx cvt പെട്രോൾ(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,64,000
ആർ ടി ഒRs.66,810
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.33,303
മറ്റുള്ളവർRs.600
Rs.3,099
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,64,713**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

ഹോണ്ട അമേസ് :- Additional Discount ഓൺ ... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
vx cvt പെട്രോൾ(പെട്രോൾ)Rs.9.64 ലക്ഷം**
ace edition cvt പെട്രോൾ(പെട്രോൾ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,77,300
ആർ ടി ഒRs.67,741
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.33,589
മറ്റുള്ളവർRs.600
Rs.3,099
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,79,230**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

ഹോണ്ട അമേസ് :- Additional Discount ഓൺ ... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
ace edition cvt പെട്രോൾ(പെട്രോൾ)(top model)Rs.9.79 ലക്ഷം**

ഹോണ്ട അമേസ് വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ

വില താരതമ്യം ചെയ്യു അമേസ് പകരമുള്ളത്

എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
space Image
space Image

price ഉപയോക്താവ് അവലോകനങ്ങൾ of ഹോണ്ട അമേസ്

4.3/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി638 ഉപയോക്താവ് അവലോകനങ്ങൾ
Write a Review and Win
200 Paytm vouchers & an iPhone 7 every month!
Iphone
 • All (637)
 • Price (60)
 • Service (95)
 • Mileage (193)
 • Looks (207)
 • Comfort (213)
 • Space (131)
 • Power (109)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • VERIFIED
 • CRITICAL
 • for S CVT Petrol

  Superb car at a lower price tag.

  One of the premium sedan variant of all time. Nice and Spacious, feels like luxury end model. Boot space is amazing and the back seat legroom is quite large compared to o...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി manimuthu arunmozhi
  On: Dec 12, 2019 | 1 Views
 • for VX Petrol

  Worth it's money

  Very good in its price tag, premium interiors, good mileage, dashing looks...Overall a good package...Some cons are a reduction in pickup especially with ac on, low brigh...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി kshitij
  On: Aug 12, 2019 | 2958 Views
 • for S Petrol

  Amazing Ride At Great Price

  I have a manual petrol version of the Honda Amaze. Slow to start but once 2.5 rpm is reached, it shows it's real power. Which is good to drive in City and on highways awe...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി k mohapatra
  On: Oct 09, 2019 | 1557 Views
 • Outstanding - Honda Amaze

  Honda Amaze is one of the most fluent and amazing car. Such a spacious car at a very bearable price. Car is having a good pick up with brilliant mileage

  വഴി anonymous
  On: Nov 07, 2019 | 59 Views
 • Amazing car, highly recommended.

  The car is classy, pickup-suspension-comfort -space, everything is excellent and the price is in the budget. No cabin noise. The only drawback it has is mileage which nee...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി vipul
  On: Dec 11, 2019 | 215 Views
 • മുഴുവൻ Amaze Price നിരൂപണങ്ങൾ കാണു
space Image

ഹോണ്ട അമേസ് വീഡിയോകൾ

 • 2018 Honda Amaze - Which Variant To Buy?
  5:5
  2018 Honda Amaze - Which Variant To Buy?
  May 19, 2018
 • 2018 Honda Amaze Pros, Cons and Should you buy one?
  7:31
  2018 Honda Amaze Pros, Cons and Should you buy one?
  May 30, 2018
 • 2018 Honda Amaze First Drive Review ( In Hindi )
  11:52
  2018 Honda Amaze First Drive Review ( In Hindi )
  Jun 05, 2018
 • Honda Amaze Crash Test (Global NCAP) | Made In India Car Scores 4/5 Stars, But Only For Adults!|
  2:6
  Honda Amaze Crash Test (Global NCAP) | Made In India Car Scores 4/5 Stars, But Only For Adults!|
  Jun 06, 2019

സമാനമായ ഉപഭോക്‌താക്കൾ സേർച്ച് ചെയ്തവ

ഹോണ്ട കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം ന്യൂ ഡെൽഹി

Similar Honda Amaze ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ

 • ഹോണ്ട അമേസ് s i-dtech
  ഹോണ്ട അമേസ് s i-dtech
  Rs2.7 ലക്ഷം
  201360,000 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ഹോണ്ട അമേസ് s i-dtech
  ഹോണ്ട അമേസ് s i-dtech
  Rs2.75 ലക്ഷം
  201378,418 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ഹോണ്ട അമേസ് s i-dtech
  ഹോണ്ട അമേസ് s i-dtech
  Rs2.8 ലക്ഷം
  201367,865 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ഹോണ്ട അമേസ് s i-vtech
  ഹോണ്ട അമേസ് s i-vtech
  Rs3 ലക്ഷം
  201390,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ഹോണ്ട അമേസ് s i-dtech
  ഹോണ്ട അമേസ് s i-dtech
  Rs3.1 ലക്ഷം
  201570,000 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ഹോണ്ട അമേസ് e i-dtech
  ഹോണ്ട അമേസ് e i-dtech
  Rs3.2 ലക്ഷം
  201580,000 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ഹോണ്ട അമേസ് s i-dtech
  ഹോണ്ട അമേസ് s i-dtech
  Rs3.25 ലക്ഷം
  201368,000 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ഹോണ്ട അമേസ് s i-dtech
  ഹോണ്ട അമേസ് s i-dtech
  Rs3.25 ലക്ഷം
  201360,000 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക

ഹോണ്ട അമേസ് വാർത്ത

space Image
space Image

അമേസ് വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

നഗരംഓൺ റോഡ് വില
നോയിഡRs. 6.72 - 10.97 ലക്ഷം
ഗസിയാബാദ്Rs. 6.72 - 10.97 ലക്ഷം
ഗുർഗാവ്Rs. 6.55 - 10.98 ലക്ഷം
ഫരിദാബാദ്Rs. 6.55 - 10.98 ലക്ഷം
ബഹദുർഗഢ്Rs. 6.58 - 11.07 ലക്ഷം
സോനിപത്Rs. 6.51 - 10.94 ലക്ഷം
പൽവാൽRs. 6.58 - 11.07 ലക്ഷം
ഹാപ്പുർRs. 6.73 - 11.04 ലക്ഷം
നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ട്രെൻഡിങ്ങ് ഹോണ്ട കാറുകൾ

 • ജനപ്രിയം
 • വരാനിരിക്കുന്ന
×
നിങ്ങളുടെ നഗരം ഏതാണ്‌