ഓട്ടോ എക്‌സ്‌പോയിലെ കാറുകൾ

 • ഉപകമിങ്
 • വിക്ഷേപിച്ചു
 • ചർച്ചാവിഷയങ്ങൾ
 • എംജി marvel എക്സ്
  എംജി marvel എക്സ്
  Rs30.0 ലക്ഷം*
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച് തീയതി dec 15, 2021
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • മാരുതി എസ്-ക്രോസ് 2020
  മാരുതി എസ്-ക്രോസ് 2020
  Rs9.0 ലക്ഷം*
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച് തീയതി apr 02, 2020
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഫോഴ്‌സ് ഗൂർഖ 2020
  ഫോഴ്‌സ് ഗൂർഖ 2020
  Rs10.0 ലക്ഷം*
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച് തീയതി apr 15, 2020
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ടാടാ ഇത് ബി എക്സ്
  ടാടാ ഇത് ബി എക്സ്
  Rs5.0 ലക്ഷം*
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച് തീയതി oct 15, 2020
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • മാരുതി വിറ്റാര ബ്രെസ്സ
  മാരുതി വിറ്റാര ബ്രെസ്സ
  Rs7.34 - 11.4 ലക്ഷം*
  കാണു <stringdata> ഓഫർ
 • ഹുണ്ടായി ക്രെറ്റ
  ഹുണ്ടായി ക്രെറ്റ
  Rs9.99 - 17.2 ലക്ഷം*
  കാണു <stringdata> ഓഫർ
 • മാരുതി ജിന്മി
  മാരുതി ജിന്മി
  Rs10.0 ലക്ഷം*
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച് തീയതി sep 15, 2021
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • എംജി g10
  എംജി g10
  Rs20.0 ലക്ഷം*
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച് തീയതി oct 10, 2020
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • haima 8s
  haima 8s
  Rs12.5 ലക്ഷം*
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച് തീയതി jun 10, 2021
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ടാടാ gravitas
  ടാടാ gravitas
  Rs15.0 ലക്ഷം*
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച് തീയതി aug 10, 2020
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഹവൽ എച്ച്9
  ഹവൽ എച്ച്9
  Rs25.0 ലക്ഷം*
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച് തീയതി mar 15, 2021
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഹവൽ f5
  ഹവൽ f5
  Rs13.0 ലക്ഷം*
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച് തീയതി dec 05, 2020
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഹവൽ concept h
  ഹവൽ concept h
  Rs15.0 ലക്ഷം*
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച് തീയതി jan 15, 2021
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഹവൽ vision 2025
  ഹവൽ vision 2025
  Rs20.0 ലക്ഷം*
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച് തീയതി dec 12, 2021
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ടൈഗൺ
  ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ടൈഗൺ
  Rs10.0 ലക്ഷം*
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച് തീയതി apr 15, 2021
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ടി-റോക്ക്
  ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ടി-റോക്ക്
  Rs19.99 ലക്ഷം*
  കാണു <stringdata> ഓഫർ
 • സ്കോഡ vision in
  സ്കോഡ vision in
  Rs10.0 ലക്ഷം*
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച് തീയതി apr 15, 2021
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • സ്കോഡ റാപിഡ് 2021
  സ്കോഡ റാപിഡ് 2021
  Rs10.0 ലക്ഷം*
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച് തീയതി oct 10, 2021
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • റെനോ ഡസ്റ്റർ ടർബോ
  റെനോ ഡസ്റ്റർ ടർബോ
  Rs13.0 ലക്ഷം*
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച് തീയതി aug 15, 2020
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • എംജി gloster
  എംജി gloster
  Rs27.0 ലക്ഷം*
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച് തീയതി oct 20, 2020
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് 2020
  മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് 2020
  Rs5.0 ലക്ഷം*
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച് തീയതി nov 20, 2020
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • എംജി rc-6
  എംജി rc-6
  Rs18.0 ലക്ഷം*
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച് തീയതി oct 15, 2021
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • കിയ xceed
  കിയ xceed
  Rs20.0 ലക്ഷം*
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച് തീയതി jun 15, 2021
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • എംജി zs
  എംജി zs
  Rs12.0 ലക്ഷം*
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച് തീയതി feb 15, 2021
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • എംജി ഹെക്റ്റർ പ്ലസ്
  എംജി ഹെക്റ്റർ പ്ലസ്
  Rs14.0 ലക്ഷം*
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച് തീയതി aug 15, 2020
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് ഹയ്ബ്രിഡ്
  മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് ഹയ്ബ്രിഡ്
  Rs10.0 ലക്ഷം*
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച് തീയതി dec 15, 2020
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • കിയ സൊനേടി
  കിയ സൊനേടി
  Rs7.0 ലക്ഷം*
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച് തീയതി aug 15, 2020
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഹുണ്ടായി ടക്സൺ
  ഹുണ്ടായി ടക്സൺ
  Rs18.76 - 26.97 ലക്ഷം *
  കാണു <stringdata> ഓഫർ
 • ഹുണ്ടായി ടക്സൺ 2020
  ഹുണ്ടായി ടക്സൺ 2020
  Rs20.0 ലക്ഷം*
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച് തീയതി apr 02, 2020
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • സ്കോഡ ഒക്ടാവിയ 2020
  സ്കോഡ ഒക്ടാവിയ 2020
  Rs20.0 ലക്ഷം*
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച് തീയതി sep 22, 2020
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • കിയ കാർണിവൽ
  കിയ കാർണിവൽ
  Rs24.95 - 33.95 ലക്ഷം*
  കാണു <stringdata> ഓഫർ
 • ഹവൽ എച്ച്6
  ഹവൽ എച്ച്6
  Rs15.0 ലക്ഷം*
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച് തീയതി sep 15, 2021
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഹുണ്ടായി വെർണ്ണ 2020
  ഹുണ്ടായി വെർണ്ണ 2020
  Rs8.5 - 13.99 ലക്ഷം*
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച് തീയതി apr 25, 2020
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഓട്ടോ എക്സ്പോ 2020 നെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ

  1എനിക്ക് ഓട്ടോ എക്സ്പോ 2020 എക്സിബിറ്റർ ലിസ്റ്റ് ലഭിക്കുമോ?

  ഓട്ടോ എക്‌സ്‌പോയുടെ 15-ാം പതിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എക്‌സിബിറ്റർമാരുടെ പട്ടിക വളരെ സമഗ്രമാണ്. നിരവധി നിർമ്മാതാക്കൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഇവന്റിന് ഒരു മിസ്സ് നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അവരുടെ അഭാവം അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല. ചുവടെ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ പട്ടിക നോക്കുക: 1. ഗ്രേറ്റ് വാൾ മോട്ടോഴ്സ് 2. ഹ്യുണ്ടായ് മോട്ടോഴ്‌സ് ഇന്ത്യ 3. കിയ മോട്ടോഴ്‌സ് ഇന്ത്യ 4. മഹീന്ദ്രയും മഹീന്ദ്രയും 5. മാരുതി സുസുക്കി ഇന്ത്യ 6. മെഴ്‌സിഡസ് ബെൻസ് ഇന്ത്യ 7. എംജി മോട്ടോർ 8. റിനോ ഇന്ത്യ 9. സ്കോഡ ഓട്ടോ 10. ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ് ഇന്ത്യ 11. ഫോക്സ്വാഗൺ ഇന്ത്യ

  2ഈ വർഷം ഓട്ടോ എക്‌സ്‌പോയിൽ ഏതെല്ലാം മോഡലുകൾ അവതരിപ്പിക്കും?

  ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരീകരിച്ച തീയതികൾ ഇല്ലെങ്കിലും, 2020 ഓട്ടോ എക്‌സ്‌പോയിൽ ടാറ്റ ഗ്രാവിറ്റാസ്, 6 സീറ്റർ എം‌ജി ഹെക്ടർ, 2020 ഹ്യുണ്ടായ് ക്രെറ്റ എന്നിവയിൽ ചില വലിയ ലോഞ്ചുകളും അനാച്ഛാദനങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

  3ഓട്ടോ എക്സ്പോ 2020 ൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ കഴിയും?

  ഓട്ടോ എക്‌സ്‌പോ 2020 മോട്ടോർ ഷോയിലെ ഭൂരിഭാഗം കാർ സ്റ്റാളുകളിലും വ്യത്യസ്ത ആകൃതികൾ, വലുപ്പങ്ങൾ, ബജറ്റുകൾ എന്നിവയുടെ എസ്‌യുവികൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും. പതിവിലും കൂടുതൽ ഇവികൾ കാണാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക, ചിലത് പ്രീ-പ്രൊഡക്ഷൻ രൂപത്തിലും ബാക്കിയുള്ളവ കൺസെപ്റ്റുകളായും കാണും. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിരവധി ചൈനീസ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് ബ്രാൻഡുകൾക്കും ഈ വർഷത്തെ എക്സ്പോ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും.

  4ഓട്ടോഡെപോയിൽ കാർഡെക്കോ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ?

  അതെ, കാർഡെക്കോ ഓട്ടോ എക്‌സ്‌പോ 2020 നായി വലിയ തോതിൽ ഒരുങ്ങുന്നു. ഇവന്റിൽ നിന്ന് ഓരോ മിനിറ്റിലും അപ്‌ഡേറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ മീഡിയ ക്രൂ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്ക് ഇവന്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഏറ്റവും പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് കാർഡെക്കോയുടെ വെബ്‌സൈറ്റ്, സോഷ്യൽ മീഡിയ ചാനലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ Android, Apple സ്റ്റോറുകളിൽ ഡൗൺലോഡുചെയ്യുന്നതിന് ലഭ്യമായ ഞങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
  ×
  നിങ്ങളുടെ നഗരം ഏതാണ്‌